Home > > Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 23 januari 2012

Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 23 januari 2012

’Een Uur met een Engel’


Opnieuw heeft Ellen vrijwillig de nacht doorgewerkt om voor ons een transcriptie te maken van AEMichaëls opmerkingen van maandagavond over Starseeds (Sterrenzaden) en Ascentie, Onthulling, het Overbruggingsfonds, NESARA, Eric Holder, de lage toon geluiden die over de hele wereld worden gehoord, voorspellingen die zich niet materialiseren(niet gebeuren), het Goddelijke Plan enz. Dank je Ellen.

***********************************


Graham Dewyea: Hallo en welkom bij ‘Een Uur met Een Engel’, een wekelijks radioprogramma met aartsengel Michaël, gechanneld door Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde, en met Steve Beckow uitgever van het 2012 Scenario die vragen zal stellen. Vanavond komt speciale gast Aartsengel Michaël bij ons, en zonder verdere vertraging geef ik het aan jou over, Steve.

Luister naar het interview op Blogtalk Radio (Engels)

Steve Beckow (SB): Dank je Graham. Hallo Lord. Dank u om vanavond bij ons te zijn.

Aartsengel Michaël (AEM): Dank je voor jouw uitnodiging aan mij.

Ik verwelkom jullie allemaal, zoals altijd, en dat doet ook de hele Raad van Liefde, dus degenen die bijeenkomen in liefde, in eenheid, in gemeenschap, in verbondenheid, in evenwicht, want dit is de tijd waarop evenwicht noodzakelijk is om verder te gaan, niet alleen voor jullie individuele Ascentieproces maar ook voor het collectieve Ascentieproces.

De verschuiving is niet eenzijdig weet je, en jullie moeten ook diep verankerd zijn in het hart van Gaia, en in het hart van de Ene.

Mijn geliefde mensen, ik kom vanavond niet alleen om informatie en groeten door te geven maar ook om mijn energie te delen, mijn essentie, mijn liefde. En omdat jullie ervoor klaar zijn, ga ik daar meer van delen dan ik in het verleden deed. Dus ontspan je, lieve vrienden, haal diep de adem in van mijn blauwe vlam en doe met ons mee terwijl we als EEN verdergaan.

Zo, beste Steve, waar wil je mee beginnen?

SB: Lord, waarom ‘verankerd zijn in het hart van Gaia’, dat hebt u me persoonlijk aangegeven. U hebt dat ook gezegd in andere gesprekken. U hebt gezegd ons anker naar beneden te brengen in het hart van Gaia. Waarom? Wat is de betekenis daarvan?

AEM: Dit Ascentieproces is – wat jullie de shift, de verschuiving – noemen, is eigenlijk een verschuiving, ja van paradigma’s (voorbeelden) maar natuurlijk ook in dimensies en werkelijkheden. Het is de verschuiving van Gaia naar hogere of andere dimensies, naar de vijfde, naar de zevende dimensie en verder door als je dat wilt.

We zeggen jullie, we raden jullie aan, we adviseren je, we smeken jullie soms om je diep in het hart van Gaia te verankeren zodat jullie gezamenlijk gaan, dat je in verbinding blijft, zodat, als zij door haar Ascentieproces gaat, jullie van hart tot hart verbonden zijn, dat jullie niet gewoon weg vliegen in vrije vorm, als het ware.

Dit is een collectieve beweging. Dit is een collectieve Ascentie. Ja, ieder van jullie gaat op je eigen unieke manier verder. Velen hebben dit al gedaan. En ik nodig ieder van jullie uit om dat iedere dag te doen. Er is geen noodzaak om te wachten, weet je, alhoewel de meeste van jullie dat wel zullen doen. Maar deel van dat vermogen om dat zo te doen, en om het zo gesmeerd te doen zonder hobbels op de weg, is door je te verankeren in het hart van Gaia, om met haar energie verbonden te zijn, zodat als zij opstijgt, jullie opstijgen.

SB: Nu, wat betreft de meeste luisteraars/lezers van u, is het juist om te zeggen dat ze vroeger al eerder zijn opgestegen en dat ze nu hier zijn om anderen bij hun Ascentie te helpen?

AEM: Ja, dat is een juiste aanname. Want er zijn er maar weinig die vanavond luisteren, of die dat later gaan beluisteren of lezen, die dat proces minstens al niet zijn begonnen. Maar, de meesten ervan, of ze nu volledig bewust zijn of niet, hebben hun dimensionale werkelijkheid al verschoven/veranderd. Ze realiseren zich soms niet dat het niet zo als een ‘big bang’ is. Het is meer als een gefluister van het hart, het opkomen van de ochtend. Het is een verschuiving waarin je woont, waarin je jezelf gezet hebt in het domein dat voor mensen beschikbaar is en in de werkelijkheid die op dit moment bezet is door Gaia. Dus, ja, de meesten van jullie hebben dit Ascentieproces al bijna voltooid.

Dat is een van de redenen waarom jullie je zo… ergeren… door wat je voelt wat het menselijk drama is, of de beperkingen van de derde realiteit of dimensie. Het is omdat jullie weten dat het niet werkelijk is, dat het meeste op illusie berust. Het is gebaseerd op zaken van hebzucht en op afscheiding en jullie weten dat die niet langer meer van toepassing zijn op de werkelijkheid waarin jullie leven, de verbinding in je die jullie niet alleen hebben geformeerd boven en onder je, hebben met het voelende wezen Gaia.

Wat wij van jullie vragen is om jezelf wat speelruimte te geven om een groter stuk tijd door te brengen met mij, met Yeshua, met de Universele Moeder of Vader, met Sanat Kumara – het maakt niet uit wie, met ons allemaal – en om deze energieën en dit weten te laten binnenkomen in je wezen, in je kern, in je hart. Omdat dit de verschuiving is van je hoofd naar je hart wat de meest belangrijke verschuiving/shift is als jullie opstijgen in de gouden spiraal naar de nieuwe plaats van zijn.

Terwijl jullie dit doen, terwijl jullie je steviger verankeren in de vijfde of zevende dimensie – wat je ook verkoos, kind – terwijl je je meer en meer verankert, is wat je ook doet, deze vibratie vasthouden in het collectief, voor de mensheid. Dus dit is niet eenvoudig een zaak om terug te reiken en om mensen door het portaal heen te helpen, via deze inter-dimensionale overdracht, het is ook een zaak om de vibratie vast te houden en die stevig te verankeren in het menselijk collectief.

SB: Maar Lord, kunnen we dit een stap verder brengen en niet alleen zeggen dat de meeste luisteraars/lezers in het proces zitten maar dat in feite de meeste luisteraars al in een vorig leven zijn geascendeerd en hier zijn om Ascentie te modelleren of anderen er doorheen te helpen? Is dat een juiste stelling?

AEM: Op de een of andere wijze is het grootste deel –laten we dat op die manier zeggen, en dit is geen test, dit is niet wat sommigen wel of niet hebben, want allen zijn gelijk welkom en gekwalificeerd, maar ja, de meesten ervan – zijn door een gelijksoortig proces gegaan in een andere incarnatie, in een andere werkelijkheid en in ander leven.

En ook zo zijn veel van jullie sterrenbroeders en zusters door gelijksoortige ervaringen gegaan. Maar wat het verschil is en waarom zo velen van jullie nu hier zijn, op Aarde en er even boven zweven, is omdat het zeer sterk in stoffelijkheid en in de vorm zal worden verankerd en dat deze verschuiving niet een Ascentie is buiten de vorm naar louter energie of in een andere dimensie of werkelijkheid, het is een Ascentie terwijl je de volle gelegenheid en keuze hebt, de selectie hebt, om stoffelijkheid te handhaven.

En dat is waarom de meesten van jullie hier zijn. De meesten van jullie zijn getuige geweest en zijn deel geweest van de formuleringen van dit Goddelijke Plan. Jullie hebben gevraagd in je hart – aan mij, Steve, jij hebt gevraagd – hoe wordt dit Plan geformuleerd? En het komt niet eenvoudig uit wat je denkt aan de hemelse rijken of uit het goddelijke hart. Ja, daar is de inspiratie uit geboren. Maar ieder van jullie had een stukje van de formulering van dit Plan. Dat is ook waarom jullie hier zijn. Jullie hebben gezegd: “Ik zal gaan, en ik zal in de vorm zijn en ik zal deel zijn van deze ontvouwing. Ik zal deel zijn van de verankering van die belofte, van die nieuwe realiteit van liefde.”

SB: En Lord, kan ik tegen onze luisteraars zeggen dat ik op mijn lijst vragen heb die ik u moet stellen – en Linda weet daar niets van – dat er vragen over het Goddelijke Plan bijzitten, en u hebt net een van die vragen beantwoord voordat ik er aan toe kwam. Ik wil gewoon dat onze luisteraars dit weten.

SB: Allright. Veel mensen, Lord, hebben problemen om aan het hart te denken en vragen zich af waar het is. Is dit niet hetzelfde als het centrum?

AEM: Het is absoluut hetzelfde als het centrum. Waarom zijn jullie zo bang, zo angstig of zo terughoudend om naar deze onbekende plek te gaan die we het hart noemen, het centrum, de ziel, de zetel van de ziel? Zelfs het chakrapunt maakt jullie nerveus. En toch werden jullie geboren vanuit het hart van de Ene. Jullie werden geboren uit het hart van de Moeder. Jullie zijn allemaal hart. Wat is er gebeurd, ja, na duizenden jaren duisternis, met de ontwikkeling van de menselijke niveaus van intelligentie, en zeker met de vele niveaus van het ego – er is een geloof geweest en dat werd als waar gezien dat in feite de geest het centrum van intelligentie, de eerste factor van menselijk bestaan werd.

Nu, menselijke intelligentie is een wonderbaarlijk ding, en iets waar niemand van ons, boven of beneden of ergens ertussen in, geen wens toe heeft om die uit te roeien, of zich er mee te bemoeien. Zelfs het tegendeel, we verwachten dat dit buitengewoon zal groeien. Maar het is geen zaak van een meester-dienaar relatie. Het is geen zaak van het eerste of het tweede.

En het is specifiek bij mannen, zo geworden, bij het mannelijke van jullie ras, dat het als zwakte gezien werd om gecentreerd te zijn in het hart en door je hart geleid te worden om te denken, te zien, te zijn, om eerstens door en allermeest vanuit je hart te handelen. En toch is dat wie jullie zijn. Dus door dit te ontkennen, ontkennen jullie de kern van wie jullie zijn en waarvoor jullie naar de Aarde kwamen als deel van jullie plan om te beleven. Het was om liefde en vreugde te kennen, in de vorm ja, maar die springen voort uit dat centrum dat jullie en wij het hart noemen. Dat is niet iets om voor te vrezen. Het moet omhelsd worden.

De meeste van jullie boosheid en angst komen uit kwesties van zelfwaarde, maar jullie zijn ijverig geweest, jullie allemaal, om die zaken uit te roeien en de oude paradigma’s (=voorbeelden) van de oude Aarde te verwijderen. Dus nu is het tijd om die liefde voor het zelf toe te staan, de erkenning dat je niet alleen kunt liefhebben maar dat jullie geliefd zijn, dat jullie beminnelijk zijn, en dat jullie de essentie van liefde zijn, dat jullie in je hart kunnen leven en niet bang zijn. In feite, jullie kunnen je volle potentieel leven en niets opofferen. Want dat was nooit de bedoeling, om de zin van het genoeg aan jezelf te hebben, op te offeren. Nee. Intelligentie? Nee.

Maar toen we bij het begin zeiden, je kunt niet opstijgen als je scheef bent, onevenwichtig bent, als je uit balans bent. En daarom moeten jullie in alle delen van je wezen zijn, en jullie centrum is waar je vanuit straalt en waar die balans is gevestigd. Het zit in het stille punt van je hart. Dus denk erover als het echte centrum van een cirkel. Jullie elimineren niet de omtrek; dat helpt je te definiëren / te bepalen. Maar dat centrum is het hoofdpunt waar alles om draait.

Ik sta bekend in vele universums, en zeker in dit universum, als de Krijger van Vrede, als de Aartsengel van Vrede. Lang voordat ik een strijder was, was ik een kunstenaar, een musicus, en er zal een tijd komen waarin we dit samen zullen doen. Maar als die mannelijke energie die zo velen van jullie kennen en verwantschap mee voelen, spreek ik tot de harten van ieder mens, niet alleen die vanavond luisteren, maar iedere mens op Aarde, of dit nu in een stammendorp is of in een bedrijvige metropool. En ik vraag jullie om met me te zijn, om een krijger te zijn, en thuis te komen in je hart.

Ik zal je daar naartoe brengen. Ik zal met je mee reizen. Ik zal je veilig bewaren. Jullie zullen je veilig voelen. Ik zal jullie helpen. En dan, als dit klaar is, zullen jullie ook je plaats claimen als krijgers, als de zachtste wezens in het universum en vrede brengen waar je ook bent, of het thuis is of in een of andere dimensie, op een ruimteschip, op elke planeet, in elke situatie. Dit is mijn aanbod aan jullie. Neem het van me aan.

SB: Dank u Lord. Ik ga u nu wat relatief korte vragen stellen die lezers me gevraagd hebben om u te stellen, gewoon zodat ik die er al bij heb ingesloten (dus daar van af ben) en dan kunnen we ons bezig houden met een ander onderwerp dat ik vanavond graag met u wil bespreken.

Ten eerste, iemand schreef me een vraag over de geluiden van een laag niveau die over de wereld zijn gehoord van 9 tot 12 januari. Kunt u ons vertellen vanwaar die geluiden komen?

AEM: Het is een combinatie van geluiden. Het is Gaia die haar ketenen verbreekt, en het is de mensheid die haar ketenen verbreekt. Je kunt er op veel manieren over denken als het geluid van vrijheid. Er zijn veel energieën die opzijgeschoven werden, kunnen we dat zo zeggen? En dat is een vacuüm dat gecreëerd is en dus is het een geluid van loslaten, van vrijlaten, op veel manieren een uitademing. Maar ten eerste is het ‘t geluid van Gaia die losbreekt en het is het geluid van jullie mijn lieve broeders en zusters die met haar meedoen.

Oh, denk niet dat jullie het geluid niet kunnen horen van jullie collectief of van je planeet! Jullie horen altijd het geluid van het universum, dat hooggestemde geluid dat licht rinkelt in je oren. Wees dus niet verrast door dit lage trillingsgeluid dat jullie nu bereikt. Zo velen van jullie hebben gezegd: ”Nou, hoe kan ik weten dat er iets is veranderd? Zal ik anders zien? Zal ik anders horen? Zal ik een andere intuïtie hebben?” Nou, lieve harten, jullie gehoor is veranderd.

Niet iedereen hoort deze geluiden. Maar jullie, mijn geliefde mensen doen dat. Dit is goed nieuws. En het is nieuws dat je ver en wijds kunt delen.

SB: All right, Lord. Dank u. Een vraag over Eric Holder. Is Eric Holder schuldig aan de misdaden waarvan hij beschuldigd wordt, of is dit een conflict van belangen, of is dit een door de cabal opgezette aanval?

AEM: Ik keer deze vraag naar jou. Een van de dingen die we altijd vragen en waar we altijd dringend om verzoeken is om nooit te oordelen, niet je eigen lieve zelf, of elkaar, omdat oordeel nooit liefde is. Dus als je me vraagt of bepaalde acties plaats vonden of niet, is dat een vraag. Maar laten we niet praten over schuld, verwijt of schaamte. Ja, er zijn nog steeds pogingen om laatste greppels te dichten door degenen die graag geloofwaardige bronnen willen vernietigen. Laten we het daarbij laten.

SB: Ik denk dat dit de vraag beantwoordt.

AEM: Ja, dat doet het.

SB: Yeah, ik ben blij om het daarbij te laten. Allright. President Obama geeft de ‘State of the Union’ speech morgen avond. Gaat hij de Disclosure aankondigen?

AEM: Hij zal niet direct Disclosure aankondigen maar er zullen veel verwijzingen versluierd zijn. Dus we zeggen jullie, we vragen jullie, we stellen voor dat je nauwkeurig luistert. Er zullen veel verwijzingen zijn naar het feit van de groeiende bezorgdheid voor de wereld gemeenschap. Het feit dat we niet alleen in het universum zijn en dat samenwerking en wederzijdse ondersteuning noodzakelijk is. Dus kijk eerder naar subtiele aankondigingen dan naar de openlijke.

SB: All right. En kunt u ons vertellen wat de staat van de Onthulling is op dit moment, wat houdt het nog tegen?

AEM: Nou, een van de dingen die het nog tegen houden is dat circus van de drie ringen(pistes) die jullie de Amerikaanse verkiezingen noemen. En we maken er geen grap van, want het is de waarheid. Wat er zo vaak gebeurt is dat mensen zo achterdochtig worden om als overloper tevoorschijn te komen of op de rand te staan waar ze kunnen worden bekritiseerd. Nu, we stellen op geen manier voor dat de Verenigde Staten van Amerika de enige natie is, want er zijn veel naties hierbij betrokken zoals je goed weet.

De subtiele aankondigingen zijn reeds begonnen en dat is waarom jullie uitkijken naar die subtiele aankondigingen van morgen. Maar zoek er ook naar in het internationale nieuws, want de bewijzen beginnen al rond te vliegen. En jullie broeders en zusters van de sterren, ja, ze zijn overeengekomen om nooit te komen als er een deken van angst over (de mensen)ligt. Maar die angst is snel aan het verdwijnen. Mensen van allerlei maatschappelijke standen en geloofstelsels geloven in hun broeders en zusters van de sterren. Het is een simpel feit. Het is niet iets dat ik uitvind voor een radioshow. Het is gewoon wat zij geloven.

Dus de enige vraag die echt overblijft is de introductie. Nu, het kan best zijn dat zij zichzelf, zoals we zeiden, heel spoedig gaan introduceren, als het geen integrerend deel zal worden van een verenigd front van diverse politieke agenda’s, in veel landen, niet alleen in Noord Amerika – Canada, de Verenigde Staten, Mexico. Dus jullie kunnen uitkijken naar Disclosure. Het is reeds onderweg.

SB: Okay. Dank u, Lord. Het Overbruggingsfonds. Kunt u ons een update geven over wat het Overbruggingsfonds tegenhoudt? We hebben nog geen fondsen zien komen. Zonder natuurlijk iemands leven in gevaar te brengen van degene die er bij betrokken is.

AEM: Nee, we noemen nooit een soort of een naam van het individu dat er bij betrokken is, in het Overbruggingsfonds noch van NESARA, wat iemands situatie zou compromitteren, want dat zou niet alleen niet eerlijk zijn, het zou buitengewoon dom zijn. Het Overbrugging Fonds wordt tegengehouden door menselijke bureaucratie, door wat wij zouden noemen – nee, het is niet zo zeer hebzucht als gewoon onwilligheid om los te laten, en een – luiheid, een spirituele luiheid door vast te zitten op een plek van inactiviteit.

Nu, vele, vele weken geleden – ik beantwoord je vraag maar ik vraag ook wat, wij vragen ook allemaal opnieuw om jullie hulp – vele weken geleden heb ik jullie gevraagd om iedere dag energie te zenden van liefde en van beweging, van vrijlaten, van voltooiing naar mensen die betrokken zijn bij het Overbruggingsfonds en bij NESARA. Dat geldt ook voor Disclosure.

Nou dit is nu de aard van ons partnerschap. Je zegt tegen me: “Lord, waarom is dit gisteren niet voltooid, of de dag daarvoor? Want er zijn er zo velen in nood.” Mijn lieve vrienden, mijn geliefde mensen, denken jullie dat we ons dat niet realiseren? Denken jullie dat we ook niet net zo bekommerd en opgewonden zijn voor dat vrijgeven van deze wonderbaarlijke genereusheid zodat die begint te stromen? Maar het partnerschap is net zo belangrijk. En deze hele onderneming is in partnerschap, boven en beneden. En dus vragen we weer jullie om hulp, niet als je er even aan denkt, maar iedere dag.

Kies een persoon uit en zend de energie van vertrouwen, hoop en vrijlating uit. Vaak hebben we gesproken toen we verwezen naar de oude paradigma’s van de Aarde, dat het grootste probleem de verslaving aan menselijk drama is, en ten tweede is het ook de menselijke verslaving of gewoonte van gebrek aan voltooiing. En dit hele proces – of het nu het Overbruggingsfonds, NESARA, Disclosure of het gehele proces van Ascentie en de verschuiving is – deze hele zaak is een proces van voltooiing. Dit is niet een of ander aspect van wat er niet gedaan zal worden. Maar we doen het te samen.

SB: All right, Lord. Was er iets, iets meer wat u wilde zeggen over NESARA, of waar het nu zit of hoe het zich zal ontvouwen? Er is een prominente lichtwerker die denkt dat het gewoon een grap is en hij heeft die informatie uit een Wikipedia artikel gehaald met andere zaken. Is er iets dat u hierover wilt zeggen?

AEM: Het is geen grap. Er zijn velen die denken dat het een grap is omdat jullie een geloofstelsel hebben – een oud geloof gezegde– dat gaat: het is te goed om waar te zijn. Dat is niet zo. Nou, het is een geloofstelsel dat door ons helemaal niet wordt gedeeld!! In feite is het behoorlijk tegenover gesteld. Het is wat jullie nodig hebben om op de planeet te gebruiken. Als het te goed is om waar te zijn, dan ga er dus voor! De wettelijke regeling is al opgesteld, het zit in de boeken, het is bezig, het zit in de gespreksfase, het komt naar voren. Houd die visie vast. Het is niet verloren en het is zeker geen grap!

SB: Dank u. Nu, een gesprek over voorspellingen, als u dat niet erg vind. Ik wil graag met u, als u me toestaat hierin, het hele onderwerp van voorspellingen en specifiek rond NESARA en Disclosure bespreken, maar ook over de Steden van Licht, pilaren van Licht, terugkeer van de Meesters en zelfs over UFO fly-overs.

AEM: Het gaat niet zo zeer over wat jullie niet weten, maar we zullen graag praten over voorspellingen en de aard van voorspellingen, hoe jullie voorspelingen gebruiken en hoe wij voorspellingen gebruiken. Hoe is dat? Dat is … als het kanaal me dat toestaat! [lacht]

SB: Linda vecht tegen u in, ja?

AEM: Zoals je weet houdt zij niet van het hele onderwerp voorspellingen. Maar des ondanks, het is iets wat we doen en collectief gedaan hebben en ook enkele aartsengelen of opgestegen mensen. Dus laten we er over praten.

En laten we er over praten in termen van het Goddelijke Plan, maar ook de ontvouwing van dat Plan en de ontvouwing van ons partnerschap, niet alleen met Gaia en de sterrenwezens maar met ieder van jullie, onze menselijke broeders en zusters. Omdat dit partnerschap niet genoeg kan worden benadrukt maar we zullen het ook niet gebruiken als een vermomming door te zeggen: “Oh, het kwam door het falen van dat partnerschap,” omdat vanuit ons perspectief, laten we daar even duidelijk over zijn, het partnerschap juist bloeiend is.

Zijn er dingen die wij jullie vragen te doen en die jullie doen en dat voltooien voor het schema uit? Absoluut. En dan er zijn dingen die nog steeds achterblijven. En dat vinden wij niet, om geen woord van oordeel te gebruiken, wij vinden dat niet fout en hebben er geen verwijt voor. Het is gewoon omdat soms bepaalde dingen in de ontvouwing van het menselijk temperament en de omgeving waarin we niet alleen jullie maar wij onszelf injbrengen. Soms nemen dingen een lange tijd meer dan verwacht werd.

Laten we nu even heel duidelijk zijn, als wij of de Raad van Liefde aan jullie voorstellen of aan jullie vertellen of jullie beloven – en er zijn maar zeer weinig van onze beloften en hoogst zeldzaam, maar ze worden gemaakt – dat er iets zal gebeuren, als we jullie een voorspelling geven, wat jullie een voorspelling noemen als er iets zal gaan gebeuren, dan kun je er op rekenen dat het precies is dat er zal gebeuren. Het kan misschien niet exact gebeuren wat jullie verwachten. Soms is het ook niet net zo exact als wij dat verwachten, vanwege dat opflikkeren van de menselijke factor. Maar desalniettemin zal het gaan gebeuren.

Laten we nu even praten over het thema van datums. Het is de pest van ieders bestaan, nietwaar?

SB: Ja, Lord.

AEM: En we zijn twee wegen gegaan. We hebben datums gegeven en we hebben geen datums gegeven. Maar laten we een van de dingen voorstellen wat we doen als we wel datums geven. We kijken naar wat er gebeurt, niet op het moment waar jullie aan denken, want jullie tijdspannes zijn zo op de minuut, maar wij kijken naar wat er aan het gebeuren is en wat waarschijnlijk zal gaan gebeuren in het tijdsframe van het menselijk begrijpen.

Nu, als we datums geven doen we dat om energie te geven, om ook onze menselijke partners een katalysator te geven. Dus we katalyseren niet alleen en sturen de energie naar voren van het Gezelschap van de Hemel, maar ook van het Gezelschap van de Aarde. En specifiek die van de lichthouders en de lichtwerker gemeenschap. Omdat als het visioen dat boven en beneden is verenigd, stevig wordt vastgehouden, dan kan de energie van creatie,- om iets voort te brengen, van vergroting of waar je over kunt denken als iets van de wet van aantrekking, dat in tijd en ruimte in jullie rijk maar ook in het onze, zodat het in die tijd, of op korte afstand van die datum en tijd, - dat in bestaan laten komen.

Als dit niet gebeurt is er, wat wij zien, teleurstelling en een gevoel van velen die ontmoedigd worden en in sommige gevallen een gevoel hebben van dat er tegen hen gelogen is, dat ze bedrogen of gedupeerd, verraden zijn.

We weten dat dit misschien voor jullie moeilijk te begrijpen is: wij liegen niet. We willen nooit valse hoop geven. We kunnen dat niet eens, dat zit niet in ons rijk van mogelijkheid, om valsheid te creëren. Dus als ik in menselijke termen zeg dat we volledig vooruitlopen dat er iets gaat gebeuren, dan is dat omdat alles is opgesteld en klaar staat om te gebeuren. Nu, als er een incompleetheid is of een bemoeienis, en in deze fase van de ontvouwing van het spel, een interferentie of stagnatie, een niet vlotten in de tijd, meestal gebeurt dat bij gebeurtenissen, menselijke gebeurtenissen, maar soms ook in intergalactisch gebeuren, maar meestal bij menselijk gebeuren op planeet Aarde. Dat betekent niet dat deze gebeurtenissen niet zullen gaan gebeuren.

Nu zeg je tegen me: “Mijn liefste Michaël, hoe kan dit zo verkeerd gaan?” Ik hoor het collectieve gemopper, ik hoor de boodschappen van teleurgestelde harten en vaak, mijn beste vrienden, is dat wanneer ik ’s nachts bij jullie kom en dan liever in jullie mijn vrede indruppel dan jullie te vragen om met me mee te reizen naar door oorlog verscheurde plekken. Ik bezoek jullie gewoon en doe reparatiewerk. Maar dat is het antwoord niet dat ik jullie begin te geven.

De vraag is: “Hoe kun je zo verkeerd zitten? Hoe kunnen jullie dat niet weten?” Wij weten binnen de omlijsting, het goddelijke framewerk, en ja, zelfs binnen de menselijke tijdstabel, omdat we aan het kortste eind staan, zeg maar, van die tijdstabel. Niet dat we willen werken volgens de kalender, dat doen we niet. Maar we weten dat binnen dat tijdsframe zeker zaken zullen gaan gebeuren. En we weten dat omdat àls menselijke wezens dit opwekken en beweging en activiteit genereren op niveaus wat jullie niet eens kunnen beginnen te snappen, dat zo is. En ik zeg dat niet als een ‘me er van af’ maken.

Als jullie de intentie vasthouden, opwinding, verwachting vasthouden als jullie een gebeuren plannen, verandert de energie die jullie genereren de energie van de gehele planeet. Jullie onderschatten zeer je kracht, die veelbetekenend is, de rol die jullie spelen. En dus als wij zeggen: “Doe dit en op 21 februari 2012, zal X gebeuren.”en dat zullen we doen als we weten en geloven dat alles een “go” is voor die dag. Nu, we zullen deze tastbare, exacte en snelle datum niet gebruiken om rekening te houden met jullie gebroken harten. Maar we stellen jullie wel gerust, we zeggen het jullie. Laten we daar wat over praten.

Er zijn veel getuigenissen geweest van massale fly-overs van jullie broeders en zusters van boven. Zijn die verzwegen? Ja. Zijn ze verborgen? Ja. Zijn er veel grote veranderingen in de, hmmm, bewapening structuren van jullie planeet gekomen? Ja. Zijn die ook verzwegen en stil gezwegen? Ja. Zijn er zoveel achterkamertjes gesprekken geweest over hoe het verder moet met disclosure, of hoe de financiële stelsels opnieuw moeten worden ingesteld? Natuurlijk die zijn er geweest. Jullie zijn daar in ingewijd. Dus terwijl we jullie vragen om niet aan ons te twijfelen, vragen we ook om niet aan jullie zelf te twijfelen.

Dus als wij praten over voorspellingen, denk er dan op die manier over. Als jullie alles doen en wij doen alles, dan is dat er wat er gaat gebeuren, omdat dat deel is van het Goddelijke Plan. Maar het Goddelijke Plan zal niet worden weggesmeten omdat op een bepaalde dag een gebeuren niet plaats vond. Dat zal niet worden getolereerd of toegestaan. Nee, het is niet zo dat het Goddelijke Plan in geen geval – zoals we zeiden, jullie zijn er partners van – dus het is geen zwaard van Damocles dat boven jullie hangt. Maar het is een Plan dat geformuleerd is en waaraan is deelgenomen voor de hoogste verlichting van het collectief en niet alleen van de Aarde, maar van ver daarbuiten. Dus het zal niet weggaan.

Dus waar we voor moeten bidden is dat jullie vertrouwen niet verdwijnt, jullie echte weten – omdat dat is waarom jullie zo vastberaden zijn. Jullie weten in je hart – niet omdat ik het je vertel of dat Sanat Kumara vertelt dat dit of dat zal gebeuren – het is omdat jullie in ieder draadje van je wezen weten wat er bezig is te gebeuren en wat waarheid is en ‘in orde’. Dat is waarom het in jullie rinkelt en dat is waarom jullie zo teleurgesteld zijn als er datums komen en gaan.

SB: All right, dank u Lord. Ik moet de luisteraars vertellen dat u zo goed vooruit loopt op mijn vragen dat u de ene na de andere beantwoordt voor dat ik ze u geef. En dat maakt mijn taak makkelijker.

We hebben ongeveer – iets meer dan 10 minuten over, en ik wil graag praten over het Goddelijke Plan, waar u op vooruit liep in mijn gesprek met u. Ten eerste, als aartsengel – ik wil ons niet terugbrengen naar het Denken van God, wat waarschijnlijk ook onmogelijk is om te doen, maar alleen om te zeggen – als het Goddelijke Plan naar u toekomt, hoe wordt dit voorgesteld? Het komt vast niet in een enveloppe. Het is niet op papier geschreven. Hoe wordt het Goddelijke Plan naar u toe gecommuniceerd?

AEM: Met veel opwinding, met inspiratie. Jullie hebben op Aarde een uitdrukking die heet: “een download” die velen van jullie graag gebruiken en ik steel die frase van jullie, omdat dat een van de manieren is waarop dit binnenkomt. Ik kan jullie niet het exacte moment vertellen, als aartsengel of als broeder, waarop ik me bewust werd van het Goddelijke Plan, omdat dat er altijd al is geweest.

Dus wat ik tegen je wil zeggen is, in mijn ontwaken, in mijn explosie, schepping als aartsengel, op die zeer geëerde en bescheiden wijze, heb ik altijd geweten van het Plan, en ben opgewonden en enthousiast geweest en was er me bewust van en ben geïnspireerd geweest door het Plan – en nu wil ik wijzen op iets wat ik ook weet van het Plan, omdat waar wij gewoonlijk over praten het Plan is van nu, het Plan van Ascentie, van de verschuiving, de shift van Gaia, van het menselijke collectief, wat het zo goed doet. Maar zoals jullie goed weten, mijn vrienden, is dit Goddelijke Plan oneindig. En het is zich altijd aan het uitbreiden.

Dus als aartsengel, zoals jullie dat begrijpen, heb ik een grote gelegenheid om er eindeloos bij te zitten en er over te praten en om er input in te hebben, commentaar en verdere bepaling van mijn rol. Omdat er niets is dat uit de Geest van God of uit het hart van de Goddelijke Moeder kan komen waarop ik niet vooruit loop en waarbij ik zeg, laat me helpen. Dus het Plan is immens.

En het ontwikkelt zich. Ook ieder van jullie heeft een rol in de deelname ervan. Het Plan is er altijd geweest. In zijn loop ontwikkelt het zich en het verandert en het groeit. Maar ieder van jullie heeft ook zijn zegje, jullie eigen input. Weet je, zo vaak als wij tegen jullie zeggen dat jullie onderschatten wie je bent, als jullie uit de vorm weggaan en jullie bij ons bent in jullie essentie, in een andere vorm – in een andere werkelijkheid – dan zullen jullie gaan begrijpen hoe machtig jullie zijn.

Maar in het Goddelijke Plan wat jullie proberen te achterhalen, waar jullie over denken als mensen, ik bedoel, jullie willen er aan denken als concrete vaste punten, in tijdslijnen, gebeurtenissen, situaties en ontvouwing – ontvouwing zoals de verschuiving in de werkelijkheid, zoals de verschuiving in dimensies, zoals vrede op Aarde, zoals de terugkeer van de Meesters. En bijvoorbeeld, velen van de Meesters zitten en chatten met degenen van jullie die reeds zijn geascendeerd. Dat is al aan het gebeuren.

Dus er zijn stoffelijke vaste punten waar jullie ook naar kunnen kijken. Het enige dat ik jullie vertel is dat het Goddelijke Plan nooit aan de kant is gezet. Het is nooit ontkend of aan voorbij gekeken. Er is nooit gezegd: “Nou dat doen we later.” Ja, onze tijdslijnen in termen van zoals jullie aan tijd denken, is substantieel anders omdat het duizenden jaren gewerkt heeft, eerder dan in periodes van weken of maanden. Maar het is altijd volgens het Plan.

En als iets verkeerd gaat in de ontvouwing van het Plan, dan is het nog steeds deel van het Plan om een correctie te doen, om een her organisatie te doen, als het ware. Dus, bijvoorbeeld, toen er duisternis viel over planeet Aarde en de menselijke illusie zo concreet werd dat ze instituten en structuren vormden, was het nog steeds deel van dat uitgebreide Plan van hoe dat zou verschuiven, hoe dat rechtgezet zou worden, en hoe de waarheid van wie jullie zijn, de mensheid, en hoe die zouden terugkeren naar waarheid. … Begrijp je eigenlijk iets van wat ik zeg?

SB: Absoluut. En ik wil graag zelf commentaar geven omdat men over het Plan kan praten, in zijn meest verdunde dimensies waarin het individu God verlaat, de wereld in reist, zijn eigen identiteit gaat kennen, en weer terugkeert naar God. Dus kan men praten over Zijn oneindige eindeloze Plan. En natuurlijk kan het individu terugkomen naar God en weer worden losgelaten, in de wereld.

AEM: Dat is juist.

SB: Dus kan men daarover praten, of dat we ons zelf beperken tot dit gebied en praten over het Goddelijke Plan voor de Ascentie van dit Universum, en deze planeet. Als we ons beperken tot het tweede, en ik herinner me nu een passage van een spirit guide – ik weet niet of het Silver Birch was of Imperator of wie het was – die naar een vergadering ging, een raad –

[muziek begint.]

SB: Oh, de tijd is afgelopen. [lacht]

AEM: We gaan door met deze conversatie want daar heb ik belangstelling voor.

SB: Goed! Okay. Ik kijk er naar uit, Lord. Dank je zeer om weer bij ons te komen.

AEM: Ga met mijn liefde, vaarwel.

SB: Vaarwel, Lord.Bron: Website Steve Beckow

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |