Home > > Steve Beckow, Hour With An Angel, met Aartsengel Michaël, 20 februari 2012

Steve Beckow, Hour With An Angel, Aartsengel Michaël, 20 februari 201220 februari 2012, samenvatting:

Linda Dillon channelt Aartsengel Michaël, hij wordt geïnterviewd door Geoffrey West, en die neemt tijdelijk Steve Beckow over. Geproduceerd door Graham Dewyea.

Hieronder staat de radio opname. Klik om te luisteren.


Click to listen to the show


Aartsengel Michaël vertelt ons dat we midden in een prachtige verandering zitten. Het Ascentie proces is aan het gebeuren. Het is belangrijk om de visie van de nieuwe aarde vast te houden. Er zal ruimte zijn voor creatieve vermogens, vrijheid van geloof en wensen, afwezigheid van conflicten, verschillen worden gevierd, werk zal plezierig zijn, relaties worden op waarde geschat, leren zal open zijn en voor iedereen beschikbaar, politici zullen echte leiders zijn, een financieel stelsel zal het collectief ondersteunen, niemand zal zonder financiën gaan. Houd vol, veranderingen komen eraan. Houd de visie en het hogere veld vast.

Hij spreekt van liefdesrelaties en het belang om in je hart te komen. Luister naar wat je hart je vertelt. Ego zoekt partnerschap en vereniging, het hart kijkt uit naar een heilige vereniging. Het hart is niet behoeftig en wil niet aandringen.

Velen voelen zich onvervuld op/met hun werk. De oude paradigma ’s worden verwijderd, de wereld economie is gedeprimeerd, mensen voelen niet meer de voldoening die zij hadden bij het werk. Breng de totaliteit van wie je bent naar je werk mee. Breng de liefde, maak je beroepsmatige relaties lichter.

Relaties zijn aan het veranderen, inclusief die van familie en vrienden. Hij vertelt ons om het licht en vertrouwen vast te houden voor degenen die niet wakker worden of geïnteresseerd zijn om ons te horen.

Kinderen komen meer bewust op de planeet. De rol van de ouder is om hen naar hun bestemming te helpen. Beweging en tijd in de natuur is belangrijk en niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen. Natuur is de grote healer.

Zend alle wezens licht en liefde. Oordeel nooit.

Muziek: Pachebel’s Canon en Mike Roland – Son of Light.

Dank aan Ellen voor de transcriptie.


**********************************************


Transcriptie van 20 februari 2012

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij het “Een Uur met een Engel” een wekelijks programma met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en met Steve Beckow uitgever van het 2012 Scenario. Vanavond is onze gast Aartsengel Michaël. En Geoffrey West vervangt Steve weer die deze week nog weg is. Welkom Geoffrey.

Geoffrey West: en goeden avond Graham. Dank je zeer. Nou, we komen weer samen in weer een Uur met een Engel, ik nodig jullie uit om met ons mee te doen in een oproep van liefde, licht en goddelijke bescherming. Je kunt je ogen sluiten als je wilt en haal diep adem, een paar keer, voel dat je je ontspant in een prachtige witte wolk met gouden omlijning. Als het wat voor je betekent, herhaal me dan.

Vanuit de goddelijke God van mijn wezen, Ik Ben, mijn geliefde, en almachtige Ik Ben roep ik de krachten en legioenen van licht en liefde aan om te assisteren bij het verankeren van de energieën van ware vrede en liefde, en uitreikend naar allen die klaar zijn en het willen ontvangen, en om onze broeders en zusters die naar dit programma kijken en anders degenen van een duisterder energie dienen die nog niet herinnerd hebben wie zij zijn. Laat hen onze liefde weten en voelen en dat ze welkom zijn, als ze er klaar voor zijn.

Ik Ben is de enige aanwezigheid die in mijn wereld handelt en ik wil liefde.

IK Ben het leven, het zichtbare, het onzichtbare, het stoffelijke en het niet-stoffelijke, dat alle het andere leven ondersteunt en onderhoudt, niet alleen op Gaia maar ook verder dan Gaia.

Ik Ben het transformerend licht van de violette vlam die om Gaia heen cirkelt, in ieder uniek anders en gelijkaardig prachtig aspect van leven, die de vibraties optilt, zuivert en reinigt naar een hoger niveau van liefde en dienst naar de mensheid en naar Gaia.

Ik roep de blauwe vlam van vrede aan van Aartsengel Michaël om de harten en geesten te vullen van allen die klaar en bereidwillig zijn om het te ontvangen en om alle anderen te omvatten in aanvaarding totdat ze klaar zijn om het te ontvangen.

Ik ben de verterende kracht en aanwezigheid voor alle angst, twijfel en vertwijfeling in mijn buitenste wereld betreffende de onoverwinnelijke activiteit van de Ik Ben.

Ik Ben de volmaakte verlichting van iedereen die naar mij kijkt.

Ik ben de stralende, intelligente activiteit in de geest van de hele mensheid.

Ik dien het leven en weet dat Ik Ben altijd beschermd ben, op alle niveaus en op elke wijze.

Ik ben de meester die handelt in de hersenen van ieder van de mensheid, die goddelijke liefde veroorzaakt, gerechtigheid, vrede, harmonie en volmaaktheid om op mijn geliefde Gaia en de galaxy te manifesteren.

Met intense dank en liefde, verklaar ik dit, zo zij het en het is gedaan. Wees gezegend.

Zo, onze gast volgens het schema is opnieuw Aartsengel Michaël. En alhoewel het mogelijk is dat sommige woorden van anderen van de Raad van Liefde kunnen doorkomen, zijn de thema’s waar we ons op willen richten vanavond, relaties, kinderen en tweelingvlammen. Welkom opnieuw Aartsengel Michaël, ik ben geëerd om u bij ons te hebben vanavond. Voor we gaan beginnen, is er iets dat u zelf wilt zeggen aan onze luisteraars?

Aartsengel Michaël: Ten eerste. Welkom jullie. Welkom iedereen. En ik dank en zegen je voor deze prachtige invocatie, want het is een afschermen en bezegeling van energie en een neerzetten van de energie die we vanavond samen delen, en kan ik zeggen. altijd delen.

Oh, er zijn veel zaken waar ik over wil praten vanavond en altijd! Maar natuurlijk is er een ding waar ik me over wil uiten voordat we gaan beginnen.

Er is veel chaos die je voelt op jullie planeet, verstoring en verandering, die de constanten zijn. En ja, dit zal in de komende tijd worden verergerd, in de komende dagen, in de komende weken, in de komende maanden.

Dus waar ik graag even kort met jullie over wil praten is om de visie te delen en het weten wat er in het vooruitzicht ligt in termen van na de Shift, na de Ascentie.

Velen van jullie denken hieraan als een verschuiving in bewustzijn, als een verschuiving in paradigma’s, als een verschuiving in de planeet Gaia zelf, en dat is juist, en een Ascentie naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe dimensionale werkelijkheid of een trans-dimensionale werkelijkheid.

Maar dat zijn maar woorden, en wat zelfs nog moeilijker is, is dat, daar velen van jullie die verschuiving al hebben gemaakt, en daar velen van jullie in het proces zitten van voltooiing van die verschuiving, omdat Gaia nog niet volledig haar reis heeft voltooid en het collectief niet klaar is met haar reis en omdat jullie niet de ervaring hebben om in verschillende dimensionale werkelijkheden te leven, zoals in de vijfde of de zevende, kunnen jullie niet echt weten wat je kunt verwachten.

Dus zijn er veel hypothesen, veel dromen, veel wensen. En wat wij ook willen zeggen is dat dromen en wensen deel zijn van wat jullie scheppen, dus wijs ze niet af.

Een van de grootste bronnen van conflict of verwarring of chaos op de planeet Aarde in deze tijd en in de recente geschiedenis, vanuit ons perspectief duizenden jaren al, is het niet in staat zijn om verandering te verwelkomen en er mee om te gaan. Jullie zeggen dan: “Maar Michaël, er is zoveel verandering. Hoe kun je dat zeggen?” En, mijn geliefde mensen, ik moedig je aan om gewoon om je heen te kijken.

Waar zien jullie de bron van antagonisme/tegenstand, van frustratie en conflict? Is het niet zo als iemand - of het nu een natie is of een individu of een groep – nu gevraagd of aangemoedigd, of soms geduwd wordt in een situatie van verandering, waar ze gedwongen worden om met verandering om te gaan dat ze daar niet echt klaar voor zijn. Daarom zijn mensen, specifiek mensen, zo vast gaan zitten in hun manieren en hun geloofstelsels zo vast hebben gemaakt zodat ze niet hoefden te veranderen. Maar zoals jullie goed weten, en waar de Chinezen altijd jullie aan herinnerd hebben, specifiek Lao Tsé en Confucius, verandering is een constante, is er voortdurend. En ik zeg dat het een zegen is.

Dus jullie zitten midden in deze prachtige verandering. En jullie gaan ook naar een dimensie waar het management van verandering vredig, vloeiend is zonder hartspijn of chaos en daarom is daar ruimte, is er ruimtelijkheid en verankering, van jullie creatieve mogelijkheden. De wereld, Gaia, waar jullie mee ascenderen, is een wereld die vrij van oorlog en conflict is. Het is een wereld waar verschillen en diversiteiten worden gevierd en beschouwd worden als een van de meest waardevolle attributen waar men getuige van kan zijn of aan kan deelnemen of deelhebben.

Als er geen energie geplaatst wordt in verwarring of in conflict, dan is er de mogelijkheid om prachtige gemeenschappen te creëren, niet alleen stoffelijk, maar ook emotioneel, spiritueel, en ja, mentaal, want dat is niet van elkaar gescheiden…. Een van de redenen dat ik dit zeg is dat we praten over gemeenschappen waar relaties gewaardeerd en gekoesterd worden en waar ruimte aan gegeven wordt om te groeien, te veranderen, te verschuiven. Jullie scheppen dan niet een wereld voor kinderen waar ze in klassen worden opgesloten die vaak neerkomen op gevangenissen, waar leren en je verbreden op heel jonge leeftijd en op zeer oude leeftijd als je dat wilt, open en beschikbaar is voor allen, waar spelen verplicht is en lachen vrij.

Jullie scheppen een planeet waar ruimte is voor politiek, want politiek is een favoriete tijdsbesteding voor velen. Maar wat er met politiek gebeurd is, is dat het eerder een zeer lage algemene standaard is geworden dan een hoog filosofisch, ethisch ondernemen. Want wat is politiek, behalve leiding aan de gemeenschap geven door wat het best voor het collectief is, waar energieën, ja, en de bronnen gericht op moeten worden, niet omdat er een naar macht hongerende sekte is, niet omdat het altijd zo gedaan is, maar waar het collectief zich op richt. En politici zijn, ja, hoeders en dienaren van de mensen, maar zijn het ook echte leiders?

Jullie hebben van tijd tot tijd proeven hiervan gehad op jullie politieke toneel. Dat zal groeien, het zal floreren – vrijheid van geloof, vrijheid om te doen wat je wilt, niet door kuren of voor het nodig hebben van financiële ondersteuning maar omdat het jullie heilig ondernemen is.

Een van de droevigste gebeurtenissen die naar voren kwam en wat gebeurde op jullie planeet, is de scheiding tussen wat mensen denken dat hun job is en dan in een volgend deel van hun leven hun heilige werk is. Jullie zullen zien en getuige zijn van het samensmelten van dat werken, en het zal in vreugde zijn en het zal in gemeenschap zijn, het zal in harmonie zijn. Financiële stelsels zullen gaan verschuiven naar betekenisvolle manieren om het collectief te ondersteunen.

Er is geen noodzaak voor ieder wezen, overal – in welke werkelijkheid ook, bijvoorbeeld – om ooit zonder iets te zijn, om hongerig of wanhopig te zijn. dus als we beginnen en als jullie tegen me zeggen: “Lord, Michaël,” en ja, sommigen zeggen zelfs : “Mike” – “waar zijn de veranderingen waar we op wachten? 2012 wordt steeds kleiner terwijl we spreken!”

Ik zeg tegen jullie: houd je hoed vast, of je helm, of je hoofddoek. Maar houd die visie vast. Maak vrede met waar je bent en houd de hogere grond/sfeer vast. Dank je.

GW: Dat is absoluut prachtig. U hebt ook een stel puntjes aangeraakt waar we over willen uitweiden, als we door gaan met de gekozen thema’s vanavond. Ik wil graag beginnen bij thema’s over relaties.

Ik had een vraag die op kwam die betrekking had op de show van vorige week. Ik wil alleen deze ene vraag stellen. Misschien kunt u daar even op antwoorden nu, voor we het thema ingaan. We spraken over liefdes relaties en vorige week sprak u over het scheppen van situaties waar men een partner kan vinden. Als iemand zoekt, hoe kan men beter begrijpen of herkennen of die zoektocht uit het ego of uit het hart voortkomt?

AEM: Dit is een diepe vraag. En ik ben blij er over te praten voordat we verder gaan. Nu, laten we ook zeggen, dat we tegelijkertijd niet willen, aanraden, of zeggen dat het verwijderen, of dat we de totale verwijdering van het ego willen. Het is deel van het heerlijke in de persoonlijkheid van ieder van jullie en hoe jullie deze prachtige vormen op de planeet manifesteren. Dus er is een plek, een klein plekje voor het ego.

Maar zo vaak, als iemand begint te denken over – en ik gebruik het woord “denken” liever dan echt ervaren of voelen – gaat denken over een partner, hun ideale partner, gaan ze net zo vaak door die checklist, en die checklist – en met die mooie zin, zoals ik vaak tegen jullie zeg, ga ik uit twee kanten van mijn mond spreken! – die checklist komt soms met ego informatie. En het is in orde, als je gebonden bent aan en vastgesteld hebt dat een persoon in een pakketje of vorm komt die aantrekkelijk en verleidelijk voor je is. Maar daar gaat het niet om als het hart je ergens naar toe wilt voeren.

En dus kun je je op je ego richten maar dan, mijn geliefde vrienden, ga je hart in, en maak letterlijk je lijst op en voel dan dat de energie verdwijnt en wegzinkt, wegdrijft, welke behoefte je ook hebt, open het hartchakra en veranker dat in stilte en blijf even in die stilte, en luister naar wat je hart je vertelt over wat je wilt, wat je kiest om te scheppen en ook in je hart, wat je naar deze heilige relatie moet brengen.

Het ego zoekt naar partnerschap en vereniging, het hart zoekt om een heilige vereniging te scheppen. En er is een wereld van verschil tussen. Dus als je uit het ego komt, dan komen er zaken op zoals: “Nou, daar houd ik van, en ik denk dat ik wel langs dat trekje van de persoonlijkheid heen kan gaan,”of : “Het is niet zo slecht,”of “Ik denk dat ik die wel kan veranderen.” 0f – en al die of’s en maar’s - of dit soort ”Misschien kan ik tien pond kwijtraken, dan houden ze meer van me, misschien moet ik de kleur van mijn haar veranderen.”

Nou, in ieder geval stellen we helemaal niet voor dat een van die dingen fout is, want fout is een term die mensen neigen te gebruiken en dan vallen ze in oordelen en voelen zichzelf dan slecht. Maar wat je hart je zal vertellen is dat het die verbinding zal voelen. En dus, als je aan het zoeken bent, zoek je dan naar die lijst of zoek je naar die in het hart gevoelde verbinding?

Negen tegen tien keer, als je een zielenmaatje tegenkomt, een zielenvriend, waarmee een heilige vereniging mogelijk is, dan ken je die persoon. Je weet misschien niet hoe of waarom of door welke omstandigheid, maar er is dat gevoel van diep weten. Dus dan zegt het ego: “Ik wil je leren kennen, “ en het hart zal zeggen: “Ik ken jou en ik wil me opnieuw verbinden met je en alles van je weten in dit leven en in deze omstandigheid. Waar was je, waar ben je geweest?”

Het hart wordt niet…- het kan fladderen, maar het wordt niet paniekerig, het wordt niet behoeftig, het wil niet pushen. Dat doet het ego.

Beantwoord dit jouw vraag?

GW: Dank u Lord. Ik voel dat het dat doet. Het geeft me wat perspectief. Hopelijk zullen de luisteraars er ook mee resoneren, want sommige luisteraars die meer vragen hebben over wat punten die opkwamen en die..-

AEM: Maar dat is een onderwerp waar we de hele nacht mee kunnen doorbrengen.

GW: Absoluut en misschien op een bepaald moment kunnen we dit in een grotere context opnieuw bekijken. We zullen proberen om wat meer over tweelingvlammen en zielmaten te praten, wat later in de show, dus daar komen we nog op terug. Nu denk ik dat ik naar professionele relaties wil gaan. En ik denk dat veel luisteraars die beter willen begrijpen, wat er energetisch gebeurt in deze tijd in een professionele relatie en misschien waarom voelen mensen zich niet meer vervuld met hun banen? Kunnen we misschien hier eerst over praten?

AEM: Ja, nou velen voelen zich niet vervuld in hun baan heden, ten eerste omdat ze dit eindelijk aan zichzelf toegeven! Maar dat gaat terug naar wat ik zei over de tijd na de Ascentie, de post Shift, (de ná Verschuiving) dat is de verdeling die op jullie planeet heeft plaats gehad tussen wat mensen denken wat hun werk is en nu hun zielenreis is, of hun heilige werk, dat is te vaak – niet altijd, en dat hoeft ook niet, maar daar wil ik ook over praten, - maar dat is te vaak gespleten geworden.

Een van de sleutel ingrediënten van professioneel werk, het maakt niet uit wat je doet, of ondanks je carrière, betrekking, vak of vaardigheid, een van de sleutel componenten zijn de relaties. Dat is het altijd geweest. Jullie zullen veel mensen dit horen zeggen: “Ik houd van de mensen waarmee ik werk. Ik houd niet van mijn baan maar ik werk met een grote groep mensen.”

Wat we gezien hebben is dat er een groeiende ontevredenheid is ontstaan bij velen – we zouden bijna zeggen, bij het grootste deel dat nog niet is omgekiept – maar zeker bij velen, waar de tolerantie factor aan zijn eind is gekomen. De oude paradigma’s van de Aarde zijn verwoest, verwijderd. Maar wat dit ook betekent is dat jullie in doodstrijd zijn, en voor velen in professionele relaties voelt het alsof het een professionele overleving is. En daar bovenop heb je een veranderende, gedweeë en zeggen we, een gedeprimeerde, globaal gedeprimeerde economie.

Dus dat schept ook gevoelens van onveiligheid bij collega’s of bij wie je eerder gedacht hebt aan mentoren of zelfs vrienden. Tegelijkertijd innerlijk, of mensen nu de veranderingen op jullie planeet erkennen of niet, er is zich nog een innerlijke spanning aan het opbouwen, een innerlijke verbranding die zich opbouwt. Dus mensen voelen dat ze eruit willen breken.

En dan, als je die frustratie en die boosheid, als de zaken niet gebeuren op de manier en in een ontvouwing die je wilt, vanuit het ego, vanuit het hart, uit een mentaal, uit een emotioneel perspectief, gaan ze dan niet weg zoals jullie denken dat ze moeten? Nou jullie neigen dat aan jezelf te wijten, ten eerste, en allermeest, en dan neig je om het aan diegene te wijten waar je mee werkt. Je neigt het naar buiten te brengen naar je persoonlijke, professionele relaties die gaan over, zullen we zeggen, cliënten, patiënten – die jullie dienen.

Dus is er veel spanning en wantrouwen. Wat wij in het collectief observeren is, omdat zo velen zich bewust zijn: “Iets is aan het veranderen en ik kan het niet zien, en ik kan dit niet direct voor me zien. Soms als ik alleen thuis ben en als het rustig is, krijg ik een duidelijk plaatje, maar als ik ren van mijn bureau naar de bus op straat….” Het maakt niet uit waar, jullie kunnen het niet zien.

Dus wat jullie doen, collectief en individueel is dat jullie over je schouder kijken en je kijkt over je schouder en vraagt je af wat er gebeurt en “Waar is dat prachtige gevoel van voldaanheid? Waar is dat gevoel van vreugde nu dat ik voelde als ik ’s morgens opstond om naar het werk te gaan?” Het is tijd, mijn vredelievende krijgers, om dit hiaat over te steken. En ja, jullie zijn de wegwijzers, dus met jullie heb ik dit gesprek en het is een gesprek waar we al middenin zijn. Het is tijd om het totale van jullie, wie jullie zijn, in je professionele relatie te brengen, naar jullie collegiale relaties, en naar je werk, wat je denkt als je betaalde werk of baan.

Maar wij vinden – opnieuw, en het maakt niet uit wat je doet – de meesten van jullie zijn toegewijd aan je beroep, aan je carrière, je echte carrière. En dat is een prachtige, prachtige zaak. We vragen absoluut niet dat dit aan de kant gegooid moet worden. Ja, er zijn enkelen van jullie wier carrières radicaal zullen veranderen omdat ze gewoon niet op één lijn staan met wie jullie zijn. Maar dat is de meerderheid niet.

En zelfs aan jullie die in deze transitie zullen veranderen, zullen we nog vragen: breng je spirituele geloof mee, je kennis, je energie, je vibratie, je veld dat zo enorm is gegroeid, breng dit allemaal mee naar je beroeps relaties. Begin om de liefde mee te nemen naar degenen die je geweldig hebben geïrriteerd, die je zo hebben bedwongen, die je zenuwachtig of onzeker laten voelen. Breng het mee naar je mede-werkers, naar degenen die je dient, naar je cliënten, naar je patiënten, naar wie ook met wie je werkt. Stop het daarin.

Als je een loodgieter bent dan begroet je, en werk je niet alleen met wie er in het gebouw woont of huis of zaak waar je in gaat, je brengt de liefde mee, het totale van je wezen. En dan, laat je licht in de buizen stromen. In het hele waterwerk stelsel. Als je een elektricien bent doe je hetzelfde. Begrijp de potentie. Als je in telecommunicatie bent, licht je het hele rooster op, maar een van de manieren waarop je het rooster opheft is door je professionele relaties.

We praten niet om proberen uit te leggen aan de mensen hoe de wereld aan het veranderen is of hoe… jullie zoveel meer zijn dan spirit. Jullie hoeven niet te praten over wat je persoonlijk gelooft of weet. Liefde, liefde is het zorgzame en vriendelijke, het zachte, ondersteunende en dat is wat heel snel verdwijnt uit zo veel beroepshalve relaties. Jullie zullen gaan merken dat jullie beroepsrelaties aan het veranderen zijn, punt. Nu is de vraag die ik voor jullie heb, hoe wil je dat het gaat veranderen? En je kunt zeggen: “Zij accepteren mijn licht niet, ze willen niet horen wat ik heb te zeggen.” En ik zeg tegen je, dat maakt niet uit. Omdat jullie, júllie degenen zijn die de weg gaan tonen. En jullie houden die ruimte vast en jullie gaan door.

Ik heb mensen horen zeggen: “Waar glimlach je nu over?” Nou, jullie glimlachen omdat je levend bent, en dat jullie in deze glorieuze overgang zitten die soms als een achtbaan van je ergste nachtmerries is. Maar laten we er even naar kijken, mijn vrienden, jullie zitten erin. Dus creëer. Breng dit terug naar jullie macht om te creëren. De relaties zijn aan het veranderen, ook in families. En ja, jullie zullen nieuwe collega’s krijgen, nieuwe paradigma’s, nieuwe roosters (kringen) van mensen waar je mee uitwisselt, op dezelfde manier waarop je nieuwe vriendschappen vindt, die opnieuw samensmelten of wegkwijnen. Maar wat jullie hier mee doen en wat je doet met het licht dat je al hebt, jullie worden geen liefde, jullie zijn liefde. Jullie zijn al altijd liefde geweest!

Dus deel die uit. Laten we het naar buiten schijnen. Het kan mensen misschien wat voor een raadsel zetten. Het kan sommige mensen frustreren. Maar ga er mee door.

GW: Dank u Lord. Ik denk dat wij allemaal, of de meeste van de luisteraars, dat we weten dat in het hart van alle relaties energie ligt. Ik denk dat velen zullen zeggen, familie relaties en vriendschapsrelaties zijn anders zijn dan mijn werkrelaties. Misschien in gevallen waar geliefde of gerespecteerde individuen niet klaar zijn en bereid om wakker te worden, mensen voelen een soort verantwoordelijkheid naar andere mensen. Als relaties eindigen, soms zonder een zichtbaar teken of reden, in sommige gevallen zijn er controle drama’s en in andere gevallen zijn er chemische en emotionele verslavingen. Wat kunt u mensen bieden die denken langs dit soort lijnen?

AEM: En dat zit niet alleen in heilige relaties of in vriendschappen of families. Je ziet het ook in je werk. Je kunt dat ook in je werk doen/zijn.

Een van de dingen die ik vraag van jullie – en jullie zullen je er verveeld door voelen om me dit te horen zeggen, maar des ondanks: houd het licht vast! Jullie velden zijn in de laatste twee en een half jaar van jullie tijd uitgebreid. Denk aan jezelf die je vroeger was als aan de grootte van een schildpad en nu hebben jullie de maat van een grizzly beer. Dat is een enorm energieveld. En dus als jullie de ruimte vasthouden – zeg dan niets! Als ze je niet willen horen en ze willen niet praten, en ze willen niet ontwaken, houd dan alleen het licht voor hen vast.

Onze geliefde universele Moeder vroeg enkele dagen geleden ieder van jullie om de hemel te pellen (vrij te maken) en om haar blauwe diamant opnieuw weer in ieder wezen op de planeet te laten penetreren – in degenen die ontwaakt zijn, in hen die niet ontwaakt zijn, in hen die diep in slaap zijn en in hen die afwijzen om ooit gewekt te willen worden.

De andere kant daarvan is, en dat is een moeilijke zaak, is om het vertrouwen vast te houden. En dat is moeilijker in partnerschappen, in relaties, in heilige verenigingen, in families. En doordat jullie liefhebben is het alsof je kijkt naar iemand die zichzelf verwoest, en dat je geen blijdschap kunt delen, opwinding – wat het meest belangrijk voor je in je leven is, en je kunt het niet delen! Dus is het een tweezijdig zwaard. Dat is moeilijk. Maar je houdt dan ook het vertrouwen vast dat ze zullen ontwaken, omdat of ze het nu erkennen of niet, ze worden toch gepenetreerd, niet alleen door de energieën die naar beneden filteren naar Gaia maar ook door ieder van jullie, die zachtjes, subtiel hen bombarderen met je hart en je licht.

Nu, zij die niet willen of niet helemaal wakker zijn, ze zullen er vaak op terugkomen en drama’s scheppen, de chaos waar ik eerder over sprak. En jullie zullen er naar kijken en zeggen: “Ik wil niks te maken hebben met dat drama en die chaos.”Maar begrijp ook, te zelfde tijd, dat ze dat drama soms gebruiken om gewoon in het moeras te blijven zitten van hun verslavingen, maar soms gebruiken ze het ook als de katalysator om wakker te worden en er uit te stappen.

Dus doe een stapje terug. Wees de observeerder. Wordt je Boeddha-zelf. En als hulp of bijstand gevraagd wordt, nodig is, openingen gemaakt worden, dan help maar blijf de observeerder/waarnemer. Jullie zullen weten wanneer de tijd rijp is.

De verschuiving, shift, dit Ascentie proces, is reeds onderweg. En het is veel beter, het gaat soepeler als jullie je voorbereiden. Maar er zullen velen zijn, mijn lieve vrienden die zich niet voorbereiden, en die op het laatste moment door die deur rennen. En als ze dat niet doen, als zij waar jullie van houden en koesteren, dat niet doen, dan is het belangrijk dat jullie nog steeds van hen houden en hen die waardigheid laten van hun eigen reis, hun keuzen, op de zelfde manier waarop wij dat doen.

GW: Dank u Lord.

Ik denk dat veel ouders begrijpelijk in verwarring zijn omdat alles dat hen werd geleerd in het proces zit om nu gedé-construeerd te worden. Zij zien hun kinderen ziek worden, gefrustreerd raken, een gebrek aan motivatie hebben om aan de wereld deel te nemen, hen werd geleerd eraan deel te nemen. Ze willen dat hun kinderen studeren, een goede baan krijgen, zichzelf kunnen onderhouden, maar dit model is snel aan het ineenstorten. En ik denk dat op een dieper niveau veel kinderen wisten dat dit zou gaan gebeuren omdat we op zielenniveau allemaal wisten waar we ingingen, maar kinderen schijnen in deze tijd bewuster te zijn.

Wat kunnen jullie aanbieden aan ouders die zich in verwarring voelen over hun rol om hun kinderen te begrijpen en om er in deze tijd mee om te gaan, waarom worden er zoveel ziek en waarom brengen velen van hen al die prachtige gaven naar de wereld.?

AEM: De sleutel is om kinderen die gaven te laten brengen en dat schijnt soms een echte beproeving te zijn voor sommige ouders. Maar ondanks dat, ja, iedereen wist op zielenniveau waar ze in terecht kwamen. Maar hier zijn jullie nu in die verwonderlijke voertuigen en jullie denken: “Waar tekende ik in hemelsnaam voor?” Het ouderschap is een heel speciale en unieke onderneming, en ik weet dat jullie dit allemaal weten, maar het is zeker een overeenkomst met iedereen die er bij betrokken is. Maar ik spring er overheen en ik zeg dat inclusief voor jullie tweelingvlammen. Maar we zullen erop terug komen.

De ouders weten dat hun kinderen niet weergeven wat zijzelf geleerd hebben en waar ze mee zijn opgegroeid, het paradigma dat zij geconstrueerd hebben. Nu, dit is zo voor de meeste generaties. Jullie zijn niet het zelfde als jullie ouders, je waarden en je begrip, jullie kennis, je wijsheid is niet noodzakelijkerwijs dezelfde. En zeker is het niet hetzelfde als dat van je grootouders, of je overgrootouders. Maar nooit is de shift tussen ouders en kinderen zo snel gegaan.

Nu, er zijn vroege ‘landingen’ geweest of vroegere incarnaties met Indigo’s, met Kristalkinderen. Nu zitten we in de Magentakleuren en de Roze kleuren. Ieder van die groepen kinderen komen meer en meer bewust op Aarde. Bijvoorbeeld, de Magentakleurigen die nu komen, komen veel met volledig begrijpen en herinnering. Dus willen die dan het spel spelen dat hun ouders speelden? Willen zij dan in gijzeling worden gehouden terwijl ze urenlang op hun stoel zitten aan het bureau, of tenslotte in een baan? Natuurlijk niet. En ze zijn er heel duidelijk over dat er meer is. Nu, ze kunnen misschien niet in staat zijn om uiteen te zetten wat hun wijsheid al weet, of dat ze misschien niet kunnen communiceren op manieren die ouders volledig begrijpen. En daar rijzen problemen door omhoog.

Maar de rol, de baan als het ware, om een ouder te zijn, die is nooit veranderd. De overeenkomst van een ouder lijkt heel veel op die van een gids of een bewaarengel. Die moet een verzorger zijn, het moet een zijn welke die schitterende ziel naar hun vervulling brengt, naar hun bestemming – ja, en zich aldoor zorgen makend en zich afvragend hoe ze hen buiten het kwaad kunnen houden!

Maar dat is de baan. Dat is de overeenkomst, dat de ouder een gids is. En de gids neemt niet noodzakelijk het zelfde pad dat je neemt als ouder, hoe je werd opgevoed of de waarden die je bent gaan koesteren. Het is je kind helpen te ontdekken wat zij koesteren, wat zij van waarde vinden, hen helpen naar het voorste deel van wat zij weten.

Nu, jullie leven, jullie allemaal – ouders, kinderen, grootouders, maar specifiek de ouders en kinderen waar we tegen praten vanavond – jullie leven in een tijd die compleet anders is dan andere keren op je geliefde Gaia. In veel incarnaties, prepareer je je om te gaan reïncarneren en in gesprekken met je gidsen en de Ene, de heilige Goddelijke Moeder, zeg je: “Nou, ik wil naar de Aarde en ik wil dit gaan doen,” of “Ik ga lessen van nederigheid leren. Dus zal ik arm zijn. Ik zal geen fondsen hebben.” “Ik zal een monnik worden,” of “Ik zal een leraar van de armen worden,” of “Ik zal dienst doen in gevechtslinies.” Of, “Ik moet de lessen leren van buitensporigheid en van evenwicht.”, dus zul je geboren worden in grote weelde, en jullie zullen macht en autoriteit hebben. En de lessen van dat soort levens zijn natuurlijk om evenwicht te leren, om een ware leider te worden.

En deze levens, mijn vrienden, wat jullie je niet realiseren is dat je niet specifiek bent gekomen om lessen te leren, en dat is ook zo voor de kinderen. Ik zeg niet dat jullie geen lessen leren, natuurlijk doen jullie dat ook. Maar dat was het eerste of belangrijkste. Jullie hebben, heel ongewoon, jullie hebben in dit leven al jullie talenten meegebracht, al jullie vermogens, heel jullie zielen ontwerp. Jullie kwamen volledig toegerust.

Dus als ouder, hebben jullie allemaal de talenten en vermogens, alle middelen die jullie nodig hebben om met de problemen om te gaan van deze prachtige unieke kinderen. En jullie kwamen met je hart en jullie kwamen met je ontwaakte hart. En worden die niet steeds meer wakker? Ja. En is dat niet prachtig?

Dus, als ik praktisch advies moest geven, beste Geoff, waar jij op hoopt, is om te breken met het paradigma van opvoeding, zoals je dat nu ziet, omdat het niet meer dient. Nu, met de aankomst van jullie sterrenbroeders en zusters, met de verschuiving in dimensies, zijn er natuurlijk veel dingen die gaan gebeuren.

Maar ontdek dat, neemt het niet alleen maar aan. Ontdek wat de passies zijn, wat de dromen zijn, en wat de kennis is van je kind. Een van de meest belangrijke stukken informatie die je over je kind kunt vergaren is, wat kwamen ze hier doen? Wat is hun zielenpad? Wat is het contract van hun ziel? Wat is hun straal?

Als jullie die basische informatie hebben zal het jullie makkelijker maken om te manoeuvreren. Dus begin daar.

Het andere wat zo belangrijk is voor al deze nieuwe kinderen – de Regenboog, de Kristallen, de Magenta’s, de Pinks, de Indigo’s – ze moeten in beweging komen. Het is niet alleen temperament, het is hoe ze leren. Het is wat hun circuits verbindt. Ze moeten in beweging gaan komen. Dus of dit nu is, rennen, springen, dansen, rollen – het maakt niet uit – er zijn bewegingen die geschapen zijn die heel zegenrijk zijn voor deze kinderen. Begin die te gebruiken, maar beweeg. En ga ze niet alleen in beweging brengen maar beweeg met hen mee. Ontdek de stroom. De beweging is de stroom, en de verbinding is met het universum. Jullie werden niet geschapen als stationaire wezens.

Wanneer, mijn geliefde vrienden, was het de laatste keer dat jullie dansten en stroomden in jullie eigen kring, waar je de energieën voelde stromen in en om je heen en er in mee bewoog? Als je dit doet met je kinderen – oh, dat schept veel lachen en grote conversatie, maar het zal ook een doorbraak zijn.

GW: Okay, dat is prachtig. We hebben nog ongeveer vijf minuten over, of misschien twee of drie minuten, denk ik. Dus ik dank u hiervoor, Lord.

Misschien hebben we geen tijd om in het onderwerp te duiken van tweelingvlammen in specifiek deze show, dus misschien kunnen we alleen eindigen met een twee minuten commentaar naar de kinderen zelf. Er zijn velen die zich gefrustreerd voelen omdat ze de ruimte van ouders niet hebben gekregen die u net beschreef. Waar kunnen deze kinderen mee beginnen om zich op te focussen? Zeker om loslaten en vergeving en medeleven voor hun ouders te vinden en wat ze meer beleefd hebben, maar kunnen ze – zou het nuttig zijn voor hen om meer tijd door te brengen in de natuur? Ik voel dat dit zo is maar ik weet zeker dat mensen dit van u willen horen.

AEM: Ja, je bent absoluut juist. Hoe meer kinderen met Gaia verbonden zijn, met de elementalen, met alle natuurrijken, hoe beter. En dat is ook zo voor de ouders. Te veel hebben die zeer fundamentele verbinding vergeten met de natuur. Het zal je sneller helen dan iets anders als je met je blote voeten gaat… er is die trend aarding, het is geen trend het is een oude wijsheid. Ga terug naar de natuur. Adem de hemel in. Omhels de bomen. Ga op de grond liggen en luister. Dit heelt, geneest en het zal de kern frustraties bij je weg ‘trekken’ en je zorgen, je gevoelens van incompetent zijn, weghalen. Wat er ook moet hersteld worden, dat zal gebeuren.

Je bent absoluut correct, mijn vriend. Ga terug de natuur in. Daar is het waar je vrede zult vinden. En daar is het waar je jezelf zult vinden. Het is waar het ego begint af te sluiten en je hart opengaat. Praat met de dieren en luister naar hun antwoorden. Kijk naar de feeën huizen en glimlach. Voel je samen met de vogels, die drijven op de thermiek. Je hebt vleugels. Waarom zou je niet vliegen?

En maak je geen zorgen, mijn vrienden. We zullen het onderwerp van de tweeling vlammen ook nog eens doen.

GW: [lacht] Nou zeker is dat een vraag die van tijd tot tijd bij me opkomt. Als ik uit ga en met vrienden praat, vragen ze over weelingvlammen. Dus ik weet zeker dat dit een heel verlichtend onderwerp zal worden voor een volgende show. Dus ik denk, met misschien nog minder dan een minuut te gaan, wilt u – zijn er nog de laatste woorden die u met onze luisteraars wilt delen?

AEM: In de tijd die komt, zal er drama zijn. Opnieuw, bemoedig je, raak niet betrokken in de lagere trilling van rechtvaardiging, van wraak, van gevoelens waar jullie eindelijk in je recht komen te staan. Ga achteruit en wees waarnemers. Zend naar alle wezens je licht en je liefde. Oordeel nooit.

[muziek komt op]

Vaarwel, mijn geliefde mensen. Vaarwel.

GW: Dank u zeer, Lord, Aartsengel Michaël. En we komen nu bij het einde van weer een Uur met een Engel. Ik ben Geoffrey West en ik wens jullie allen een prachtige avond. Mogen jullie allemaal wat betekenisvol vinden in deze woorden van vanavond en draag ze uit terwijl je je hart krachtiger maakt en je geest in dienst van het leven. In de komende week zullen er hopelijk prachtige veranderingen plaats vinden of komen. Bewaar dit in je hart. Wees licht, wees sterk en wees in vrede. Vaarwel.Bron: Transcript of an Hour with an Angel, February 20, 2012

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |