Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Sheldan Nidle - February 15, 2011

February 15, 2011

3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik

Selamat Balik! Ismét több megbeszélni valóval térünk vissza hozzátok. Jelenleg Földi szövetségeseink egy olyan lépéssorozatban vannak, ami győzelemhez vezet! Közben a sötét összeesküvés szorgosan konfrontációkra és irreális követelésekre ösztökéli a Közel Kelet népi felkelésein a radikálisokat és a fondorlatoskodókat, hogy destabilizálja a gazdaságokat. A cél itt a Földi szövetségesek kibocsátásra váró új gazdasági csomagjai végső stádiumának a tönkretétele. Egy másik sötét napirend az, hogy gyorsan olajdollárokat kell generálni a sötét összeesküvés kofferei számára az által, hogy az olaj árát rekordszintekre juttatják. Ezzel szemben, Földi szövetségeseink titokban léptek, és mindkét oldal regionális vezetőivel együttműködnek, hogy biztosítsák, hogy a megegyezések ne csak megállítsák a sötét összeesküvés által szándékozott káosz éles emelkedését, hanem egy simább átmenetet biztosítsanak az új pénzügyi és gazdasági rendszerekbe. A szövetségesek célja, hogy a nacionalista szenvedélyt egy olyan erővé fordítsák, amit a Közel Kelet összes nemzetének békéjére, jólétére, és stabilitására fel lehet használni, és mi arra használjuk jó pozícióinkat, hogy segítsük Földi szövetségeseink törekvéseit.

A Közel Kelet nyugalmán felül, ott vannak a Közép Szaharai Afrika, Kelet, és Délkelet Ázsia ügyei. Ezeket azok a gazdasági nehézségek okozzák, amiket a tornyosuló adósság hozott létre, mely felhalmozódott a bolygó ezen területein. Valójában, a nyugat-vezérelte rendelt pénzrendszer gazdasága elérte az összeomlási pontot. Egy sor elem készen áll érvényre juttatni a rendelt pénznem és a virtuális vagyon kérdését, ami világotokat erre a töréspontra juttatta. Az elsődleges orvosság egy valódi nemesfém hátterű pénznem felállítása a sötét összeesküvés megtört pénzügyi rendszerének alternatívájaként. Földi szövetségeseink alaposan kidolgozták a módszereit ezen új pénznemek számotokra történő bevezetésének, és most az idő elérkezett, hogy elkezdjék bevezetni őket. Elmondták nekünk, hogy ennek megtételének eszközei a különféle jóléti alapok kézbesítései lesznek. Földi szövetségeseink célja most ezt megkezdeni, és aztán a kézbesítések által teremtett jogi helyzetet arra használni, hogy létre hozzák az új kormányokat. Azok hivatalos rendeleteivel, egy új globális pénzügyi politika lép hivatalosan működésbe.

Az új pénzügyi politikával együtt, új bankügyi és vállalati szabályzások teljes skálája azonnal hatályba kerül. Ezek a szabályzások visszajuttatják világotokat egy olyan állapotba, melyben az elidegeníthetetlen szuverén jogaitok elsőséget élveznek a jelenlegi kormányaitok és vállalati politikáitok diktatórikus természete felett. A bolygógazdagság újraelosztásának társadalomkiegyenlítő tette, az igaz jog szerinti kormányzással kibővítve, mindent megváltoztat: a sötét összeesküvés nem csak az illegális gazdagság-építő gépezetéhez való hozzáférését veszíti el, hanem a világszintű kormányzati befolyását is. Az új kormányok nép-orientáltak lesznek. Az első tennivalójuk egy sor olyan politika életbe léptetése, ami megerősíti a népük gazdagságát és jólétét. Továbbá ezek a politikák lehetővé fogják tenni, hogy bevezessenek számos olyan technológiát, amik nagyban feljavítják mindennapi életeteket. Mindazonáltal számunkra a legfontosabb tett, véget vetni a jelenlegi UFÓ álcázásnak. Ez a tett önmagában átformálja világotokat! Túl kell lépnetek a jelenlegi idegengyűlöleteteken, és megtanulni, hogy nem vagytok egyedül, és eredetetek valójában e-világon kívüli.

Ahogy várjuk a tényleges pillanatot, amikor az első kapcsolatfelvétel lehetővé válik, felügyeljük világotokat és nézzük a változást, mely felgyorsít mindent körülöttetek. Gaia módosítani kívánja felszínének világát, és fel kívánja gyorsítani az ehhez vezető lépéseket. Közben hatalmi struktúrátok gyorsan átalakul. Azok akik hatalmon vannak, csak most fogják fel, hogy a 13 évezrede létező világ a lábuk alatt omlik össze. A különféle tényezők, melyek hatalmon tartják őket, már nem olyan megbízhatók, mint azelőtt, és a sötét összeesküvés túlkapásait többé már nem lehet könnyedén titokban tartani. Ezek az elemek azzal a ténnyel társulnak, hogy mi itt vagyunk, és a ti védelmezőitekként tevékenykedünk. Amit mi kérünk tőletek az, hogy szilárdan higgyetek abban ami történik, és valami pozitív tettben részetekről, mely akármilyen formában is, de természetes módon elérkezik hozzátok. Támogassátok azokat, akik nyíltan támogatják a változást. Használjátok fel készségeiteket, hogy oktassátok közösségeiteket, és nézeteiteket publikussá tegyétek. Itt az idő, hogy a változás aktivistái legyetek! Ez egyszerűen azt jelenti, hogy valamilyen jelentőségteljes módon, részévé váljatok ennek a mozgalomnak.

Ahogy egyre többen alkalmazkodnak közületek ezen új valóságokhoz, lehetővé tesztiek, hogy sokkal könnyebben érkezzen el egy nagy átalakulás életetekbe. Ez az ami izgat minket veletek kapcsolatban: bámulatosan alkalmazhatóak vagytok, és amikor az Igazságok köztudottá válnak, gyorsan módosítani tudjátok alap hiedelmeiteket. A mi részünk ebben elétek tolni a szükséges mennyiségű bizonyítékot, ami demonstrálja az új koncepciókat valóságotokat illetően. Legnagyobb részben, passzívan bele vagytok merülve azokba a hatalmas atrocitásokba, amiket a sötét összeesküvés a múltban kirótt rátok, és a jelenlegi egy jó időpont arra, hogy megváltozzon a módja annak, ahogyan válaszoltok arra, amit a sötétség ismét megpróbál elkövetni. Használjátok fel kommunikációs technológiáitokat és azt, hogy sokan vagytok, hogy segítsétek Földi szövetségeseinket. Mutassátok meg globális társadalmatoknak, hogy amit a múltban a ti fojtogatásotokra tettek, az többé már nem működhet. Változtak az idők. Egy új hozzáállás van a lábaitok előtt, és nem tolerálható az, amit a sötétség tenni szándékozik. Többé nem csaphatnak be, vagy nem ejthetnek rabul titeket!

Itt vagyunk, mivel mondtuk, hogy egy galaktikus opciót szolgálunk. Ez az opció kinyilatkoztatja a ti elnyomóitoknak, hogy van mód az ő fennhatóságuk megszakítására, és hogy rá legyenek kényszerülve, hogy a hatalmat és a gazdagságot visszaadják nektek. Ez egy olyan erkölcsi felelősséget ad számotokra, hogy gondoskodjatok egy jelentős átmenetről, és ez az a folyamat, ami kikövezi az utat a teljes tudatosságú állapototokba való visszaemelkedéshez. A mi küldetésünk veletek együtt dolgozni ennek beteljesítésén. Nem uralkodni jövünk felettetek, hanem hogy visszaállítsuk a mi családunkat. Szabadságot és jogot adni jövünk nektek ahhoz, hogy visszatérjetek Létezésetek természetes állapotába. Ezek mindannyiunk számára előnyök! Az újonnan megszerzett bölcsességetek és a galaxisban betöltött speciális helyetek, különleges szent kompenzációkkal lát el titeket, amik örökre véget vetnek a galaktikus háborúknak, melyek félrelökték ezt a galaxist több millió évre.

Az Anchara Egyezmény létfontosságú sarokkövét képezitek. Ezek a dokumentumok véget vetettek a galaktikus háborúknak közel másfél évtizede, és most a mi első kapcsolatfelvételi küldetésünk fog visszajuttatni titeket a Galaktikus Föderációba, teljes-értékű és teljes tudatosságú tagokként. Ahogy ezt megteszitek, szabadon kölcsönhatásba léphettek az Agarthaiakkal, és együtt egy új naprendszert és csillagnemzetet alakíthattok. Ennek a csillag-nemzetnek a ti belső naprendszeretek négy vízbolygójából, és azon magasabb birodalmakat felépítő Lényekből kell állnia, akik egy fontos részét képezik új interdimenzionális valóságotoknak. Az új csillag-nemzetetek örömmel látja ezen galaxis korábbi sötétjeit és azokat is, akik szó szerint már több millió éve a Galaktikus Föderáció részét képezik. Egy különleges Irányfény lesztek, mely mindannyiunkat üdvözöl, és azokat is, akik a számtalan szomszédos galaxisból érkeznek.

Az Univerzum ezen szektora fontos szerepet játszik a fizikai Teremtés kibontakozásában. Mi tudjuk ezt, és örülünk mindannak amit tenni készülünk. Ez visszajuttat minket a jelenhez: egy egyedülálló út határán álltok. A mi szerepünk átvezetni titeket a végső stádiumokon, és aztán azon csodálatos Lényekként üdvözölni titeket, melyek valójában vagytok. Az első kapcsolatfelvétel, mint eljárás, a végső fázisában van. Végre nyíltan kiemelkedhetünk az árnyékból, melyet a sötétség és annak fő kormányzati szövetségesei vetettek ki ránk, és a Fényben sütkérezhetünk, ami természetes nekünk. Bemutathatjuk a technológiánkat nektek, és felfedhetjük azokat a felfedezéseket, amiket oly régóta rejtegetnek előletek a kormányaitok. Az Agarthaiak és ti akkor segíthettek Gaia-nak elérni az ő teljes-tudatosságú Önmagát.

Ma megbeszélésünket arról folytattuk, hogy mi vár rátok és Gaia-ra. Ez lesz a csoda és az öröm ideje! A legbámulatosabb utazás áll készen a kibontakozásra, mely újraegyesít titeket a Szellemmel, és Űrcsaládjaitokkal. Egy nagy ünnep készül elkezdődni mindannyiunk számára! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com április 6 2020 | Contact | Add to Favorites