Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Magyar > Alpha Ship, January 16, 2011

Alpha Ship, January 16, 2011

Artist's impression of the Alpha Ship

Üdvözlet az Alfa űrhajóról!  

Mint egy összetett és bonyolult sakktábla, minden fehér rész (a Fénymunkások) és a fekete rész (a sötét és visszafelé haladó, regresszív erőket képviseltetve) fáradságos csatát vív, melyben mindkét oldal most érintett egy olyan küzdelemben, mely előtte sosem volt látott, mivel ami kockán forog, az nem kevesebb, mint a vezető szerep és pontosan a Föld emberiségének irányítása, az összes élőlénnyel együtt, mely azt lakja: az állat-, növényvilág, a természet és a gépek világa.  

Mindkét oldal tudja, mi forog kockán, mely miatt jelenlegi küzdelmük ezekben a napokban oly kegyetlenné és könyörtelenné vált. Ez közületek főleg azoknál fordul elő, akik nem ismerik a legapróbb részt. Ellenben a haladás folyamatában van, és jelenthetjük, hogy kezdetben, amikor elkezdtünk kommunikálni veletek csatornáinkon keresztül, az egyensúly elbillent a sötétség hatalma és irányítása felé; ezután közös műveleteink eredményeképpen (2008 körül) a két erő uralkodó szerepe felemelkedett, hogy hasonlóvá váljon erejében és hatalmában; és most, 2011 kezdetén, nagy örömmel és megelégedettséggel mondhatjuk el: az egyensúly elbillen a Fény és lelkiség [spiritualitás] minden csatlakozott képviselőjének javára!  

Képzeljétek el a nagyszerű változást, mely csupán egy pár év alatt következett be! Nos, tekintetbe véve, hogy átaludtátok annak a valóságát, mely kormányaitokkal történt, egy titkos megegyezés során más világokból származó civilizációkkal, és az irodáikban megbúvó pár ember irányításával, akik határoztak a politika részleteiről, a háborúkról, betegségekről és az orvoslásukhoz szükséges gyógyszerekről évszázadokon keresztül - nyilvánvaló, hogy csupán egy pár év alatt mi vált valóra, ami a sötét fennhatóságokat meglepte.  

A meglepetés elem eredményezte a döntő szerepet a sikerhez, melyet mi (a Fény képviselői) elértünk, és ami megsemmisíti a hatalom jogarát azoknak a kezében, akik mindig megtámadták szabadságotokat, egyenlőségeteket és testvériségeteket, mindig gyáván cselekedtek sötét menedékükből, és sosem mutatták meg arcukat, mintha lenne (azonban nem volt) minimális lelkiismeretük gaztettek véghezvitelénél az egész emberiség ellen összességében.  

Az Örökkévaló Atya eldöntötte, hogy az összes emberi lény feletti irányításuk befejeződött, és sokkal nagyobb befolyást adott számunkra olyan ügyekben, melyek a bolygót érintik. Ez egy fényláncot teremt, távol a vesztes erőtől, mely hosszabb és hathatósabb minden alkalommal, így, ahogy felgyújtunk egy lámpást szívetekben, mely elerőtlenedett az évszázadokon át tartó behódolásotoktól, minden új emberi lény - aki ráébred saját lelkiismeretének valóságára - katalizátorként szolgál a többi emberi lény felébresztéséhez, akikkel kommunikál, kölcsönösen egymásra hat, ily módon megnövelve a cselekvés mezejét, melyet Mi teremtettünk meg a kezdetekkor, és most gyorsan sokszorozódik egy felgyorsult aritmetikában.  

Ez történik mindnyájunk, mint az egész együttműködésének és segítségének köszönhetően; és a siker okának nagy része, melyben részünk van a lények kritikus tömegének növekedésének köszönhető, akik ráébrednek az igazságra, hogy mi valójában mind, egyetlen Galaktikus Lény vagyunk, akik a formák megszámlálhatatlan sokaságában öltöttek testet, akik a hatalmas, és szinte végtelen számú bolygót és csillagot benépesíti a Világegyetemben.  

Valójában, amint egy egyéni lény megérti, hogy nem elkülönült mindentől, és hogy ez olyan, mint egy csepp a csillagközi óceánban, mely megformálja Isten Mennyei Testét, abbahagyja a bolygó bonyolult erőinek játszmájának követését, és a Fény Galaktikus Szövetségének részévé válik, bár még mindig egy egyéni szinten van, mielőtt Gaia saját teljességében jogosan halad, hogy az összes lény mellett legyen, aki lakja őt, és részét képezi.  

Minden emberi lény szívében a Fény növekedésével, és a Fénymunkások növekvő számával, akik segítenek nekünk felemelni az egész bolygót, Mi garantáljuk, hogy sikert érünk el e gyönyörű kék bolygó emberiségének jogos helyzetéhez történő előmozdításában a Világok Intergalaktikus Szövetségén belül.  

Folytassátok a fejlődést, testvéreink, és tegyétek ezt anélkül, hogy visszatekintenétek, félelem nélkül, egy tökéletes bizonyossággal, hogy ti lépitek meg az első lépéseket, mely megengedi számotokra belépni az Új Földre, amely a valódi Ígéret Földje, melyről szent könyveitek beszélnek.  

Béke és Szeretet

Sohin parancsnok

Csatorna: Kris-Won

Magyar fordítás: Clarissa - Dimenziók .... avagy a Fény útjaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alpha Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge
© GalacticChannelings.com április 2 2020 | Contact | Add to Favorites