Home Čenelings? Par mūsu vēstītājiem Par mums Contact


Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, March 23, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, March 23, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Tristar Zvaigžņu kuģa!

Mans vārds ir Marina un mums ir komandiera Sohina atļauja lietot šo kanālu, lai savienotos ar jums šajā (iespējams) unikālajā gadījumā. Es nepiederu Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpei (kaut gan esam nepārtrauktā kontaktā ar to)- bet gan Tristar Zvaigžņu kuģim, kas arī ir mātes kuģis (tas ir milzīga izmēra kuģis, kas satur daudzus mazākus kuģus savā iekšienē, lai vadītu izlūkošanu in situ*).

Lai arī mēs strādājam pilnīgā harmonijā ar komandiera Sohina komandu, mēs piederam Aštara Komandai, un izpildām līdzīgus uzdevumus- bet ne identiskus- Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpei. Tristar Zvaigžņu kuģī mēs vairāk saskaramies ar atbalsta un vadības sniegšanu un visu Zemes iedzīvotāju aizsardzību, kas var tikt glābti, bet Alfas Zvaigžņu kuģis papildus palīdzības sniegšanai, ļoti daudz nodarbojas arī ar visu dzīvnieku sugu saglabāšanu, īpaši to, kas atrodas eksistences briesmās, kā arī neitralizē piesārņojumu ko cilvēks izsaucis Mātes Gaijas fiziskajam ķermenim (strādājot ar jūru, upju, ezeru attīrīšanu, elpojamās atmosfēras atsārņošanu, daļēji atjaunojot jūsu letāli izpostīto ozona slāni, utt.).

Es esmu Tristar Zvaigžņu kuģa sieviešu dzimtes virsnieks un es atbildu par daudzajām šī kuģa apkalpes vienībām. Mēs esam ļoti laimīgi, ka varam palīdzēt jums šajos pārmaiņu laikos, jūsu pasaules cilvēcei, ļoti transcendentālajās visas Galaktikas evolūcijas pārmaiņās, jo tās ir tik īpašas un speciālas, ka jūs nevarat pat iedomāties. Pastāv daudzu dažādu zvaigžņu civilizācijas un pasaules, tādas, kas līdzīgas Zemei, un tādas, kas ir priekšā Zemei Augšāmcelšanās ziņā, tās uzmanīgi seko šī evolūcijas lēciena attīstībai, piešķirot notikumam milzīgu nozīmi. Visi mēs gūsim pieredzi un mācību par to, kas notiks šajā kvantu lēcienā, ko jūs pieredzēsiet, nu tagad varat iedomāties tā svarīgumu.

Jums palīdz 12 galvenās civilizācijas, kas sniedz atbalstu no dažādiem galaktikas punktiem. Es runāju par citu zvaigžņu un planētu iedzīvotājiem, tāpēc, ka Būtņu skaits, kas pavada un individuāli jūs novēro, ir neiedomājami liels, mēs pat varētu teikt- bezgalīgs. Ikviens apmeklētājs ieradies jūsu dimensijas plānā pēc savas vēlmes un brīvprātīgi, nelietojot materializētus kuģus, bet apmeklē jūs augstāko dimensiju smalkajos ķermeņos. Daži pat samazina savu vibrāciju ātrumu un pieņem pagaidu fizisko ķermeņus. Tie atrodas jūsu vidū, jūs viņus neatpazīstat, tie izliekas par Zemes sievietēm un vīriešiem.

Pēdējo mēnešu laikā esat pamanījuši mūsu kanālu izplatīšanos. Tā kā jūsu Augšāmcelšanās process ir paātrināts, mēs enerģētiski un fiziski esam daudzus sagatavojuši saņemt to informāciju, ko vēlamies jums nodot. Šīs iniciatīvas ir pierādījušas sevi tik pozitīvi, ka mēs grasāmies sagatavot vēl daudzus citus kanālus dažādās zemēs, tā lai tās cilvēku būtnes, kas joprojām vēl šaubās par jauno realitāti, iegūtu vislabākos pierādījumus mūsu esamībai, un tam, ka esam nākuši palīdzēt Gaijas dziedināšanas procesā un visu esošo tās valstību augšāmcelšanā. Kad visi šie neticīgie un šaubu pilnie cilvēki apstiprinās, ka pastāv daudzi pasaules vīrieši un sievietes, kuri kontaktējas un telepātiski saņem mūsu vēstījumus, un ka tie visi lieto vienkāršu valodu, ka visas komunikācijas ir līdzīgas, tiem nebūs citas izejas, bet piekrist acīmredzamajam, ka mūsu klātbūtne jūsu starpā ir reāla un autentiska. Nav iespējams, ka kļūdās tik daudzi cilvēki vai arī tie sacer [šos vēstījumus] identiski! Pareizi? Tas būs neapgāžams pierādījums miljoniem cilvēku, kas apdzīvo jūsu planētu un kas ticēja tam, ka cilvēce ir viena visā Visumā un tam, ka cita attīstīta dzīve neeksistē ne uz vienas citas planētas visā plašajā Dieva Radītajā.

Es esmu Marina, pašlaik ieeju visos jūsu mazajos datoru ekrānos, un ceru, ka jūsu lielākais vairums, mīļie, planētas Zeme brāļi un māsas, mentāli kontaktēsieties ar mums un brīvprātīgi pildīsiet jūsu misiju uz Zemes; misiju, ko daudzi esat aizmirsuši. Bet mostoties no laicīgās zemes snaudas, jūs tiksiet pievienoti visiem tiem, kas sadarbojas šajā titāniskajā visas cilvēces atveseļošanas uzdevumā uz jūsu skaistās zilās planētas, kas var tikt glābta.

Mēs jūs iedrošinām un pamudinām, un, lūdzu, apsveriet sevis piedāvāšanu darbā šajā skaistajā uzdevumā, ikviens jūs lietojat savus īpašos talantus un prasmes, un tā mēs visi kalposim sniedzot lielu palīdzību, protams!

Paldies komandierim Sohinam un mūsu komandierim Aštaram!

* in situ – Latīņu frāze anģļu valodā "in place" („vietā”)

Avots: Marina, Tristar Zvaigžņu kuģa Virsnieks

Kanāls: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge