Home Čenelings? Par mūsu vēstītājiem Par mums Contact


Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, August 25, 2010

SaLuSa, August 25, 2010

Jūs uzdodat jautājumu, vai mēs te atrodamies tādēļ, lai glābtu jūs, un, ja tā, tad kāpēc mēs to nedarām. Atbilde- mēs esam bijuši kopā ar jums ļoti ilgu laiku un esam jūs vadījuši šajā ceļā, kas ļāvis pacelt jūsu vibrācijas un jūs izglābt. Vienīgais veids kā varat atstāt zemākās vibrācijas ir- pacelt jūsu vibrācijas uz augstāku līmeni, tā lai jūs tad varētu pacelties kopā ar tām. Tagad mēs runājam par trešās dimensijas atstāšanu, par dualitātes atstāšanu, un iespēju aiziet prom uz vietu, kur jūs nespēj aizsniegt tumsas ķetnas. Mēs glābsim cilvēkus no briesmām, bet tie būs izņēmumi un tas būs savādāk nekā iejaukšanās jūsu garīgajā evolūcijā. Lai paceltos, jums ir jāpaceļ jūsu apziņas līmeņi, bet ļoti daudzas dvēseles joprojām kavējas savā attīstībā. Jūsu skolotāju visgrūtākais darbs ir modināt un atvērt jūs domai par to, ka esat kas vairāk nekā tikai ķermenis.

Ar mūsu un daudzu citu inkarnācijā esošo dvēseļu palīdzību, mēs esam uzjundījuši jūsu atmiņas par tām varenajām un lielajām zināšanām, kas noglabātas jūsu iekšienē. Jūsu zemapziņa zina daudz vairāk nekā iedomājaties un reiz sākuši atmosties, jūs sākat sevi redzēt savā patiesajā gaismā. Jūs vairs nesmacē ierobežojumi, aizvien mazāk jūs baida patiesība, ļaujot sev atpazīt to dvēseli, kas esat. Jūs nevarat neko zaudēt, bet varat nostāties uz stingra un stabila patiesās brīvības ceļa. Zeme ir kā atvērtā tipa cietums un tādēļ jums šķiet, ka esat brīvi jau tagad, bet tas ir pavisam maldīgs priekšstats. Pagātnē, kad ar jums kopā bija dažas vecākas civilizācijas, tad uz Zemes bija sasniegti augsti garīgās attīstības līmeņi. Tomēr, šie periodi nav bijuši ilglaicīgi, jo lēnām un pamazām ienākuši tumšie ar savām zemajām vibrācijām. Zemās vibrācijas būs problēma, arī tagad, šajās transformācijās, jo tās paliek ap jums. Jūsu spēks nostāties pret zemajām vibrācijām meklējams spējā pacelt savas vibrācijas tādā līmenī, lai sevi aizsargātu. Gaisma kā vienmēr ir visspēcīgākā aizsardzība.

Kad sasniedzat kādu noteiktu līmeni un varat to uzturēt un saglabāt, tad nebūsiet vairs zemo vibrāciju piesaistes subjekts. Tad spējat kļūt par novērotāju notiekošajam visapkārt, tajā neiesaistoties. Tas ir brīnumains līmenis, jo tad kļūstat atdalīts un aizsargāts no visa, kas ir zemāks par jūsu vibrācijām. Šādos apstākļos daudz ātrāk varat progresēt jūsu garīgajā evolūcijā un strādāt intuitīvajā līmenī, lai izšķirtu un sakārtotu jauno informāciju, kas jūsos ienāk. Liels klupšanas akmens daudziem cilvēkiem ir mūsu klātbūtnes pieņemšana, jo jūsu zemapziņa sevī nes baiļpilnus tēlus. Dažkārt tos radījuši reliģiskie uzskati, bet mums jāsaka, ka Vatikāns ir oficiāli un publiski atzinis mūsu esamību. Ārpus jūsu planētas dzīvības eksistences pieņemšana, dzīvības un dzīves esamības atzīšana pilnīgi it visur, un tas, ka pārsvarā šī dzīve rit augstākās dimensijās, ļaus jūsu apziņai paplašināties. Kaut kādā vietā un laikā jums ir jāizrāpjas no savas kūniņas, ja runājam par ārpus zemes dzīvības iespējamību. Pienācis laiks sastapt savus priekštečus, savu Visuma ģimeni, kas bijusi atbildīga par Cilvēku Rases evolūciju tādu, kāda tā ir tagad.

Jūs neesat radušies kaut kāda dabas untuma dēļ, neesat dabīgās izlases rezultāts, bet mērķtiecīgi un mīloši radīti, lai dzīvotu savā vidē. Jūs esat īpašs cilvēka veids, kas izcēlies no Cro-Magnon cilvēka (Cro-Magnon Man) un ticis ģenētiski radīts, lai varētu veikt paātrinātu evolūciju. Tas arī daļēji ir bijis veiksmīgi, un apstiprinājums atspoguļojas faktā, ka daudzi esat gatavi Augšāmcelšanai. No jūsu puses tas patiešām ir varens sasniegums, izdzīvot dzīves vistumšākajās stundās un spēt no tām pacelties. Tagad esat kļuvuši par neaizskaramajiem un, ja vien turpināsiet tiekties uz pacelšanos, tad pilnīgi nekas nespēs ietekmēt jūsu panākumus.

Visu notikumu lielākā daļa paliek jums nesaskatāma, bet viss notiek kā jānotiek. Sāk iezīmēties aprises notikumiem, kas beigu beigās apstiprinās to virzienu, kuru ejat, šie apstiprinājumi nāks no oficiāliem avotiem. Tad plūsmai atvērsies daudzi citi notikumi, tie būs signāls, lai uzsāktos Augšāmcelšanās. Notiekošie procesi atrodas nemitīgā kustībā, bet vienīgās, kas ir pilnīgi noteiktas- tās ir pārmaiņas, un tas, ka Gaisma un Mīlestība turpina pieaugt uz Zemes. Arī šis līmenis ticis sasniegts ar lielu darbu un pat ziedošanos, bet tas ir rezultāts jūsu vibrāciju paaugstināšanai. Tiem, kuri vēl nav izlēmuši, tiem mēs gribētu teikt, ka tāda iespēja, kas tagad ir atvērusies, tāda vairs nebūs pieejama ilgu, ilgu laiku. Lūdzu, apsveriet rūpīgi šīs dzīves nozīmīgumu, šī laika nozīmīgumu. Pilnīgi nešauboties jūs par to zinājāt pirms inkarnējāties, ar savu brīvo gribu jums ir iespējas atmosties patiesībai, lai pagūtu pacelties.

Mēs skatāmies jūsu vēsturē un redzam, ka iesākumā bijāt dievi un lietojāt savu spēku lai radītu to, ko vēlējās jūsu sirdis. Jūs bijāt kā apburoši, sajūsmas pilni bērni, kuri paši apbrīnoja savas spējas, rotaļājoties savā starpā. Galu galā, jūs neko citu nezinājāt un viss apkārtējais bija jūsu rotaļu laukums. Ar laiku jūs aizmirsāt savu Avota izcelsmi un jūsu radošās spējas samazinājās. Jūs iepināties savā paša radītajā, bet nekad neesat zaudējuši savu Dieva dzirksti un tā ir bijusi pamatā tam, lai atgrieztos Gaismā. Lielajam vairumam tas šķitīs neticami, kad uzzināsiet patiesību par sevi, jo tagad uzsākat ceļojumu atpakaļ uz vietu no kurienes atnācāt. Jums vēl daudzas lietas stāv priekšā- kas jāsaprot, un jūsu Gaisma tikai nemitīgi pieaugs.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un cenšos aptvert visu to, kam esat gājuši cauri. Es to atzīstu par patiešām pārsteidzošu, jo bijāt gatavi iet pa nāves ieleju, bet nu esat pacēlušies stiprāki kā jebkad agrāk. Jūsu stipruma pamatā ir bijusi ticība Radītājam, jūs zinājāt, ka nekad netiksiet pamesti. Jūs zinājāt, ka nepieciešamības gadījumā, jums palīdzēs pārvarēt vistumšāko brīdi. Un tagad jūs ceļaties ar tādu spēku, esat kļuvuši par Gaismas kareivjiem. Ar laiku šī apjausma jūs pilnīgi

pārņems, jo patiesība par jums tiek atklāta pamazām. Jūs esat gājuši cauri dualitātei, atrodoties uz riska robežas, vēl lielāki un stingrāki pārbaudījumi nav iespējami. Jūs patiešām esat varenas Būtnes, un esmu lepns, ka esmu kopā ar jums.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge