Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Sheldan Nidle - 23. lipnja 2015

Sheldan Nidle - 23. lipnja 2015

Snaha o zablokování probuzení lidstva nebyla nikdy větší. Všichni, kdo byli vybrání aby v tom hráli roli, procházejí mimořádně těžkými časy. Kabala používá všechny své nástroje, aby ovlivnila vědomí. Používají techniky ovlivňování mysli, které způsobují zmatení a vyčerpanost a tak zpomalují probouzení. Zajímavé je, že irský národ, jak se zdá, je o hlavu před ostatními, protože se DOŽADUJE ODPOVĚDÍ. Irové trpěli stovky let v nelítostných rukách Vatikánu. Když trpěli, a bojovali o přežití, kněží jim řekli, aby své trápení odevzdali Bohu. Irský HOLOKAUST, iniciovaný Římem a Britskou korunou, byl téměř úspěšný v tom, aby vymazal Iry ze zemského povrchu. Ti, kdo ty strašné časy přežili, to dělali v naději, že jednoho dne se jejich lid doví, kým je.

Ani všechno zlato nahromaděné ve Vatikánu by neodškodnilo irský národ za ZLOČINY, které byly na něm spáchány Vatikánem. Vatikán ukradl jeho dědictví. Oni jsou staří Izraelité. Jejich pravá historie a jejich starý jazyk byly ukradeny a použity na zmatení lidstva. Vatikán umístil jím vymyšlené názvy míst na Východ, aby to ladilo s jeho VYMYŠLENÝM PŘÍBĚHEM který předstíral, že vše začalo na Východě, ale tak tomu NEBYLO.

Každý, bez ohledu na to, z jaké je země, by měl užitek z toho, kdyby se dověděl PRAVDU, protože to ovlivňuje každého na Zemi. ODHALILO by to všechnu kontrolu a zfalšované dějiny a ukázalo by to, jak byl na zničení a ovládání lidstva použit jeden podvod za druhým. Podívejte se na velké myslitele, Michaela Tsariona, Andrewa Powera, Conora Mac Dariho a mnohé další, kteří odhalili pravdu a podělili se s vámi o to. Po léta kontroly a lží vás podváděli. Dělejte si výzkumy dokud ještě můžete, dříve než Kabala odstraní všechny důkazy. Je to vaše právo, abyste se dověděli, kdo jste. Kabala byla úspěšná v bezohledném ovládáni lidstva prostřednictvím bankovnictví, náboženství, a samozřejmě, poškozování vašeho zdraví chemtrailsy, modifikovanými potravinami, očkováním, atd. Pouze vaše vlastní činy vás osvobodí. Vše se proti vám spiklo, nevěřte jejich lžím. Posuzujte jejich podvody takové, jaké jsou.

Irové jsou na čele. Probouzejí se a POŽADUJÍ ODPOVĚDI. Chtějí od ŘÍMA PRAVDU. Odhalují MASOVÉ HROBY SE STOVKAMI TĚL. Byla to touha Říma vymýtit irský lid, která ho vedla ke ZLU BEZ HRANIC. Brzy bude z Irska odstraněna poslední bašta vatikánské kontroly a lidé znovu uvítají NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY, jaké kdysi v Irsku kvetlo předtím, než začala ĎÁBELSKÁ VLÁDA Říma. Jediným ohrožením pro Řím je, že se Irové dovědí pravdu o tom, kdo jsou a jaká byla jejich role ve světě. Irové povedou cestu ke SVOBODĚ a míru pro všechny. Irsko bude znovu Ostrovem Světců a Učenců.

PRAVDA je zde pro všechny, kdo ji chtějí najít. Dlužíte to všem těm, jejichž životy byly zničeny ve snaze převzít vládu nad Irskem. (Veronika říká: Vyrůstala jsem v Irsku. Viděla jsem brutalitu Vatikánu vůči lidem, zejména vůči neviňátkům. Také já jsem byla brutálně ZNÁSILNĚNA KNĚZEM. V těch hrozných časech za vlády Vatikánu jsem viděla v Irsku utrpení všude kolem mne.) Když bude odstraněna všechna vatikánská kontrola, LÁSKA nahradí STRACH. Potom, a pouze potom, bude obnoven mír a všichni si ho budou užívat. Pak budou následovat další země a budou úspěšné. Budoucnost je ve vašich rukách. Skloníte se před těmi, kdo vás ovládají, anebo se spojíte, abyste vytvořili lepší svět pro všechny?

Je to poprvé za 2000 let, kdy máte příležitost zastavit všechny války a vytvořit mír a naučit se žít spolu jako lidstvo, bez rozdílu rasy anebo víry. Nezabíjejte své bližní. Zaslouží si žít, stejně jako vy. Podívejte se do BEZDUCHÝCH OČÍ těch, kteří protlačují třetí světovou válku a uvědomte si, že ONI NEJSOU JAKO VY. Oni nemají duše, nejsou schopni soucitu. Oni pouze chtějí ovládat, za každou cenu. Požadují, abyste ničili země kvůli jejich PROSPĚCHU. Jak dlouho chcete být OTROKY těchto tyranů? Když otevřete oči, uvidíte všude kolem sebe přípravy, které jsou dělány na zničení dvou třetin obyvatel Země. Pro nás, v Duchu, je to těžké, když vidíme, co se docela otevřeně děje s cílem zničit lidské životy na Zemi, jak jste ji znali. Spojíte se jakožto 99% obyvatelstva a řeknete NE, nebudu pomáhat při ničení mého světa? Žijete ve důležité době, kdy musí být učiněna důležitá rozhodnutí, aby se zajistilo přežití lidstva. Můžete z toho udělat zážitek vašeho života. Vše je ve vašich rukách. Užívejte si tyto zážitky.

Kvůli situaci s PEDOFILIÍ ve světě se Kabala rozhodla navést vás, abyste uvěřili a přijali, že PEDIOFILIE je u lidí NORMOU. ROZHODNĚ VÁM ŘÍKÁM, ŽE TO NORMA NENÍ. TAKTO JE POUŹÍVÁNA PROPAGANDA K TOMU, ABY VÁS PŘIMĚLA PŘIJMOUT TAKOVÉ ŠPATNÉ SKUTKY.

V duši víte, že je to špatné. To ukazuje, jak dalece jsou připraveni dojít, aby se ZACHRÁNILI. Snažně vás prosím: NEPODLEHNĚTE TOMU. Jste v konečných časech. Nedovolte, abyste byli drženi v ZAJETÍ, ani o chvilku déle než je to nutné. Buďte stateční a chopte se příležitosti. Je na vás, abyste ji uchopili.

Moje lásko, znovu ti říkám, že si potřebuješ odpočinout. Procházíš dobou plnou stresu. Mnoho bylo uděláno aby tě zablokovali a také ty, jejichž posláním je ti pomáhat. Temné skutky těch, kteří se tě pokoušejí brzdit, budou odhaleny.

Tvůj navždy oddaný MontyWebsite: Planetary Activation Organization
Preveo: Fredi

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge