Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Montague Keen - 13. kolovoza 2017Montague Keen - 13. kolovoza 2017

Događaj - Pripremite se za promjenu

Ovo je vaša velika prilika da se okupite kao jedan da zagrlite energiju pomrčine za cijelo čovječanstvo. Ova je energija vaša ako se podesite i koristite je za dobrobit. Pomoći će vam da izliječite nemire i podjele koje trenutno imate. Kabala će učiniti sve kako bi spriječila povezivanje s ovom energijom, stoga budite spremni za prepreke. Budite odlučni stvoriti bolji život na zemlji za cijelo čovječanstvo.

Zajedno ćemo uspjeti, Monty.

Vrijeme najave događaja - Meditacija jedinstva

Web stranica: The Montague Keen Foundation
Kanal: Veronica Keen

Hrvatski prijevod: Fredi
Share |


Galactic Channelings

Create Your Badge