Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, May 28, 2012

SaLuSa, 28. svibnja 2012


Nekim dušama koje su se tek probudile, njihova realnost je uzdrmana i jedno će se vrijeme držati onoga što su vjerovali da je istina. Važno je da uvide da se nadolazećih promjena ne moraju bojati. Također, da nije prekasno i da promijene svoje načine razmišljanja da bi omogućili podizanje svoje svijesti te da se pozicioniraju na put Uzašašća. Nije nužno uvijek bitno koliko znate, koliko razumijete taj će napredak biti učinjen kroz življenje prema srcu, a ne kroz ego. Budite ponizni i prepoznajte sebe u svakoj drugoj duši te se prema njima odnosite kako biste se odnosili prema sebi. Jedna od glavnih slabosti ljudi jest da su skloni stvaranju sudova, a ukoliko uspijete raditi na tome da tako ne postupate, daleko ćete stići na putu uzdizanja sebe.

Bog se pobrinuo za svaku dušu no vama je prepustio izbor da li ćete željeti uzaći ili ćete nastaviti svoja iskustva u trećoj dimenziji. Možda se ne čini tako, no svi ste imali jednake šanse promijeniti tok svoga živoa. Sve se svodi na želju za promjenom i preuzimanjem odgovornosti za vašu osobnu duhovnu evoluciju. Jednom kad donesete tu odluku, više nikada nećete biti sami, no ta pomoć je izgubljena ako ne uložite napor u određivanje svojih ciljeva. Vremena je malo i uskoro će se dogoditi velika otkrića o pravoj svrhi života te najvažnije, ustanovit će se istina o Bogu vašeg Univerzuma. Bog nije vlasništvo niti jedne od religija, već je Bog u svakoj pojedinoj duši i svaka od njih je posve posebna božja iskra. Sva svrha vaših mnogih života jest iskustvo i vraćanje srži Boga. Budući da vam je u tome dana slobodna volja, Bog vas niti ne pohvaljuje niti ne kažnjava već dozvoljava da se primjenjuju Zakoni Univerzuma da bi se steklo nužno znanje koje će vam pomoći da prebrodite prijašnje pogreške.

Dragi, vaše čekanje je na izmaku dok se obavljaju posljednje pripreme da se provedu uhićenja Iluminata. To je donekle vojna operacija, ali njihovo prisustvo je tek da pomognu našim saveznicima ukoliko će biti nasilnog opiranja. Što se nas tiče, aktivnosti su planirane u nenasilnom slogu i pravo su utemeljene te podržane od predstavnika zakona. Toliko je i mnogo vas svjesno kroz praćenje novosti koje pristižu iz mnogih povjerljivih izvora. Ipak, kao i uvijek, nužna je diskrecija jer će istina često biti praćena dezinformacijom ili poricanjem onih koji imaju drugačija uvjerenja. Jednom kad ćemo moći otvoreno govoriti s vama, uskoro ćete prihvatiti naše poruke jer ćete intuitivno znati da su istina. U kontaktu smo od sredine prošlog stoljeća, tako da ne ulazimo u vaše živote naglo. Kroz nas i razna duhovna udruženja, mi smo razbijali led koji je prekrivao istinu.

Naša je želja da trud ulože oni koji su na prvim linijama duhovne izvidnice, da učine sve što je moguće da objave vijesti o slijedećim promjenama. Ljudi će o nekim aspektima i sami čuti bez dovoljnih informacija da bi se izbjegla atmosfera straha. Prirodno, postavljat će mnoga pitanja, a vi u tome možete biti od velike pomoći. Fizičke promjene su nužne, ali neće biti tako katastrofične kao što su sugerirala prvotna proročanstva. Ona su dana u skladu s vjerovatnostima koje su postojale u to vrijeme. Zadovoljni smo da vas možemo izvjestiti da su razine svijesti toliko narasle u zadnje vrijeme da će fizičke promjene biti daleko manje burne. Kao što smo vas često savjetovali, a to ćemo i nastaviti ponavljati ukoliko budete zabrinuti o tome gdje ste, sjednite u tišini i intuitivno to provjerite sa svojim Višim Ja.

Do promjena u vladi nećete moći vjerovati službenim izvješćima jer su još uvijek pod utjecajem onih koji vas žele zadržati u mraku. Savršena ilustracija toga je nedavno poricanje vlade SAD-a o nama i našim brodovima, kao i proicanje činjenice da smo se s njima susretali u mnogo prilika. Ipak, vrlo malo je potrebno na duge staze jer u prikladno vrijeme, mi ćemo osigurati službene objave kojima se objavljuje naša prisutnost. To će biti znak skorog udruživanja vas sa nama koji će se nastaviti kroz Uzašašće i u slijedeći ciklus evolucije. Uz pomoć naših saveznika, mi polažemo temelje za vaše uzdizanje u više dimenzije. Već ste jednom nogom u njima i, kako podižete svoje vibracije, spremno ćete dočekati promjene. Zauzvrat, ništa vam neće biti oduzeto što neće biti zamijenjeno nečim boljim. Imajte na umu krajnji cilj koji je da vas se promovira u Galaktička Bića.

Na neki način, dobro je da nemate trenuačno sjećanje na vaše prijašnje živote jer bi vas to vjerovatno zaokupilo onda kada biste se trebali posvetiti svojoj budućnosti. Nadalje, ne biste u sebi vidjeli osobu kakva ste sada, jer ćete evoluirati i postati biše od Svjetla. Samo zamislite koliko ste iskustva stekli i kako vas je to oblikovalo u osobu koja ste danas. Ne brinite ukoliko još imate nešto tereta koji trebate otpustiti te se poslužite samokontrolom da to prebrodite. Ukoliko težite da se uzdignete, nikada nećete biti bez pomoći, čak iako je niste svjesni. Anđeli i Vodiči vas prate kroz vaš fizički svijet i čine sve što mogu da bi osigurali da provedete svoj životni plan. Možete si pomoći tako da prepoznate njihovu prisutnost i pozovete u pomoć onda kada vam je to potrebno jer se oni ne mogu “umiješati“ osim ukoliko im dozvolite. Postoje iznimke kao kad ste u opasnosti, tada im je dozvoljeno da vam pomognu kroz takve poteškoće. To se apsolutno odnosi na situacije kad vam je život u opasnosti, a nije vam vrijeme da napustite Zemlju. Gotov je sigurno da su mnogi od vas izbjegli opasnosti bez da su toga svjesni, a to pripisuju sreći ili pukoj slučajnosti.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i sada mogu vidjeti koliko ste nam važni i kako ste sigurno vođeni prema kraju ovog ciklusa. Može vam se činiti čudnim budući da postojite u nižim dimenzijama, ali Univerzum zavisi od toga da okončate vrijeme kroz Uzašašće. Čeka se na veliko ispunjenje Čovjeka i uzašašće u više dimenije, mjesto koje je vaš pravi dom. Govoreći u ime Galaktičke Federacije, mogu vam reći da vas sve volimo i da vas gledamo kao vaše Više Ja bez poroka, kako stojite u čistom Svjetlu Ljubavi.

Hvala, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Darko - Svjetloradnici

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge