Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Poruka od mog Višeg Ja: 26. veljače 2016 - Mike Quinsey


Poruka od mog Višeg Ja: 26. veljače 2016 - Mike Quinsey

Mike Quinsey

Događaji se i dalje odvijaju brzim tempom, te mogućnost ometanja postaje puno manja, jer moć mračnih sve više se smanjuje. Mnogo toga ovisi o njihovoj sposobnosti da nastave financirati svoje potrebe, a to polako postaje mnogo teže, jer njihove aktivnosti su pogođene nedostatkom sredstava. Više sile će i dalje ograničavati njihove aktivnosti kao što su to činile godinama. Sada, međutim, njihove mogućnosti su sve više ograničene i oni se bore da održe svoje projekte u pokretu. Mnogo su puta pokušali zaobići ograničenja koja su im nametnuta. Međutim, oni nisu u stanju provesti svoj plan za pokretanje Trećeg svjetskog rata, a rečeno im je da ni u kom slučaju se neće dopustiti da ga započnu.

U međuvremenu, potezi da se omogući da "razotkrivanje" ide naprijed dobro su napredovali, i ničemu se neće dopustiti da se spriječi njegovo objavljivanje. I druge stvari koje su također planirane za iznošenje istine na vidjelo dobro napreduju. Na mnogim frontama ljudi pronalaze hrabrost da kažu svoju istinu i oni će biti zaštićeni. Laži se više ne prihvaćaju, a prikrivanje se izlaže. Vrijeme za objavu istine sada je stiglo, a kad se povijest ponovno napiše, ona će se pamtiti kao vrijeme razotkrivanja. Istina se toliko razlikuje od onoga što ste dovedeni da vjerujete. U stvari, mnogi će to smatrati nevjerojatnim da ste mogli toliko dugo biti zavedeni.

Miran život za kojim ste žudili uskoro će vam biti u dosegu, a promjene će na kraju biti u cijelom svijetu. Sve što vas je sprječavalo da uživate svoje pravo biti će prevladano i nijednom od starih neprihvatljivih načina neće biti dopušteno da ostane. Vaše potrebe će biti zadovoljene, tako da ćete na kraju moći potpuno uživati u životu. "Ružan san" iz kojeg upravo sada izlazite će završiti, i dobit ćete veliku pomoć tako da se potrebne promjene manifestiraju. One će, naravno, zahtijevati vašu pomoć zajedno s vašim izvanzemaljskim prijateljima koji su vas pratili na vašem putovanju. Čak i u vašim životima bilo je više prilika u kojima su oni spriječili velike katastrofe.

Približava se trenutak kada ćete imati bliski odnos s bićima koja su živjela unutar vaše Zemlje. Oni vide da ste po njima dovoljno evoluirali da vam se oni mogu predstaviti. Tu će također biti i drugih sa Zemlje koji će vam pomoći u tranziciji da postanete galaktička bića, iako je taj događaj dosta daleko. Očekuje vas prekrasna budućnost koja će više nego nadoknaditi svima za sve živote koje ste imali u nižim vibracijama. Puno ste naučili tijekom dugog vremenskog razdoblja i to će vam pomoći u budućim iskustvima. Kao što uviđate, život je čitav niz iskustava koja su vas pripremila za veće stvari.

Uzmite za ozbiljno lekcije života, jer vas one imaju mnogo toga naučiti što će vam omogućiti da se uzdignete iznad potrebe da provodite svoje buduće živote na Zemlji. Nitko nije ni veći ni manji od bilo kog drugog, jer to je jednostavno pitanje gdje se nalazite na evolucijskoj ljestvici. Pomozite svojim suputnicima kad god možete, jer lijepa riječ ili ruka pomoći može biti vrlo poticajna. Karma nije ni dobra ni loša budući da se ona odnosi samo na lekcije koje se trebaju naučiti kako nastavljate evoluirati. Bez obzira na ono što doživljavate dok to prolazite, budite sigurni da su lekcije potrebne, iako su neki dobrovoljci i rezultat je želja da pomognu drugoj duši da evoluira. Pa pokušajte učiniti najbolje što možete u svim okolnostima znajući da je velika čast pomagati drugima.

Mračni su vas poticali da vidite druge kao odvojene od vas, dok ste svi vi jedno. Zato gledajte izvan plašta, jer svi ste vi došli iz Izvora Svega Što Jest. Također zapamtite da duša ima mnoge živote proživljene u drugim rasama. Kako je ovo kraj solarnog ciklusa, to je vrijeme kada će mnoge duše uzaći, nakon što se uzdignu iznad nižih vibracija. Oni koji još nisu postigli visoku razinu nastaviti će kao i prije u novom ciklusu koji je još jedna prilika da napreduju. Nitko nije ostavljen bez pomoći i ona se slobodno daje kad se zatraži, iako to ne može biti točno onako kako se očekivalo. U nižim vibracijama možete doživjeti veliku radost, ali i tugu, a obje će unaprijediti vašu evoluciju. Završna vremena su u toku dramatičnih promjena koje su dobro napredovale. Majka Zemlja, naravno, je uključena i već počinje pokretati potrebne promjene. Ona je dopustila da se njeno "tijelo" koristi na mnogo negativnih načina kako bi na taj način pomogla vašoj evoluciji. Međutim, ona je odlučila da je sada vrijeme da se usredotoči na svoje vlastite potrebe, i čišćenje Zemlje je počelo. Promjene će uzrokovati da se ljudi presele na sigurnije tlo, a odgovarajuće upozorenje će biti dano, i na kraju će Zemlja biti transformirana. Na višim razinama vratit će se vrijeme kad se ona nazivala "Rajskim vrtom". Radost i zadovoljstvo će biti dio tih promjena, i život u harmoniji i u miru još jednom.

Mnogim dušama na Zemlji pozicija se čini beznadna, jer čini se da će mračni biti na vlasti i previše moćni da bi bili uklonjeni. Međutim, to uopće nije prava pozicija i kao što je često naglašavano, mnogo dobrog posla se obavlja iza kulisa. Doista je tako bilo priločno dugo vremena, a da bi dostigli uspješnu fazu, vi ste sada preuzeli puno strpljivog i pažljivog rada. Mračni su se uzdigli iznad svih ostalih vjerujući da su gospodari svijeta. Sada shvaćaju da je svjetlo progresivno raslo na Zemlji. To je privuklo pomoć viših sila, a vaga je zamijenila mjesta i svjetlo je sada dominantna sila. Nema načina da mračni sada mogu postići svoje ciljeve, iako će se boriti do kraja.

Nastavite svoj rad s punim povjerenjem da će se davno obećane promjene manifestirati. Neke su vrlo blizu u ovom trenutku i vama se daju savjeti o tome što se sprema u vašim vijestima. Istina je skrivana toliko dugo ali neće još dugo, jer ona mora izaći na vidjelo u kratkom vremenskom razdoblju kako bi usmjerila energije ljudi u pravom smjeru. Problem je bio taj da su mračni u velikoj mjeri kontrolirali vaš tisak i nisu dopuštali da vam prave vijesti budu predstavljene. Ta situacija će se uskoro promijeniti, a onda će vas itinite vijesti prosvijetliti, a kad tamo bude riječ o mračnima, šokirati će mnoge koji su imali malo ili bilo kakvo znanje o njihovim aktivnostima. Više nema potrebe da ih se bojite, jer oni su tako pomno praćeni da se ništa što rade ili planiraju više ne može dogoditi u tajnosti. Oni su se našli u situaciji koju su planirali za ljudsku rasu i sada ne mogu izbjeći pravdi za zločine koje su počinili.

Ova poruka dolazi kroz moje više ja. Ostavljam vas s ljubavlju i blagoslovima, i neka vam svjetlo osvijetli vaše dane i put do dovršenja.

U ljubavi i svjetlu.

Mike Quinsey


Web stranica: Tree of the Golden Light
Hrvatski prijevod: Fredi

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge