Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, May 20, 2011

SaLuSa, May 20, 2011

Dragi moji, shvatite da su osobe na mračnoj strani odgovorni univerzalnom zakonu jednako kao što ste i vi i da im je kao i vama u ovom dualnom svijetu dozvoljeno da provedu svoju slobodnu volju. Naravno i za njih bi trebali važiti pravo i zakoni vaših zemalja, ali zbog moći koju imaju oni ih odbijaju poštovati jer se osjećaju da su iznad tih zakona. Međutim, kao što ćete sada saznati, svaka duša je odgovorna u svojim fazama razvoja za svaku akciju, pa čak i za svaku misao kojom se želi naštetiti ili prouzročiti smrt druge duše.

To je razlog zašto Vas molimo da to imate na umu kada ti ljudi sa mračne strane budu pozvani pred lice pravde i budu odgovarali za zločine protiv čovječnosti.
Ako je u vašoj moći i u vašem način razmišljanja suosjećanje, onda je to najbolji odgovor koji možete imati. Još je bolje ako možete shvatiti da su ta bića na mračnoj strani takođe bića svjetlosti koja zadržavaju svoje Božju iskru, pa će im pomoći budete li im slali ljubav i svjetlo. Naravno da to nije lako pogotovo ako imate rođaka ili prijatelja koji je bio njihova žrtva. Kako ćete odgovoriti ovisi o vašoj razini svijesti, ali na kraju ćete doći do nivoa Kristove Svijesti i djelovati s tog nivoa razumijevanja. Dakle, ako je potreban “dogovor” za uklanjanje mračnih i ako im se dozvoli da negdje pobjegnu, to je samo privremeni predah jer u konačnici oni neće izbjeći pravdi.

U međuvremenu, sve napreduje dobro i naši saveznici forsiraju objavu razotkrivanja . Činjenice su izlazile već dugi niz godina, ali ono što nama treba je službeno priznanje naše prisutnosti, tako da vam možemo predstaviti Galaktičku Federaciju. Postoji niz web stranica na internetu gdje se možete sami upoznat sa činjenicama o našim svemirskim brodovima, gdje možete vidjeti fotografije, pa čak i videa. Nije više pitanje da li mi postojimo, jer smo već u kontaktu sa svim većim vladama. Želimo započeti široku diskusiju, i time omogućiti raspravu o tome što se dešavalo tijekom prošlog stoljeća. Vlade će morati javno priznati vlastitu ulogu u suzbijanju informacija o nama. Oni će također morati priznati aktivnosti svojih letjelica za koje govore da su naše, ili od grupa kao što su Sivi.

Svakoj inteligentnoj osobi je očito da naši Matični brodovi ne potječu sa Zemlje. Oni su u nekim slučajevima tako veliki (više kilometara dugi) da je jasno da dolaze iz drugih civilizacija. Tu je i pitanje velikog broja brodova koji su viđeni u nekim prilikama. Kada ih možete izbrojati oko stotinu ili više kao nedavno u Meksiku, biti ćete sigurni da njihovo porijeklo nije sa Zemlje. Dokaz naše prisutnosti je tako očit, ali općenito govoreći, vaši mediji još uvijek skrivaju istinu. Mi sa zadovoljstvom možemo reći da ova situacija neće ostati još dugo. Postoje mnogi aspekti koji će izaći na vidjelo a za koje moramo pripremiti ljude.

Sjetite se da smo duhovna bića upravo kao i vi, i svi smo iz Izvora. Mi se ne razlikujemo zbog toga što dolazimo iz drugih civilizacija, već zbog činjenice da smo više razvijeni. To se odnosi na sve članove Galaktičke Federacije i mi Vam služimo kao našim braćama i sestrama. Sve što postoji kreće se natrag prema izvoru, tako da pružamo ruke i pomažemo jedni drugima. Niste ni u kom slučaju manje (vrijedni op.p.) nego što smo mi, već ste dopustili vašim višim razinama svijesti da budu prikrivene. To je bilo neizbježno nakon što ste skliznuli u niže vibracije, i postavili scenu kao izazov za ponovno pronalaženje svog pravog ja. Znali ste da je to najveći izazov, ali i najveličanstvenija prilika da se ponovo razvijete i spojite sa svojim Višim Ja. Vi ste bili inspirirani znajući da će Vam se uvijek pomoći, i da se nećete morat boriti sami. Možda još važnije, da ste bili svjesni da će ciklus završiti s jednakim mogućnostima za uzašašće svake duše. To vrijeme je, naravno, sada, i do Uzašašća je samo mali korak.

Sigurni smo da jednom kad budemo mogli hodati među vama, sumnje i oklijevanja o našem prihvaćanju će brzo nestati.

Vaše vlade će obznaniti svoju podršku za nas, jer oni će biti potpuno upoznati sa onim što će se dogoditi.
Zajedno možemo osigurati da će promjene i čišćenje Zemlje biti efikasno i brzo provedene. Mi možemo u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi populaciju od potresa ili njihovih posljedica, ali još uvijek će biti smrtnih slučajeva jer su neke duše izabrale da napuste Zemlju na ovaj način. Nakon što shvatite razloge onoga što se događa, ishod će biti vaš fokus a ne način na koji je postignut. Postoje mnoga mišljenja o tome kako će biti (do 2012.? op.p.), a sa našim dolaskom će biti sve bolje objašnjeno kako bi se izbjegli nesporazumi i nerazumjevanja.

Vi ste postali svjesni Majke Zemlje i trebate se uskladiti sa njenim programom promjena. I mi također znamo što je potrebno i to nam daje priliku da pomognemo ublažiti sve utjecaje na vas. Ako bude trebalo iskoristiti ćemo naše tehnologije za izvršenje misija u kojima možemo trenutno prevesti ljude iz jedne točke u drugu. Mi znamo gdje je svaka osoba, bez obzira gdje se nalazila te je u svakom trenutku možemo locirati. To možemo pomoću naših visoko naprednih računala za koje bi se,kao što ćete saznati, moglo reći da “imaju vlastiti um” . Možete razumjeti zašto pristupamo cijeloj stvari Uzašašća s punim povjerenjem, jer je naš dio u njemu potpuno u okviru naših mogućnosti. To čak vrijedi i za opremu ili volju, koji će biti potrebne za naše projekte, kao i za besplatne stvari za modernizaciju Vašeg društva kako bi mogli uživati u svim prednostima izvora besplatne energije.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa, i dali smo Vam sliku onoga što nas čeka, tako da se možete osjetiti sigurni i da ćete biti dobro. I mi kao i vi želimo da se krene što prije, iako nikad nismo u stanju mirovanja i stalno usklađujeme naše planove za sređivanje najnovije situacije na Zemlji. Možemo gledati unaprijed i točno predviđati a to je važno za pravi tajming u svim stvarima. Ne možemo Vas informirati o tim stvarima, osim generalizirati o njima, jer zadržavamo naše informacije da ne dođu u ruke onih koji imaju zle namjere žele se umiješati. Budite uvjereni da naporno radimo kako bi pomogli našim saveznicima koji čine zadnje akcije da bi se postigao naš sadašnji cilj.
Ostavljamo Vas s lljubavlju i blagoslovom. Znajte da se o Vama jako brinemo sa velikim poštovanjem.

Hvala, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translator: Siniša - Civilizacija SvjetlostiShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge