Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2012

SaLuSa, 16. travnja 2012


Kada govorimo o našim saveznicima, obično se to odnosi na one Svjetloradnike u prvim linijama aktivnosti koje se odvijaju uz našu podršku. Riječ je o onima koji pripremaju put za bolje napredovanje naših programa, o onima koji obnavljaju vaš suverenitet i koji otvaraju put Uzašašću. Pa ipak, u samoj biti svakog Svjetloradnika, osviješten ili ne, postoji dio Božanskog Plana koji osigurava da bude uspješan. Naš dolazak će djelovati tako da će nam omogućiti da vam podastremo detalje zašto smo ovdje i da vam otkrijemo da ćemo ubrzati promjene da bi se svi zadaci završili što je prije moguće. Vjerujemo da će to umiriti ljude u pogledu naših namjera te jasno indicirati da dolazimo u miru.

Naša misija se nedavno promijenila iz pasivnih uloga u one kojima smo direktno uključeni u sraz sa mračnim silama i mi provodimo nalog koji su izdali vaši vojni autoriteti, a to je da neće biti dopuštena uporaba nuklearnog oružja. Mi popločavamo put za objavu svjetskog mira, a potom će biti zabranjena upotreba bilo kakvog oružja. Kao prethodnica tim događanjima, potrebni su nam pošteni ljudi dostojni povjerenja na pozicijama moći koji će se voditi tim smjernicama tijekom upravljanja. Stoga, nakon što Mračni budu odstranjeni, podržat ćamo takve susrete jer su nam potrebni da u potpunosti podupru te promjene. Kao rezultat, vi ćete biti lansirani u novo razdoblje kad će vaša prava biti obnovljena i kada će moć biti vraćena narodu.

Znajući što je pred vama, molimo vas da izdržite bilo kakve neugodnosti koje bi vas mogle zadesiti jer će one biti kratkoga vijeka. Doista, bit ćete educirani o razlozima pa ćete stoga moći vidjeti dalje od trenutnih problema. Postoji detaljan plan kojim će se izbjeći eskalacija bilo kakvih kaotičnih uvjeta jer smo uzeli u obzir sve moguće scenarije. Ono što će u početku izgledati kao nepremostivi problemi, nama neće predstavljati nikakve poteškoće imajući u vidu resurse koje imamo na raspolaganju. Zapamtite, Dragi, da imamo milijune letjelica uključenih u promjene u vašem solarnom sustavu i da one mogu biti uz vas gotovo trenutno. Imamo tehnologiju da održimo vašu Zemlju u ravnoteži, a činimo to već prilično dugo vremena. Ista je stvar i kad je u pitanju zagađenje jer smo ga držali pod kontrolom dok ne bude u potpunosti rasčišćeno.

Za nas, razotrkivanje će biti doživljeno kao vrhunac uspjeha jer tada možemo direktnije surađivati s vama budući da se mnogo toga mora obaviti. Jasno, jednom kad mediji budu oslobođeni kontrole Iluminata, mnogo toga što se nedavno dogodilo, a nije bilo objavljeno, bit će otkriveno. Na primjer, sadašnji zadatak da se izvedu kriminalci koji su počinili zločine protiv Čovječanstva pred lice pravde, trebao bi se nalaziti na prvim stranicama i među prvim vijestima, no to nije slučaj. Ipak, situacija će narasti do takvih proporcija da će je uskoro biti nemoguće ignorirati. Mi imamo plan da se pobrinemo za vlastite obavještajne kanale i, jednom kad vam se predstavimo, to će biti nužnost. Budite sigurni da mi imamo načina priskrbiti sve što je potrebno svakoj duši koja je svjesna što se bliži i da je svakome pružena prilika da uzađe, kao i što je potrebno da se to i ostvari.

U međuvremenu, moramo reći da su Svjetloradnici obavili do sada izvanredan posao. Neki su zbog toga dospjeli u nevolje, ali su imali čvrstu vjeru i snagu volje da nastave sa svojim zadatkom. Duhovna Hijerarhija je bila ključna u osiguravanju uspjeha tako što su uredili da se mnogi Svjetloradnici inkarniraju na Zemlju upravo u ovom važnom razdoblju. Budite sigurni da ukoliko još uvijek imate neispunjen zadatak, bit ćete pozvani kada dođe za to vrijeme. Neće proći dugo dok to ne saznate i mnogi će biti potrebni da se obavi posao unutar njihovih zajednica. Ukoliko ste svjesni što nosi budućnost, vaše znanje treba biti podijeljeno s onima koje treba obrazovati. Istina se ne može više skrivati i jasno je da što više možete otvoriti um ljudi prema ostalim mogućnostima, to je bolje.

Život se mora odvijati svojim tokom jer ono što se bliži još neko vrijeme neće na njega utjecati. Prvo je na redu restrukturiranje društva čime se stvara temelj za novu paradigmu i tada vaši životi mogu biti podizani malo po malo kako ćemo pokrivati vaše potrebe. Stvar je u odstranjenju nedostataka namjerno stvorenih da bi vas se držalo u siromaštvu i ropstvu, tako da vas se može podići na životni standard kada će život biti ugodno i sretno iskustvo. Nema namjere da vas se obaspe luksuzom, već da vam se svima zadovolje nužnosti na koje svi imaju prava. Ne bi trebali postojati takvi ekstremi između bogatih i siromašnih i doista nema razloga zašto ne biste uživali visok standard života.

Budite strpljivi sada kada smo toliko blizu susretu, jer su pred nama uzbudljiva vremena i mi smo isplanirali izvanredne načine da to proslavimo. Prirodno je da ćete željeti vidjeti naše letjelice u njihovoj brojnosti i odigrat će se veličanstveni preleti. To bi trebalo izbrisati strah, a kada vidite da smo mi članovi Ljudske Rase, poveznicu između nas bit će nemoguće zanijekati. Mnogo puta smo vam rekli da ste vi naša obitelj tako da očekujete da vam budemo veoma slični. Kao što ste otkrili, među nama ima i Humanoida, ali imajte na umu da su i oni visoko evoluirani članovi Galaktičke Federacije. Već sama naša prisutnost među vama trebala bi biti dovoljna da shvatite da smo mi Bića Ljubavi. Vi možda niste osvjestili vašu mogućnost da “osjetite“ energiju bilo koje osobe, ali mi znamo da ćete osjetiti našu energiju ljubavi i mira kada se sretnemo.

Veliki događaji su sada udaljeni tjedima, a ne mjesecima, ali dopustite da se slegne prva prašina jer to uključuje mnogo organiziranja. Očito je da smo nestrpljivi da nastavimo s obavljanjem naših zadataka, ali još uvijek se moramo osigurati za pravovremenost obavljanja. Nije naš način požurivati stvari, to ste i sami uvidjeli. Mi imamo dalekosežne uvide o svemu što se događa, stoga su sve naše aktivnosti pažljivo prilagođene da bi urodile uspjehom i to je ono što vam obećajemo.

Hvala, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Darko - Svjetloradnici

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge