Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012

SaLuSa, March 14, 2012


Mračni se trebaju pokloniti pod pritiskom koji na njih proicirate. Nikada nisu razmišljali da biste ikada mogli iskazati takvu moć koja bi ih spriječila da postignu svoje ciljeve. Zbog rastućih razina svijesti koji neprestano dosežu nove visine, oni nemaju više na raspolaganju energije kojima bi se napajali da bi mogli biti uspješni. Njihove tajne su otkrivene, a na svakom se uglu susreću sa izazovima njihovom autoritetu. Oni vide da su im uništene baze, da im je uništeno oružje ili im je oduzeto da bi ih se spriječilo da svoje planove provedu u djelo. Oni su u neskladu, no još uvijek ne uspjevaju shvatiti ili prihvatiti da su njihovo vrijeme prošlo. Ipak, suprotstavit ćemo im se na svakom koraku da bismo osigurali da im se onemogući da prouzroče incident većih razmjera. Znamo sve o njihovim operacijama skrivenih namjera, a oni će morati odgovarati za njihove izdajničke pokušaje da izazovu još jedan Svjetski rat. Ponovo kažemo, taj rat neće biti dopušteno potaknuti i zamolili smo Iluminate da odustanu od svojih pokušaja da ga izazovu. Novo Doba se rađa upravo sada i taj proces neće biti zaustavljen ili odugovlačen bilo kakvim vanjskim uplitanjem.

Stoga, Dragi, nemate razloga da se bojite bez obzira što čujete o planovima koji bi uzrokovali odgađanja i bilo bi najbolje ignorirati ih jer smo mi iz Galaktičke Federacije ti koji su preuzeli odgovornost. Niti vi niti mi nismo prevalili sav taj put da bi završili obmanuti ili razočarani, i kao što smo vrlo često naglašavali - pobjeda je naša. Opkoljavanje Mračnih je počelo i oni će biti premješteni tamo gdje više neće moći ometati vašu evoluciju. Zakoni Univerzuma su prilično jasni i neopozivi, a i tama i Svjetlo im se moraju pokoravati. Jedan koji je bio prilično korišten je Zakon Privlačnosti, iako veći dio vaših života vi ne razumijete implikacije vaših djela. Mračni su ih razumjeli i iskoristili su vaše neznanje gradeći svoju snagu na vašu štetu. Ipak, budući da ste u sebe uveli Svjetlo, vi ste ga privukli još više na Zemlju i to je okrenulo sreću u vašu korist.

Činjenica je da na kraju uvijek Svjetlo pobjeđuje mrak, čak iako mrak povremeno dobiva poneku bitku. Kud ćete veće nagrade nego što je vaše Uzašašće zbog kojeg ste prevalili tako dug put. Ponekad ste zazivali Boga vjerujući da ste napušteni, kada ste u stvari sami proizveli svoju odvojenost. Krivili ste Boga za smrt i uništavanje, pa ipak je Čovjek bio taj koji je išao u rat radi pohlepe i žudnje za susjedovim dobrima. Dugo je trebalo da uvidite kako je to dve bilo besmisleno i da na kraju nema pobjednika već su svi gubitnici. Naposlijetku posve opravdano tražite kraj svih sukoba i na taj zaziv vam je Bog odgovorio. Sada je Božjim proglasom određeno da se ratovi okončaju i naša je zadaća da se za to pobrinemo.

Mir koji vam je izmicao, tražen je eonima, a uskoro će biti vaš i svi oblici agresije će biti odbijeni onima koji bi mogli ignorirati Božju zapovjed. One duše koje se još uvijek zabavljaju mislima te vrste, uvidjet će da su im vibracije takve da im neće biti dozvoljeno ući u više vibracije uzašlih razina. Ništa drugom osim Svjetla i Ljubavi ne postoji u višim dimenzijama. Ukoliko imate namjeru uzaći, pobrinite se da se riješite tereta koji nosite sa sobom. Svaka riječ, postupak ili djelo koji su od niže vibracije, bit će doživljeni kao neprimjereni stoga biste ih trebali postepeno odstraniti iz vaše normalne interakcije s drugima. Ponašajte se prema drugima kako biste željeli da se oni ponašaju prema vama i stvarat ćete mir i slogu svugdje oko vas.

Kako primjećujete da se vrijeme ubrzava više nego ikad, a tjedan se čini tek poput par dana, te je svaki tjedan ispunjen tako velikim potencijalom koji će vam promijeniti živote. Mediji su još uvijek suzdržani i malo toga što se stvarno događa dopire do vaših očiju i ušiju. Ipak, uspješno radimo prema otvorenom novinarstvu i, jednom kad budu odstranjena ograničenja, bit ćete iznenađeni novostima o svakodnevnim događanjima. Kada će biti sigurno za nas da se pojavimo pred vama, tada će ustanovljeni uobičajeni TV programi pružajući nam platformu da vam objasnimo naše planove i vašu budućnost. Najvažniji aspekt jest umiriti ljudske strahove i dokazati da dolazimo u miru i da smo mi budući vi. Sve je isplanirano za vaše uzdizanje i dobrobit, a kakve god se promjene odigrale, vi ćete biti oni koji mnogo toga više dobiti nego izgubiti.

Kako ćete uzaći s Majkom Zemljim, mora se obaviti potpuno čišćenje i to tla, mora i atmosfere, a koji su jako zagađeni. Djelomično je obavljeno kroz našu prisutnost i kroz upotrebu naše superiorne tehnologije. Naš zadatak je uvijek bio održati ravnotežu na Zemlji i to smo činili čak do te mjere da smo spriječili da se previše nakosi njezina os. Zemljotresi su sasvim prirodni, no umanjili smo njihov efekt u onim područjima gdje bi to značilo veliku prijetnju za čovječanstvo. Oni su način Majke Zemlje kojim se uključuje u svoje vlastito čišćenje i vitalno su neophodni ukoliko se ona želi vratiti u svoje prvotno stanje.

Prije ili kasnije svi vi ćete se morati suočiti s istinom o vašem boravku na Zemlji. Ono što vam je do sada govoreno je daleko od istine i vrlo često je iskrivljeno da bi odgovaralo onome u što su vas htjeli uvjeriti oni koji vas kontroliraju. Ipak, vi ste rođeni slobodni i na vama je da se očitujete kao Duhovna Bića koja prolaze fizičko iskustvo. Taj stupanj slobode će uskoro biti vaš i vi ćete zaboraviti teška vremena u dualnosti iako će lekcije koje ste prošli ostati uz vas. Počet ćete cijeniti ogromno iskustvo koje ste prošli i to koliko je ono utjecalo na vašu evoluciju. To je doista ono po što ste došli na Zemlju i bilo je to prekrasno vrijeme prosvjetljivanja tako da na kraju nećete žaliti ni zbog čega.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i veoma smo zadovoljni vidjeti da primate dokaz koji ste željeli, a to je da su Mračni u povlačenju. Ne postoji mjesto na koje se mogu sakriti ili izbjeći pravdu tako da se ne trebate zabrinjavati njihovom sudbinom. Kao i svaka duša koja je kročila Zemljom, svi ste vi vezani Univerzalnim Zakonom i nitko nije iznad njega. Zakoni pak ne predviđaju kazne, već daju priliku da se izvuče dobro iz vaših pogrešaka. Sve se odvija dok ste održavani u energiji Bezuvjetne Ljubavi tako da biste trebali znati koliko ste voljeni od Boga.

Hvala, SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preveo: Marijana - Svjetloradnici
Share |

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge