Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, October 8, 2012

SaLuSa, 8. listopad 2012.

Nikada nije prekasno uprijeti vaše oči prema Uzašašću i shvatiti da ukoliko ga osjećate, već ste sigurno na točki kada ga možete ostvariti. To zahtijeva fokus i namjeru da nastaviti, no morate shvatiti da to da li ćete uzaći ovisi o vašoj razini svijesti. Morate primjeniti na sebi kakvo god da je vaše razumijevanje bivanja u Jedinstvu sa svim životom, bez iznimaka. Ljubav je operativna riječ koju će vam pomoći da uspijete, no trebat ćete raditi na tome tako da prebrodite same ljudske emocije koje vas često vuku natrag. Vi imate tendenciju prvo djelovati i tek potom postavljati pitanja stoga morate pronaći novi način reagiranja na situacije. Oprost je, također, vitalan kada ste bili žrtva nečijih tuđih djela, čak ukoliko se ne odnose na vas u bilo kom pogledu.

Predložen savjet će biti koristan i kada čistite karmu povezanu sa odnosima. To su vjerovatno najteži izazovi s kojima ćete se suočiti, a najbolji savjet za vas je da pokušate i ostavite one koji su uključeni s vašim oprostom. Jednostavno ne možete napredovati ukoliko ustrajete u održavanju jada ili nastavite hraniti negativne misli. Pustite prošlost i zakoračite na novi put koji vodi u Svjetlo i Ljubav. Tada ćete osjetiti olakšanje i znati da ste prerezali svoje veze sa starom paradigmom koja vam više ne služi. Vjerovatno je da su oni koji čitaju ove riječi već odlučili da promijene svoje živote i da se koncentriraju na pripreme za Uzašašće.

Zapamtite da je vaše tijelo vaš hram i brinite se o njemu te se maknite od bilo kakvih postupaka za koje znate da mu škode. Ne možete, na primjer, uživati droge u višim dimenzijama i što prije odlučite prekinuti ovisnost, prije ćete uspjeti. Isti princip se može primjeniti i na druge ovisnosti poput alkohola koji će u bilo kom slućaju naštetiti vašem tijelu. Pažljivo razmislite o tome što trebate učiniti da osigurate svoj rast i primit ćete pomoć od svojih Vodiča. Bog želi da uzađe svaka pojedina duša, no prihvaća da vam je dana slobodna volja te da je konačni izbor na vama. Zapitajte se ozbiljno ukoliko želite ostati u sadašnjem 3D ciklusu i, ukoliko ne možete jasno vidjeti u ostvarenju tog koraka, to će biti konačno.

Kraj ciklusa se rapidno približava i naša je radost vidjeti kako Svjetloradnici rastu u Svjetlu na Zemlji. Svjetlo privlači još više Svjetla i vaš put u Uzašašće se otvara. Vremenske linije se sjedinjavaju i uskoro će vas najmoćnija uzići s Majkom Zemljom. To se mora dogoditi te će odvojiti one koji su spremi od onih koji to nisu, a to je prirodan rezultat promjena kroz koje prolazite. To znači i da će, jednom kad uzađete, Mračni u potpunosti biti odstranjeni iz vaših života. Mir koji ste tražili i za kojeg ste se molili napokon će biti vaš i kroz proces Uzašašća ćete zaista iskusiti promjene unutar sebe. Nije samo to da ćete iskusiti promjene u to vrijeme, jer su počele prije nekoliko godina, već će samo Uzašašće biti prekretnica na vašem putu.

Mnogo će se promjena dogoditi na Zemlji i prilično su rasle tijekom ove godine. To znači da će vaši problemi rasti sve dok nešto u obliku čišćenje ne bude moglo biti poduzeto. Među očitijim područjima su ona povezana s politikom i mnoge zemlje diljem svijeta prolaze kroz velike prevrate. Nezgodno je da se treba doći do takvi ekstrema prije nego što opsežne promjene mogu biti prihvaćene. Ipak, jednom kad se usvoje, neće se gubiti vrijeme u osposobljavanju novih sustava. Mi predviđamo da jednom kad političke stvari budu riješene, da će prilično brzo uslijediti i ostale ostale promijene. Za sada, vi kao pojedinci ste najvažniji jer želimo da shvatite prekrasnu priliku koja vam se pruža kroz Uzašašće.

Nije nužno da se odreknete svojih vezanosti za vašu imovinu da biste uzašli, no sve što nosi nižu vibraciju, ne može nastaviti s vama. Na primjer, neki od vas imaju razbribrige ili hobije koji uključuju skupljanje uspomena koje su povezane s ljudima ili događanjima koji su nepoželjni. Nove vibracije će zapravo dopustiti manifestaciju u novom Svjetlu mnogih stvari u vašoj realnosti. Sve će biti izraženo u energiji koja će umnožiti ljepotu i savršenstvo u njima. Objekti će se činiti “življima“ i vi ćete imati bliskije veze sa svim osjećajnim bićima budući će razine svijesti biti mnogo više nego što su prije bile. U stvarnim razmjerima, vi ćete na mnogo načina imati koristi od uzašašća da ćete uskoro zaboraviti svoje vrijeme u dualnosti. S vremenom će se činiti poput lošeg sna iako ćete uvijek imati koristi od tog iskustva.

U budućnosti će svaka vaša potreba biti zbrinuta i nećete ništa željeti. Kako će vrijeme odmicati i kako ćete vi razviti vaše vještine kreacije, moći ćete se sami brinuti za sebe. U međuvremenu, imat ćete koristi od korištenja novih tehnologija koje će zadovoljiti vaše potrebe. Sve je spremno za vas i samo se čeka pravo vrijeme da bi vam to bilo predstavljeno i distribuirano. Ipak, nemojte previše toga odmah očekivati jer se promjena neće odigrati preko noći. Kao što smo vam prije rekli, naš prioritet jest pružiti pomoć i olakšanje onima koji su obespravljeni i nedostaju im osnovne životne potrepštine. Bit ćete uzdignuti u seriji napredaka u odnosu na to gdje ste sada da bi vas se prenijelo u Novo Doba apsolutne ljepote i radosti.

Ja sam SaLuSa sa Sirijusa i znam da kad biste mogli samo baciti pogled na ono što je pripremljeno za vas, vaše sadašnje brige bi imale malo ili nimalo važnosti. Toliko je malo vremena do Uzašašća stoga pokušajte razmišljati o dobrobitima koje ćete uskoro primiti. Zaslužili ste ih i u potpunosti će vam promijeniti živote. Mi iz Galaktičke Federacije Svjetla nastavit ćemo raditi s vama nakon Uzašašća i pomoći vam ostvariti potpunu Galaktičku Svijest. Do tada, nećete imati spoznaje kako je imati tu razinu svijesti jer ste u usporedbi s tim izuzetno nesvjesni svojih stvarnih sposobnosti. Pogledajte nas i vidjet ćete u nama prave sebe kakvima ćete biti u bliskoj budućnosti.

Hvala SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preveo: Marijana Pontoni

Website: Tree of the Golden Light

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge