Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Poruka od mog Višeg Ja: 1. siječnja 2016 - Mike Quinsey


Poruka od mog Višeg Ja: 1. siječnja 2016 - Mike Quinsey

Mike Quinsey

Pozdrav svima vama jer ste došli u Novu godinu, ona obećava da će biti najaktivnija dok će se stare borbe baviti novim energijama koje se brzo uspostavljaju. Rezultat toga je da postoji mnogo konfuzije posebno među onima koji vide samo vanjska događanja. Ali mnogo toga je često izvan vašeg vidokruga, i polako dovodi Novo doba u manifestaciju koje danas ulazi u svoju četvrtu godinu. Potrebne promjene ne mogu se dugo odgađati, i postaju sve jače svakim danom koji prolazi. Mračni i dalje pokušavaju ignorirati znakove koji im govore da je njihovo vrijeme gotovo završilo. Njihova sposobnost da diktiraju ono što se događa ljudskoj rasi više nije u njihovoj moći koja se sada smanjuje vrlo brzo.

Uskoro, dogodit će se događaji koji će jasno ukazati na novi smjer u kojem idete. Staro je odslužilo svojoj svrsi i ne može se zadržati pred licem promjena koje će se dogoditi. Previranja koja se događaju po cijeloj Zemlji čini se da će biti toliko velika da se ne mogu ograničiti, ali budite sigurni da Galaktička Federacija ima sredstva da trenutno zaustavi sve činove rata. Oni su zapravo dobili veće ovlasti da interveniraju i poduzmu izravnu akciju. Vi imate toliku podršku i zaštitu u ovom trenutku da se ne trebate brinuti o tome kako će se događaji odvijati. Podrška vam je potrebna više nego ikad kako bi se osiguralo da svjetlo i dalje ostane jako i moćno, bez obzira što se događa oko vas. Ovo su tako važni trenuci i svatko treba imati na umu svoja najviša očekivanja i ne gubiti ih iz vida.

Ponekad se može činiti da mračni imaju ruku nad time, ali to je zato što pojedinci ne mogu počiniti toliko zločina. Međutim, tajna vlada ubrzano gubi svoje moći, tako da su njihov utjecaj i akcije strogo ograničeni. U konačnici, njihove akcije će biti zaustavljene jer oni će biti uklonjeni sa Zemlje, a onda ćete brzo vidjeti značajne promjene i potpuni mir će se vratiti. Kao što ste mnogi doživjeli, vibracije se podižu i doći će do točke na kojoj će se dogoditi uzašašće. To je neizbježno i neuzaustavljivo, i duše nižih vibracija će ostati na njihovoj sadašnjoj razini.

S uzašašćem će početi pravi rad i vaša Zemlja će proći potrebne promjene da stvori novu Zemlju, onu koja na kraju neće pokazivati znakove prethodnih oštećenja i razaranja koja su bila tako očita. Majka priroda će biti obnovljena do svojih najfinijih boja i ljepota bez premca u eonima vremena. Sve će biti oslobođeno mnogih iskrivljenja koje sada vidite oko sebe, a sav život će sretno živjeti zajedno u potpunoj harmoniji. Naravno da će promjenama trebati vremena da se potpuno manifestiraju, i znajte da ćete ih doživjeti kao vrlo prihvatljive i uzdižuće.

Shvatite da je uzašašće otvoreno svakoj osobi i da će pomoć dobiti oni koji su radili u tom smjeru. Oni koji to nisu postigli, nije upitno da se to neće gledati kao neuspjeh. Svaka duša će napredovati brzinom koja joj odgovara, i uvijek će biti više mogućnosti kako ciklusi dolaze i odlaze. Vi ćete ponijeti sa sobom ono što ste stekli, tako da se u svakoj fazi napredovanja primićete bliže uzašašću. Dobit ćete svaku pomoć od onih koji su otišli prije vas i koji znaju kako da vam daju snagu svrhe da uspijete.

Imate sa sobom mnoga bića svjetla koja su se inkarnirala iz viših područja, a neka su već poznata i priznata za njihov rad. Koristeći svoje intuitivne moći lako ćete znati kome da vjerujete, ali još uvijek postoje mnoge duše koje nisu u stanju krenuti naprijed i koje su naizgled zarobljene u nižim vibracijama. One su postale toliko obuzete svojim uvjerenjima da ne mogu prihvatiti različite točke gledišta. U ovom trenutku više nego ikad je važno da budete otvorenog uma, jer uskoro će vas istina pogledati ravno u lice. Vi niste krivi za svoja mišljenja jer prije ili kasnije će postati očito da ste bili zavedeni od strane onih kojima ste dali svoje povjerenje. Nekim vodećim grupama će biti teško promijeniti svoja učenja jer oni su sveti da bi izgubili obraz, ali s činjenicama se trebaju suočiti inače će biti ostavljeni po strani.

Kako vrijeme prolazi i kad bude sigurno slobodno govoriti, doći će do izražaja ljudi koji su dobro upućeni u istinu. Budući da vam je njihov rad već poznat, biti će vrlo lako prihvatiti njihova učenja, ali će nekima biti teško koji su, na primjer, duboko zaglavljeni u vjerskim učenjima. Postoji istina u svim religijama ali ona je iskrivljena od strane onih koji traže moć nad drugima. Vaša intuicija je još uvijek najbolje mjerilo istine, ali barem budite otvorena uma i na kraju ćete naći put do svjetla.

Ne brinite o tome gdje ste kad objave započnu, jer one će doći s objašnjenjima koja bi trebala zadovoljiti većinu tragača za istinom. To nije komplicirano nego je gotovo vrlo jednostavno i lako razumljivo. Najveća prepreka je tamo gdje ljudi imaju uvjerenja koja ne dopuštaju život poslije smrti jer on stvarno postoji. Smrt kao takva ne postoji, i čim odložite svoje zemaljsko tijelo, odmah se premještate u svoje eterično tijelo. Malo duša, ako ih uopće ima, primijeti razliku pa tranzicija je jednostavna i uglavnom dobrodošla, i vi ste oslobođeni svih zemaljskih bolesti koje ste donijeli sa sobom. Neke duše ne vjeruju u život poslije smrti, ali hoće s dušama oko sebe. Ono što ste možda čuli o "Zemlji vječnog ljeta" gdje većina duša ide nakon smrti, je da je to više nego prihvatilište gdje ćete sresti svoje najbliže i najdraže, koji će vam pomoći da se prilagodite toj dimenziji. Kad se tu nastanite, naučit ćete da su na toj razini misli snažnije nego što su bile na Zemlji, i da se većina stvari koje trebate mogu "mislima" dovesti u postojanje. Svatko pregledava svoj život na Zemlji, i vi ćete saznati koliko ste dobroga učinili kad se radi o vašem životu. Kad vam je potrebno više iskustva u nekim područjima, to će biti dio vaših budućih životnih planova.

Ne postoji udaljavanje od istine, jer u višim dimenzijama vi ne možete govoriti drugačije bez da ostali to ne znaju. Kad ste spremni, onda ćete naći svoju pravu razinu da nastavite svoja iskustva, i imajte na umu da su sva ona za vašu evoluciju. Ne mogu vam točno reći gdje će čovječanstvo biti na kraju nove godine, ali nesumnjivo vi biste trebali napredovati mnogo dalje od mjesta gdje ste sada. Galaktička Federacija će osigurati da nikakve vanjske smetnje spriječe da stvari nastave kako je zamišljeno. To je uvijek značilo da vam se da svaka pomoć da uzađete, i očekuje se da ćete biti uspješni. Međutim, uvijek postoji šansa da ćete u ostvarivanju svoje slobodne volje sebe smjestiti na pogrešan put, i to će se morati poštivati. Inače vam se mora čestitati za očuvanje vašeg puta i znajte da uvijek imate podršku onih koji hodaju s vama.

Ova poruka dolazi kroz moje više ja. Ostavljam vas s ljubavlju i blagoslovima, i neka vam svjetlo osvijetli vaše dane i put do dovršenja.

Mike Quinsey


Web stranica: Tree of the Golden Light
Hrvatski prijevod: Fredi

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge