Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hebrew > Wanderer of the skies - February 18, 2012

February 18, 2012

 

היום נדבר על ההאצה המתרחשת עכשיו בכל רמות המציאות שלכם. אין זו "האצת" הזמן שאתם עשויים להאמין שקורית. לעיתים, מדובר רק באופן התפיסה שלכם, ולא ב"מציאות" הזמן לכשעצמה. אנו לעומת זאת מדברים על ההאצה בכל מה שבבסיס מרקם המציאות של עולמכם.

 

קולות רמים נשמעים בשמיכם. הם אמיתיים, הם קורים, והינם חלק מתהליך ההאצה. זה הופך להיות ברור מאליו לבעלי השררה, שהמציאות סביבם הופכת להיות כל מה שהם ראו בטכנולוגיות הזמן שלהם. קולות אלו הם רמה נוספת של ההתקדמות לעבר התהליך שיביא לשינויים הסופיים להם אתם מחכים. אלא ששינויים אלו לא יגיעו כקפיצות קוונטיות משמעותיות. אם יהיו הדרגתיים אם כי כאלה שאינם מוטלים בספק.

 

ההאצה כמו כן תשפיע גם על האופן בו התקשורת תהיה מושגת במציאות חייכם בכל רמה. יותר ויותר תחוו ופחות ופחות תזדקקו לדיבור בכדי לתת משמעות. הטכנולוגיות שתעזרו בהן לתקשורת  יעברו גם הן שינויים משלהן. "פריצת דרך" טכנולוגית נוספת תתפרסם בקרוב, ככזו שתשפיע על האופן בו גלי רדיו מועברים ברחבי העולם.

 

בריאה מחשבתית אל מציאות פיסית גם כן תושפע על ידי ההאצה. הזמן שבין יצירת חומר המחשבה והתגלמותה אל המציאות הפיסית יתקצר מעתה, כך שמעכשיו יהיה אפשרי לגלם ולהגשים את מחשבותיכם והתכוונותכם לתוך קנה מידה יעיל בהרבה. אלו יהיו חלק מהיתרונות של ממדי הקיום הגבוהים, שכעת בדרך אליכם.

 

ומשום ששינויים אלו יתפסו אחיזה במציאות חייכם, ומערך תודעתכם הקולקטיבית תכוונן אליהם כ"ברירת מחדל" וכהתרחשויות "יומיומיות", נוכל להתחיל בתהליך החשיפה שלנו גם כן. דברים רבים חייבים להגיע לידי ביטוי בכדי שכל זה יתרחש. אנו מכינים את עצמנו לשלב הבא של האסטרטגיה המתוכננת שלנו לקראת החשיפה. זה מצריך יותר ממה שניתן להסביר כאן. בכל אופן, תוכלו לצפות לנגישות אישית יותר לקיומנו מזו שהורגלתם אליה בעבר. היתר יתגלה מעצמו.

 

צפו להודעה משמעותית בשווקים הכלכליים, שבתחילה תראה כביכול איננה קשורה לשום דבר שאתם מכירים. זה יתברר בסופו של דבר כקריאת המבשר, שתהיה סנונית ראשונה לשינויים רבים בתחומים העיקריים של מציאותכם, שיגיעו במפל של ארועים שיהפכו להיות הנורמה בחודשים הבאים.

 

שמרו תמיד על ליבכם ואהבתכם בחזית. שאו אותם קדימה והם יוחזרו להזין אתכם ולהגן עליכם בזמנים טרופים אלו. הננו מוקירים כבוד לכולכם על יכולתכם. איננו אלא במרחק מחשבה מכם.

 

היו בשלום.


Translation: Zohar


Dear readers,

We are looking for new translators English-Hebrew for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
ן»¿

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge