Home > Hebrew > Wanderer of the skies - April 14, 2012

April 14, 2012

ברכות מהפדרציה:

ישנה, כיום, תחושה גדולה של תקווה המתפתחת בעולמכם כאשר מחשבותיכם הקולקטיביות ממוקדות על המעצר של האילומינאטי והבניה מחדש של המערכות הפיננסיות שלכם. כך זה תוכנן במקור. הן מנוגנות ברחבי עולמכם  באופן מתוזמר כך שאם יכולתם לדעת את עומקן ואת נשמתן היו יכולות להדהים אתכם בהתפתחותן האסטרטגית. אנו נמצאים כאן כדי לדבר על מה שאנו יכולים מבלי לפגוע בפעולות שכבר במשחק אותן תראו באות לידי ביטוי בשבועות הקרובים.

התכוננו לתנועות גדולות של מידע ברחבי עולמכם אשר יתמקדו בכול אלה אשר אינם קשובים למה שהגשמתם כולכם כעת. מה שיקרה בקרוב, הגדול ביותר עד היום, התעוררות המונית של יחידים אשר נרדמו עד כה במהלך התהליך. מידע זה יגיע ממקורות רבים, כולל מאמצעי התקשורת שלכם, אשר החלו כבר עכשיו לחשוף את שליטת האילומינאטי על  כך. האמת מתהפכת על אלה אשר מתנגדים, ואלה אשר תמיד רצו שמידע זה "יצא החוצה", רואים עתה שאין מכשול בפעולותיהם כדי לעשות זאת כך. טפטוף זה ייהפך למבול של מידע המבשר על הגילוי.

אכן, הייתה לנו יד בשיגור הרקטה לאחרונה שדווחה בחדשות ועכשיו זה ברור כשמש שאין תגמול  בדרך של פעילויות צבאיות סוררות על פעולותינו בעולם. בשעה שמחרחרי הפחד יגרמו לרבים להתמקד בנשק גרעיני והשימוש הפוטנציאלי שלו בפעילויות טרור, אנו אומרים, כפי שתמיד ייעצנו, שאין מה לפחד כלל.

האומה באיסלנד שימשה כניסוי בסיסי לצורך הצגתן בפומבי של האסטרטגיות הפיננסיות לצורך שיפור הפלנטה שלכם. יהיה זה חכם לעקוב אחר התקדמותם מבחינה זו, כיוון שזה יהיה גורלם של כל האומות בתקופה מאוד קצרה של זמן. אנחנו תמיד ייעצנו לכם שפעולה מסוג זה לעולם לא תגיע מהכוחות ומהאומות הגדולות של העולם, אולם יעקבו אחריה בצעידה מתואמת ברגע שפעולות אלו יחלו את אפקט הדומינו שלהן.

הגיע לסיומו הזמן של ספק. הזמן של תקווה החל. עתה, תתחילו לראות שמתרחש שינוי אמיתי, מוחשי וכולם יכולים לצפות בו. עניינים אלה שיגיעו במהירות, יסחררו את ראשיכם. החזיקו מעמד כעת עבור ההתחלה של ההתחלה. וכאשר שינויים אלה מגיעים, כך תגיב גאיה לתקוותיכם ולאהבתכם. גאיה כבר מבצעת שינויים אשר יטיבו עם כולם. ישנן עדיין כמה רעידות אדמה מסיביות נוספות שיתרחשו, כולן עם נזק מינימלי לחיים, בעת שממשיכים שינויים אלה.

אנו לעולם איתכם, המשפחה שלנו. אנו מחכים לאיחודנו ולהזדמנות לשתף איתכם את אהבתנו והתרגשותנו לקראת עתידכם.

היו בשלום.


Translation: GiliDear readers,

We are looking for new translators English-Hebrew for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.