Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - December 29, 2015


מסר של Sheldan Nidle, מיום 29 בדצמבר 2015

12 לילה, 16 צבע אדום, 12 יד.

Selamat Jalwa! העולם שמח כשניתן סוף סוף ביטוי למשלוחים! מתחילה תקופה חדשה עבור האנושות על פני השטח. בחלק הראשון של השנה הגרגוריאנית הזו המגיעה, אתם עומדים לראות סדרות של אירועים מדהימים. ממשל חדש עומד לשנות את הדפוסים הבינלאומיים הנוכחיים של עולמכם וביחד עם עלייתו של שפע גלובלי שעומד לדחוף את תקופתכם הארוכה לתוך פח האשפה של ההיסטוריה - את המושג הממושך של שעבוד חוב. זו רק אחת מהאמונות העיקריות הרבות שעומדות להינטש על ידכם. אתם עומדים להתחבר מחדש עם אמונה שיש ברשותכם כוח פנימי וזה בשילוב עם יכולת קולקטיבית לתמוך אחד בשני כדי לסדר מחדש באופן יסודי את כל אחת מהחברות האזוריות הרבות שלכם. עלייתה של העצמה אישית עומדת לאפשר לכם לפתור במהירות את מרבית מבעיותיכם הנוכחיות. אלה כוללות את הקשיים בכוח הנוכחי ובמשאבים כמו גם אלה הכוללים קשיים במזון, במגורים ובחלוקה מחדש בחלקים רבים בעולמכם. בקיצור, אתם עומדים להמציא מחדש את האופן בו עולמכם פועל. זו רק ההתחלה של מה שאתם עומדים להגשים במהירות. עולם זה עומד גם לראות לידה חדשה של חירות ושוויון!


תהליך זה של חינוך מחדש של עצמכם עומד להיות ממושך. המטרה של החינוך במרבית עולמכם היא פשוט ליצור עולם המלא במערך משותף של מציאויות אשר יחדרו לכל אחד. המטרה היתה ליצור צייתנות למערכת המוניטארית והיררכיה ששמה את ההמונים בעמדת נחיתות רצינית. תהליך זה עומד להינטש באופן גלובלי. במקומו זו עומדת להיות מערכת המדגישה את כוחו של היחיד ונותנת לכם את האמצעים כדי להשיג את חלומותיכם. זה יהיה בתחילה מהפכני, כשכל חברה צריכה להתחיל תהליך מסיבי כדי לשנות את המאוד ליבתה. זה לא יכול להיעשות בקלות כיוון שרבים עדיין חושבים בדרכים הישנות המוכרות יותר. הממשל צריך להסביר את יעילותן של הדרכים החדשות ולעודד את התפתחותן של דעות אלה לגבי חירות ושוויון. ברגע שמכירים בנו באופן רשמי, אנו מתכוונים לעזור לעבודתם של המאסטרים הנעלים שלכם ולשתול זרעים חדשים חשובים. אלה עומדים להדגיש את ההזדמנויות החדשות הניתנות לכם באמצעות השפע שלכם והחירות הגדלה.

מערך חדש זה של חברות שאתם עומדים לבנות היא רק אחת מהישגכם הרבים המגיעים. נכון לעכשיו, גאיה מורעלת על ידי קרינה; מזוהמת מהפליטה של מכוניתכם, משאיותיכם ומפעליכם. בנוסף, אתם נמצאים בעיצומה של הכחדה ענקית של עולם הצומח והחי שלכם. זוועה זו מחריפה יותר באמצעות חלוקה בלתי נכונה ענקית ברחבי העולם של משאביכם הטבעיים. הכרייה והדילול המתמיד של אדמה זו ומשאביה החיים השונים מכביד יותר על חלוקה בלתי נכונה זו. אתם עומדים להתחיל לפתור את הבעיות האלה לפני נחיתתנו. באותו זמן, אנו עומדים להעריך את התקדמותכם ולסיים במהירות את מה שהתחלתם. גאיה רוצה שתתקנו את מה שעכשיו הינו עוול עם החברות שלכם ולהתחיל להוכיח שאתם מחויבים לעצב עולם חדש. זה יאפשר לכם להבין טוב יותר את מערכת היחסים המקודשת בין החברה הגלובלית הזו ובין גאיה.

מערך המציאויות החדשה הזו עומד להיות מובא הביתה באמצעות מה שהמאסטרים הנעלים עומדים ללמד אתכם לגבי מקורותיכם המקודשים ומה קרה לכם מאז שצללתם לתוך השיכחה של תודעה מוגבלת באמצעות הכמרים/המדענים של אטלנטיס. האנונאקי ועוזריהם סלפו במידה רבה היסטוריה זו במשך 13 אלף השנים האחרונות. אנו רוצים לשים קץ לספקות כלשהן שנותרו לכם כאשר אתם פוגשים את חונכיכם. זה חיוני שאתם תבינו ביסודיות מה התרחש לכם בטעות. מסע מוזר זה שלכם השליך צל חזק על האופן בו אתם חושבים ופועלים בעולם זה. זה חשוב לתקן לגמרי את השקרים ואת חוסר האמת שעכשיו ברשותכם. אתם חכמים לגבי האופן בו שהאופל פועל. החלק שעומד להתווסף הוא סדרות של אמיתות לגביכם והצגה מחדש יסודית לגבי האופן בו המציאויות מתפקדות למעשה. ידע זה יכול להכינכם לנוע יותר בקלות בעולמות הנהדרים של תודעה מלאה.

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם מה שמבטיח להיות אירוע משמח ביותר עבור כל אחד! האופל מתחיל לדעוך מהזירה. אנו מברכים את כל אלה מהשמיים עבור זמן רב חסד זה מאוד. מה שאתם עומדים לעשות הוא להוכיח לכולם בשמיים איזו קבוצת נשמות אמיצה ונועזת באמת אתם! השנה האחרונה התחילה באופן מחפיר והסתיימה בדרך נהדרת מאוד. אתם נמצאים על נתיב אשר מאפשר לכם להיכנס מחדש לעולמות של האור ולהתחמם בשמחה של הניצחון! זמן זה הוא כאשר אתם יכולים להשתמש במיקודכם הנהדר שנמצא מחדש כדי לדמיין איך עולם זה עומד להשתנות. אנו מכינים סדרות של מצגות מיוחדות כדי להדריך אתכם בהתייחס למי שאתם באמת ולדעת מה התרחש לכם במשך 13 אלף שנה. סדרה זו של עובדות נהדרות עומדות לאפשר לכם לתפוס סוף סוף את ההיקף המלא של ההיסטוריה שלכם ואיך היא מתייחסת לגורלכם הגדול.

סדרות אלה של סיפורים אמתיים עומדים לעזור לכם לקבל הבנה גדולה יותר על מה שעשו האנונאקי ואיך עוזריהם פעלו. רצינו זמן רב שיאפשרו לנו להסביר לכם את זה בחופשיות. כשהתחלנו את משימותינו השונות, ספרו לנו אגדה זו בפירוט גדול. אין צורך לשפוט זאת; רק לספר. האופל הפעיל מניפולציה על רבים מהחפצים שנחשפו במשך כמה מאות בעבר. זהו הזמן להסיר מסך זה ולהתחמם באור של אמיתות גדולות שפריטים אלה מייצגים. אתם אנשים נהדרים אשר שרדתם מסע מפרך ביותר. אנו נמצאים כאן כדי לגלות מספר אמיתות ולהסביר מה משמעותן של סדרות המכונות "סימנים סודיים". מקורות מעוותים אלה של דברים רבים עומדים להתגלות. זה מה שיכול להתחיל לשחרר אתכם ובכנות על הנתיב האלוהי לצורך הארתכם.

ברוח זו, אפשרו לנו לחזור על אמת גדולה. אתם קבוצת נשמות מקודשת ביותר. יש לנו את הזכות להשגיח ולהדריך אתכם. זהו משהו שאין אנו לוקחים בקלות. לפני זמן רב, נועדנו על ידי השמיים לצפות ולהשתמש בדרכי החסד והרחמים האלוהי כדי להעבירכם לכיוון האור. משימה זו לקחה לנו אלף שנה להשיגה. בזמנים, כל אחד מאתנו נולד, חי ומת ביניכם. אנו עומדים להפעיל ידע עולמי זה כדי להשיג את מטרותינו המקודשות. אנו יודעים בפירוט במה האנונאקי ועוזריהם השתמשו כדי להפעיל מניפולציה על האמת. אנו יודעים מה דרוש כדי להעביר אתכם לכיוון זמנים חשובים כאשר כוחו של האופל עומד להתפזר במהירות. תהליך זה מאפשר לשמיים לשנות אתכם חזרה לתוך תודעה מלאה כדי לחדש את חיבורכם עם משפחות הרוחניות והחלל שלכם.

היום, אנו יודעים שאתם נמצאים על סף של ניצחון גדול שעומד לסיים את בורותכם המסיבית לגבי איך יקומים פיזיים ורוחניים אלה פועלים. עומדים להכינכם לפגוש גם את משפחות כדור הארץ הפנימי שלכם. אתם עומדים ללמוד איך עולם זה מחובר לעולם העליון אשר שולט על כדור הארץ הפנימי ולהתחיל לדעת מה מצפים מכם לעשות ולהיות מוכנים לעשות זאת! דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge