Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - December 23, 2014

מסר של Sheldan Nidle, מיום 23 בדצמבר 2014

5 אדם, 10 צבע אדום, 11 רוח

Selamat Balik! אנו מגיעים ביום זה עם חדשות טובות! ברכותיכם ממשיכות לנוע קדימה. אלה אשר דחו זמן רב את חלוקתם של הכספים נמצאים או במעצר או תחת איומו של מעצר. מערכת ייחודית של חלוקה נבחנה ונמצא כי היא מוצלחת. לפני סופה של שנה גרגוריאנית זו רבים מכם עומדים לקבל ברכות אלה. ברצוננו להודות לבעלי בריתנו בכדור הארץ עבור שיתוף הפעולה המלא איתנו. זה חשוב שתינתן לפחות הוכחה על משהו חיובי. הזמן הנוכחי הוא טוב כמו כל זמן אחר לעשות זאת. גילינו במשך השנה החולפת פשוט כמה באמת ערמומיים אלה שבשלטון. בהתאם לעובדה זו, מספר דברים עומדים להיעשות. אנו הורינו לבעלי בריתנו הארציים לבצע סדרת תוכניות כדי לשחרר את ברכותיכם מאותם נבלים. סדרת פגישות חשובה של שגרירנו עם ממשלות דה- פקטו אלה ייצרו אווירה בה בעלי בריתנו יכולים לנוע כדי לעצור ולשנות את מדיניותם של בנקים חשובים. מדיניות חדשה זו היא בתהליך של ביצוע אפילו בשעה שאנו מספרים לכם זאת. אנו מצפים באופן מלא למעצרים גדולים ואפילו ליישומה של NESARA שתגיע בקרוב.

אנו נמצאים בצומת דרכים בשעה ששנה גרגוריאנית זו של 2014 מגיעה לסיומה. אלה המרכיבים את בעלי בריתנו הארציים נראה סוף סוף שהם מוכנים להשתמש ביתרונם הנוכחי על קנונית האופל. התחלתה של השנה הגרגוריאנית הבאה מבטיחה לגרום שכוחות האור יעצרו ויסלקו את האופל מהשלטון. תהליך זה היה ארוך בהגעתו. האופל ועובדיו היו אחראים על החברות על פני שטחה של פלנטה זו במשך כ-13 אלפי שנה. אתם עומדים להתחיל לבנות חברה גלובלית חדשה המבוססת על חופש ושפע. זה עומד להוביל לגילוי ברחבי העולם, אשר אנו מרגישים בו זמן רב. החונכים שלנו יכולים לאחר מכן לנחות ולהתחיל להניע אתכם במהירות לכיוון בנית חברה אשר בסופו של דבר תהיה מוכנה לקבל את אותן אחראויות אשר באמת מכבדות את גאיה ואת מערכות האקולוגיה אשר אתם גרים בהן. חברה כזו יכולה להיות מעבר מבורך, מאזורי האופל שנולדתם בהם אל אלה אשר הינם מודעים במלואם. המשמעות היא גם שאתם יכולים להשלים פיוס מלא בין עצמכם לבין האזור של אגרטה.

פעולה זו של השמיים, לחבר אתכם מחדש לאבותיכם ולתודעה מלאה, לקחה זמן רב יותר מאשר היה צפוי לראשונה. היינו בנוכחות ההמונית שלכם מעל עשרים משנותיכם. השמיים נתנו לנו לעקוב אחר מספר צווים מחמירים מאוד. במהלך השנים, אנו השתחררנו בהדרגתיות מרבים מצווים אלה ונאמר לנו לעקוב אחרי סדרת פעולות מתחמקות יותר. עשינו זאת, מקשיבים יותר מאי פעם למה שיש להיעשות. בינתיים, השמיים המשיכו עם תוכניתם האלוהית לשנות את מהותכם הפיסית. תהליך זה מגיע במהירות לנקודה בה יש צורך ברמת התערבות ישירה יותר. לכן, אנו משנים באופן קבוע את ההנחיות הניתנות לצוותי המעקב הרפואי השונים שלנו. כעת, אנו עשויים גם לרשום וגם לתאם את רמת השינויים שהשמיים משלימים באמצעות שומרי הגוף שלהם. שינויים אלה מכינים אתכם באופן הדרגתי לחזרתכם המצווה לתודעה מלאה. אנו יכולים לדווח לכם ששינויים שונים אלה שינו כ-40% את מה שנולדתם איתו.

שינויים פיסיים אלה משתקפים בהתמרה של הגוף הרגשי והמנטלי שלכם. המדענים הרפואיים שלכם רק מתחילים לגלות איך הגוף הפיסי המנטלי והרגשי שלכם באמת מחוברים באופן הדדי. הם גם מתחילים ללמוד איך חיבורים הדדים אלה באמת פועלים. החיים הם, במציאות, תהליך מורכב מאוד. כשאתם נעים לכיוון תודעה מלאה, השכבות השונות של שלושת הגופים הראשיים שלכם מתחברים ביחד על בסיס אפילו יותר עמוק מאשר המדענים הרפואיים שלכם יכולים אפילו לדמיין! אנו בוחנים חיבורים אלה המגיעים "מקוונים" ומתחילים ל"דבר" באופן גלוי יותר אחד עם השני. זה יכול להימצא בעליה דרמטית של חלומות נמרצים וחישה פתאומית של רבים מכם כאשר אנו משקיפים עליהם. פעילות זו מראה לנו שאתם הופכים מודעים יותר שאתם קיימים במציאויות רבות בו זמנית. זהו חלק מהרמות הגדלות של מודעותכם. תופעות אלה עומדות לגדול כשמודעות זו גדלה. אתם עומדים להיות מוכנים בקרוב להגעתנו ולחיבור הקרב עם החונכים שלנו.

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם ברכות, ומבקשים בהוד שתגיעו ביחד איתנו בחג המולד הזה כדי להתפלל ולדמות את העולם, אשר קורם עור וגידים בתוך ליבנו ובתוך האזור הפיסי אשר בו אתם עכשיו גרים. היו מוכנים יותר מתמיד כדי להלוות את נשמתכם העוצמתית מאד למטרה אלוהית זו. אתם קולקטיב עוצמתי מאוד אשר מעוצב כעת על ידי השמיים עבור חיים באזור חדש. השתמשו בשינוי גדול זה כדי לרשום את הצהרתכם עבור מה ששותפינו עושים עכשיו. החלק הגדול הראשון של שינויים אלה הוא להירשם עד חג המולד. הלוו את האנרגיה שלכם למה שהופך להיות כוח עוצמתי עבור הטוב. האור מחויב להתמיר את דרכי האופל, ומאפשר לכם להגיע ביחד לשנות בגדול מציאות זו למציאות חדשה. חברינו ומשפחתנו, ברוח ובחלל, עשו הרבה כדי לעזור לשותפינו ולהכין את הדרך לחופש ולשפע.

אתם החדשים עומדים להיות ישות נהדרת אשר רוכשת מחדש כוחות עצומים ובאהבה, מוכנה לעזור לגאיה ולמערכות האקולוגיות המגוונות שלה. מכינים אתכם להיות מסוגלים להשתמש ביכולתכם להתמיר את גאיה, ובמיוחד לשנות את פני השטח שלה לאזור הטהור אשר פגשתם בו לראשונה לפני כ-900,000 שנה. עולם זה היה די שונה מהעולם שאתם רואים כל יום. אתם עומדים לשקם את יערותיה, אגמיה ונהרותיה. אתם גם עומדים להחזיר את האוקיאנוסים שלה ואת האוויר שלה לטבע הטהור שפגשתם לפני זמן רב. אנו גאים מאוד על מה שאתם עומדים להיהפך. אנו עצמנו ראינו את היופי שהיא אגרטה. האנרגיה הגדולה הזו תשוקם באופן נהדר על ידכם. אנו עומדים לפקח ולעזור לכם בעבודות גדולות אלה. באמצעות שינויים אלה, גאיה עומדת לחזור ליופייה אותו היא פעם ידעה. נוסף לכך, אתם עומדים להתפזר לארבע עולמות המים ולבנות כוכב אומה חדש נהדר.

לכן, אתם נמצאים על סף של תקופה חדשה, אשר תסמן את חזרתכם אל האור. השמיים ניבאו לנו לפני זמן רב על זמן זה. זו היתה זכותנו לסייע לכם לעשות מעבר זה למוצלח מאוד. 300 השנים האחרונות, בעיקר במערב, ראו צמיחה גדולה ברוח. המזרח, למרות הדיכוי הגדול של המערב, שמר בתוכו את האלמנטים שעומדים להיות הניצוץ של תקופה חדשה זו. כפי שלמדתם על המקורות האמיתיים של הפילוסופים הדתיים השונים שלכם, אתם עומדים לגלות איך אהבה ואור עדיין זורחים בתוכם. אנו רוצים מאוד לעזור לכם בלמידה של דברים רבים, אשר יכולים להביא את כולכם ביחד. אתם עומדים לגלות בקולקטיב נהדר זה של תודעה מלאה את אחדותכם עם כול החיים. חוכמתנו עומדת להתמזג עם שלכם כדי ליצור חברה גלובלית מעולה באמת. חברה זו תתמזג עם כל הישויות האחרות בעלות כושר חישה גדול ויאפשרו את כוכב אומה חדש זה.

היום, המשכנו את הדיווח השבועי שלנו על מה שמתרחש בעולם זה. בקרוב, הפדרציה הגלקטית והאגרטנים עומדים להצטרף אליכם, וביחד לעצב כוכב אומה חדש, ביחד עם ברכותיהם של השמיים. באמצעות יצירה גדולה זו אתם עומדים לייצר את גורלכם הגדול! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge