Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - January 17, 2012

January 17, 2012 Thrive

1 רוח, 15 קוף, 8 יד (מלוח המאיה)

 

נשמות אהובות שלי! אנחנו חזרנו! הרבה קורה! קנונית האופל מתעקשת להמשיך בעמדתה הדו-פרצופית: מצד אחד, היא מנהלת משא ומתן עם בעלי בריתנו על כדור הארץ, מצד שני היא ממשיכה לחפש את הדרך לפתור את הדילמה שלה הבלתי פתירה. אנחנו הזהרנו את בני בריתנו בכדור הארץ שיזהרו מטכניקות המשא ומתן הבוגדניות של קבוצה זו הרגילה להפר חוק; הם נוקטים בעמדה נוקשה כדי להעמיד פנים בכנות מטרת המשא ומתן למרות שחשפנו את משימותיהם הסודיות הרבות למצוא "מלאך" שיכול לספק פתרון למצוקותיהם הבלתי ניתנות לגישור. אנשי הקשר שלנו הצטרפו למשא ומתן זה כיועצים ובקשו את בעלי בריתנו בכדור הארץ לדרוש כי אנשי האופל יסיימו מידית את משימותיהן הסודיות כתנאי להמשכת השיחות. כצפוי, אנשי האופל סירבו לחוות את דעתם על דרישות אלה וביקשו הפסקה! אנחנו ביקשנו  שמהלך זה ייקבע כבלתי קביל על ידי בני בריתנו בכדור הארץ ובהמשך ייעצנו להם כי יסוכם על לוח זמנים קשיח לשיחות אלה. כישלון בכך, יגרום להשלכות  מסוימות לבוא לידי ביטוי.

ברור כי אנשי האופל מרוויחים זמן. הצענו כי צדדים שונים המרכיבים את בעלי בריתנו בכדור הארץ, יבואו ביחד כדי לקבוע את המועד האחרון לכניעה מוחלטת של אנשי האופל. אנחנו מוכנים להשתמש בטכנולוגיה שלנו ובצוותים שלנו כדי לכופף את ידי אנשי הקנוניות כדי שייכנעו פורמלית לבעלי בריתנו בכדור הארץ. אנשי האופל יודעים היטב את חוסר התועלת בהמשך החיפוש אחר מוצא, ולכן אנחנו מצהירים: עשו את המובן מאליו, שלחו להם צו המלווה בתיעוד חוקי מתאים הפוקד על כניעתם ללא תנאי. היו מוכנים להפעיל מקורות צבאיים מכריעים ואוכפי חוק כדי לעצור את העבריינים ולהגבילם במקום בו לא יוכלו לגרום לנזק. לרשותכם עומדת הטכנולוגיה שלנו כדי להבטיח את הצלחת מאסרים אלה ולאחר מכן את יסוד המשטר החדש אשר מתיר את ההודעות הנכספות.  עד כה לא הייתה תשובה מבעלי בריתנו בכדור הארץ ולכן שלחנו כמה אנשי קשר אגרטן ( Agarthan) כדי לקבל תשובה. הנציגים השונים של בעלי בריתנו בכדור הארץ מטכסים תוכנית פעולה.

ברגע שהתוכנית תאושר, אנחנו יכולים להתחיל להשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי להגביל את הפעילויות של קנונית האופל. בראש סדר העדיפויות עומדת הסגירה המוחלטת של פעילויות אלה המאיימות על בריאותכם ועל הווייתכם. ההסכם של שנת 1998 מחייב אותנו לבצע רק את אותם דברים המאושרים על ידי המועצה המיוחדת של בעלי בריתנו בכדור הארץ. "הפקדת תוכנית" ("plan in place") משמעותה היא שאנו יכולים לעצור במלואם את האמצעים הנתעבים נגדכם.  יש לנו את הרשות רק להגביל חלקית את התוכנית שקנונית האופל מבקשת לבצע. בהקשר זה, אנחנו היינו מסוגלים ללכוד את הרשת התת קרקעית של הבסיסים  ולהוציא מכלל פעולה את אפשרויות ההעברה העיקריות שלהן, אבל אנחנו מביטים קדימה על היכולת לסיים את העבודה ביסודיות. בינתיים, אנחנו מפקחים על ההשפעות שישנן עליכם בגין יתרת פעילויותיהם המפריעות, וצוותי הרפואה שלנו מטפלים, במידת הצורך, כדי למנוע מאמצעים מפריעים אלה לחבל בתפקידם של השמיים (Heaven) להכין את גופותיכם לתודעה מלאה.

כל הפעילויות אלה, כפי שעד עתה אתם יודעים, הן רק ההתחלות הקלות ביותר אשר אנו מתכוונים להשלים ואנחנו מאוד מצפים שנהיה מסוגלים לפעול בחופשיות מסביב לעולמכם.  מה שנותר ממתקני אנשי האופל הוא עכשיו רק מהווה מטרד, שהוקטן על ידינו למצב הפרימיטיבי ביותר. אולם, אנחנו מבקשים לסיים את העבודה במלואה ואזי להפנות את תשומת ליבנו לאספקה לעולם של סדרת טכנולוגיות אשר בעזרתן ניתן לנקות בקלות את האוויר שלכם, את הקרקע שלכם ואת המים שלכם. האוקיינוסים שלכם ישנו מהותית את זרמיהם, וזה יתחיל כאשר המים בפלנטה שלכם יתנקו. זה יאיץ את שיעור עלית קרקע האוקיינוס, פעולה אשר כרגע הינה מזערית.  כאשר הניקיון מסתיים, גאיה יכולה בקלות להכפיל פי ארבעה את קצב פעולה זו כל שבוע שני. אנחנו משגיחים כיצד ההיבטים של התנועה הנורמלית הטקטונית של הפלנטה שלכם המשפיעים על הקרקע ועל האוקיינוס מתכוננים להתמרה העצומה אשר תעלה את 3 היבשות האבודות מקרקעית האוקיינוס.

ברכותי! אנחנו המסטרים העליונים שלכם! אנחנו כולנו היינו בתוך המיקוד המקודש אשר גרם לכל אחד מחיינו בעבר על כדור הארץ להיות כה מיוחדים. אנחנו מצדיעים לכל אחד מכם אשר, במשך מאות בשנים, תמכתם בכל אחת ממשימותינו להביא אור לתושבי כדור הארץ. אנחנו מונים מעל אלף ואנחנו עומדים בשמחה מאחורי הנתיב שלכם לתודעה מלאה. החברות המקודשות הסודיות התומכות בעבודתנו, עיגנו את ברכותיהם בהימלאיה, בגראנד טיטו, ושאר הרים מקודשים באמא אדמה. עתה משתמשים בעושר העצום שצברנו להביא אהבה, אור ושלום לכולכם! אירועים  מגיעים לנקודה  בה ניתן להעיף את השפעת האופל מכם. משפחת האגרטן שלנו בפנים כדור הארץ מוכנה לקדם אתכם לתוך הערים המיוחדות מקריסטל אשר משתמשים בהן כדי להחזיר אתכם לתודעה מלאה. בקרוב מתחיל התפקיד שלנו לגלות לכם את כל הטכנולוגיות שהודחקו זמן רב וההיסטוריה האמיתית של כדור הארץ שלכם. אנו צוהלים כי בקרוב נוכל להופיע באופן גלוי וללמד אתכם הרבה דברים מי אתם באמת ולאן פעמינו מבחינה אלוהית!

החברות הרבות המקודשות הסודיות שלנו משלימות את פעולות ההכנה להצגת האמת לגבי הדרך בה האופל הפעיל בעורמה את החברות שלכם עבור טובתם האישית במשך קרוב ל-13 מיליוני שנה. משטר חדש יוקם ועושר עצום ישמש ליצירת עידן של שפע ויצירתיות עבור כולם. בצפייה מראש לרגע זה, אנו מעקלים עושר זה כדי לשמרו בטוח מאצבעותיה החמדניות של קנונית האופל. הכוח המוענק על ידי כסף זה יעזור לכם בחיפושיכם אחר האמת השוכנת מאחורי מוסדות  רבים שהוקמו על ידי האופל כדי לשלוט בכם ולהחזיקכם משועבדים, ועתה לכוח האלוהי של השמיים ישנה הפתעה במלאי עבור אלה הסוררים!  באותו זמן, אתם מוכנים לקבל את האמיתות המדהימות והטכנולוגיות אשר יוציאו אתכם לחופשי. אנחנו מברכים  את כל אלה שהגיעו מרחוק כדי לעזור להחזירכם לתודעה מלאה. זוהי, אכן, מתנה מהשמיים!

בחופשיות ובשמחה, אתם מקבלים בסבר פנים יפות את מקומכם בשמיים ובפיזיות. אתם תהיו מלאכים פיזיים אשר תוציאו לפועל, באהבה ובשירות, את התוכנית האלוהית המתגלה של היוצר. משימה קדושה זו תוביל למשימה קולקטיבית אשר כוללת את כל האנושות בכל הפיזיות. אנחנו מחבקים עם אהבה ואור את המשימות האלוהיות  שאנחנו נבצע ביחד.  אנחנו נקבץ הרבה חוכמה ונשתמש ברצון האלוהי להביא אור לכל פינה ביקום פיזי זה. הרבה מצופה מאתנו! אנחנו קולקטיב נפלא של מלאכים פיזיים אשר אבדו זמנית במערה אפלה המלאה במצוקה ובורות. אמא אדמה, כמונו, חוזרת כהוויה של אור גדול שעלינו לתמוך בה ולאהוב אותה בכל לבבותינו והווייתנו המקודשת. תנו לנו לשמוח ולברך את השמיים עם אור ואהבה שלנו.

היום, אנחנו ממשיכים עם הדיון שלנו לגבי מה שקורה מסביבכם. גאיה מוכנה לנוע לתודעה מלאה. בואו כולנו נבוא ביחד ונשתמש ביכולתנו הקולקטיבית כדי להיפטר מכל כבלי האופל. אנחנו כאן כדי לעזור לכם ולחגוג את חזרתכם לתודעה מלאה. דעו, יקירים, כי העזרה העצומה והשפע האין סופי של השמיים הם למעשה אתם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! והיו בשמחה!Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge