Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - April 12, 2016


מסר של Sheldan Nidle, מיום 12 באפריל 2016

13 ירח, 1 עץ החיים, 12 יד

Selamat Jalwa! הרבה ממשיך להתרחש מסביב לעולמכם! העולם נלכד בבעיה מוזרה. מצד אחד, הוא יכול לומר בגלוי שהכספים הדרושים כדי להתחיל גם את התוכניות ההומניטריות הרבות וגם את השלבים הסופיים של חבילות השפע אושרו לצורך העברות המימונים. עם זאת, העסקים בעולם ברבעון הראשון שבאים והולכים יצרו מצב אשר מוביל לעיכוב של שבוע נוסף בפעילויות ההעברה. מצבים אלה לא מקובלים לחלוטין. תהליך זה ברחבי העולם לא יכול להימנע באמצעות שיטות עסקיות מהזמן הישן של או הבנקים או של תאגידים פיננסים קשורים רבים. למרות, אותן צורות עיכוב ישנות, הכספים הדרושים עומדים בסופו של דבר להיות מועברים. ישנן עכשיו שורה של חלופות אשר יכולות להיות מיושמות כדי לפתור את כל הקשיים העתידיים מסוג זה. אנו מצפים מבעלי בריתנו הארציים שישתמשו במערכת חדשה זו כדי לאפשר במהירות לסכומים גדולים אלה לעבור בהצלחה מאסיה לכל היבשות האחרות כפי שנדרש. לכן, הדברים שנתקלו בהם עד כה עומדים להיות מונחים בצד והעושר הנדרש ביותר יישלח לדרכו. התחלתו של תהליך זה היא עכשיו בעיצומה!


כשאתם מקבלים את המימונים הראשונים שלכם, היו מוכנים לזנק לפעולה. בתוך קהילתכם, ישנם אלה הרוצים מאוד שתצליחו. התקשרו לאנשים אלה וראו איך תכניותיכם יגושרו עם שלהם. מטרת מימונים אלה היא לעזור לכם ולקהילתכם להשיג מטרות. אל תשכחו זאת אף פעם. אתם עובדים עם אחרים כדי ליצור מרכזי ריפוי; לעצב באופן הדדי אמצעים מקובלים כדי להעביר את קהילתכם קדימה ולהדגים איך, ביחד, אתם מעצבים מציאות חדשה. כשכל זה קורה, אתם מכינים את התשתית להיטיב עם קהילתכם ולהכינה באופן עקיף לקשר הראשון אתנו. החונכים שלנו עומדים לסיים את המשימה בה הם מאפשרים לכל אחד מכם להשיג הבנה טובה יותר על נתיבכם האישי לתודעה מלאה. הליך זה, כשמסתכלים עליו במבט רחב יותר במיינד, צובע תמונה לגבי האופן בו אתם עומדים להיות מוכנים לצעדיכם ההכרחיים הסופיים לתודעה מלאה. דברים אלה עוזרים לנו להבין איך מאפשרת בדיקת הנאותות שלכם סוף סוף את מה שהשמיים מגישים עכשיו כה בחינניות!

תנועה שמימית זו מתוזמנת באופן כה מושלם כך שאתם יכולים לצפות בקלות איך כל אחד מכם עובר קדימה בקצב נהדר. לא רק אתם עושים זאת, אלא אותו הדבר הוא נכון לכל מערכת אקולוגית שמתוחזקת כה יפה על ידי גאיה. אנו צפינו מדי יום איך אתם משתנים ויכולים גם לראות דפוסים דומים בתוך הביוספרה המגוונת של אמא כדור הארץ. עד כה הקנוניה האפלה פשוט חבטה בשורה מגוונת זו של מערכות אקולוגיות. גאיה, בסיוענו, שמרה אפילו על עבודתה של המערכת ההרוסה ביותר. כאן, עזרתכם משולבת עם הסיוע העקיף יותר כדי לשמור על החיים בעולמכם כדי שינועו קדימה. מה שדרוש לכם הוא להגדיל מאוד את עזרתכם הישירה יותר למערכות אקולוגיות שונות אלה. מה שאתם עושים הוא לעזור גם ל"אזורי חיים" רבים אלה וגם לחברכם בני האדם. פרויקטים אלה מאפשרים לגאיה לעבוד בקצב אשר משקף את התקדמותכם לתודעה מלאה. לכן, עולם זה משתנה בקצב שנקבע על ידי השמיים כדי להציג עולם חדש. עולם חדש זה יכול, ברגע המתאים, להתמזג עם עולם גבוה יותר הנמצא בכדור הארץ הפנימי.

לכן יש לוח זמני אלוהי לשינויים אלה שנקבע מדי יום על ידי השמיים. אנו נעשים מודעים על איפוסים יומיים אלה ומשתמשים בצוותי הרפואה והגיאולוגיה כדי לאמת את מה שמתרחש למעשה. כששנה גרגוריאנית נעה קדימה, אנו בודקים את התקדמותה כנגד תרשימים שחברנו מאז שהגענו לראשונה ביחד בתחילתו של העשור של 1990. השמיים קבעו סדרת מקצבים אשר עדיין משקפים אחד את השני. אנו צופים על אחד מאלה, אשר בחרנו לראשונה לאחר הזמן של 9/11. הוא הראה לנו באופן עקיב תובנות כדי להעביר עולם פני שטח זה לקראת זמן בו המיזוג הדרוש של העולמות הפנימי ועל פני השטח יכול באמת להתרחש. זה עומד לקרות לאחר שאתם נסעתם בעזרתנו לאגרטה ושמו אתכם בתא האור הקריסטלי האישי שלכם. זמן זה רק עומד להתגלות לכם כשהוא מתרחש. אנו צופים מקרוב איך השמיים מעבירים שורה גדולה זו של דפוסים ביד מלאת חן מאוד. משימתנו היא פשוט לעקוב אחר דפוס גדול זה ולפעול על פריטים מסוימים שתוכננו על ידי המועצות הגדולות הרבות של השמיים.

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! מה שמתרחש בעולמכם הוא שינוי גדול מהמציאות האפלה של הקנוניה לעולם האור החדש של השמיים. אנו מרגישים מבורכים, לאחר אלף שנה, להשתתף סוף סוף בסידור מחדש הגדול של תודעתכם. אטלנטיס רצתה מאוד לשנות את מתנגדיה הקודמים למשרתיהם הצייתנים של האוליגרכיה השולטת. במקום זאת, בני אדם אלה שעוצבו מחדש נדחפו לעולם אשר היה בעיקרו נטול מתושביו הקודמים. לכן, במשך 13 אלף שנה סבלנו כולנו תחת שלטונם הקשה של האנונאקי ועוזריהם הנבחרים. עכשיו, בזמן זה, אתם מתחילים להימלט מהגורל שנחשב במשך זמן רב על ידי האופל כבלתי נמנע. במקום זאת, אתם משתחררים ובקרוב עומדים להידחף חזרה לתודעה מלאה. אנו מהווים חלק מהפעילויות אשר בתחילה מכינות אתכם למסע נהדר זה באמצעות למידת שיעורים על ההיסטוריה האמיתית שלכם ועל המקורות מחוץ לעולם. אלה עומדים להיות ממוזגים עם חניכה עמוקה כלשהי על ידי בני דודיכם מחוץ לעולם.

נוסף על כך, יש צורך ללמוד לגבי האחראויות והתפקידים הרבים שלכם לגאיה ולאזורי החיים הרבים שלה. כאן, אנו כקבוצה מתכוונים ללמד אתכם דברים רבים. אתם צריכים בתחילה להבין מה כל זה נועד להביע לשותפיכם ובמיוחד לנשמתכם הנהדרת. השמיים מעבירים מציאות זו לכיוון מדינה בה זה יכול להשתנות בהרבה. כשאתם נעים למעלה בתודעה, אתם מתחילים להבחין בהבזקים מהירים מעולמכם העתידי. זה הכול מבחן שנוצר כדי לגרום לכם להיות מודעים באיטיות כמה מהר אתם משתנים. זה חייב להיעשות בקצב לפיו דברים אלה שמתרחשים לכם אינם נעשים או מהר מדי או לאט מדי. לכל אחד מכם יש קצב טבעי שיש לכבדו. אנו המאסטרים משחקים חלק בכך שאנו מסייעים לכל אחד מכם במהלך זמן מעבר זה. זה דורש את הכמות המתאימה של יישומו של חסד וחמלה המתווספים למה שיכול להתרחש בוודאות.

דאגה עמוקה זו היא חלק מהתהליך המקודש המכיל יסודות של תפילה וטקסים מקודשים. רמת השינוי הכללית היא עצומה. נתנה לנו אחראיות מקודשת להוביל אתכם ולאפשר לכם "לעשות זאת" עד לצעד הסופי. זה דורש שאנו נחפש נהלים תפעוליים ממדריכנו המקודשים בשמיים ונתייעץ עם מארחינו האדיבים באגרטנס. זה מה שאנו עושים מדי יום יחד עם התפילות והטקסים המקודשים. אנו המאסטרים נחושים לראות את כולכם מגשימים את חוזי החיים שלכם והופכים שוב לישויות מודעות באופן מלא. הרגעים שחייתם במציאות נוכחית זו הם השפלה גדולה, כמו גם אולם גדול של שיעורים. זהו הזמן להעלות מציאות חדשה! זהו הזמן לראות את הפירות של צמיחתכם החדשה ולהיות עדים לאופן בו אתם עומדים לעצב את הדרך למציאות חדשה זו! הללויה! הללויה!

היום, דיווחנו שוב על מה שקורה מסביב לעולמכם. אירועים אלה שהובטחו במשך זמן רב על ידי האור עומדים סוף סוף להתחיל להופיע מסביבכם. ראו אלה רק כהוכחה ראשונית של עולם חדש מדהים, חופשי ושופע. דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge