Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - April 10, 2012


 Thrive   מסר של Sheldan Nidle, מיום 10 באפריל 2012

 7 מגשר העולמות, 19 קוף , 8 היד

נשמות אהובות שלי! אנו חזרנו! האירועים ממשיכים להתקדם. בעולם שלאחר חג הפסחא, מתוכנן הרבה באופק. באסיה, התנהלו לאחרונה ועידות אשר קבעו את התנאים המוקדמים למציאות החדשה אשר תופיע מסביבכם. בכל הפגישות האלה הוסכם כי ישתמשו במספר קרנות שפע כדי ליצור עושר קבוע עבור אסיה. ועידות דומות התכנסו באירופה ובאמריקה. הסכום הענק של עושר שנצבר על ידי המאסטרים הנעלים יתפזר מסביב לעולמכם כדי לסיים את העוני ולקדם בריאות ורווחה לכול. קרנות יינתנו גם ליחידים שנבחרו מראש על מנת ליצור נתיב נוסף להפצת סכומים מדהימים של כסף. מקורות אלה ישמשו להצגת הטכנולוגיות החדשות שיהיו זמינות לעולמכם בשטחים של בריאות, חקלאות ותחבורה. ביחד, אתם תיצרו שותפויות אחד עם השני אשר יאפשרו למידע רב אשר הודחק זמן רב להתפרסם בציבור. מידע חדש וטכנולוגיה חדשה זו יהוו את הבסיס להעברת החברות הנוכחיות שלכם אל האור.

השפע העולמי החדש הזה יקל מאוד על השלטון החדש והמערכת הפיננסית החדשה. השמיים השתמשו בכוחותיו האינסופיים של השפע על מנת להבטיח את ההאצה של שינוי עצום זה בתודעה. אנו רק חלק אחד מהפעילות המורכבת המיועדת להעביר את עולמכם אל האור. נקודה נוספת שצריכה להתקבל כאן כיוון שפטירתה של ברית האנצ'ארה (Anchara Alliance) עצרה בפתאומיות את התמיכה שהסתמכו עליה בעבר קנונית האופל. האובדן של בני ברית מוערכים מאוד ניתק יחידים וקבוצות אלה של האופל מ"ידם על ההגה" והיוותה סימן נוסף, לאלה בסוד העניינים, שימיה של אחיזת החנק של הקנוניה ספורים. קבוצה זו מנסה בטירוף להבטיח עסקה עם האור כדי להקל את העונש הראשוני שהם עומדים בפניו. מטרת השמיים כאן לא להעניש נבלים אלה אלא שענישה חמורה זו תשרת כאמצעי למחות את האנרגיות הישנות של האופל מעולמכם ולהחליפן עם האור באופן קבוע.

המאסטרים הנעלים מכינים את המוסדות הפיננסיים החדשים להוות את הליבה של המערכת הבנקאית החדשה. מערכת זו נועדה להגדיל את השלטון החדש שנבנה על ידי המשטרים החדשים. לדוגמה, בנקאות תהווה אמצעי לחלוקת העושר החדש, כך שכל אחד דורש אמצעי לנתב כספים לאחרים, ושתהיה לו גישה למנהלים אשר יכולים להבטיח את ההצלחה של השותפויות החדשות שיפזרו את הטכנולוגיות שהודחקו זמן רב לכל האנושות. החברות שלכם מלאות בפרופסורים מיומנים בחוק, רפואה ויצור מזון, אשר מומחיותם תכוון בשנית על מנת לשרת את השפע החדש ולהבטיח שכולם יכבדו כדין את החופש ואת הריבונות שנרכשו מחדש. אתם תחיו בעולם במעבר, כשאתם תנועו לכיוון רמות גבוהות יותר של תודעה, אתם תיעשו מודעים למה שאנו קוראים החברה הגלקטית. זה כולל סידור מחדש של הדרך בה מתפקדות החברות הגלובליות שלכם, והדרך הלאה תהיה גלויה כאשר השלטון החדש עובד בחריצות כדי להתמיר את עולמכם.

החברה הגלקטית שלכם מבוססת על מתן כבוד לכל אחד ועל השלמת יראת הכבוד לאימא אדמה ולרשתות החיים המגוונות שלה. זה גם יקדם את האיחוד של כדור הארץ הפנימי ועל פני השטח. ישויות נפרדות אלה כיום, יתאחדו ויאפשרו לכל אחד מכם להשתמש בכישורים הייחודיים שלכם ויכולותיכם לתמוך בעולם הבית שלכם וברשתות האקולוגיות המדהימות המשולבות בו. משימה עיקרית זו תגדל בעתיד המאוד קרוב כך שתכלול את כל עולמות המים במערכת השמש שלכם. אתם תגלו שעולמות אלה הם למעשה משולבים ויוצרים חלק של ישות אשר רווחתה הופקדה בידכם. זו הסיבה מדוע הוחלט אלוהית שאתם תותמרו במהירות בחזרה לישויות של אור בתודעה מלאה. זה יושג במשימת הקשר הראשון. האגרטנס ואנו מקדישים את עצמם לחלוטין להעביר אתכם לתוך מצב זה של חסד אלוהי, ולבסוף, אנו קבענו לוח זמנים, שאושר כדין על ידי השמיים, להשלים משימה זו ולהציג בפניכם את החברות מן המניין בפדרציה הגלקטית של האור.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! השותפים שלנו מתכננים פעילויות מאוד חשובות לאחר הפסחא. תקופה מיידית זו תיקרה כאשר יתרחש החישוב המפורט של כל הקרנות. הם גם יקיימו פגישות תכנון סופיות עם קבוצת פעולה מיוחדת שמונתה על ידי המועצה הראשית של האגרטנס. לכן, שבוע קרוב זה יהיה השבוע בו כל יתגבשו ויתוכננו המהלכים הדרושים להדחת הממשלות הנדרשות ויוכן יומן פעולה משותף. יומן זה כולל את לוח הזמנים לסיום הפעילויות להקמת ממשלות מעבר רבות בעולמכם. כיום, מערכת הבנקאית והפיננסית החדשה במקומה, ואנו ממתינים רק לנפילה של מספר משטרי האופל לפני שמערכת חדשה זאת תיעשה נורמה בכל האומות העיקריות. מערכת מוניטרית חדשה מוקמת כדי ללוות זאת ולסיים סופית את השליטה הנוכחית של הדולר האמריקאי.

התמרה זו של הרשתות המוניטריות והפיננסיות שלכם תפטור את עולמכם מהאומללות של הביקוש וצורות רבות של קיפוח אשר אוחזות כרגע בחברות שלכם. עולמכם זקוק לנקודת מעבר כדי להיערך לשפע העצום אשר במהירות יתקבל כנורמלי. הטכנולוגיות החדשות ייקחו שפע פיזי זה לנקודה שבה הדרישה לתרבות המבוססת על כסף, תתיישן. אזי, אתם תגיעו לרגע בו תתפוגג סופית השקפתכם על החברה והמסורות שלה ותוחלף על ידי אמת וחוכמה אלוהית. אתם תתחילו להבין כיצד מתפקדת החברה הגלקטית, ומדוע. למעשה, אנו צפינו יום יום במושגים אלה בפעולה במהלך מגורינו בערים הקריסטליות של אגרטה (Agartha). חסד אלוהי העניק לנו את האפשרויות להדריך את כולכם לכיוון תודעה מלאה ומציאות חדשה.

המשמעותיות של תקופה זו של השנה מעניקה סינכרוניזציה נהדרת למציאות החדשה הקרובה שלכם. נסו לחוש באינטואיציה כמה דרמטיים השינויים עומדים להיות! תכירו את כולנו. אז אנו נלמד אתכם סדרת הדרכות מאוד חשובות אשר יפריכו את האמונות הרבות שאתם מחזיקים לגבי שמיים וארץ. שמיים הינם אנרגיה אלוהית שממנה נובעים כל החיים. אין זה קשור לפחד, אלא לאהבה. זה לחלוטין חסד אלוהי ואחדות אוניברסאלית. פילוג אינו נובע מהשמיים אלא מהאופל. לכן, אל תפחדו. היו באהבה. הרגישו את האחדות הנפלאה שאתם חלק ממנה! שימחו באנרגיה זו, ודעו בלבכם שהמציאות הנוכחית שלכם והאכזריות שבה תתמוסס בשמחה, בפליאה ובאהבה אינסופית. אנו חיים במציאות נהדרת זו ואנו יודעים שהאנרגיה הנפלאה יורדת על כל כדור הארץ!

היום, דנו במה עומד לקרות בעולמכם. השמיים האיצו את האנרגיות הנדרשות להעברת עולמכם לתוך האור. כולנו נבוא אליכם באהבה וברצון יקר להתמיר את המציאות שלכם לאור מהר ככל האפשר! דעו יקירי, האספקה שלא ניתן לספרה והאין סופית של שפע של השמיים היא למעשה שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!
 

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili
ן»¿

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge