Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > מסר של Sheldan Nidle, מיום 9 באפריל 2013

מסר של Sheldan Nidle, מיום 9 באפריל 2013

6 ירח, 17 Mac, 9 אדם

Dratzo! אנו מגיעים בשנית כדי לספר לכם יותר. מציאותכם מאוד קרובה לשינוייה הגדול בתודעה. החברות הסודיות המקודשות של עולמכם נכנסו לבריתות חדשות אשר מטרתן לשרת אותם היטב ברגע שסגנון חדש של ממשל מתהווה. יש לנו הבטחות ממספר ארגונים ממשלתיים כי ברגע שהשמיים נותנים לנו אור ירוק, המציאות החדשה יכולה להתחיל ללא עיכוב נוסף. אנו ממשיכים לפקח על קנונית האופל כיוון שזה ברור שקבוצה זו נותרה נחושה להתמיד במסלולה המכוון וההרסני של התחלת עימות צבאי רחב-היקף. זה לא יתאפשר. כמו כן, אנו ממשיכים להוסיף שמות לרשימות המעצר ובוחנים מקרוב את אלה אשר ידם מכוונת את השטות המתמשכת של שמירה על כך שעולמכם עמוס בעימותים מתוכננים חסרי שחר. שיטת פעולה גלובלית זו תיהפך בקרוב לנחלת העבר ויפסיקו להפריע לנתיב ההתעלות שלכם או להסיטו, כפי שקרה בשנים האחרונות. עידנכם החדש הוא בלתי נמנע ויוכרז בקרוב על הגעתנו הפורמלית. לשם כך, ערכנו לוח זמנים מהיר- פעולה להגעתנו כך שנהיה מוכנים בהתראה של רגע.

העידן החדש יאופיין ביותר מאשר רק הסרת סדר היום מרסק-החיים של האופל, כיוון שיציגו לכם שפע של מידע חדש ואמת. אלה שעבדו קשה על מנת לייסד מעבר חלק גלובלי לתוך עידנכם החדש, כבר שחררו אתכם משלטונו של הבנק המרכזי בארצות-הברית. "בנק" בלתי חוקי זה נמצא בפשיטת רגל, ונראה שהוא פועל רק משום שהמשגיחים החדשים שלו עדיין לא רוצים לאכוף את המציאות של המצב על הציבור הרחב. הם מתכוונים לשמור על אשליה זו של "יציבות" רק עד שיתאפשר לשינויים הפורמליים להתרחש. וכך אנו מפקחים אחר תחבולה זו, בידיעה שמערכת פיננסית ומוניטארית לגמרי חדשה נמצאת במקומה וממתינה לרגע הקסם בו השמיים נותנים לנו רשמית את האישור להתקדם. עד אז, אנו נשארים בעמדת המתנה. כול מה שאנו יכולים לומר כרגע שאנו בעמדת המתנה עד שהשמיים יתנו צו רשמית שעידן זה של אופל רוחני עבר.

אף על פי כן, התקופה הרוחנית החדשה החלה והמשמעות היא שהאופל, במציאות, לא יכול יותר "שירד גשם על המצעד"! (המתרגמת - פירושו של הביטוי - להרוס את ההנאה או את התוכניות)! אלה בקנונית האופל האחרונה יודעים באמת שביסודו של דבר זמנם הסתיים. ההארכה נותנת להם דחייה זמנית בין התקופה היוצאת לבין הנכנסת. בינתיים, אין הפוגה בהתקדמות של העברתכם לכיוון תודעה מלאה: שומרי הגוף המלאכיים שלכם וישויות רוחניות אחרות מקימות שדות אנרגיה ודפוסים אשר מחזירים אתכם למצב הטבעי של הווייתכם כפי שהסמיכה תוכניתו האלוהית של הבורא. תוכנית זו גם מבקשת את שיקומם של פני שטח הממלכה, וזה ישולב עם שיקומו הסופי של ה-DNA שלכם אשר יבוצע באגרטה (Agartha); אתם וגאיה תנועו ביחד כלפי מעלה. כמו כל, כל החיים של בעלי החיים והצמחים יהיו מוגנים בהתאמה באמצעות ממלכות ה- Devicאשר מטפחות אותם מידי יום. ממלכות אלה יעבירו את מטענם לסביבות הולוגרפיות מיוחדות על מנת למנוע מהם את הסבל של המהפך שהינו מלווה בלתי נמנע של שינוי התצורה והמעבר למצבם במימד החמישי. איחוד מימדי זה מסיים את הפיצול בעל התפקוד הלקוי הנוכחי בין עולם פני השטח לבין כדור הארץ הפנימי.

תופיע גאיה חדשה המאוחדת פיסית, לא שונה מזו של לפני 13 אלף שנה. אז היא תהיה מסוגלת לשקם לא רק את הרוח המאוחדת שלה אלא גם זו של מערכת השמש הרב-מימדית השלמה שלה. שיקומה יאפשר למערכת השמש שלה גם לחזור למצב של אחדות אשר היה קיים לפני שנקרעה לגזרים בשל בגידתם של האופל לפני כ-13 אלף שנה. מצב של הפרדה מימדית אשר הגיע בעקבות כך עומד להירפא עכשיו על ידי גילוי פורמלי של משפחת החלל שלכם, אשר מתכוונת למקם ממלכה זו בצורה יציבה לתוך השלב הסופי של המסע לתודעה מלאה. התפתחויות אלה מתוכננות להתרחש כשההגמוניה הארוכה של האופל מסיקה לבסוף מסקנה חגיגית. האגרטנס ציפו זמן רחב לזמן חזוי זה ואנו גם באים עכשיו להסביר לכם בפירוט את המשמעות של כל זאת, ברגע שהזמן שנגזר על ידי השמיים מגיע. מה שיבוא בעקבות כך ידגים באופן דרמטי מה שינוי נהדר זה של אירועים מסמל עבור האנושות. זה יהיה זמן בו יוסבר רבות לכם, כולל הגילוי של מה שמונח מאוחסן עבורכם!

ברכות לכם! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים עם מסר מלא שמחה ותקווה! בכל מקום בממלכה על פני השטח ישנן חגיגות בין הנוכחות ה- Devic והנוכחות המלאכית אשר הינן אחראיות על העברתן של ממלכות בעלי החיים והיסודות של גאיה. זנים חדשים מתוכננים להתיישב בקרוב על פני השטח רבי הממדים, סביבה מודעת במלואה של גאיה, ברגע שהיא משוקמת למצבה הקדמוני. באופן טבעי, הדבר נכון גם עבור ממלכות הצמחים המגוונות אשר ישקפו את האקולוגיה המצוינת של כדור הארץ הפנימי. הסביבות החדשות שחזרו לחיים של גאיה יתחילו בסדרות של שינויים כדי להתכונן למגוון החיים המואר יותר, הנקי יותר והיותר גבישי אשר מתאים לגרם השמיים הייחודי והיקר ביותר של חיים. גאיה עומדת לחזור לדרך של הוויה אשר היתה ברשותה לפני שפני השטח שלה נדחקו למצב המימד השלישי הפראי הנוכחי שלה. ההשפעה של התמרתה תזרום החוצה דרך מערכת השמש, כשהיא מפעילה שיקום אקולוגי דומה שם: החזרת צמחיה ובעלי חיים למאדים ולנוגה נוסף על המרצת בניה מחדש מושלמת של פלנטת המים הגדולה, Pax..

תחומי פעילותינו המקודשים כוללים אספקת חינוך רוחני לכם על החיים בעולם הבית היוצא דופן ביותר שלכם ואיך להפוך לשומרי הקרקע העיקריים שלו. היונקים הימיים צריכים להרחיב את השפעתם הרוחנית כשומרי המים העיקרים של גאיה וביחד, אתם עומדים להיהפך לצוות אשר מטרתו להבטיח שכל אחת מסביבות החיים של גאיה מגשימה את מלוא הפוטנציאל שלה. גאיה עומדת להתאחד בתוך עצמה ולשרת כתבנית עבור החיים כפי שהיא קיימת ברחבי מערכת השמש שקמה לתחייה בקרוב. אומת-כוכב החדשה שלכם תיטול אחריות על הסביבות שתוכננו בתחילה עבור עולמות הבת השונים הכוללים אותה. אנו באים לחנך אתכם למי אתם עומדים להיהפך, ולהחדיר בהדרגה בתוככם אהבה גדולה וכבוד למהויות הרוחניות אשר שוכנות עמוק בתוככם ואשר יינתן להן ביטוי בכל מקום שהוא באומת-כוכב חדשה זו.

אזי, משימתנו תדרוש מאיתנו להיהפך למדריכים פורמליים עבור פעילותיכם העתידיות. אוסף מהמם ויפה זה של עולמות יהווה את הבית העתידי שלכם. אנו מקבלים הוראות מהשמיים בהתייחס לאיך לפתח את התוכנית האלוהית עבור השמש והבנות המותמרות שלה. המשימה ההשראתית תהיה ברכה לכולם! ההוראות והחינוך שאתם מקבלים יכינכם למה שצפוי מכול הישויות המודעות באופן מלא של האור. אתם עומדים להצטרף בשנית לשורות המערך המפואר של ההיררכיות הרוחניות וזרמי החיים אשר, בשמם של השמיים, עומדים לשנות מגזר זה של פיזיות. זה מכין את השלב לאירועים אשר עומדים להבטיח שלום גלקטי קבוע, ומספקים את תפאורת הרקע בה הגלקסיות השלמות יכולות להצטרף ביחד באורו הקדוש של הבורא. איחודים חדשים אלה יצרו את הבסיס להפצת אור ברחבי הפיזיות!

היום, התמקדנו במה שמתוכנן עבור מערכת השמש שלכם וכול הפיזיות. השינויים המתמשכים משמשים הקדמה לתקופה גדולה של אור, במיוחד עבור האנושות ארוכת הסבל על פני שטח אמא כדור הארץ. דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili

< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge