Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - September 6, 2016


מסר של Sheldan Nidle, מיום 6 בספטמבר 2016

3 סערה, 2 פרפר, נשר, 12 אדמה.

Dratzo! אירועים מעניינים רבים מתרחשים עכשיו. החשוב ביותר הוא כי אלה האחראים לספק את הכמויות הגדולות של הקרנות ההומניטריות מתכוננים לעשות זאת. ההעברה הענקית של הקרנות באופן עולמי מבטיחה ליצור את האמצעים להתמרת האופן בו עולם זה פועל. חלקים רבים בעולם זה נשללו מהם האמצעים הנחוצים לבנות מערכות נחוצות של מים, ביוב ומערכות תחבורה מודרניות. יחד עם המימון, אומות אלה שהתעללו או הכחישו את המערכת הפיננסית הישנה יכולים להתחיל את התהליך המורכב של תכנון ובניה. פרויקטים שונים אלה יכולים להביא במהירות אפילו לעולמות הפרימיטיביים ביותר את המים, התברואה והחשמל הדרושים כך שהם יכולים להיות חלקים מודרניים ובלתי תלויים בעולם זה. לאחר מכן ניתן גם לספק מערכות חינוך עכשוויות. פרויקטים אלה עומדים להבטיח שכל חלק בעולם זה מחובר לרשת ברחבי העולם, כמו גם מאפשרים שיהיו לכולם דברים אלה שנחשבים חלק מהאביזרים של העולם המודרני הזה. לכן, קרנות אלה יסיימו את החסרונות של המציאויות הפיננסיות הקודמות!


כשמציאויות חדשות אלה הופכות עולם זה למודרני, הם מתרחבות ושומרות גם על המערכות האקולוגיות הרבות. במשך מאתיים השנה שעברו, מערך ענק של צמחיה ובעלי חיים מקומיים ניזוקו על ידי האנושות. הרס המוני זה היה קודם לכן מבוצע או כדי להשתלט על המשאבים הטבעיים של העולם או "בשמה של הקידמה". המטרה העיקרית נכון לעכשיו היא שינוי לכיוון אספקת דרכים לשפר את רמות החיים של האנושות ולשמור על מערכות אקולוגיות חיוניות כדי שיתמכו בחיות הבר, בעצים ובאדמה הנחוצים לכולנו כדי לשגשג. שחזורים חדשים אלה שחזו עומדים לאפשר לסדר הטבעי של החיים לשגשג שוב. אנו מעודדים את הדרך בה אתם מתחילים לנטוש את האמונות הישנות שחרצו את קיומן של מציאויות אציליות מעין אלה. הדרכים הכלכליות הישנות עומדות להיקבר באור של השפע החדש והעולה. גורם נוסף בכל זאת הוא תודעתכם החדשה העולה יותר מאי פעם.

אתם מתחילים לפתח תפיסות וכוונת חדשות שפשוטו כמשמעו עומדות לשנות את פני השטח של כוכב נהדר זה. גאיה מסתכלת על מה שאתם עושים ומחייכת. אתם עומדים להביא אור נהדר לכל חלק מעולם זה. אלה אשר קודם לכן השתמשו בטכנולוגיות שלהם למלא כוכב זה עם מהויות של מוות רואים טכנולוגיות חדשות יותר מביאות חזרה מהות מעניקת חיים שהיא באמת מפתיעה. עד לאחרונה, צוותי הביולוגים שלכם עצבו דוחות רבים אשר רומזים באופן רחב על המשך ההכחדה העולמית. ישנה עכשיו הצעה שכנגד, פריחת החיים בעולם זה. זה בעיקר בגדול חלק מתפיסותיכם החדשות שנרכשו על האופן בו אתם יכולים לשנות את הדרך בה החברה העולמית מסתכלת על עצמה. אתם רואים כמה בקלות אתם יכולים לשקם עולם זה כאשר אתם משנים את הדרכים בהן אתם מתמודדים עם מקומות בהם משאביכם הטבעיים נמצאים. לכן, אתם מגלים את החיוניות של השמירה על מגוון המערכות האקולוגיות של עולמכם.

כשאתם ממשיכים לראות מה בעיקר נחוץ לעולם חדש זה, אתם סוקרים את הפרויקטים האלה שאתם חייבים לעשות בתחילה. לכן, אתם מחברים ביחד את כל מה שנחוץ עבורכם גם לתרום. כל הפרויקטים הגדולים עומדים להיות מטופלים באמצעות דרישותיה של כל ממשלה והקרנות עומדות להיות מוקצות להם באמצעות האצילים והמבוגרים של המזרח ושל המערב. אתם צריכים לדאוג לפרויקטים אלה שעומדים לבנות את מרכזי הריפוי הרבים שלכם ואת המאמצים שחברותיכם והחזיונות שלכם דורשים. אירועים אלה אושרו מראש ורבים מכם צפויים לקבל את קרנות סיוע החירום הקטנות הראשונות שלכם. לאחר מכן, אתם עומדים לקבל סכומים מדי שבוע או מדי חודש, כפי שאתם כך תכננתם, עבור רעיונותיכם הנהדרים הרבים. כל הקרנות האלה עומדים לסמן גם שקרנות השפע שהמתינו זמן רב עומדות להינתן. אירועים מדהימים אלה, נוסף על כך, עומדים להתיר את רפובליקת NESARA החדשה שתוכרז על ידי הנשיא המיועד החדש הזמני.

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! במשך השבועות המעטים שעברו, הבעיות של תוכנית הפצת המימון שכולנו עבדנו בברכה לכיוונה, נפתרות. באופן מעשי, כל העיכובים האלה השיגו את המימון המובטח ואת שלבי האספקה. המשמעות היא שהחיזוי המשותף שלנו היה מוצלח. האופל נוטרלו. האור ניצח סוף סוף. האמצעים לחיסולו של תהליך ארוך זה של עיכוב הושג. מטרתנו היא להשתמש ביכולותינו כדי להבטיח שעולם שפע זה מוקם. המפתח הראשון לכך הוא תוכניות שפע רחבות. אספקתן הסופית נותנת אמון בהחלפתה של ארצות הברית ושות', באמצעות ממשל NESARA החדש. כדי לאכוף זאת, עומדים להיות מספר הודעות חשובות בציבור. הממשל החדש עומד לשקם את החוקה ולהחזיר את ארצות הברית למשפט המקובל. בנוסף , ממשל זה עומד להיות יותר בר-קיימא באמצעות פתיחה באמת של הקונגרס לציבור.

החיזוי הקולקטיבי שלכם והתודעה הגדלה אפשרו לכל זה לקרות. אמריקה עומדת להשתקם למה שאנו התכוונו לה להיות כאשר היא נולדה. תהליך זה מחייב כי אתם תראו את הממשלה באור שונה. אתם צריכים להשתתף מדי יום בחלק מההיבטים של הממשלה. האופל רצה זמן רב ליצור מציאות בה אופציה זו היתה בלתי אפשרית. NESARA לוקח זאת מהם ונותן זאת חזרה לכם. השתמשו בזמן זה כדי לגרום לממשלה להיות חלק אמיתי מכם. ברכו ממשל זה מדי יום והבטיחו שהוא מספק לכל אחד בדרכים שעומדים באישורכם. אין בכך הכוונה לכל צורה של שחצנות. משמעותה של ממשלה הוא להיות כלי של מוצא אחרון אשר פעולותיו עומדות באישורם של כל אחד! התמצית של זה היא לתחזק חופש ותועלת מפעולתו של כל אחד.

בזמן הקרוב, אתם עומדים לזכות בשפע אשר מאפשר לכם להשיג את חלומותיכם והממשל ישקף את מציאותכם החדשה. היו מודעים יותר מאי פעם למה שמתרחש מסביבכם. המפתח לכול זאת הוא מיקוד, והגשימו את החזון שהחזקתם במשך זמן רב. השמיים תמיד גמלו לאלה אשר תכננו להשיג עבודות טובות והשתמשו בבדיקת נאותות כדי להשיג ברכות מהשמיים ומאתנו. אנו מודים לנצח לכולכם עבור צמיחתכם בפוטנציאל הרוחני ובעזרה לכול להשיג את מטרותיהם. אנו מודים בחן לכל מי שהבין את היופי של מה שהשמיים מניחים למטה בפניכם. זמן אלוהי חדש זה עומד לתת לכם שפע, חופש ותחושה מחודשת של אחריות. עם עלייתה של תודעה מלאה, האנושות בצהלה מאחדת מחדש את משפחת האור המפוזרת! הושענא! הושענא! הושענא!

היום, היה המשך של הדוחות שאנו מפרסמים מדי שבוע. אנו סוף סוף נמצאים על הסף מאוד של מה שסופר לכם במשך עשרות שנים. השתמשו ברגע זה כדי לשמוח, לחגוג ולקדם בברכה את העידן החדש של חופש ושל שפע מדהים! דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge