Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - September 4, 2012

September 4, 2012 Thrive

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 4 בספטמבר 2012

 

10 אדם, 0 Zip, 9 אדם

 

נשמות אהובות שלי! חזרנו עם הרבה דברים לדון בהם. שינוי גדול במערכת הבנקאית שלכם עומד להופיע. כפי שאתם יודעים, קבוצת קושרי האופל מנהלת את עולמכם באמצעות שמירה על אחיזה הדוקה של המערכת הבנקאית הגלובלית, אשר בתורה שולטת על כל דבר אחר. אחיזה זו התרופפה לאחרונה על ידי המהות האינפלציונית של המטבע שלה (fiat). בנוסף לכך, אין זה אפשרי להנציח מערכת המבוססת על חוב ולצפות להגדיל בפשטות את החוב באופן בלתי מוגבל, אבל זה בדיוק איך צפויה המערכת הפיננסית הנוכחית שלכם לפעול. למעשה, ההיקף האמיתי של החוב המוחבא שהצטבר על ידי קבוצת קושרים זו הוא מדהים. בחזית אחרת, אלה מאמינים ברצינות שהחסימה שהושמה לפני זמן רב על ידי השמיים על צמצום הגנטיקה שלכם כדי למנוע טיפול נוסף שלא כדין על ידי האופל יכולה למעשה להיות מופרת באמצעות שימוש בטכנולוגיה  הגנטית של החוצנים אשר נפלה לידיהם בסוף מלחמת העולם השנייה. אמונה מוטעה זו עכשיו יוצרת את הבסיס לתבוסה שלהם ומובילה לשיקום של האור על הפלנטה כדור הארץ. השמיים ידעו שזה יקרה ובתחילת 1990 ביקשו מאיתנו בפדרציה הגלקטית להקים משימת קשר ראשוני עבור גאיה. משימה זו תיידע אתכם את האמת לגבי דברים רבים, כולל הסיבות העיקריות להגעת המציאות החדשה שלכם.

השלב הראשון של פעילות זו של אופל-לתוך-אור הוא להשתמש במערכת הפיננסית החדשה להגדיל במהירות את חוסר היציבות של המערך הנוכחי, כי חוסר הביטחון הטבוע במערכת הישנה יזרז את קריסתה העצמית. היבט אחד עיקרי של המערכת החדשה הינו שקיפות, וזה יחשוף במהירות את השחיתות העצומה ואת השכיחות של "ספרי הבישול" אשר השתמשו בהם כל התאגידים הבנקאיים העיקריים בעולם. כשזה יגיע, כל הבנקים יתחילו להיכשל בקצב מבהיל, בו בשעה שהמטבעות fiat הישנות ינוצחו על ידי ההגעה של מספר מטבעות עיקריים המגובים בזהב. כלכלת העולם תיכנס לנפילה חופשית וזה יכריח את האימוץ של מחילת חוב גלובלית. שנאת המשבר תדרוש את המעצר של אלה השותפים לפשע בשחיתות ובקנוניה בין הממשלות ותאגידים פיננסים, ובעזרת הסרתם של ממשלות הנשלטות על ידי קבוצת קושרי האופל, הן תעלמנה.  ברגע שההתרגשות תעבור, דברים מעניינים יותר יכולים להתחיל!

סעיף מפתח על סדר היום הינו הגילוי. מאז שנת 1940, האומות המרכזיות של עולמכם הכריזו רשמית  הכחשה סיטונאית על קיומנו ונדיבות לבנו, בשעה שביצעו בחשאי הסכמים עם מספר חברי האופל של ברית  Anchara. בין השנים 1940 -1990, פלגי האילומינאטי בעולמכם הגיעו לידי שיתוף פעולה הדוק אחד עם השני כתוצאה מחתימה על שורה של הסכמים עם חברי האופל השונים של הברית. בשנים 1994-1995, נחתם החוזה של Anchara, האנונאקי הצטרפו לשורותיו של האור, וחוצני האופל נטשו את הפרויקטים שלהם על כדור הארץ והפרו את ההבטחה שניתנה בהסכמים. כאשר נעלם הגורם המלכד של האילומינאטי, השמיים החלו לממש את הצווים שפורסמו כאשר החל "הזמן של האופל" לפני כ- 13 אלף שנה. עכשיו, האור הינו בשליטה והסתיימה המדיניות לגרש אותנו והלוחמה אקטיבית לנוכחותנו. הצעד הבא סובב סביב ההכרזה על פרשת המים של גילוי שתפתח את הדלת לכמה הודעות באמת מהממות!

זה יגרום באמת הלם לרבים ללמוד שהמושגים העיקריים על המציאות שנקדחו בהם מאז הילדות, הם שקר! למעשה, הגילוי ישנה את ההתעוררות הקולקטיבית ממוגבלת לתודעה מלאה. זוהי הנקודה בה אתם נוטשים את "מושגי הילדות" שהסתירו מזמן את הפוטנציאל המדהים שלכם, ותפקידנו לעזור לכם להגשים את מעברכם לבגרות. אז, אתם צריכים לקחת את המתנות האלוהיות שניתנו בירושה וליצור דרכים לחשוף את תוכנית הבורא ברחבי העולם הגדול שלכם. אנו שמחים שניתן לנו המנדט השמימי להגשים זאת ולחנוך אתכם דרך ההתמרה שלכם לישויות של אור מודעות במלואן! גם גאיה מאוד מרוצה שמסעכם המפרך והארוך דרך עולמות האופל סוף סוף הסתיים. אתם עכבתם את קפיצתכם בתודעה זמן רב מדי. האופל גרם לכם להאמין בעליונות של הפיסי, ואסר עליכם בקביעות לגלות את המהות הרוחנית העוצמתית שלכם. אלה הם כמה מהדברים שייוודעו לכם כאשר תקדמו בברכה את הענפים הרבים של משפחתכם, כולל אלה בכדור הארץ הפנימי.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו באים עם חדשות נוספות. אנו הנחינו את החברות הסודיות המקודשות להתכונן להתייצב. ברגע שהודעות הגילוי הראשונות מבוצעות, היסוד האמיתי הרוחני של עולמכם צריך לגלות את התורות והדוקטרינות הרבות שלו. אנו מעדיפים להכיר את עצמנו לכם רק אחרי שהצהרות אלה נקראות ומוסברות בשמחה לכם. גילוי הינו תהליך בו מתבהרות אמונות מזויפות רבות אשר אורגנו מחדש בצורה אמנותית. הסברים אלה יהוו בסיס למה שאנו המאסטרים הנעלים מבקשים למסור לכם. התורות שלנו יסייעו לעבודה של הצוות שקבוצת הקשר הראשוני מתכוונת להביא לעולמכם, מיד לאחר שההודעות הרבות מסתיימות.

גלי מידע אלה הינם חלק מתכנית העדכון כדי להכינכם לזמן הקצר שלכם בחדרי האור האינדיבידואלים שלכם. אנו מודאגים איך נרכך את ההשפעה של כול מה שאתם צריכים ללמוד. במשך אלף שנה האנוננאקי ארגו עבורכם שטיח קיר רקום מייאש של חצי אמיתות ותיאור מסולף כדי שתאמינו בהם, כאשר למעשה "המציאות" הינה מאוד שונה ממה שאתם חושבים שאתם יודעים. זה גם מאוד נפלא! חשוב גם למשפחת החלל שלנו וגם לנו שנבוא ביחד אתכם כדי לדון בפירוט על כל הדברים שיש לנו לשתף. אמא כדור הארץ המפוארת גם מאוד מבקשת מכם לדעת הרבה לגבי מי היא ומה היא מצפה מכם. שמרו אתכם בחשיכה בכל כך הרבה דרכים ובמשך זמן ארוך כל כך, כשהאנונאקי הסירו ושמרו את מרבית המידע מכם, ואז פרשו שלא כהלכה את השאר. המידע שלנו יאפשר לכם לראות את עצמכם ואת עולמכם באור חדש לגמרי ויתיר לכם לקחת בחזרה את הסמכויות שנלקחו מכם לפני 13 אלפי שנה.

הסמכויות שאז אבדתם היו המפתח לשמור על התודעה המלאה שלכם, והשיעורים הראשונים שיינתנו לכם יהיו על איך לקבל אותה בחזרה. הם כוללים תפילות וטקסים ראשוניים שיגרמו לכדור להתגלגל, ואז השאר יושלם בחדרי האור שלכם. אנחנו, ביחד עם השמיים, התמנינו להיות איתכם במשך התהליך הנהדר הזה, וכאשר אתם תתעוררו במודעות מלאה משינת-האור, החונכים שלכם ממשפחת החלל ימשיכו גם לשחק תפקיד מרכזי בתקופת הלימוד של עד 10 ימים, בהם אתם תכירו מקרוב את האתיקה של התודעה. בעזרת זכות אבות ששוקמה, אתם יכולים להפוך לחברים פעילים המשחקים תפקיד מרכזי בפנורמה הענקית של הגשמת התוכנית האלוהית של הבורא באהבה, בחסד ובשמחה בלתי פוסקת! אנו מקדמים בשמחה זמן זה ויודעים כמה מיוחדות הנשמות שהורשו להתגלם  בעולם מכובד זה בזמן ייחודי זה בהיסטוריה הארוכה של גאיה!

היום המשכנו את הדיון שלנו לגבי מה שעומד להתרחש בעולמכם. התהליך המאוד מורכב של השחרור שלכם מהלפיתה של האופל, מואץ. הזמן קרוב עבור כולנו לבוא ביחד ולחגוג בחופשיות את הגעתה של המציאות החדשה, החופשית והריבונית שלכם! דעו יקירי, האספקה שלא ניתן לספרה והאין סופית של שפע של השמיים היא למעשה שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Giliן»¿

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge