Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - April 1, 2014

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 1 באפריל 2014


12 מגשר חלומות, 9 קוף, 10 האדמה

Dratzo! עולמכם משתנה. אירועים המתממשים עומדים לשנות את המאד מהות של  מהו עולמכם. בשעה זו, אתם גרים בגלובוס מלא עם חובות שמנוהלים על ידי קבוצת משרתים מאוד אפלה וחמדנית. כל אחד מהם מרגיש באופן עמוק שכיבושיהם הרבים דורשים הכרה. אנשי אופל אלה נהנים ביסודיות מעמדתם הנוכחית שהחברה הביאה אותם אליה. המחשבה לוותר עליה מביאה להם תחושה פנימית של זעם עמוק.  שותפינו השונים לוחצים אותם אל הקיר, ונותנים להם רק אופציה אחת, דהיינו להיכנע. מציאות זו לא יכולה להיות יותר אחת אשר נותנת זכויות מיוחדות למעטים השולטים על רבים. האור מגיע ומביא עימו יום חדש! יום חדש זה מכיל צדק גלובלי ביחד עם שפע כללי. הממשל ינוהל תחת אחריותם של האנשים. תאגידים ובנקים גדולים ולא חוקיים עומדים להתפרק ומחליפיהם מוגבלים לרצונם של האנשים. הדרכים הישנות יתפוגגו במהירות. מציאות חדשה תשתלט.

כשניתן ביטוי לממלכה חדשה זו, אתם עומדים ללמוד הרבה מהמאסטרים הנעלים שלכם. אתם עומדים לגלות גיאוגרפיה חדשה הכוללת את האדמות של כדור הארץ הפנימי. האגרטנס עומדים להציג את עצמם לכם. הגילויים הרבים שעומדים להיות מוצהרים הם רק ההתחלה של מה שהחונכים החדשים עומדים ללמד אתכם. אתם עומדים ללמוד במהירות הרבה על תודעה מלאה. אנו חיינו במצב נהדר זה מאז לידתנו. לפני כ-13 עד 16,000 שנים ניסויים רעים הפכו אתכם לישויות שתודעתם מוגבלת שאלו אתם, אפילו עד עצם היום הזה. הקשר הראשוני מיועד בעיקר לסיים תהליך מיוחד שהשמיים התחילו לפני עשורים רבים. אנו מגיעים, לכן, להדריך אתכם באהבה חזרה להנאות הכלולות בתודעה מלאה. לאחר מכן, אתם  יכולים סוף סוף להיזכר מי אתם באמת ומדוע אתם התגלמתם בזמן זה. ביליונים של חונכים, כפי שאנו מכנים את המורים החדשים שלכם, עומדים להראות לכם את הדרך. כל סט של הוראות עומדת להיות הזרז לפוטנציאל הענק שעכשיו נח חבוי מכם.

פגישה קרובה זו איתנו עומדת להיות סדרות של אתגרים יומיים המיועדים לפתוח את המיינד שלכם ואת ליבכם למציאותיות החדשות. כל אחד מאיתנו בילה זמן רב בהרכבת סילבוס אשר מציג את העצמי האמיתי שלכם. אתם פיתחתם אישיות אשר מתוכננת רק לאפשר לכם לשרוד. אמונתכם, ואפילו הדמיונות שלכם, מבוססים על סט כוזב זה של מציאותיות חיצוניות.  אנו מתכוונים לפצח זאת לרווחה ולאפשר לכם לראות מי אתם באמת. אנו מצפים מידה גדולה של התנגדות מצידכם כשאתם מתחילים להיפתח ולאחר מכן לאפשר לישות אמיתית זאת להיחשף.  קבורה עמוק בתוככם היא אהבה וצורך עמוק להיות נאהבים ומוערכים. חסר לכם כבוד אמיתי בחייכם היומיומיים.  זה עומד עכשיו להשתנות.  אתם סוף סוף תאפשרו לישות אמיתית זאת להציג את עצמה. חקירתנו, והעובדה שאנו יכולים לקרוא בקלות את המיינד שלכם, עושה זאת קשה להמשיך את האישיות הישנה שלכם. אתם עומדים ליהנות מהחירויות ומהשפע החדשים שלכם, אבל אתם גם עומדים להתמודד בדרך מאוד אוהבת על ידינו.

צמיחה מנטלית ורגשית היא המפתח להעלות תודעה. הבסיס הוא אהבה. חושיכם וחוכמתכם עומדים להדריך אתכם למה שאתם יודעים שהינו נכון. אנו מתעמתים תוך שימוש בכלים הנמצאים בדינמיקה של נוזלים ומשתמשים באלה כדי לבנות בכם מימוש שקט של מי אתם באמת. זה יתרחב כשאתם גדלים באור זה, מרגישים תמיכה אמיתית ורואים אמפתיה אמיתית למי שאתם באמת.  לפני זמן רב, בילדות המוקדמת ביותר שלכם, אתם אפשרתם לכך ללכת עמוק פנימה כשאתם הבנתם מה שנדרש כדי לשרוד במציאות נוכחית זו. אנו מתכוונים להתמיר אמונה בסיסית זו ולהכין אתכם לתודעה מלאה. כל אחד מכם הוא ישות אוהבת, טובת לב ויקרה. התחפושת שאתם שמים עליכם צריכה להישטף והאישיות האמיתית שלכם סוף סוף תתגלה. כולכם עוברים דרך תהליך זה בשלוש השנים הראשונות של חייכם. עכשיו זה עומד להשתנות ואלה שיכולים לקבל בקלות את השינוי שלכם לתוך תודעה מלאה, יוצגו. זו באמת המשמעות של הקשר!

ברכות! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים היום עם מסר של אהבה ושל אור. אמריקה עומדת על סף תהום גדולה. לפני עשורים, ניתן לה הסיכוי  להחזיר גלובוס זה מחשיכה לאור. חופש חדש זה עמד להביא שפע עצום לכולם. סיכוי זה בוזבז על ידי אלה אשר, מאז המהפכה האמריקאית, עבדו באופן בלתי נלאה לערער את המאוד סיבות שניתנו בהכרזת העצמאות לקיומה של אומה זו. הנהגה זו רצחה את לינקולן, והקימה ממשלה דה-פקטו הבנויה על תאוות בצע ורודנות, ולאחר מלחמת העולם השנייה עוצבה "מלחמה קרה" אשר שמרה אומה זו ועולם זה כנועים לחשיכה שהיתה כה עמוקה שכמעט הצליחה בכוונותיה. בכל זאת, האור עלה, והזוהר העמוק שלו מסיר חשיכה זו. האהבה המקודשת של השמיים ממלאה גלובוס זה בדרך חדשה, ותומכיה עומדים להציג אתכם למציאות חדשה!

אור מקודש זה יביא לכם בתחילה שפע חדש ביחד עם מציאות פיננסית חדשה. מציאות זו תייצר ממשל חדש. אלה אשר משרתים את האופל עכשיו צריכים שיקבצו אותם וישימו אותם בצד כשמציאות חדשה נוצרת מסביבכם. שותפינו ובני בריתם החדשים עובדים כדי לגרום למתנה גדולה זו של חופש וריבונות אישית. כולם דורשים חופש. בכך, אנו מתכוונים למצב שהינו מעל הישרדות ובריאות המאפשר לכם לחשוב בבהירות וליישם את השיעורים של ליבכם לחייכם. יש לנו הרבה מה לעשות ואנו עומדים לעשות עבודה אלוהית זו ביחד. אתם עומדים להיות מסוגלים שתהיה לכם את כל הטכנולוגיה שאתם צריכים כדי להתמיר את הסביבה ברחבי עולמכם. אנו יכולים ללכת בחופשיות ביניכם וללמד אתכם לגבי המאוד טבע של ממלכה זו. במשך זמן מדי ארוך, הובלתם על ידי סמכות אפלה אשר סמכה על שקרים וחצאי אמיתות כדי לעשות מניפולציות עליכם מדי יום.

עכשיו, אתם עומדים לשמוע ולראות את האמת! זהו זמן לגלות עולם שהיה חבוי מכם על ידי האופל. כשהאופל מחליק מן העין, בבעלותו תכסיסים לשמור עליכם. היו חכמים, ילדיי המבורכים, אתם מחפשים רק את האור. התרחקו מאלה אשר משתמשים בפחד וברודנות כדי לשלוט עליכם. היו חזקים. אהבה ואור הם כוחות גדולים של הרוח. הביאו אנרגיה אלוהית זו פנימה ואפשרו לרבים לפרוץ את החשיכה ולספק מציאות חדשה. לפני מאות שנים, החופש נולד כאן בזרם מיוחד של מילים ומחשבות. הכוונה המקורית של מסמך זה היא שיראו אותו לכולם. זה הבסיס, זו התכנית המקודשת. השתמשו בו כדי ליצור ממשל ולבטא בחוכמה את ריבונותכם האישית. זמן בלתי רגיל זה נועד ללדת חלום נפלא זה ולסיים את בידודכם מחברכם, גם בתוך וגם מסביבכם. הושענא!

היום, אנו מתקרבים לעולם חדש. אנו משתמשים באנרגיות הקולקטיביות הגדולות שלנו לקראת מתן ביטוי למציאות חדשה. אנו מאפשרים את אלה אשר עבדו בחריצות כדי ליצור עולם חדש המלא באור, באהבה, בחופש ובשפע. הזמן מגיע לשינויים ולאיחוד מחדש גדול עם כל האנושות! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)

 


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge