Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - January 1, 2013

Sheldan Nidle - January 1, 2013

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 1 בינואר 2013

12 הלך שמיים, 19 Mol, 9 האדם

 Dratzo!Taj Jai Dan! (שחר שמח חדש!) אנו חוזרים! עידן חדש מפציע עבור האנושות! הרשו לנו להתחיל עם תיאור קצר על מה שהתרחש עד עתה. בעלי בריתנו הסודיים המקודשים, בסיועם של המאסטרים הנעלים שלכם, הקימו מערכת פיננסית חדשה והחלו להדריך אנשי מפתח שונים בהפצת מטבעות קשים מגובים הקשורים עם מערכת בנקאית חדשה זו. בינתיים, אלה אשר צריכים לאייש עמדות כדי להחליף את הפקידים במערכת הפוליטית החברתית הישנה במשטרים הנוכחיים דה פקטו מכינים את ההודעות אשר יתמירו את עולמכם "כהרף עין". יתר על כן, הצבא וקבוצות המיליציה המונחים לכיוון האור צפויים לסיים הפיכה חוקית אשר תגרום למינוי מתוקף חוק  של סדרות של ממשלות חדשות בשלטון. ברגע שזה נעשה, ההודעות ישודרו ושישה רכיבים עיקריים של ה- NESARA יהפכו לחוק. בתחילה, פעולות אלה: ישקמו את החוקה; יוודאו את ייסודו של המשפט המקובל; וימסדו את השימוש במערכת של מטבעות קשים מגובים חדשים ברחבי העולם. אלה יהיו הכספים שיפעילו את המערכת הבנקאית החדשה וייסדו שפע גלובלי.

 בנקים יוחכרו מחדש ותאגידים יפורקו ויוחלפו בשותפויות בעלות אחריות חברתית. בנקים ותאגידים גדולים יפורקו. יושם דגש על מסמכים חדשים המפרטים את הדרישה החוקית לשקיפות מלאה בין מוסדות שונים אלה והציבור. אנשים יתבקשו ליידע את עצמם ולהיות חלק חיוני מתהליך זה.  יפצירו בשותפויות חדשות אלה להכיר בצורך לסייע לגאיה ולעבוד לקראת תיקון הבעיות הרבות שנוצרו כתוצאה מחוסר זהירות גלובלית במשך עשרות שנים.  גופים אלה יוסדרו באופן פומבי וחייבים לפעול הדדית עם קהילותיהם שהינן עכשיו משגשגות כדי להביא לידי סיום את הזיהום התעשייתי ולקדם במרץ את העידן של אנרגיה נקיה המשתמשת בטכנולוגיות של נקודת האפס וקרן אור. בכוונתנו לסייע לכם בכך שניתן לכם טכנולוגיה אשר לוקחת את היכולות האינטראקטיביות שלכם לרמה חדשה ואשר מתירה לקהילות שלכם להתרחק מתאגידים חקלאיים ושאר תעשיות "מסורתיות" אשר יכולות להזיק לגאיה ולמערכת האקולוגית המגוונת והשברירית שלה.

העדיפות הראשונה שלכם היא להעשיר את חיי הקהילה שלכם ולהפגין את אהבתכם לעולם הבית שלכם. אנו מהפדרציה הגלקטית מכירים בשני ההיבטים הרוח והחומרי של אדמת חיינו. כל היבט, בין אם האוקיאנוס, השמיים או מסת היבשה הוא מאוד יקר לנו. אבותיכם המודעים במלואם מימשו אהבה זו כל יום ואפילו אלה כביכול הפרימיטיביים בעולמכם שומרים על קדושת מהותה. נקודת מבט זו הופכת להיות שלכם. מדעניכם רק התחילו לתפוס את האמת על אמונה מרכזית זו של הבריאה, ואפילו האקולוגיה (תורת הסביבה) והמדעים הביולוגיים הקשורים מכירים בקושי בהשקפה בסיסית מעין זו.  כשאתם גדלים בתודעה, אתם מתחילים לחוש את החיים הכלולים בכל דבר מסביבכם. אתם הופכים לקהילת של דיילי כדור הארץ לעולם הבית היפה שלכם, קהילה אשר מוקירה את עולם חייכם ומכירת תודה לכול מה שהיא מספקת עבורכם. אתם מתחילים להבחין ביופי הנהדר סביבכם ומבינים את תפקיד המפתח שאתם משחקים כדי לתמוך בבריאה נהדרת זו. אתם מתחילים באמת להאמין שכול החיים הם מקודשים ובקשר בל יינתק בתלות הדדית.

 אחדות זו הינה גורם מאוד מבוסס הבא לידי ביטוי בפיזיות של הבורא. נראה כי תוכנית מקודשת זו משולבת במהלך כל הבריאה. בכל מקום שנלך, אנו רואים את הפגנתה של אחדות חוקתית זו.   היא נראית בדרך בה פועלת מערכת השמש; בדרך בה כל חלק של החיים תלוי באחר. זה נראה בדרך בה השמיים פועלים כה באדיבות בהדדיות עם הפיזיות.  בכל מקום, ניתן לצפות בקצב זה העוטף את הכל. זהו המקור של שמחה אינסופית לנו ואנו יודעים שאתם חשים עמוקות את האמת במה שאנו אומרים. אתם מגלים במידה הולכת וגוברת שצריך להכיר ברבים מהאמיתות המקודשות הכלולות בפילוסופיות שלכם. אתם גם מתחילים לראות שמשתמשים בדוגמה (אמונה או הנחה המקבלים אותה כאמת מוחלטת) זו להגן על אמיתות אחרות מהמודעות שלכם. אתם מחפשים את מה שהוא אמת ומה שמהדהד עמוק בתוככם. חיפוש זה כרוך במודעות גדלה של המהות אשר "מתקתקת זאת" ומעל הכול, אתם יודעים שנדרש משהו מאוד חדש. זו הסיבה מדוע אנו הגענו, בידיעה שאתם צריכים תשובות לשאלות אלה. תפקידנו הוא לספק אותן, באמצעות השימוש ביכולותינו להניע אתכם, יחד עם עזרת השמיים, לתוך תודעה מלאה.

נאמסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הגענו עכשיו לפעול כמנטורים מקודשים לכל האנושות. הגענו לתת ביטוי, במועד המקודש, למציאות החדשה מלאת הפלאות. לפני זמן רב, כל אחד מאיתנו התחיל בחיפוש גדול כדי לממש את הפוטנציאל שלנו במלואו ובעזרת ברכתו העצומה של הבורא, לגלות מחדש את נתיבנו לתודעה מלאה. מסע זה היה ארוך ומפרך ומלא בדורות של כיוונים מוטעים; ואז לבסוף, רגע גדול של תהילה מוחלטת! כשגילינו מי אנו, למדנו מה נלקח מאיתנו. אז התחלנו במשימה להביא במהירות את האנושות לפלאות שלקח לנו להשיגן במשך כה הרבה מחזורי חיים. בקשנו מהשמיים למצוא את הדרך שזה יתרחש, וגילינו שתוכנית מעין זו כבר קיימת! מה שכרגע מתרחש בכל רחבי ממלכתכם הינו ההתחלה של משהו באמת יוצא דופן: אתם פוגשים את משפחותיכם הרבות, והם ינחו אתכם תוך זמן קצר להארה ההמונית שלכם.

תודעה מלאה הינה ברכה ענקית! היא מאפשרת לכם לחוות ולבטא כל רגע מקודש, ולחקור כל פעולה בפיזיות בשלמותה. זוהי אחריות ענקית ואין לקחתה בקלות, כיוון שזה יכול להמם את הנשמה הפיזית שלכם אם אתם לא מוכנים לכך כיאות. זו הסיבה מדוע יש צורך במנטור כשיר לצורך מטמורפוזה זו נוסף על טכנולוגיות ספציפיות. השמיים יודעים זאת, ושלחו אותנו, אלה שבבעלותם איכויות הכי מרשימות אלה. אנו מברכים בנועם הזדמנות זו להגשים מטרות נהדרות אלה עבור האנושות. הזמן  מתקרב, ועכשיו אתם עברתם מבחן מאוד חשוב! השאר הוא פשוט תזמון. לוח זמנים אלוהי קיים, ואתם כאנשים שבקרוב עומדים להפוך לא רק מסוגלים לקבל בברכה את משפחותיכם הרבות לעולם זה, אלא גם, להפוך בשמחה לאחד מהם!

 ברכות גדולות אלה מהשמיים הן רק ההתחלה של משהו נהדר! אנו גאים להיות מיועדים להדריך אתכם דרך ארץ פלאות זו ומתכוונים להתחיל את הייעוץ הפורמלי ברגע שהשלטון הלא חוקי מוחלף. בסביבה החדשה שהינה יותר רוחנית, יכול להתרחש גילוי ואנו יכולים להופיע לפניכם. יציגו לכם מחדש את האמיתות המקודשות הרבות כשהן מהוות חלק מנתיבכם האלוהי להארה. התעלות, או "לבישת השכמייה של תודעה מלאה", דורשת הדרכה מתוזמנת בקפידה. אתם תלמדו להיהפך לריקוד המהווה את הממלכות הנהדרות של הבריאה. זה משהו שאנו בקיאים בו ויכולים ללמד אתכם בקלות. ברגע שאתם מתחילים, אתם תרכשו במהירות רמת מומחיות מסוימת, אשר אתם יכולים אז להתבסס עליה כשאתם צופים בשינוי בעולמכם, בהרחבת תודעתכם והגידול הדרמטי של הפעילות ההדדית שלכם עם הממלכות האלוהיות!

 היום, המשכנו את הדיון שלנו לגבי מה שמתרחש ברחבי עולמכם. כל יום מקרב אתכם לגורלכם האלוהי. אתם עומדים בקרוב לפגוש את המשפחות במרחב ובפנים כדור הארץ ולחזור לתודעה מלאה! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת!  Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge