Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 19 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 19 בנובמבר 2013

האם אתם מוכנים לשקוע בתוך הרגשה עמוקה יותר של אהבה אשר תקיף את הווייתכם באופן מיידי כאשר אתם צועדים לתוך המציאות הגבוהה יותר שלכם. אנרגית אהבה זו משנה אתכם עכשיו, וככל שאתם יותר נותנים לה, כך יותר אתם תימשכו לחוויותיכם החדשות. לתת לאהבה משמעותו להביט עבורכם את הדרך שאתם באמת אתם ולקבל כל מה שיוצר ישות שלמה המבינה את מה שאהבה נותנת לכם עבור עצמכם ועבור אחרים.  כל חלק מגופכם, כל זיכרון ומחשבה יוצרים אחדות עם נשמתכם, התודעה שלכם שרציתם עבור הצורה הפיסית ומצבים לחוות אותם במהלך חיים אלה אשר מובילים אתכם באופן מושלם לנקודה בה אתם עכשיו. אהבה זו נותנת לכם תובנה עמוקה יותר על חוויותיכם ואתם זוכים ליותר חוכמה בגינן וכאשר הבנה זו מגיעה, אתם יכולים לאפשר דרך החוויות עם הזיכרונות והמחשבות התואמות להשתחרר ולשחרר את עצמכם לגמרי עבור החדש.

הרגישו איך האנרגיה של המילה "חדש" מהדהדת בתוככם. רבים מכם חוו מציאויות גבוהות יותר לפני כן, אבל אף פעם לא חוויתם או אף פעם לא משכתם את תודעתכם לסוג כזה של התעלות, כך שאתם כולכם מרגישים משיכה עצומה לחיות אותה לאורך כל הדרך. כל דבר חדש תמיד יוצר כזו משיכה עבור כולנו, כשאנו יודעים שזה תמיד מביא לנו יותר חוכמה וידיעה שאנו לא נשיג מבלי שנחווה באופן עמוק ולחלוטין את בחירתנו. רגעים אחרונים אלה של חיים רק בתוך המציאות הישנה הם כאן עבורכם לעשות זאת ולהרהר בבחירות אלה אשר עדיין איכשהו מחזיקות בתוך המיינד שלכם ולבסוף תשחררו אותם עם הבנה גדולה  שאתם עכשיו כולכם מסוגלים. חושו את החופש שמגיע מיד לאחר מכן, ואנו יודעים שאתם יותר לא תשמרו עבודה זו לזמן מאוחר יותר. אנו יודעים שאותן חוויות בעלות רטט נמוך לפעמים מאוד קשות ויצרו רגשות חזקים של עצבות ורגשות אחרות רבות המכחישות את נוכחותה של האהבה, אבל אנו תמיד איתכם ושולחים לכם כה הרבה אהבה כדי לעשותכם אפילו יותר חזקים כדי להפוך את כל חוויותיכם לחוכמה.

עם הניקוי האחרון שלכם, גם אמא כדור הארץ מוכנה לשחרר את האנרגיה בעלת הרטט הנמוך יותר מגופה ובדרך זו היא תתמוך מאוד בתנועתכם במציאות הגבוהה יותר שלכם. היא גם מרגישה את האנרגיה עולה מתוכה ונחווית על פני השטח, ואנו רואים את גופה גדל עם אור טהור נפלא של אהבתכם המאוחדת. הרגישו את האחדות איתה, כיוון שהיא תהיה חלק מהמציאות שלכם עד שאתם כולכם תרגישו שזה הזמן עבורכם לנוע למקום כלשהו אחר ועבורה לקדם בברכה נשמות אחרות לחוויות משותפות חדשות.

אני SaLuSa מסיריוס ורוצה שכולכם תחוו מצב שקט של מיינד, כיוון שליבכם עכשיו מדבר לכולכם ונותן לכם את המידע הנחוץ לתנועתכם גבוה יותר. בבקשה שאלו את ליבכם כיוון שהוא המקור הטוב ביותר לתשובות, כששם נמצא כל דבר שאתם צריכים לדעת ברגע זה, והכמות של מידע גדלה במהירות מיושרת באופן כה מושלם עם המהירות שאתם הולכים או רצים לכיוון החדש.

מתקשרת: MADAD

אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge