Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Matthew Ward - September 24, 2012

מסר מ- Matthew Ward מיום 24 בספטמבר 2012     Thrive

 

תוכנית אב המקורית של תור הזהב; רפורמות מאוד חיוניות יגיעו בו-זמנית; שינויים עוקבים; מתן גילוי; רצון חופשי; מגבלות של ישויות אור מחוץ לפלנטה; חזונה של גאיה עבור כדור הארץ; אלימות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון; רישומים של אשתו של ישו; בריאות בדחיסות של השלב הרביעי; חלוקה מחדש של עושר; התעלות כדור הארץ לתוך הדחיסות של השלב החמישי.

 

 

1.              ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew. ניתן לדמות את הנוף מנקודת התצפית שלנו להוריקן גלובלי עם מיליון עיניים, שטח רגוע בתוך סערה מסיבית: אלימות מתפרצת בצפון אפריקה ובמזרח התיכון, פעולות אקראיות של אלימות במקום אחר, כלכלה לאומית רופפת או פשיטת רגל, ממשלות שאינן יציבות, משטרים רודנים עדיין בשלטון, מספרים גדלים של פליטים.

 

2.              אולם, זה עצוב שתנאים אלה עדיין מטרידים את משפחתנו האהובה בכדור הארץ, אף אחד מהם לא צפוי היה בשלב זה של התעלות כדור הארץ מחוץ לדחיסות של השלב השלישי. נתיבה במשך כ-70 שנה האחרונות היה לתוך רמות רטט גבוהות בזו אחר זו והיא השיגה את רמת הקיצוניות החיובית והשלילית של הדואליות. בצומת זו בתוכנית האב המקורית של תור הזהב, רק קורטוב של שליליות, אם בכלל, היה עדיין על הפלנטה.

 

3.              יש לשנות את הזמן ושוב את התוכנית כדי להתאימם לתנאים השוררים בכדור הארץ. אנו דברנו במסרים הקודמים - אכן, Hatonnדיבר על כך במסר האחרון - בערך עיכוב של 10 שנים בייזום אמצעים גורפים כדי לשחרר את עולמכם מאלימות, מתאוות בצע, משחיתות, מרמאות, ממחלוקות, ממחלות ומפחד, כל מה שמיצר כמות עצומה של שליליות.

 

4.              הסיבה לדחייה בעשור בכך שלפני זמן רב כאשר הנשמות הסכימו לשחק את תפקידי האופל אשר סיפקו להמון הזדמנות לסיים את הקארמה של הדחיסות של השלב השלישי, סיימו חלק זה בהסכם שלהם.  החלק האחר היה, כי אז נשמות אלה יעבדו עם כוחות האור כדי להכין את כדור הארץ והמין האנושי עליו לתור הזהב.  לא הייתה אמורה להיות היום אלימות, מהומה, עוני או אפילו מזג אויר סוער, אם נשמות אלה היו מכבדות את מחויבויותיהן לסיים את פעילויות האופל שלהן ולהצטרף לעובדי האור. אבל הן לא עשו כן. במקום זאת, הם המשיכו לחולל הרס על הפלנטה וליצור יותר ויותר שליליות.

 

5.              התהליך של פילוס הדרך של המערכות הישנות  לחדשות  היה אמור להתרחש באופן יחסי בקלות לפני עשור, כאשר הרטטים הנמוכים היו אמורים להיות עם הרבה פחות השפעות ניכרות על אנשים ועל נסיבות. כיום, רטטים הרבה יותר גבוהים מאד מעצימים כל דבר המבוסס על שליליות, כאשר האנרגיה מגיעה לשיאה. אין זה יכול להיות אחרת - אנרגיה זו חייבת לסיים את עצמה במהירות כיוון שהיא אינה יכולה להגיע לחריקת בלמים באמצע הזרימה ואינה יכולה להיכנס לדחיסות של השלב הרביעי עם הפלנטה.

 

6.              השפעה נוספת של הדחייה היא שהסחרחרה של הדחיסות הקארמתית של השלב השלישי ממשיכה לעבור ממקום למקום. נשמות רבות אשר התגלמו במהלך 10 השנים האחרונות הגיעו בשביל הסיכוי להשלים את השיעורים של הדחיסות הקארמתית של השלב השלישי בהזדמנות חד פעמית חסרת תקדים אחת של תקופת חיים. הם בחרו בחיים מאוד קשים בהם ישיגו חוויות מאוזנות כך שהם יכולים פיזית ללוות את כדור הארץ לתוך תור הזהב או לעבור לנירוונה במצב התפתחותי של הדחיסות של השלב הרביעי.

 

7.              אם ניתן לקרוא לשני מצבים מתמשכים אלה "החדשות הרעות", החדשות הטובות הן, כי שום דבר מכך לא האט קורטוב קצב של כדור הארץ או סטה מנתיבו הקבוע. הוא מדויק להפליא במטרתו לצאת מהדחיסות של השלב השלישי זמן קצר לפני או זמן קצר אחרי סיומה של שנה זו, והוא יעזוב את השליליות מאחור.

 

8.              ההישג המדהים הינו במידה רבה בזכות מיליוני "עיניים שלוות בסערה הגלובלית", הנשמות אשר האור שלהן קורן בבהירות למרות המהומה סביבם. כל ישויות האור ביקום מכבדות אתכם היודעים שאתם עובדי אור והמיליונים אשר עדיין אינם מודעים שאלוהי החיים שלהם עזר לכדור הארץ להתעלות. אין שני ביקום הזה לעמידתכם האיתנה הקולקטיבית שלכם באור, במסירות, בסבלנות, באומץ ובהתמדה!

 

9.              זה טבעי לתהות איך ניתן לנקות את אי הסדר בו נמצא עולמכם בזמן הקצר שנותר לפני תחילת תור הזהב. זה לא יכול להיות. מעולם לא היו עומדים על מפתן דלתם כול היופי של עידן נהדר זה לברך אתכם, אבל בשל הדחייה של 10 שנים, גם לא יהיו שם השלבים המוקדמים של ההבדלים הגדולים בחייכם כפי שהמתכננים המאסטרים שיוו לעצמם מלכתחילה.

 

10.          לכן, תהיה ל"ניקוי", איך לומר, התחלה מאוחרת. אולם, עם השחרור של הטכנולוגיות שלכם משליטת האילומינאטי והסיוע של תרבויות אחרות והטכנולוגיות שלהם, מאמצים יכולים להתחיל בהרבה חזיתות בו-זמנית.

 

11.          הקדימות העיקרית היא לספק אמצעי הישרדות לאזורים מוכי מלחמה ולמחנות פליטים ולילידים ולשבטים נוודים הנמצאים במצוקה מפחידה.

 

12.          מלחמות יפסיקו, אבל יישאר הרבה לטפל בתוצאותיהן. יבוצעו בזריזות בניה או בניה מחדש של תשתיות של מדינות, של מרכזים מסחריים ובתים, לא רק עבור התושבים הנוכחיים, אלא גם פליטים יכולים לחזור לכפריהם או לערים בהם חיו, בתי חולים, בתי ספר, אספקה של מים נקיים ומזון יהיו בשפע.

 

13.          טיהור השחיתות בכלכלה הגלובלית תתרחש בד בבד עם הטיהור בממשלות כך ששטחים אלה של השפעה בעלת חשיבות בחייכם יוכלו להתחיל לפעול עם יושר וצדק הטבועים במנהיגים מוסריים ורוחניים.

 

14.          המים, האדמה והאוויר שלכם יטוהרו ופסולת רעילה כולל חומרים רדיואקטיביים, יאבדו מחומריותם. ינוקו שטחים בהם שגשגו מחלות עקב תנאי חיים שאינם סניטריים של המונים עניים.

 

15.          רפורמות אחרות שיונהגו במהירות כוללות סיום של פרקטיקות תרבותיות ומנהגים שאינם צודקים, פוגעים או קטלניים וביטול כל החוקים והתקנות הלא צודקים. ישוחררו מיליונים שעכשיו נמצאים בכלא בגין האשמות שווא או בגין עבירות קלות או כתוצאה מכך שהיו פשוט "בצד האחר" במלחמות - כן, יהיה קל לזהות את כול אלה שהם חפים מפשע!

 

16.          אלה יהיו בין השינויים הראשונים כיוון שהמצב העכשווי הוא בלתי נסבל עבור האנשים המושפעים ממנו. מצוקתם של מאות מיליונים של חיות - בסכנת הכחדה וחיות שנעשו חלק מהתזונה שלכם - זהו מצב נוסף שיטופל ברצינות.

 

17.          מבנים ראשוניים, בעיקר דיור לכול מי שעכשיו נמצא ללא קורת גג במדינתם או שנעקרו כתוצאה מאלימות, ומבנים רפואיים המיועדים לטיפול וללימוד, יהיו בסיסיים. סוגים אלה של דיור יוחלפו במהירות האפשרית במבנים הבנויים היטב.

 

18.          מקורות אנרגיה חופשיים ומתחדשים יחליפו את התלות הנוכחית בנפט ובגז טבעי. אמצעים שונים שגם ייושמו בקרוב יסייעו למאמציו העצמיים של כדור הארץ לשקם שטחים שניזוקו בנזק סביבתי חמור ביותר כך שהיבול יוכל לגדול בשפע, יערות יכולים לחזור לגדול, ונהרות יכולים לזרום כפי שהטבע התכוון.

 

19.          בהתאם לתוכנית האב המקורית של תור הזהב, כול השיפורים העצומים בעולמכם  היו צריכים להתרחש עד עתה.  הרשת הגלובלית של שחיתות שאפשרה לאנשי האופל לשלוט  כל כך הרבה זמן באנשים  הייתה צריכה להסתיים ואמיתות שהוחבאו זמן רב היו אמורות להגיע בשלבים על מנת לתת לאוכלוסייה זמן לקבל בקלות את המציאות.

 

20.          אתם מתקרבים לרצף, שבו אין יותר עשר מהשנים הלינאריות שלכם עבור כל מה שעומד להגיע בשלבים "מותאמים" - חייבים להתחיל בפתרונות ריפוי בכל המהירות והיעילות האפשרית.  מבוכה כלשהיא תהיה בלתי נמנעת עקב החיפזון להשיג את השינויים היעילים ביותר בדרך, אבל זה יהיה יחסית קצר.  השכל (המיינד) של האופל וליבם שינסה ליצור תוהו ובוהו כדי למנוע שינויים אלה, לא יהיה יותר על הפלנטה, והאנשים  שיהיו שם  יהיו בעלי אופי אוהב, עוזר ומשתף פעולה!

 

21.          אמי קבלה פניות רבות, חלקן זורזו על ידי הערותיו של Hatonn לגבי התזמון של הצגת המשפחה האוניברסאלית שלנו והאופי הנמרץ של הבחירות לנשיאות בארצות הברית, וחלקן באמצעות נושאים קשורים המתעוררים במוחות רבים. אנו שמחים לענות לשאלות בקטגוריות אלה.

 

22.          חברי המשפחה האוניברסאלית שלנו, אינם יכולים, וגם אינם רוצים "רק להגיע ולהתחיל להגדיר דברים נכון". התזמון של הנחיתות והאחים ואחיות שכבר זיהו את עצמם הינה החלטה של המועצה האוניברסאלית הגבוהה ביותר, אשר פועלת בהנחייתו של אלוהים. רק משיא זה של מודעות יכול התזמון המועיל ביותר להיקבע עבור רווחתם של כול אלה המעורבים בכך.

 

23.          אין כל קשר למטרה של מה שבדרך כלל מתייחסים אליו כ"גילוי" עם מערכת הפוליטית של אומה כלשהיא. המטרה היא להוכיח את מה שהתעלמו ממנו או הוכחש על ידי הממשלות - תרבויות מתקדמות רבות נמצאות ביקום זה וחלקם הינם בקרבכם.

 

24.          כן, סביר שתהיה המולה ניכרת כאשר הספינות נוחתות, אבל ייעשה מראש כול מאמץ על ידי חלק ממנהיגכם ועל ידי החוצנים שחיים ביניכם כדי למנוע "היסטריה המונית". אתם יכולים לעזור להכין את המשפחה והחברים בכך שתספרו להם שמספר רב של תצפיות על ספינות חלל במשך השנים מעידים שפני אנשים אלה מתרבויות אחרות הינם לשלום - אם הם לא היו כך, הם היו פולשים מזמן.

 

25.          בהתאם לחוק של הבורא אשר שולט על החיים ביקום זה, אף פעם ישויות מוארות  אינן מורשות להתערב בהחלטות הנעשות על ידי הרצון החופשי של אנשים כלשהם. זה כולל אפילו את חברי המשפחה האישית שלנו החיים על כדור הארץ הנוטים לכיוון החלטות שיניבו קושי רב שהם לא בחרו בחוזי הנשמה שלהם.

 

26.          החריג היחיד לחוק זה המכבד רצון חופשי הינו של הבורא עצמו - לא ניתן להשתמש בכך כדי להתחיל מלחמה גרעינית. בהתאם להחלטות הנעשות מרצון חופשי בכדור הארץ שנעשו לאחר "9/11" , שום מאמץ טרור גדול אחר לא יכול להצליח. בשני המקרים, זוהי אחריות הבורא למנוע כל הניסיונות מעין אלה. כדי לעמוד בייפויי כוח אלה, הוא הסמיך תרבויות עם טכנולוגיה המהווה אמצעי מניעה, והם הצליחו בכך ביותר מאשר תריסר הזדמנויות.

 

27.          מה שמותר לכול הישויות המוארות לעשות - ועושות זאת עם שמחה! - זה להקרין סרטי אנרגיה אור-אהבה לכול הנשמות על כדור הארץ כדי לסייע להם להעלות את תודעתם ולהשיג בהירות רוחנית. כול הישויות ברחבי היקום משתוקקות ברמת הנשמה להשיג שיאים גדולים יותר של מודעות רוחנית ותודעתית.

 

28.          אלה המקבלים את האור, מתחילים לפתוח את מוחם (מיינד) ואת ליבם, וזה מוביל להחלטות חכמות יותר ופעולות טובות יותר. אבל לכל פרט יש את הרצון החופשי לעשות את זה או לא - מעולם אין זה תפקידה של הישות אור להפעיל השפעה השונה מאשר שליחת תמצית אור-אהבה של הבורא.

 

29.          אתם לא יכולים למדוד את כמות האור ששולחות תרבויות אחרות לכדור הארץ, כך שאין בסיס למחשבה שאם הם היו מגבירים כמות זו, כל האופל היה מחוסל. מחשבה זו זונחת את הרצון החופשי שיש לכול אחד למעט בשני המצבים שנאמרו לעיל.

 

30.          גאיה, הנשמה של כדור הארץ, משתוקקת שכול צורות החיים שלה על הגוף הפלנטרי שלה, ישגשגו בשפע ויחיו בשלום, אהבה והרמוניה עם הטבע. הכשרת הקרקע לכניסתו של כדור הארץ לתוך תור הזהב וחשיפת חזונה של גאיה להתעלות בכל ההיבטים של הדחיסות של השלב השלישי, בין בהתבסס על בדלנות פוליטית, אידיאולוגית, תרבותית, סוציאלית, כלכלית או דתית.

 

31.          אם אתם רוצים שילדיכם ונכדכם יירשו עולם החופשי מכול האופל, אתם שותפים לחזונה של גאיה. אם אתם רוצים שמנהיגכם בכל רמה של שליטה מרמת הקהילה עד ללאומית והבינלאומית יפעלו בשיתוף פעולה לטובת הכלל של כול האנשים, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים לראות את פלנטת הבית שלכם משוקמת לגן עדן שפעם הייתה, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים אהבה, יושר, טוב-לב, נדיבות-לב והגינות שישררו ברחבי האנושות של כדור הארץ, אתם שותפים לחזונה. אם אתם רוצים שכול אחד יכבד את נשמות בעלי החיים ויחיה בהרמוניה עם כול הטבע, אתם שותפים לחזונה.

 

32.          עכשיו, אנו נטפל בקצרה בשאר השאלות שהופנו.

 

33.          אכן, לאילומינאטי הייתה יד בהתפרצותה של האלימות במדינות צפון אפריקה. בסיס הכוח ברחבי העולם התפורר, אבל סוכניהם "בלק אופס" מחרחרים ריב בכל מקום בו הם יכולים לתקוע טריז.  הפרסום של סרט פרובוקטיבי ואירציונאלי היווה גורם מניע לפיו הסוכנים הפעילו מניפולציה בקלות שגרמה לסערת אש של  עלבון בקרב מוסלמים רבים בשעה שרבים אחרים מאותה אמונה  הפגינו צער באשר לתגובות האלימות. זוהי דוגמה לאופן בו הרטטים הגבוהים השוררים מעצימים את כל המאפיינים וההתנהגות, עם ה"טוב" טוב יותר ועם ה"רע", גרוע יותר.

 

34.          הגילוי האחרון של חלק מהרישומים העתיקים שהזכירו את אשתו של ישו אינו "במקרה" - שום דבר לא קורה במקרה! זה "יצא לאור" כצעד ראשון שעשוי לעורר השראה אצל הנוצרים שיהיו קשובים לאמת לגבי חייו הארוכים של ישו עם אהובתו מרי מגדלנה וילדיהם.

 

35.          למרות שכול מקרה יהיה ייחודי כאדם עצמו, באופן כללי, מחלות כרוניות לא ירופאו מידית לאחר שהאנשים המושפעים מהן נכנסים לדחיסות של השלב הרביעי, אבל במידת מה תנאים אלה ייקלו לבריאות הקול. תהליך הדה-איג'ינג (ההזדקנות) יהיה גם הדרגתי, והצמיחה מחדש של איברים, גפיים ושיניים תהיה הדרגתית גם כן.

 

36.          הליכים רפואיים שוטפים וטיפולים לא ישתנו במפתיע בסוף שנה זו, אולם טיפולים וחומרים מועילים שעכשיו אסורים יהפכו בגלוי לזמינים. כן, זה כולל מריחואנה, ואנשים יבחרו להשתמש בכך לפי שיקול דעתם. חברות התרופות של האילומינאטי,  אשר יש להן השפעה עוצמתית על החלטות ה-[1]FDA, ה- [2]AMAוה-[3]CDC, הפכו את הכול ללא חוקי כיוון שזה יכול לפגוע ברווחיהם, והם לא יהיו בסביבה כדי לאכוף צווים אלה.

 

37.          הפער המוגזם בין העשירים לעניים יסתיים, אבל לא באמצעות לקיחת הכסף מאנשים שהרוויחו זאת באמצעים הוגנים והעברתו לעניים. איננו יודעים פרטים על תהליך החלוקה מחדש, אבל אנו יכולים להבטיח לכם שזה יהיה צודק ולא יתכחש לשום דבר שהעשירים הרוויחו ביושר. הכוונה היא להשיג מחדש את העושר הכמעט בלתי נתפס שנאסף ונצבר בברוטליות ובאופן בלתי חוקי, ולהשתמש בקרנות אלה לרומם את חייהם של העניים ברחבי העולם. החלוקה מחדש נפרדת גם מהמערכת המוניטארית החדשה המבוססת על מתכות יקרות וגם מהקצאה מחדש של משאבי הטבע של העולם שנשלטו על ידי האילומינאטי.

 

38.          איננו יודעים כמה זמן זה ייקח לפלנטה לעבור את הדחיסות של השלב הרביעי ולהיכנס לחמישי - זה תלוי בתודעה הקולקטיבית של תושבי כדור הארץ. בבקשה זכרו, עלייתה של הפלנטה מחוץ לדחיסות העמוקה של השלב השלישי וכניסתה לרביעי בפחות מ-80 שנה היא ייחודית ביקום זה! כמה תרבויות בילו אלפים רבים של שנים להגשים זאת, אבל לאף אחת לא ניתן סיוע נרחב, אינטנסיבי ורציף שקיבל כדור הארץ.

 

39.          זה לא יהיה מציאותי לחשוב כי המסע דרך הדחיסות של השלב הרביעי וגם לתוך החמישי יתרחש באותו מצמוץ של עין, אם נדבר באופן אוניברסאלי. ברגע שהפלנטה נמצאת יציבה בתוך הדחיסות של השלב הרביעי וכל הרפורמות העמוקות הסתיימו ברחבי העולם, והישויות המפותחות מאוד שהגיעו לעזור בהישגים אלה ירצו לחזור למולדתם. במשך יתרת המסע של כדור הארץ לייעדו בדחיסות של השלב החמישי, הוא יהיה לבדו וקצב ההתעלות שלו יהיה בהתאם לתודעה הקולקטיבית של אנשיו, אשר ישויות מפותחות אלה לא ייכללו ביניהם.

 

40.          משפחתנו האהובה בכדור הארץ, חיים עם אהבה ללא תנאי הינם אושר שאין כמותו. בקשתנו עבור כל אחד מכם, כי גם אתם תחוו זאת בקרוב.

______________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

הערה: המסר התפרסם מוקדם יותר כי מנהל קבוצת יאהו יוצא לחופשה ולא יחזור עד 14 באוקטובר 2012.


[1]  המתרגמת - FDA - Food And Drug Administration  - מנהל מזון ותרופות אמריקאי.

[2] המתרגמת - AMA-  - American Medical  Associationאיגוד הרפואה האמריקאי.

[3]  המתרגמת - CDC - Centers for Disease Control -  מרכז לבקרת מחלות.

________________________________ 

אהבה ושלום

Translation: Gili


< previous message | next message >ן»¿

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge