Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Matthew Ward - December 15, 2012

מסר של ,Matthew Ward מיום 15 בנובמבר 2012     Thrive

ירי בבית ספר בארה"ב.

 ברכות אוהבות מכל הנשמות בתחנה זו, כאן Matthew מדבר על הירי שהתרחש לאחרונה בבי"ס בארה"ב. אם מתייחסים לזה כאל אירוע מחריד יחיד מפספסים את המטרה של כל אלה שהסכימו להיות מעורבים – היורה, הילדים הקטנים והמבוגרים שמתו, משפחותיהם, הקהילה כולה.

ההסכם הנשמתי שלהם להשתתף בתפקידים המתאימים להם היה לטובתה העליונה של האנושות כולה, והמשתתפים הנמצאים בנירוונה שמחים על הצלחתו של ההסכם. המסר העמוק של הטבח שעכשיו מוטבע בתודעה הקולקטיבית, הוא שהלב והשכל האנושיים אינם יכולים להיות מחוסנים להרג, הרג, הרג, האנושות כבר לא מוכנה לסבול זאת! ההלם והצער בניוטאון, קונטיקט, זעזעו את העולם ואיחדו אנשים בתפילה משתפכת למען כל מי שנפגע מהטרגדיה.

במשך שנים רבות הסלידה ממעשי אלימות דומים שלא ניתן להסבירם נרשמה בעוצמה הולכת וגוברת בתודעה הקולקטיבית. התרחשות עוצמתית -- הירי באותם הצעירים בבית הספר – נדרשה  כדי לגבש את הרצון הקולקטיבי לכדי כוונה לסיים הרג חסר היגיון בכל מקום. והאינטנסיביות של רטטים גבוהים  שמשפיעים על כולם בעולמכם מרחיבים כוונה זו כדי לכלול את כל מקרי המוות שניתנים למניעה - מלחמות בינלאומיות, רצח עם, הוצאות להורג "חוקיות" ורעב ומחלות בקרב אוכלוסייה ענייה.

לעוזרים החוצנים שלכם מותר להקרין אור לכל הנשמות בכדור הארץ, מה שמרחיב את ההכרה ואת המודעות הרוחנית של מי שפתוחים לקבל, אבל הם לא יכולים להתערב במצבים שביכולתכם לשנות אם אתם מאד רוצים בכך. יש לכם את היכולת והרצון למנוע מקרי מוות בשל הסיבות שהוזכרו לעיל. עכשיו כשגם יש את הכוונה הקולקטיבית לעשות זאת, אתם תראו שמעשי הרג ולקיחת חיים מגיעים לסיומם ושלווה ושפע כלל עולמיים מגיעים לידי הגשמה.

אנחנו וכל ישויות האור האחרות ברחבי היקום הזה מוסיפים אור-אהבה לשלכם כדי לעזור לנחם את כל אלו שלבם נשבר, לא רק בניוטאון, אלא בכל מקום על פני כדור הארץ שבו משפחות אבלות על יקירים שנהרגו.

אהבה היא המפתח לרפא (לעשות הילינג) את כל העולם שלכם.

אהבה ושלום LOVE and PEACE

Suzanne Ward


Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Translation: Merav YM

(מסר מסוזי: ברכות אוהבות לחגים שמחים,בריאות, אושר ושגשוג בשנה החדשה שלנו).
ן»¿

Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge