Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Kris-Won - July 9, 2017מסר של Kris Won  מיום 9 ביולי 2017

 


אחים יקרים:
 
שום דבר לא השתנה הרבה בשלושת אלפים השנים האחרונות: האדם עדיין כמו יהיר, למרות שיודע רק את החלק העשרה מיליונים של המציאות המוצגת ביקום.
 
האדם מאמין בבורותו כי הוא כבר יודע כול דבר שהוא צריך לדעת, איזו בורות עמוקה של האמת, אפילו בסיסית כדי לערוב לו את האושר שנחווה על ידי המלומדים והקדושים הגדולים בכול הגילאים!
 
ועם זאת,  הוא מקונן לאחרים בשקט או בקול רם,  כשהוא חוזר על עצמו כמו תוכי כי אושר לא קיים, זה רק תעתוע, כי אף אחד יכול להיות מאושר לחלוטין, ושאר משפטים מעוררי רחמים מאותו סוג.
 
זה לא קיים עבורו, במצב תודעתו הנוכחי! אבל כמובן האפשרות להיות מאושר נמצאת בהישג יד של הכול; ואין זה תעתוע, זו האמת שמלומדים וקדושים בעבר במשך אלפי שנים למדו והדגימו עם הדוגמה של עצמם.
 
איני הולך לתת כאן ועכשיו את המפתח כדי לגלות אושר זה, אשר הינו זמין לכול אחד המתכוון להשיגו, אבל אני מצהיר  עם הסמכות שאני מייצג כי אם אתה באמת מחפש אותה, בלב כנה, אתה תקבל אותה לפני שאתה מסיים את המסע של עשרות שנים יותר בחיים מאוד אלה. לחלק יהיו רק מעט שנים יותר ללכת, אבל עדיין... זה יהיה אפשרי עבורם להגשים אושר נצחי שלא ניתן לשינוי לפני  שמגיע הזמן לנטוש את הביגוד הזמני הפיזי הזה שהינו הגוף!
 
כול מה שאתם צריכים הוא לבחון את עצמכם. אין זה קשה, לא כן?
 
אנו נוטים לבחון אחרים, אנשים מסביבנו, במשפחה, בעבודה, ברחוב, אבל אין אנו רגילים לבחון את עצמנו, איך אנו מגיבים לקלט שמגיע אלינו מהחוץ, אשר בונה את הרגשות שהתרגלנו שיהיו לנו, כתגובה לאירועים אלה המתרחשים מסביבנו. אירועים המשפיעים עלינו באופן רגשי, והרבה!.. האם אין זה נכון?
 
הבחינו איך אתם מגיבים להם. בפעם הבאה שאתם נפגשים בחווייה דומה, נסו לעשות את המאמץ ולהגיב בדרך טובה יותר, חכמה יותר, פחות אנוכית והרבה יותר שלווה, תוך שימוש בשליטה עצמית ובסובלנות גם יחד.
 
בדרך זו, אתם תבנו אישיות הרבה יותר שלווה, יותר סובלנית, יותר מסייעת לאחרים. וזה כול מה שמדובר עליו.
 
וכאשר מישהו שואל אתכם אם אושר קיים בעולם זה, ענו בצורה משכנעת שהוא קיים; אחד רק צריך לחפשו, לעבוד על עצמו, יום אחר יום, רגע אחר רגע.
 
ברכות ועבודה מאושרת על עצמכם.

 

Source: Antón
Channel: Kris-Won

Translation: Gili

< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge