Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - January 24, 2014

Blossom Goodchild - January 24, 2014

מסר  של Blossom Goodchild מיום 24 בינואר 2014

 

בלוסום: הי, זה היה טוב שהיתה הפסקה קטנה בשבוע שעבר... לא באמת מכם, יותר מכך שההסתערות של מיילים לאחר שאנו "שלחנו" את השיחה. לא משערת שיש לכם מזכירה חילופית שתעבוד איתי על בעיה קטנה זו! ניסיתי לכוונן אתכם בעת קריאתם, כך שתקבלו הסכמה כללית על מה שאנו מרגישים "כאן למטה". אני מקווה שהייתם יכולים לעלות על כך ואם כך...איך אתם מרגישים על מה שאנו מרגישים?

פדרציה של אור: מהאור שזה אנחנו אנו מאושרים בכל הזמנים לשוחח איתך... כי אנו מוצאים זאת מאוד מסייע. אנו באמת קיימנו מועצה מתמשכת... בהתייחס לאפשרות לשלוח לך "אור מנחה" בצורה כלשהי... כך שרוחו של אדם עשויה להיות מרוממת ותינתן "תקווה" להמשיך. אנו חייבים להדגיש, שאנו לא מבינים או משערים את ה"מלאות" של איך הדברים נהפכו עבורכם כולכם... בשעה שחיים תחת לחץ כזה של אנרגיות נמוכות יותר... והגענו להבנה שזה באמת "מאבק עבור האור" לפעמים... שמביא את האנרגיה שלכם לכזה שפל נמוך.

בלוסום: ואיך "פגישות" אלה הסתיימו בדיוניהם?

פדרציה של אור: הם מתקדמים. מותר לנו לומר, בלוסום היקרה, שאת גרמת/יצרת די מהומה בקרב אלה מאיתנו המשתוקקים לסייע לפלנטה שלכם לתוך ההתגלמות הגבוהה יותר והחדשה יותר שלה. השם של בלוסום Goodchild היה פעם גורם למהומה לפני הרבה שנים תוך שליחת המסר שלנו בהתייחס ל-14 באוקטובר... עם זאת, זה, אנו אומרים, היתה מהומה בין האנשים הארציים. עכשיו, זהו אותו שם... בשנית מהווה "דיון" מסביב למעמדות בממלכות רבות שאינן בכדור הארץ.

בלוסום: אוי לי! או זה זה? אם "הפסקת פעולה זמנית" קטנה שלי תגרום למעשהו להיעשות, להזיז דברים קצת, ובכן למעשה, לא קצת...הרבה... אזי אני יכולה להתמודד עם זה! ןבכן...יכולים אתם לתת לנו את "הדקות" של הפגישות עד כה?

פדרציה של אור: היינו מעריכים כי ישנם רבים אשר לוקחים בחשבון את "האפשרות"... ובבקשה שימי לב שאנו אומרים את "האפשרות" שהתצוגה המרוממת תהיה "הדרך ללכת". עם זאת... באשר למה שלמעשה זה יוביל גם גורם די מהומה. יש לך בהחלט את סיר ההיתוך מלא עד גדותיו עם רעיונות, בלוסום.

ישנם גם כמה שמרגישים שלא תהיה פונקציה הכרחית לעשות זאת. כיוון שזה יהיה/יוכל גם לגרום לתגובה לרבים, אשר עשויה להביא אנרגיה של בלבול ולכן, להביא תוכניות שהן בעיצומן באופן מלא בהתייחס לאירוע לשלב השונה מהמקום בו נמצא כעת.

יש אכן הרבה לקחת בחשבון מכל הזוויות ועם זאת זה כבר צוין שאתם על פני כדור הארץ... אתם, הם אלה שמחזיקים את האור על פני הפלנטה שלכם... שזקוקים לסיוע... והאם אין זו באמת הסיבה מדוע אנו כה קרובים לצידכם?

בלוסום: ובכן, זה מה שאתם סיפרתם לנו ואני באמת מרגישה ש...אף על פי שמכמה מיילים "שאנו" עשויים היינו לקרוא ביחד, אתם יכולים לראות שכמה מרגישים שאתם לא מי שאתם אומרים שאתם... ושאתם רק מובילים אותנו יחד. כמה מרגישים שאנו רק מקור מזון עבורכם. מממ! בהחלט הוסיפו קצת קטשופ כשאתם מכרסמים אותי...אני יכולה להיות קצת קשה במקומות! עם זאת, כפי שאתם יודעים, באופן כללי... מרבית המיילים מבקשים את סיועכם... לא כדי להציל אותנו.. אנו יודעים ש... אוי אלוהים! האם אנו יודעים זאת! עם זאת, כשאתם אומרים... "לסייע", עם כל הכבוד... מילות החכמה שלכם סייעו לנו במידה עצומה... עם זאת, אנו מרגישים שזה עכשיו באמת הזמן לפעולה.

פדרציה של אור: את זה בקביעות הבנו מהשיחה בתחילתה של שנה זו. וכול מה שאנו יכולים לספר לך בזמן זה... שוויכוחים עדיין נמשכים.

בלוסום: האם יכולה אני לשאול... "וויכוחים" בין מי? אם אתם המפקחים של המפקחים...האם אין אלו אתם שמחליטים את ההחלטה הכללית ולאחר מכן את "הכפופים"...ברכו אותם...הייתם יודעים את מה שאתם אומרים "הולך"... כיוון שאתם באמת החכמים. האם אין זה כך עובד?

פדרציה של אור: היינו אומרים שכל הדברים צריכים "לרוץ דרכנו" לצורך אישור ההסכמה.  עם זאת, אנו מאוד משתוקקים לאסוף כמה שיותר מידע ממקורות רבים, על מנת לקטלג את חשיבותו ולהיות בטוחים באופן שלא ניתן להפריכו שהחלטותינו הן עבור הטוב הגדול ביותר של הכול.

ה"סימן" שבקשת אותו, בלוסום... ה"סימן" שאת מרגישה שירומם את רוחם של כה רבים מכם... הוא, מנקודת מבטנו, משהו שלא שקלנו אותו נחוץ עד שדברת עליו באופן הרציני ביותר כפי שעשית. כיוון שבאמת, שאנו יכולנו לסדר רבים מכם אשר מרגישים כה משתוקקים שזה יתרחש. עם זאת...אין זה רק עניין של ללחוץ על כפתור ו"הנה זה". הרבה באמת, צריך לקחת בחשבון...באשר לצורה שזה צריך לקחת ו....

בלוסום: מתי? כיוון שאתם יודעים, ש"מתי" זה יתרחש הוא חלק גדול מזה.  כיוון שאני בטוחה שאתם מודעים,  שאין שום טעם בכך שאתם אומרים "אוקיי" אנו נותנים את ההמשך קדימה ו"עיניים לשמיים" וכו'... רק שזה יהיה עוד דבר שאנו מסיימים בלחכות לו! רק דבר נוסף להוסיף ל"רשימת המתנה". אני מקבלת באופן מלא שהבלבול העיקרי שלנו היה השימוש במילים "בקרוב" ו"ממשמש ובא"... האם אתם לא מסכימים?

פדרציה של אור: למדנו שניסוחים אלה פורשו שלא כהלכה...

בלוסום: עם כל הכבוד... על ידכם. אנו יודעים מה הם אומרים לנו...

פדרציה של אור: זה נכון... עם זאת "במרחב שלנו של אין זמן"... הם אומרים את אותו דבר לנו כפי שהם אומרים לכם. כיוון שכפי שאנו הצהרנו בתקשורות הקודמות... בהשוואה ל"מרחב ללא זמן" בו נוצרה התוכנית... זה באמת ממשמש ובא.

בלוסום:  מישהו כתב ושאל אם אתם יכולים לסייע לנו בביטול תוכנה של נשמותינו מ"אנרגיה אפלה יותר" אשר נראה שמונעת אותנו...כמה ימים, כה בחוזקה... מלהיות האור שאנו. אני הגבתי באומרי שאתם כנראה הייתם אומרים:" היו אהבה... רק אהבה". עם זאת, העניין הוא, חברים... "התכנות" יכול לגרום לנו להרגיש כה מגעילים לפעמים, שרק "להיות אהבה" אינה אופציה... כיוון שאנו מרוקנים ממנה. אני יודעת שזה זמין בקלות עבור "העליונים"... אבל באמת... אם הייתם כאן למטה לשבוע או משהו כזה...אתם בוודאי הייתם מרגישים את הכבדות שיש לנו להילחם דרכה על בסיס של רגע אחר רגע... לכן עייפתנו והצורך לדחיפה - עצה כלשהיא?

פדרציה של אור: היינו רוצים שראשית תסיימי את מה שרצית לומר... עם זאת נמנעת.

בלוסום: באמת? אוקיי... אני רציתי לומר שיהיו אלה "ניצוצות מבריקים" אשר קוראים זאת... ואני באמת מתכוונת לכך בכבוד... אשר נמצאים קדימה במעלה הסולם יותר ממני ומרבים... ויכתבו לספר לי שאני צריכה ללכת במסגרת ולהתכוונן/ להאזין/ להפעיל את האהבה שאני. אני "קולטת זאת". עם זאת, זה העניין... "התכנות" שלי יכול לפעמים לקבל את הטוב יותר שלי...בהרבה...ו"דרך החשיבה" תשתלט ותעקוב ישר אל הלב. וכן... אני יודעת לגבי חשיבה חיובית... אני יודעת די הרבה ממה שקבלתי לאורך הדרך... וניסיתי במשך שנים רבות רבות לשפר את הווייתי. אנו כולנו מנסים זאת... ובכן, אלה אשר הינם ערים. עם זאת... בוודאי עד עתה, אחרי כל מה שעשיתי בעצמי... אחד צריך להרגיש במרחב טוב יותר... לכן.. המשיכו...מה היתה שוב שאלתי? אה כן! איך אנו משתחררים מהתכנות שמעכב אותנו מלהיות מי שבאמת אנחנו?

פדרציה של אור: עכשיו יותר טוב?

בלוסום: אוה אכן!

פדרציה של אור: כאשר ענית לנשמה ששלחה את השאלה עם "היו אהבה... רק אהבה"...את היית לגמרי על המסלול. עם זאת... על מנת לפרוץ דרך תכנות זו... את צריכה לאפשר להווייתך להיות מחוברת למעלה בכל הזמנים... ודרישה זו היא להיות בהתמדה רבה בידיעה של להיות באמת...בהתכוונות/בהאזנה/בהפעלה... באופן קבוע... כיוון שאת לאחר מכן...את.

בלוסום: ואז, מי אנו כאשר אנו לא עושים את כל אותם דברים?

פדרציה של אור: את חלק קטן יותר ממך. כאשר את צופה בחייל צעצוע המכה בתוף...כאשר הסוללות טעונות במלואן... הוא מכה על התוף בכוח רב וצועד בקצב עקבי. כאשר הסוללות שלו מתחילות לדעוך..."המערכת" בשלמותה שהינה "הוא"...משתבשת. זה אותו דבר איתך... כאשר הסוללות שלך נחלשות...נראה כי שום דבר לא עובד כפי שזה צריך להיות.

בלוסום: כן... אז אנו מודטים... ואנו מודטים קצת יותר... ולאחר מכן, קצת יותר... ואנו אומרים את הצהרתנו היומית כדי לתת ביטוי למה שאנו משתוקקים עבור עצמנו ועבור הטוב הגבוה יותר של הכול. רבים, רבים מאתנו עושים דברים אלה...כיוון שעזבנו את גן הילדים בזמן טוב לחזור אליו עכשיו.. עם זאת, זוהי הנקודה שלנו, חבריי...כמו עם הסוללות כאן על כדור הארץ...לא כמו קריסטלים לאנרגיה מהמקום ממנו הגעתם...אחרי שהשתמשו בהן שוב ושוב...הן יותר לא בשיאן כפי שהן צריכות להיות. הן צריכות להיזרק החוצה ולהיות מוחלפות עם חדשות. אה.. האם אתם קולטים את המגמה כאן?

פדרציה של אור: בלוסום, אנו קולטים את המגמה שלך יותר ויותר ברור. נראה שככל שישנם יותר פרטים במה שאת מייחסת לרגשות אלה...יותר אנו "קולטים את התמונה". וזה מאוד עוזר באשר לאיך אנו רואים את המצב בו אתם בכדור הארץ מוצאים את עצמכם.

בלוסום: אני מניחה שהכול הוא בעיתוי. אף על פי ש... אולי הייתי צריכה להיות יותר ספציפית לפני שנים! רק נקודה לכאן... בהתייחס לכך שאתם מבינים אותנו יותר באמצעות מה שאני אומרת. כמה מרגישים שאם אתם המפקחים על המפקחים... את הייתם יודעים בדיוק איך אנו מרגישים, כיוון שאתם אומרים שאתם יכולים לעלות על האנרגיה שלנו וכו'.

פדרציה של אור: כן, אנו יכולים. אמרנו פעמים רבות שאנו יכולים "לראות את כדור הארץ" ולראות מה מצבו באמצעות אנרגית האור שנמצאת בכל מקום נתון. אנו יכולים באמת לעלות על מקום בו יש צחוק  ומקום בו יש כאב או מלחמה... בשל "מערבולת הצבעים והרטט" אם את רוצה. עם זאת, בלוסום... זוהי אנרגיה. אנרגיה זו מספרת לנו סקירה כללית על "אנרגיה של אחד"...לא את המחשבות של איך אנרגיה זו מרגישה.

בלוסום: ובכן... האם אתם אומרים ש...כיוון שלא הייתם אף פעם על כדור הארץ... אני מתכוונת אתם חברים במיוחד... אתם יכולים לספר מתי אנו נמוכים, בינוניים או גבוהים... עם זאת, אתם לא יודעים איך אותם נמוכים, בינוניים או גבוהים מרגישים?

פדרציה של אור: עד מידה מסוימת...יותר מכך, אנו לא יודעים מה אותו נמוך, בינוני או גבוה "חושב"... כיוון שאנו עובדים על "רטטים" מכם.

בלוסום: עם זאת, אתם חושבים, הלא כן? ובכן... אני קצת מבולבלת מכך. האם אתם אומרים שאתם לא יודעים, שכאשר אנו נעשים מודעים על משהו נורא שהתרחש, אתם רק יודעים איך אנו מרגישים  ברמת הרטט בניגוד למה  שהמיינד שלנו "עובר"? ואותו דבר כאשר משהו נהדר מתרחש?

פדרציה של אור: יותר או פחות...

בלוסום:  מה יותר ומה פחות?

פדרציה של אור: בכך... לא היינו... אנו, אשר מדברים איתכם עכשיו... המפקחים של המפקחים.. לא היינו אי פעם בצורת בן-אדם.

לכן, לא חווינו את הדחיסות ואת דפוסי החשיבה שזה עשוי לשאת איתה.

בלוסום: והתכנות... הבה לא נשכח את התכנות של "הבה נהייה אומללים ומקופחים, כיוון שאין שום דבר נוסף"

פדרציה של אור: אנו... המפקחים מרגישים אנרגיה.

בלוסום: עם זאת, אתם חיים "לחשוב", אחרת לא היינו יכולים שתהיה לנו שיחה זו.

פדרציה של אור: אנו מחייכים... כיוון שלמתקדמים כמונו כפי שאנו "בעינייך"..."השפה של המילים" היא איכשהו מה שאנו היינו צריכים "ללמוד" כדי לתקשר.

בלוסום: עם זאת, אתם חייבים לחשוב! לשוחח בפגישותיכם על "הסימן"... דורש מכך לחשוב, הלא כן?

פדרציה של אור: כן...עם זאת, זו הסיבה מדוע אנו אומרים יותר או פחות...כי זה די שונה מ"הרמה" האנושית  של תהליך החשיבה.

בלוסום: יכולה אני להעז לשאול באיזה אופן?

פדרציה של אור: כיוון שאנו מתקשרים באופן טלפתי בציר תקשורת מתקדם ביותר!

רגשות "נשלחות" בתדר של רטט אשר מביע "את המחשבה"...בהיעדר מילה טובה יותר...

בלוסום: אוה בבקשה נסו!

פדרציה של אור: אולי היינו אומרים "רגש"?

בלוסום: זה מספיק לי!

פדרציה של אור: ...אשר מציע את הרגש... את מה שהוא רוצה לתאר. רגשות טלפתיות מתורגמות מיידית על ידי אחר באותה רמה... לא באמצעות מילים... באמצעות רגשות.

בלוסום: ומה? של הראייה?

פדרציה של אור: נכון. הרגש שהולך עם הראייה!

בלוסום: ובכן, קצת כמו הקריאה שלי, אם כן. אני מקבלת את הראייה ולאחר מכן צריכה לפרש זאת באמצעות רגש המלווה זאת. מגניב... אני הרבה יותר מתקדמת בברור ממה שנתתי לעצמי קרדיט! אה! השמחה של ההומור!

פדרציה של אור: אני מודעים  שזה מעבר לזמן שהוקצה לנו לשוחח...

בלוסום: הייתי שמחה להמשיך...

פדרציה של אור: את זה אנו יודעים... עם זאת, אנו יודעים.... שלמרות שהרגשות בסדר עכשיו... האנרגיה "תהייה חסרה" לך מאוחר יותר.

בלוסום: אני מקבלת זאת לחלוטין... והאמינו לי; בימים אלה... אני צריכה את כל האנרגיה שאני יכולה לקבל... כמו רבים... עדין מרגישה עייפה באופן טיפשי לפעמים. ואתם עומדים לומר "זו האנרגיה" הלא כן?

פדרציה של אור: זו האנרגיה!

בלוסום: הא הא!! איזו אנרגיה ומדוע היא עושה אותה כה עייפים?

פדרציה של אור: זו העוצמה של אנרגיה חדשה שנכנסת... וכפי שהגוף שלכם יצא מהלך רוח שלילי ומתחדש...החלק "הישן" של עצמכם מתקשה להתמודד עם זה... כשהוא נסוג. זכרו.. כשהגעתם לראשונה לתוך  עולם כדור הארץ כרך נולד... אחד ישן במרבית הזמן על מנת להסתגל לתדרים שהוא מוצא את עצמו בהם. אותו דבר מתרחש כשאתם נעים לתוך תדרים חדשים יותר גבוהים יותר שאתם מוצאים את עצמכם בתוכם... ואתם "חושבים" שלא קורה הרבה!

עם זאת...היו כמונו... והרגישו... באמת התכווננו והרגישו... לאחר מכן אתם לא תהיו בכזה צורך לאותו "סימן" שאותו אתם מבקשים.

בלוסום: רוצים להתערב? זה היה תענוג... תודות רבות לכם. באהבה, באור ובאלומות אור של זהב.

פדרציה של אור: התענוג הוא הדדי, בלוסום.... ואנו מודים לכל אחד מכם אשר קורא מילים אלה בשביל צעידתכם המתמדת קדימה... אפילו כשההליכה נעשית קשה. עד שנדבר שנית... דעו שאנו לומדים יותר על מצבכם... ובאמצעות הלימוד מגיעה ההבנה!

בלוסום: אכן... אכן... אכן! להתראות!

 

Website: Blossom Goodchild

ניתן למצוא את גרסת האודיו של התקשור של בלוסום ב-http://www.youtube.com/watch?v=yo2O4qNnsFg


Website: Blossom Goodchild
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge