Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - March 10, 2018


מסר של Blossom Goodchild מיום 10 במרץ 2018

בלוסום: הלו חבריי. ובכן, שוב האינטרנט "לוהט" עם השיחה לגבי האירוע המגיע בקרוב. תקשורכם האחרון הופץ למרחקים ואנשים נרגשים לקבל את האפיזודה שובת הלב הבאה! אני אשאיר לכם את האופן בו תקשורת זו תזרום.

פדרציה של אור: ברכות של/מהסדר הגבוה ביותר לאחד ולכולם. אנו מודעים מאוד על ההתרגשות הנבנית עבור "אירוע" זה וזה יכול רק להיות דבר טוב. אחת מהמטרות המוחלטות של זמנכם על פני הפלנטה כדור הארץ היא לשמור על הרטטגבוה הזה והיא מבשרת טובות על ההרפתקאות המגיעות.

בלוסום: יש לי שאלה, אם יכולה אני? חלק אומרים כי נשמות רבות שטרם התעוררו תילקחנה על פני סיפון הספינות כאשר אירוע זה מתרחש.... על מנת לרפא ולהכין וכו' בגין הרטט הגבוה יותר על פני כדור הארץ...ולאחר מכן תוחזרנה. בעוד שמקור אחר אומר כי נעבור דרך מסך (סוג של דבר) ונלך למקום אחר. מה אתם חושבים על כול זה?

פדרציה של אור:  ראשית, היינו מודיעים כי לא תהיה העברה לתוך "מקום" אחר. עם כבוד, מה יהיה הטעם? כיוון שהסיבה להיותכם על פני הפלנטה בזמן זה הוא להעלות את הרטט שלה.... על מנת להעלות אותו לתוך העולם/הרטט הגבוה יותר. לא יהיה טעם לנטוש את הספינה, כאשר אתם כאן כדי "לקחת אותה אתכם".

אולם, לאחר האירוע יהיה... בתוך/על פני...כדור הארץ, שינוי כזה גדול באטמוספירות שזה ירגיש בוודאי כאילו אתם התקדמתם לתוך רטט גבוה יותר.

"השטיפה" שדברנו עליה.... היא בעלת רטט גבוה במידה עצומה... וברגע שהיא מתרחשת, כול דבר ירגיש כאילו השתנה.

בלוסום: האם זה יסתיים לגמרי?

פדרציה של אור: אכן. עם זאת, כול דבר בתוך שינוי זה הוא אותו הדבר.... רק מורגש ונראה אחרת. ברגע שהאבק שוקע.... הדברים ייראו שונה ועם זאת, אין הם שונים. אני-הנשמה יהיה שונה מאוד ולכן "ראיית" הדברים תהיה באור שונה.

אין אנו יכולים לפרט בדיוק אלו תגובות תקרנה. כיוון שכול נשמה רוטטת בהתאם ל"מצבן" ולכן, תחווינה "את זה" מנקודת המבט של אני-הנשמה שלהן.

עם זאת, באופן כללי... ללא ספק... מעל לכול ספק... לא תהיה נשמה אחת שלא תהיה מודעת לכך.

זה לא יתרחש בחילוף פנימי בלבד. כיוון שזה יהיה בהחלט גם חוויה פיזית "חיצונית".

הרבה ממה שאנו עומדים לומר אזכרנו לפני כן.... במהלך השנים.

בלוסום: סליחה אבל, עם זאת, זה מה שגורם לי להיות קצת סקפטית. לא על זה שזה אי פעם קורה, כיוון שאני יודעת שזה יקרה... יום אחד. יותר מכך, לגבי התזמון. עם כבוד, התלהבנו מאוד על נושא מסוים זה כה פעמות רבות לפני כן.

פדרציה של אור: אנו מודעים לכך. בלוסום. עם זאת, כפי שאמרנו.... יום אחד זה יתרחש והיום האחד מתקרב במהירות.

בלוסום: זוכרת כי מילה זו "מהר" דומה מאוד ל"בקרוב" הרגיל. אין אני מתכוונת להיות ספקנית... רק, על נתיב זה דרכנו פעמים רבות! בבקשה המשיכו.

פדרציה של אור: תהיה תצוגה כזו שעיניכם לא חגגו לפני כן.

בלוסום: כמה זמן זה ימשך?

פדרציה של אור: ימים.

בלוסום: וואו! חשבתי שעמדתם לומר כמה שעות לכול היותר.

פדרציה של אור: התצוגה תהיה לא רצופה כ/של עצמה, על מנת לשמור על יציבותם של אלה שחווים אותה... ב/על רמותיה השונות. זה חשוב לדעת כי האנרגיה שהיא מביאה תתקבל ברמות שונות..... עקב הרמות השונות. תדרי הרטט שאחד חי אותם פנימה.... בתוך עצמם.

אמרנו כי חלק לא יוכלו להתמודד/להתגבר עם הגודל מעין זה של "מבנה הגל" והחלטתם תהיה לעזוב את הפלנטה ולהמשיך להשקיף ולהיות חלק ממנה "ממקום אחר".

בלוסום: האם אלה יהיו רבים או רק מעטים?

פדרציה של אור: אין אנו יכולים לומר.... כיוון שזו החלטה רגעית של חלקו של כול אדם באם להישאר או לעזוב.

בלוסום: בוודאי, מרביתם ירצו להישאר? המתנו מספיק זמן ארוך לכך כדי שיתרחש, מדוע להתחמק ברגע הקסום?

פדרציה של אור: כיוון שלא כולם אפשרו לעצמם או, בחרו... להפוך למודעים להתרחשות אירוע מעין זה ו"ההפתעה" של הלא מובן בידע זה פשוטו כמשמעו "תפחיד אותם עד מוות".

בלוסום: או אלוהים.... זה קצת קשה!

פדרציה של אור: בכלל לא. "העברתם" לא תהיה חמורה. זה יהיה כה עדין כיוון שזה לא יכול להיות משהו אחר, עקב האהבה הזמינה באותו זמן.

רבים "חתמו" לעשות את עבודתם לאחר האירוע. וכה רבים, כפי שאת יודעת,בלוסום, מוכנים וממתינים ועשו כה בסבלנות במשך זמן כה רב.... כך שהם יכוליםלעשות את מה שהם הגיעו לכאן לעשות.

מרביתן הגדול של הנשמות המרגישות בזמן זה חסרות ישע וחסרות תקווה ועשו הרבה במשך שנה. בידיעה שהן נמצאות כאן כדי לעשות משהו.... עם זאת, מבלי לדעת מהו אותו משהו.

לאחר אירוע זה... זה יהפוך כה ברור מאוד... הכול יגיע אל האור.

תהיינה כה הרבה נשמות אבודות.... רואות/מחפשות... את "האנשים" שהוכנו מראש עבור "הגעה" זו. והן תימצאנה בשל האור הפועם מהן. כפי שאמרנו לפני כן...כמו מגדלור... המאפשר לנשמות לדעת היכן הן נמצאות אף נשמה לא תאבד.

אתם/אנחנו כולנו בזה ביחד.

בלוסום: ישנה שאלה אקראית מאוד שפשוט קפצה בראשי. הנה זה בא! האם "ישו" מעורב בזה? אני יודעת כי אירוע זה מוזכר בכתבי הקודש ( לא יכולה לומר לכם היכן!).

פדרציה של אור: אנו עונים בכן שמן מאוד (הסכמה מלאה)!

בלוסום: לא מתאים לכם לענות כך! באיזה אופן הוא מעורב?

פדרציה של אור: במובן זה שהאנרגיה שלו הינה חלק מזה.

נשמות רבות מאוד מהסדר הגבוה ביותר/המיקום תהיינה כאן כדי לראות את זה.

הן נמצאות שם כדי להגן על החוויה בהחזיקן את האור... על ידי עיגונו... כמיטב יכולתן.

אף פעם לפני כן זה לא התרחש.

למרות שזה היה הנושא במשך עידנים.... יש עדיין את הבלתי ידוע בתוך זה.

בלוסום: ישנן שאלות כה רבות שאיני יודעת היכן להתחיל. האם בוודאות יהיה כיבוי אורות/האפלה?

פדרציה של אור: לא ידוע! ישנה אפשרות עצומה לכך. עם זאת זה... לא יהיה/לא יכול להיות.... בעל גוון "מפחיד".

זכרו.... כול אחד... זכרו....

זהו האירוע הגבוה ביותר המנוהל ב/כ/דרך/של אהבה.

ההרגשה "שמכה" אתכם.... גל האהבה ש... מכה/שוטף אתכם...הוא כמו שום דבר שהתקרבתם אליו.

לכן, אם "הכוח" צריך לפוצץ נתיך לזמן קצר... אפשרי שאפילו ימים... לא תהיה הרגשה של פחד. אחד יהיה  באושר כזה בידיעה שאהבה היא הכול והשינוי קרה...שדבר קטן כמו זה.... אם זה מתרחש... לא יהיה חשש או תוצאות לכך.

אין אנו יכולים לתת הגבלת זמן כפי שאתם מבינים ועם זאת... לא יהיה עניין במחשבים שלכם, כך שאין זה משנה אם הם עובדים או לא.

לא יהיה עניין בשווקי ניירות ערך או במערכות הפיננסיות... לא יהיה עניין בשום דברהשונה מההרגשה שאתם מרגישים והולכים מסביב בהלם.... מכירים אחד את השני.

השבת הביטחון מבעלי ידע תינתן וכשהכוח הראשוני של האירוע נרגע קצת... אחד יתחיל "להתאושש".

אי פעם שום דבר לא....ייראה/יהיה... שוב אותו הדבר.

הכי חשוב.... לרצונותיו, לאינטרסים שלו ישנה נקודת מבט שונה.

המיקוד יהיה על אהבה ואוהבים.

הדברים שהיו פעם כאלה צורך חשוב בחייו של אדם.... ירגישו שהם כה שטחיים.... בהשוואה לימים העתידיים לפנינו.

בתוך הכוח שמתלקח ומותמר... תהיינה מתנות מתעוררות שהן גם מבדרות וגם מרגשות.

מחשבות תשתנינה ממה שאדם צורך  עכשיו על מנת פשוטו כמשמעו לשרוד ולהתקיים.... למחשבות של שיפור עבור הכול.

אחדות של נשמות.

בלוסום: אני פשוט הבנתי שלא דברנו לגבי חלק ההולכים בספינות כדי להבריא?

פדרציה של אור: מה שהיינו אומרים לגבי זה, שזו תוכנית אפשרית... בתלות במה שמשפיע על מי ועל כמה.

ישנן "תוכניות אפשריות" רבות במקום. עם זאת, היינו אומרים.... אלה בימים לאחר מכן.... לא במהלך ההתרחשות.

בלוסום: אלו תוכניות אפשריות אחרות נמצאות שם?

פדרציה של אור: בהחלט האיחוד של העולמות!

ישויות "ממקומות" אחרים יהפכו דבר שבשגרה לפגוש ולברך במשך זמן.

בלוסום: האם תהיינה ספינות בשמיים במהלך האירוע?

פדרציה של אור: לא. אחרי.

הכוח של אירוע זה הוא חזק מדי עבור כלי רכב כלשהוא שיהיו בטיסה.

בלוסום: האם זה יהיה בכול מקום? בשמי כול מדינה?

פדרציה של אור: כן.

בלוסום: מה לגבי מטוסינו. ישנם תמיד רבים בשמיים בכול זמן נתון.

פדרציה של אור: הם ינוטרלו לפני המראתם.

היינו אומרים "שסימני המודעות" שיהיו במקום מובילים למעלה אל האירוע.

זה משתנה במידה גדולה. עם זאת, אחד יהיה "מחוץ לעניינים" החשמליים. ציוד חשמלי יושפע במידה רבה כשמתחיל האירוע המוביל להצגה!

בלוסום: אלו סימנים אחרים?

פדרציה של אור: כלפי פנים, ברמה האישית, לבו של אחד ירגיש שזה מגיע.האנרגיה של זה היא כה עוצמתית.... שאחד לא יכול לדעת כי משהו עומד להתרחש.

רבים ירגישו שהם חווים את התחלתה של התקפת לב. לא כך.... רק הרטט הגבוה יותר אומר שלום.

תהיה תועלת עליונה לנשום עמוקות לפני במהלך ולאחר.

אם יש משהו בעל ערך להעביר זה יהיה לומר לאחרים לנשום באמצעות זה.

בלוסום: האם זה יהיה מפחיד? הלא ידוע יכול להיות!

פדרציה של אור: לחלק, כן. כיוון שהם יחשבו כי העולם מסתיים.

ההיפך הוא הנכון, נשמות יקרות. היינו אומרים, זו רק ההתחלה... שוב.

פלאות מעין אלה עומדות להיות עדות.

זה כה מרגש. לא רק שהאינטרנט שלכם לוהט/תוסס... היקום שלכם מרעיף כזושמחה לגבי כול סיכוי.

בלוסום: אני יודעת שאנו קרובים לסופה של הפגישה עם זאת, דבר אחד נוסף. האםאירוע זה קשור כלשהו עם הסיבה מדוע כה רבים מרגישים כה נואשים, כך... מה הם...? דמעות רבות, רבים מוכנים לוותר וללכת הביתה. בוודאי היינו צריכים להרגיש את ההיפך אם זה היה מתקרב כה קרוב?

פדרציה של אור: המכות האחרונות משתחררות. זכרו, אתם מפזרים אנרגיה עבור הכול... לא רק עבור עצמכם. היינו משווים את זה לטיהור של מחויבויות אכזריות מהנשמות האבודות והנחלשות.

אלה  שהינם רגישים לכול האנרגיות עובדים כאינדיבידואלים, עם זאת עושים זאת עבור האחד.

הכול יהיה טוב.

אנו מודעים שיש כה הרבה לדבר עליו, עם זאת אנו מזכירים לנשמות על המטפורה (דימוי) של ענן לבן אשר בה... טוב יותר רק לאכול מעט ריבועי שוקולד בכול פעם, במקום את כול החפיסה, אשר משאירה אחד מרגיש מותש ומנומנם... מכובה... מבקש שהם היו לוקחים חתיכה קטנה בכול פעם.... משאירים מרחב לעיכול לפני שמעכלים יותר.

בלוסום: ובנימה זו, אני אעזוב. באמת איני יודעת מה לחשוב על כול זה.

פדרציה של אור: יכולים אנו להציע כי כאשר את חושבת על כך....דעי  שזה עבורהטוב הגבוה ביותר של הכול  וכיוון שזה תזמון אלוהי.... זה יהיה במועד המושלם.

הכול הוא אכן מאוד טוב.

בלוסום: תודה לכם. באהבה ובהכרת תודה.... בשירות בלוסום.

ניתן למצוא את הקישור לאודיו לתקשור זה הנקרא על ידי ועל ידי ג'ו פנה כאן:

http://www.youtube.com/watch?v=wQQUoRrSVc0

פרויקט משני המשחק -

http://www.youtube.com/watch?v=3cUD63O3fyw

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge