Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - December 9, 2018


מסר של Blossom Goodchild - מיום 9 בדצמבר 2018

בלוסום: שלום לכם! אני מרגישה בהירה ומוארת ומוכנה לשוחח! עצמכם?

פדרציה של אור: אנו אכן של בהירות שממלאה לחלוטין וכיף להיות בפנים.

בלוסום: אני אוהבת את סגנונכם ואת שורת הפתיחה! שאלה נשאלה לכם והיא "האם אנרגיות חדשות אלה משנות אותנו מבחינה אנטומית ופיזית כתוצאה מיישורנו/הפעלתנו? האם זה יהיה ברור יותר בחלק  מאשר באחרים? תודה לכם עבור כול תשובה שתוענק.

פדרציה של אור: תודה לך. היינו מציעים כי אנטומיות ופיזיות של אחד אכן ייערכו מחדש, כיוון שרמותגבוהות יותר של אנרגיה מתערבות עם כול מה שיש. באשר לכה הרבה "שחוצה את נתיבכם" בצורות ההצעה... על ידינו/דרכנו... היינו גם מוסיפים, כי כה הרבה בסיוען של מחשבות שיש לאחד. הייתם עשויים להבחין בהשפעה המזרזת בתוך/על מתן ביטוי עם אנרגיות גבוהות יותר אלה. לפעמים, הן יכולות להיות מהירות כמו המחשבה שהוצעה... שם, הפתעה בלתי צפויה, היא התוצאה. לכן, היינו אומרים בבדיחות...היו מודעים למה שאתם משתוקקים... למה שאתם חושבים!

בלוסום: אני מבינה את זה. כה אהבתי זוג עגילים שהיו לי... נוצות! היתה לי המחשבה "אני מקווה שאני לא אאבד אותן אף פעם"... ביום למחרת, אחד אבד! ובכן חזרה לגוף, אם יכולים אנו?

פדרציה של אור: מי שאתם...צריך להיות מסופר באמצעות "מי שאתם"...על מה שהוא משתוקק. אנרגיותגבוהות אלה זורמות פנימה כדי לסייע. זו מטרתן. אם אחד רוצה כי המחלות של הפעילויות הפנימית של הגוף תעלמנה.... או תהליך ההזדקנות "ייעצר"... אזי אחד חייב, במלוא הביטחון... במלוא הידיעה... לאפשר ל"עצמי" לדעת כי זו היא התוכנית.

בלוסום: ובכן, אתם אומרים כי כול עוד אנו מאפשרים "לעצמנו" לדעת כי אנו רוצים לסגת פיזית בגיל או, אין אנו "דורשים" יותר מחלות שחשבנו ברמה המסוימת שלנו תשרתנה אותנו... כי אנו פשוט נספר לעצמנו זאת... וזה יתרחש?

פדרציה של אור: בקליפת אגוז... זה של אמת.

בלוסום: ומחוץ לקליפת אגוז?

פדרציה של אור: זה עדיין של אמת.

יש לכם את הכוח להיות בכול דרך שאתם רוצים להיות. עם זאת, למרות שאתם יכולים לומר... "כן, אנו יודעים זאת, לכן, אנו נעשה זאת... אנו נגרום לכך להתרחש"....אתם צריכים להבין שזה לא יתרחש בין-לילה, כיוון שזה שלכם.... השלם/הכול... מערכת שגם צריכה לדעת זאת. כול תא, כול רקמה, כול עצם, כול שריר, כול דבר שאתם "מאמינים" שאלה אתם, צריך גם לדעת זאת באמת, אחרת, "השינוי" לא יכול להתרחש.

בלוסום: ובכן, איך אנו מאפשרים לידע זה להיות ידוע עמוק בתוכנו?

פדרציה של אור: באמצעות הידיעה של זה עמוק פנימה.

בלוסום: תודה לכם על כך! אולי לא הבנתם אותי?

פדרציה של אור: אה! הבנו! הביני כי כה הרבה מהעולם שאתם "חושבים" שאתם חיים בו... הוא לא כפי שהוא למעשה. אתם צריכים לחפש עמוק פנימה כדי לדעת זאת.

בלוסום: האם אתם מתכוונים באמצעות התכנון שמתוכנן ל...להקטין אותנו/להסיח את דעתנו... ולקחת מאתנו את כוחנו?

פדרציה של אור: אנו אומרים כי כוחכם לא נלקח... הוא לא יכול אף פעם להילקח.

כיוון שאתם הכוח בעצמו.

"תכנות" זה גרם לכם "לחשוב" בדרך מסוימת. אתם חושבים על זה ועל זה לגבי זה או זה. אנו מספרים לכם עכשיו לחשוב את זה לגבי זה וזה לגבי זה.

בלוסום: אתם נמצאים בכושר... ובכן, אתם מתכוונים לסובב את העניינים?

פדרציה של אור: כן. לגמרי! הכוח בעצמו לא יכול "להילקח".

הוא אתם.

אנו הגענו לשיחה אתכם כדי להסביר ידיעות אלה... כי אתם, חייבים אם כן, לדעת!

אתם חייבים להאמין בעצמכם ולהרגיש עמוק בתוך ידיעות אלה. ככול שאתם עושים יותר כך... ככול שאתם בוחרים יותר להתיישר עם אמת זו... כך יותר "תוצאות" תוצגנה לכם.

אפשרו לנו לנסח זאת לכם? האם אתם חושבים כי הבורא האלוהי של בני האדם האלוהיים היה מתכנן את המבנה היפה וכול פעילותיו הפנימיות של הגוף להתקמט, להביא כאב ובסופו של דבר לוותר על תפקודו, בשל אפיסת כוחות של "החיים עצמם"? ברצינות?

לא. זה, כמובן, אין זה כך. מה אלוהי בכך? האנושיות המדהימה שלכם תוכנתה להמשיך עד שאין אתם יותר צריכים לחוות את הפלנטה. לכן, הייתם בוחרים פשוט, להשכיב את הגוף... או להתמוסס בחזרה לתוך אנרגיה... או היה נעשה הסדר עבור נשמה אחרת לתפוס גוף זה.

אתם, על מנת לקבל בחזרה כוח זה של אלוהיות בתוך גופכם, חייבים לדעת זאת כמציאות. אתם חייבים לקחת את הידע שלכם לתוך ההבנה כי הפיזיות שאתם מותנים לצפות... היא פשוט... התניה. התניה שהפכה לכה שקועה במאוד רטטים ש... הם/היו... זה ידוע לכול כי אחד מזדקן, מתקמט ועוזבים. לעיתים קרובות, בדרכים משפילות וחסרות כבוד ביותר.

לכן... אתם חייבים לתכנת מחדש התניה זו. לא ראיתם את השקרים שסובבו אתכם.

אתם צריכים להבקיע דרך ולהשתחרר.

זה, זה מי שאתם חושבים שאתם... אין זה מי שאתם.

חפשו את נשמותיכם. חפשו עמוק את נשמתכם עבור האמת שלה. זכרו את התכנון היפה שנוצרתם בתוכו. כזה יופי! אתם שומעים סיפורים שסופרו אולי על "ישויות" ממקום אחר" בעלי נעורים נצחיים, בעלי גמישות... בעלי ידע מודע... אלה מי שאתם!

חדשו את עצמכם!

האם אתם חושבים כי אתם מסוגלים לכך?

בלוסום: אני באופן אישי? אה, איני יודעת איך לענות לכך. אם הייתם שואלים, "האם את חושבת שזה אפשרי?"... הייתי אומרת, כן. עם זאת, אני, למעשה נותנת ביטוי ש...פשוטו כמשמעו נותנת ביטוי ש... אני לא בטוחה. לכן, אני רואה את הנקודה שלכם. אין זה שאיני חושבת שזה אפשרי. אני יודעת שכול דבר הוא אפשרי. עם זאת... אני כאן יורה לעצמי ברגל. כיוון שאם אני יודעת כי כול דבר הוא אפשרי, מדוע לא אהיה מסוגלת לעשות זאת באופן אישי?

פדרציה של אור: אתם מבינים, זה מה שאנו מנסים להסביר, בלוסום. אתם צריכים לקחת את מודעותכםלידיעה הרבה יותר עמוקה וחזקה על מה שיש. אם אתם מאמינים כי כול דבר הוא אפשרי... אזי זה מגיע מנקודת מבט שלא בלב שלם... עם כבוד. עם זאת, כאשר אתם יודעים כי כול דבר הוא אפשרי... זה משנה את המשחק.

בלוסום: ובכן, איך זה יכול להיות שאני מקבלת באופן מלא כי כול דבר הוא אפשרי.... והגעתי למסקנה לפני זמן רב ועם זאת.... אני באמת לא יודעת זאת? איך יכול אחד לקבל ועם זאת, לא לדעת....אם אתם מבינים את הדילמה שלי?

פדרציה של אור: "הדילמה" שלך... כפי שניסחת זאת, היא בדיוק מה שאנו מדברים עליו. את צריכה להביא את הקבלה של הבנה זו... לקבלה של ידיעה של זה.

בלוסום: כן. אני מבינה זאת.... עם זאת, איך? אם אני יודעת שאני אפטר מכול מכאוביי וכאביי ואניע את הפיזיות שלי לתוך אנרגיות בעלי רטט גבוה יותר..........

פדרציה של אור: יכולים להפריע? הפיזיות שלך צריכה לנוע אתך לתוך אנרגיות בעלי רטט גבוה יותר.

בלוסום: אני יכולה להרגיש כי אתם רוצים לומר כה הרבה לגבי זה, עם זאת, קשה למצוא את נקודת ההתחלה. אני אנסה ואפתור מסה זו של ידע שהציף את הכול בבת אחת.

פדרציה של אור: הפיזיות שלכם משתנה עם הסיוע של הרטטים הגבוהים יותר שנכנסים. דברנו על "הודעות פיזיות בלתי רגילות", כפי שהפיזיות עושה זאת. אולם, באותו הזמן.... זה יכול להיות מאודבסיועכם... באמצעות שליחת הקודים/המחשבות לכול הפעילויות של גופכם שאתם מסייעים לו בהתרוממות זו... בהתמרה זו.

דמיינו את גמישותכם החדשה. דמיינו והרגישו את דרככם לתוך מבנה הגוף החדש שלכם. ספרו לגופכם, באמצעות לאהוב אותו עבור מה שהוא עכשיו.... כי ביחד, אתם מניעים אותו לתוך צורה מפוארת יותר של עצמו.

נשמות יקרות, כשאתם מכירים את האור בתוככם... בדרך זיהוי שלא הייתם מסוגלים לה, עד עתה... אתםתדעו כי מה שמתרחש, עושה זאת בכול הרמות.

בכול הרמות שאתם "מתמזגים" עם אנרגיות אלה המוכפלות פי שלוש הזורמות לתוך הפלנטה שלכם ולתוך הווייתכם.

אתם משודרגים כשאתם ישנים. זו הסיבה מדוע כה רבים, בעת התעוררותם, מרגישים כאילו עשו עבודה של יום. שדרוגים אלה של כול דבר שאתם... לוקח להם קצת זמן "לשקוע פנימה".

עם זאת, דעו כי זה מה שמתרחש. אפשרו לזה להתרחש. קבלו שזה מתרחש והיו שמחים.

זה כה חשוב מאוד לדעת זאת כמציאות שלכם!

כה הרבה נח לפנינו, כאשר ידיעה זו של אור בתוככם תהיה העוגן שלכם. כאשר אתם צריכים להיאחז באמת זו של "מי שאתם", על מנת להישאר מקורקעים ולהיות הגיוניים על כול דבר.

זה כה קרוב מאוד עכשיו להפוך לעולם של תוהו ובוהו ולכן, אנו שולחים מילים עם כמעט תחושת דחיפות... בכך... אתם צריכים לקחת את הכרתם על העצמי האמיתי להטביע אותו לתוך לבכם, גופכם ונשמתכם.

כול חלק מכם חייב להגיע למימושה של אמת זו על מנת להתקדם עם תוכניותיכם כאשר הזמן עליכם.

דברנו כה לעיתים קרובות וכך גם האנרגיה האלוהית של ענן לבן...על "המצב" שבו לכול נשמה שהתעוררה יש מעטפה בתוך הצד שלכם... וכאשר הזמן מגיע ... המעטפה תיפתח ושם יהיו ...."פתקים/צווים" שלכם... על מה ש"אתם" כיחידים צריכים לבצע.

לבסוף, אתם תדעו מדוע אתם נמצאים כאן. כיוון שכה רבים מרגישים כי יש כה הרבה יותר לסיבה מדוע הם כאן, מאשר הם מרגישים ברגע הנוכחי.

הכינו את הווייתכם... באמצעות הידיעה באופן עמוק את האמת של האור שהינו אתם.

ו....

עם ידיעה עמוקה זו... האור שלכם יזרח יותר בבהירות מאשר אי פעם לפני כן... כשאתם גם מרגישים את איתנותו של הכוח שנח בתוככם וכול מה שאתם יכולים לעשות אתו... עבור הטוב הגבוה ביותר של הכול.

אתם תשתחררו... ובתוך החופש שלכם, יש לכם את המפתחות כדי לפתוח את הדלת עבור מיליונים אחרים שאינם מודעים שהם שועבדו.

אנו מרגישים כי זה מספיק  עכשיו באופן אנרגטי, לצרוך.

אנו מאמינים בידיעתנו....

כפי שאתם חייבים.

אנו יודעים כי אתם יכולים להרגיש את האנרגיה של האמת במילים אלה בתוך מרחב הלב המופעל שלכם בזמן זה.

הישארו באמת זו.

כה קרוב עכשיו....

בלוסום: אני לא אשאל "למה"? כיוון שבוודאי, עמוק פנימה... אנו יודעים! בהכרת תודה כה רבה, בשירותאוהב... אני (I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge