Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Wanderer of the Skies - April 14, 2012

Wanderer of the Skies - April 14, 2012

درویش آسمانها :

درود ما از فدراسیون کهکشانی.
امروز امیدواری عمیقی در جهان مشهود بود ، چه افکار عمومی بر دستگیری مفسدان جهانخوار و ونوسازی سیستم مالی که هدف همه ملتهاست متمرکز بود ، عمق فاجعه بر اینست که این جهانخواران با هماهنگی کامل یکدیگر حقوق حقه مردم جهان را پایمال می کردند. موضوع اینجاست که ما تلاش می کنیم بدون بخطر انداختن موفقیت اقدامات جاری خود ، درباره نتایج ثمر بخش آنها که طی چند هفته آینده به ظهور خواهند رسید صحبت کنیم.

آماده دریافت اخبار مهمی از سراسر جهان مبنی بر پیروزی شما (ملتها) بر کسانی که تا کنون با شما هم آواز نبودند باشید. این اخبار نتایج بسیار مهمی در هشیاری و آگاهی همگانی افرادی که تا کنون در بی خبری و نا آگاهی بسر برده اند در بر داشته از منابع زیادی از جمله رسانه های گروهی که در حال شانه خالی کردن از زیر بار کنترل مفسدان جهانخوار هستند پخش خواهند شد. حقایق ، آنهایی را که مخالفت و مقاومت می گنند زیرپا له نموده راه را برای کسانی که آرزومند افشای واقعیتها هستند باز خواهد کرد. این درز خبرها اکنون به سیل اخباری بدل شده که نتیجه آن اعلام رسمی حضور ملل دیگر کرات جهان هستی (Disclosure) خواهد بود.

درواقع ، چندی پیش ما آماده افشای اخبار همه جانبه و شلیک موشکهای (خبری) خود بودیم ولی اکنون بخوبی می بینیم که هیچ مقاومت و حتی عملیات ظعیف نظامی هم بر علیه اقدامات ( صلح جویانه ) ما در جهان صورت نخواهد گرفت ولی سیاست وحشت آفرینی (مفسدان جهانخوار) سبب خواهد شد که افکار بسیاری از مردم بر احتمال حمله اتمی تروریستی متمرکز شده (و متوجه اخبار واقعی نشوند) . اما ما همیشه گفته ایم که چیزی برای ترسیدن وحود ندارد.
ملت و کشور ایسلند برای آزمایش سیستم مالی بهتر و مناسبتر در کره شما (کره زمین) انتخاب شده
اند. دنبال کردن اخبار پیشرفتهای آنها در این زمینه اقدامی شایسته است ، چه این برنامه مالی همه ملل جهان در کوتاه مدت خواهد بود. ما همیشه گفته ایم که چنین اقداماتی (اصلاح طلبانه) از طریق دولتها و ملتهای بزرگ صورت نخواهد گرفت ولی وقتی بیشتر کشورها یک بیک بدان پیوستند ، آنها نیز به آهستگی به آن روی خواهند آورد.

زمان پایان تردیدها و آغاز امیدها رسیده ، شما بزودی تغییرات سریع و سرگیجه آوری را که برای همگان ملموس و مشهود خواهند بود تجربه خواهید کرد. آماده باشید که این تغییرات خواهند آمد و کره زمین نیز در قبال عشق و امید شما واکنش نشان خواهد داد. در حقیقت کره زمین تغییرات خود را آغاز نموده که بنفع همه خواهد بود. بخشی از این تغییرات زمین لرزه های بزرگی خواهند بود که البته حداقل تلفات را خواهند داشت.

ما همیشه با شما که خانواده ما هستید بوده منتظر اتحاد مجدد و شانس تقسیم عشق و شادی خود با شما هستیم.

درویش آسمانها
با امید صلح

Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge