Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Montague Keen - November 11, 2012

Montague Keen - November 11, 2012

مونتاگ کین ۲۱ آبان ۱۳۹۱

بیاد بیاورید ، شما می توانید بهرچه که انتخاب می کنید باور داشته باشید ، ولی مسٌول آنچه که بدان باور دارید هستید.

این کلمات نشانگر اهمیت چیزی است که برای باور کردن انتخاب کرده اید. بیش از این نمی توانید چشم بروی آنچه که در اطراف شما می گذرد به بندید. حاکمان جهانخوار (Cabal) نقشه هایی طرح کرده اند که اگر شما بدانید تا مغز استخوانهایتان بلرزه در خواهد آمد. همانگونه که می دانید ، آنها برای نابودی جهان شما ، نقشه خود را در نهایت دقت دنبال کرده اند. آنها بیش از این شما نخواسته و یا احتیاج ندارند. بهمین جهت سیلی از ذرات ریز آلومینیم در آسمانهای شما سرازیر کرده اند ( اشاره به کمتریال Chemtrial است که بطور روزانه روی تمامی شهرها و مناطق مسکونی کشورها بوسیله هواپیماهای تانکر بدون آرم و شماره ثبت پاشیده می شود) وفلوراید در آبهای آشامیدنی شما می ریزند که سبب بیماریها و درد و رنج بسیاری است. پس چرا همچنان بی کار ایستاده و اجازه می دهید که خود و عزیزانتان در معرض چنین اقداماتی واقع شوند؟ زمان آن رسیده که اقدام کرده و نوع بشر را حفاظت کنید. تو ، عزیزم (خطاب به همسرش)پنجاه سال پیش شنیده ای که انسانها برای تغییر و انتقال آماده اند. حاکمان جهانخوار (Cabal)برای جلوگیری از این امر غذای (GM = Genetically Modifoed Food) تغییر ژنیتیکیداده شده ، کمتریال (Chemtrial) و غیره را رو کرده و مانع این روند طبیعی شده اند. اینک شما در تلاش و مبارزه اید که این مهمترین کار را به آخر رسانید. آیا قصد دارید که اجازه دهید شانس خروج از بعد سوم را هم از دست بدهید؟

هوشیاری با شنیدن حقایق افزایش نخواهد یافت ، بلکه با تحقیق و جستجوی آن فزونی خواهد یافت.

این یک دوران بحرانی برای نوع بشر است. شما وقت زیادی ندارید و باید مسٌولیت پذیرفته اقدام کنید. راههای بسیار زیادی وجود دارند که شما را به حقیقت می رسانند. بدنبال آن در مذهب نگردید که پیدایش نخواهید کرد. در قلب خود به جستجوی آن بپردازید که شما را براه درست هدایت خواهد کرد. آنها روند انتقال شما را پنجاه سال پیش متوقف کردند. آیا اجازه خواهید داد دوباره چنین کنند؟

اهالی منظومه آندرومدا (Amdromeda) با نیت یاری رساندن ۱۴ سال پیش تلاش کردند خود را بشما بنمایانند ، ولی ترس از ورود به ناشناخته ها مانع آن شد. آیا شما آمادگی ابراز شجاعت و اعتماد به دانسته هایی که موجب برخاستن شما برای کسب حقیقت و نور شود داشته بیش از این رژیمهای فاسدی را که برای نابودی شما طراحی و ساخته شده اند حمایت نخواهید کرد؟

آنها طرحها و نقشه های خود را پنهان نمی کنند. آنها اطمینان دارند که شما باندازه ای با مسایل پیش پا افتاده و بی ارزش مشغولید که به آنچه که آنها انجام می دهند توجهی نخواهید کرد. شما موارد بسیار زیادی دارید که متوجه آنها باشد. تصمیم با شماست که کی اقدام کنید. لطفا" بی کار ننشسته و نگذارید که کره شما بواسطه طمع نابود شود. این حق الهی هر روحی است که در هوای پاکیزه تنفس کرده ، آب خالص بنوشد و عذای سالمی را که طبیعت برایش فراهم آورده بخورد.

در زندگی بسیاری از شما دخالتهایی شده که موجب پریشانی و ترس فراوان شده است. این اعمال خود نشانگر ناامیدی شدید آنهاست. یکدیگر را حمایت کنید. بگذارید دیگران هم بدانند که تنها نبوده ، زنده خواهند ماند. در این اوقات شما به یکدیگر نیازمندید. هر چیزی می تواند ترسناک باشد اگر آنرا درک نکنید و یا ندانید از کجا آمده است.

نیروی ذاتی و درونی خود را بار دیگر کشف کنید. شما قادر به این کار هستید. فقط باید بپرسید. نوع بشر از مهلکه های بی شماری جان بدر برده. هنگامی که تاریخ راستین را فرا گرفتید ، خود متوجه آن خواهید شد. آنهایی که مسٌول تحریف تاریخ راستین جهان شما هستند ، بزودی باید پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود علیه بشریت باشند. در آینده نزدیکی کاخهای اقتدار و فرمانروایی آنها با خاک یکسان و یاد آن فقط بعنوان بخش بدی از روند تکامل نوع بشر باقی خواهد ماند. خورشید دوباره خواهد درخشید و شعاعهای نورانی و شفابخش خود را به همگان تابانیده ، حرارت آن ، همانگونه که باید ، آرام بخش و حامی آنسانها خواهد بود.

مردم بیشتر کشورها در حال بیدار شدن و دیدن نور راستی و پیروی از آنند. نیازی به جنگ و سلاح نبوده کشتارها متوقف خواهند شد. شما همیشه با تبلیغات جنگ جویانه بمباران شده اید ، ولی از بیهودگی آن کاملا" آگاهید. اگرچه جنگها همیشه تکرار شده و فقط نام کشورهای درگیر در آنها تغییر کرده است. آنها به جاری شدن خونها و انرژی ترس حاصل از آن نیازمندند.

گرد هم آمده نادیده بگیرید تفاوتهای دروغین نژادی و اعتقادی را. بیاموزید که شما براستی چه کسانی هستید و از کجا سرچشمه گرفته اید.

"بدانید که شما براستی چه کسانی هستید".

زمان سخن گفتن فرا رسیده . فسادی که همه جهان شما را در بر گرفته باید متوقف شود. آنها بیش از این نمی توانند پشت نقابهای خود چهره پنهان کنند. هر روز بیشتر و بیشتر خود و اعمالشان فاش و آشکار می شود.

ما قدرتمندانه با شروع جنگ جهانی سوم مقابله می کنیم (اشاره به اقدامات اسراییل و غرب برای حمله به ایران است). مردم خوب جنگ طلب نبوده ، هرگز دلیلی برای اعلام جنگ ندارند. ایران کشوری صلح طلب است. بسیاری از مردم آن از نوادگان ایرلندیهای باستان هستند ، که در بسیاری از دیگر کشورها نیز وجود دارند. آنها (ایرانیان) می توانند براستی مدعی خویشاوندی خونی با ایرلندیها باشند. DNA دروغ نمی گوید و در واقع بازگو کننده حقایق است. چه شگفت انگیز خواهد بود هنگامی که همه آنهایی که نوادگان ایرلندیهایند از ایرلند بازدید نموده به اکتشاف ریشه های وجودی و آموختن تاریخ راستین خود بپردازند.

به تو (خطاب به همسرش) زمانبندی پایان دوران انتقال و آنچه که باید پیش از آن انجام شود گفته شده. مردم کارآمد برای یاری تو پای پیش نهاده اند. ولی کمک بیشتری مورد نیاز است. ما تلاش می کنیم این کمک را به تو برسانیم و فکری نیز برای مشکل مالی بکنیم. این بار سنگینی است برای تو ، ولی اکنون کسی را داری که می توانی کاملا" به او اطمینان کنی که در کنار تو کار کند. عزیزم انتخاب ما خوب بود. او کسی است از میان یک میلیارد نفر. حق با توست ، او فقط برای انجام این ماموریت به زمین بازگشته. شما دو نفر در گذشته (زندگانیهای پیشین) با یکدیگر کار کرده اید. تو می دانی چه باید کرد و کارهای زیادی نیز تا کنون انجام داده ای.

ژیو مهندسی (دستکاری در آب و هوای نواحی مختلف کره زمین) ، شهرهای زیر زمینی و مهندسی ژنیتیک (دستکاری در خواص و عملکرد طبیعی نباتات ، حیوانات و انسانها) همگی در حال فاش شدن است. خواهش می کنیم خود در مورد اینها تحقیق کنید که متوجه بسیاری مسایل خواهید شد. مهم است بدانید با چه چیزهایی مخالفت می کنید. چگونه دانشمندانی هستند آنهایی که چنین چیزهایی را برای استفاده بر علیه همنوعان خود می سازند.

(خطاب به همسرش) بیست و یکمین سالگرد تولد Prudence را از طرف من تبریک گفته یاد آوری کن من بصورت روح در جشن تولدش شرکت خواهم کرد. من از بودن با دوستان و اقوام تو لذت می برم. من همیشه با تو هستم ، همچنانکه ما برای تکمیل کار خود روی زمین ادامه می دهیم. شاد باش عزیزم. چیزی بدون تایید من روی نخواهد داد.

عاشقانه دوستت دارم
مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge