Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Montague Keen - July 8, 2012

July 8, 2012

مونتاگ (مونتی) ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۱

حرکت بسوی نور در حال شتاب گرفتن است. لطفا حداکثر تلاش خود را بمنظور گسترش نور (راستی و حقیقت) به آنهایی که فاقد آنند کرده و همچنان با ایشان مهربان باشید. بدانید برای بعضی ها بسیار مشکل است که اختیار زندگی خود را بدست گیرند. آنها اجازه داده اند که مذاهب شیوه زندگی را به ایشان دیکته کند. بنابر این پس گرفتن مسولیتها برایشان کار ساده ای نیست. از طرف دیگر حاکمان تاریکیها (Cabal) هرگز شانس ممانعت از گسترش نور را از دست نمی دهد. تو خودت (خطاب به همسرش ورونیکا) چنین حادثه ای را طی همین هفته شاهد بودی. برخی حال اینکه برخاسته بحساب آیند را ندارند. آنها حرف زیاد می زنند ولی قدم از قدم بر نمی دارند.

من بسیار از پنی (Penny) که این سایت ATLASPROFILAX را بتو معرفی کرده سپاسگزارم. این خیلی ضروری است که همه بدانند چه بر سر نژاد انسانها آمده که بشود آنها را کنترل و مدیریت کرد.
اطلس اولین مهره گردن است که در بسیاری از انسانها از جای خود حرکت کرده و تراز (در محل و محور اصلی خود) نیست. این شرایط منجر به بروز بیماریهای جسمی و روانی متعددی می شود. چرخش (مهره اطلس از محل خود) باعث کاهش قطر دیافراگم در انتهای جمجمه و کانال مهره ها می گردد. این سبب ایجاد اختلال در روند طبیعی انتقال اطلاعات از مغز به بدن از طرق مهره ها(ی گردن) و رگهای کارتویید ، غدد لنفاوی ، مغز مایع نخایی ، سیستم مننژ (Meningeal system) و Spinal Cords می شود.

ورونیکای عزیزم ، تو عملا تغییرات را تجربه کرده و اهمیت اینکه همه خود را برای آن آماده کنند می دانی. من مدت کوتاهی پس از درگذشتم برایت توضیح داده ام که نژاد بشر (از دیدگاه ژنتیکی) دستکاری شده است. در آن زمان تو منظور مرا متوجه نشدی. اکنون تو در جریان کامل هستی. (حل این قضیه) باید بوسیله آنهایی که آموزشهای مخصوص دیده اند صورت گیرد و انجامش هم بشدت توصیه می شود. جهان در حال کوتاه کردن دست حاکمان تاریکیها (Cabal) از (زندگی و نژاد) انسانهاست و (نتیجه آن) موجودیت مجدد موجودات (انسانهای) نورانی با قدرت فکری آزاد خواهد بود. این امر بخصوص اهمیت زیادی برای جوانانی دارد که در شرف آغاز تحصیلاتشان هستند. اما در هرسنی نیز قابل انجام است. آن (دستکاریهای ژنیتیک نژاد انسانها) موجب بیماریهایی برای انسانها می شود که هرگز درباره آنها سخنی گفته نشده ، بدین سبب که دلیل اصلی این (دستکاریها) همین (ایجاد نژاد بیمارگونه) است. این امر همه بخشهای هوشیاری و بیداری را شامل می شود. (توجه داشته باشید که) بدن شما مسولیت شماست.

من قبلا گفته بودم که مواجه شدن با واقعیت (کارهایی که آنها با) نوع بشر کرده اند کار ساده ای نیست. من درد تو را وقتی که شرح وقایع کارهایی که بر سر ایرلندیها بمنظور تخریب DNA و نابودی تمامی مدارک گذشته عظیم آنها و نقششان در تمدن جهان آمده می خواندی ، درک و با تو در آن سهیم بودم. بسیار مهم است که ایرلندیها بیدار شده و تاریخ واقعی خود را فرا گرفته بدانند چرا واتیکان از طریق ایجاد ترس (مذهبی) آنها را زیر کنترل خود گرفته است. واتیکان از چه چیزی می هراسد؟ چرا اینهمه کودکان ایرلندی دزدیده شده اند؟ چرا اینهمه از ایرلندیها در مناطقی که زیر کنترل واتیکان است بدون ردپایی ناپدید شده اند؟ آقای کوین آنت (Kevin Annett) در حال افشای حقایق است. او تحقیقات خود را انجام داده و مدارک (کافی) در اختیار دارد. واقعا پذیرفتن اینکه هنوز آدم خواری وجود دارد مشکل است و این فقط می تواند آگاهی عمومی مردم متوقف شود.

نقشه پنهانی شیطان که دوهزار (۲۰۰۰) سال پیش طراحی شده به نتیجه (نهایی) نخواهد رسید. انسانها در حال پس گرفتن قدرت خود بوده برای اولین بار بوضوح می بینند که چگونه از قدرت آنها بوسیله افراد معدودی استفاده های بجا و نابجا شده است. با همکاری یکدیگر کره (زمین) خود را پس خواهیم گرفت. ما جهان بهتری خواهیم ساخت که جنگ موضوعی مربرط به گذشته محسوب شود. این احتمالا ارزش از خود گذشتگیها و قربانی دادنها بمنظور برقراری صلح و عدالت برای جمیع مردم را دارد. بیانیه های دروغ حاکمان تاریکیها (Cabal) را باور نکنید. تنها کار آنها ایجاد ترس و وحشت است. به خدای عشق که هادی شماست اعتماد کنید و هر کجا که به تردید رفتید (از او) راهنمایی بخواهید. از نقشه های حاکمان تاریکیها همیشه با خبر باشید و بدین ترتیب شما ساده لوحانه گفتار آنها را باور نخواهید کرد. نقشه ها (و اهداف) ۹۹٪ (مردم) را که خواستار صلح هستند تعقیب کنید. اطلاعات بسیار زیادی در این مورد در اینترنت است. فقط کافی است که دورهم جمع شده (افکار و احساسات خود را هماهنگ کرده) اجازه ندهید که حاکمان تاریکیها شما را ارعاب کنند. شما به دستیابی به اهدافتان بسیار نزدیک هستید. همچنانکه تعداد شما افزایش می یابد ، آنها بدون دریافت کمک محو می شوند و دیگر طلا هم آنچه را که می خواهند برایشان نخواهد آورد و در این مورد هم شکست خورده اند. آنها همگی در بهت و حیرتند. عشق (بدون قید و شرط الهی) بار دیگر حاکم بر جهان شما خواهد شد. همه ترسها ، جداییها ، مذاهب دروغین محو شده خاطره ای دور از آنان باقی خواهد ماند. مردم خود کنترل و هماهنگی (و تدارک) غذای سالم ، آب پاکیزه و داروهای طبیعی (غیر شیمیایی) را برای نیازمندان بعهده خواهند گرفت. مردم خوب (و با خلوص نیت) گردهم آمده برنامه ریزی می کنند چگونگی کار را (بنحوی که) حداقل اختلال در آن باشد ، وقتی که سیستم کنترل (موجود) از سر راه کنار برود ، مردم آزاد شده برای خود تصمیم خواهند گرفت. چه کارهای شگفت آوری که مردم پس از گردهم آیی می توانند بکنند.

ما گام به گام همراه و راهنمای شما خواهیم بود. انرژی مجانی گام عظیمی بجلو برای آسانتر کردن زندگی برای همگان خواهد بود. (تکنولوژی مربوطه) آزمایش شده و کاملا آماده بکارگیری است و فقط باید بکارش گرفت.

با عشق در قلب شما و باور به داشتن آینده بهتر برای همه ، بیایید با هم حرکت کرده این آینده را با اطمینان بسازیم.

(خطاب به همسرش ورونیکا):
از خودت مراقبت کن عشق من ، کمک در راه است ، همیشه عاشقانه دوستت دارم.
مونتی


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge