Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Montague Keen - February 3, 2013

Montague Keen - February 3, 2013

مونتاگ کین ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱

پخش کردن اخبار و اطلاعات از مهمترین بخشهای بیداری است. درک این مطلب که رهایی ازفشاری که تاریکیها بر گلوی شما و سیاره شما وارد می آورد بسیار ضروری است. هر اندیشه وکرداری تولید کننده انرژی است ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که این انرژی گرانبها در راه چیزهای بی اهمیتی که برای منحرف کردن افکار شما از این مخمصه ها ، در این اوقات بهره گیری می شوند ، بکار نرود. آنها از "دانشهای باستان" بر علیه شما استفاده کرده اند. من بارها شما را تشویق کرده ام که درباره دانشهای باستانی تحقیق کنید ، زیرا پاسخ همه پرسشهایی که بدنبال آنید آنجا خواهید یافت.

در زمانهای باستانی که سیاهکاران ، شما و سیاره شما را تسخیر کردند ، خانواده های آنان در طی اعصار ، در بین خود ازدواج کردند تا "اسرار" را حفظ کنند. شما مجبور به خدمت به آنها و حمایت از آنها در همه موارد و راهها شده اید ، در حالیکه نقشه آنها برای شما تاریک و شیطانی بود. من به توانمندی نوع بشر ایمان دارم که بیدار شده و بگویید: "ما باندازه کافی رنج برده ایم. ما بیش از این از شما حمایت نمی کنیم. همه آنچه را که بطور غیرقانونی از ما گرفته اید ، بازگردانید".

تسخیر سیاره شما اقدامی غیرقانونی بود که موجب رنج و عذاب وافر شما شده. در جزیره ایرلند ، مردم بیش از هر کس دیگری بواسطه این تسخیر رنج برده اند. سیاهکاران باید اطمینان حاصل می کردند که ایرلندیها هرگز نخواهند توانست فهمید چه کسانی هستند ، چون وقتی که آنها بالاخره تاریخ راستین خود را دریابند ، سیاهکاران افشا خواهند شد. این چیزی است که آنها نمی خواهند جهان از آن آگاه شود.

مدارک به آهستگی ولی با اطمینان در حال فاش شدن هستند. چشمان مردم در حال باز شدن بروی حقایق است ، و نه توهمات. مردم مجبور به رنج کشیدن در همه جوانب زندگی خود شده اند. فجایع بوجود آورده شده اند تا مردم در وحشت و دلهره زندگی کرده فرصتی برای اینکه بروشنی دریابند چه بروزشان آورده شده نداشته باشند. شما زمانی برای بهدر دادن ندارید. مسٌولیت پذیرفته و بدنبال کشف حقایق باشید. با واقعیتها روبرو شده با آنها برخورد کنید. بیش از این وقتی برای هدر دادن نیست چون آینده شما و سیاره شما در دستهای شماست.

ما در جهان روحها ، شما را به راههای درست راهنمایی می کنیم. هرگز امید خود را از دست ندهید ، چون شما توان انجام آنرا دارید ، زمانی که فکر خود را متمرکز کنید. شما توانمند پایان دادن به خونریزیها و خشونتها که با دقت و بوسیله حاکمان جهانخوار (Cabal) طرح ریزی شده اند ، دارید.

"عشق" … من نمی توانم باندازه کافی اهمیت "عشق" را تصریح کنم ، چون صلح و آشتی و هماهنگی همراه "عشق" می آیند ، و این هدف شماست. کیهانی عظیم و بزرگ در انتظار است که بازگشت شما را خوش آمد گوید. شما برای موجودیت خود می جنگید. بدون تردید شما موافق هستید که ۹۹٪ شکست نخواهد خورد؟ تنها از طریق ارتعاشات قلبی خود تصمیم بگیرید ، که هرگز شما را گمراه نخواهد کرد. در حالیکه از طرف دیگر بوسیله آنهایی که شما را کنترل می کنند به شما آموخته شده که از منطق استفاده کنید. وقت آن رسیده که به بینید که چرا چنین کرده اند. شما خیلی زود با همه توانمندیهای خود بیدار شده و خود را روحهای قدرتمندی خواهید یافت که در حال کسب تجربه روی کره زمین هستید.

بسیاری از شما صدمه دیده اید. شما خود را گم گشته و بدون یاور حس می کنید ، و این چیزی است که حاکمان جهانخوار (Cabal) می خواهند. این انسدادها و تلوتلو خوردنها که شما تلاش در رویارویی و رفع آنها دارید ، همگی بخشی از شبکه کنترل هستند. بنگرید برای چه بکار گرفته شده اند و با بهترین شیوه ای که می توانید ، با آنها برخورد کنید. شما در گفتگو با دیگران اطلاعات جامعی کسب خواهید کرد و خواهید دید که بهیچ وجه در این مبارزه بخاطر حقیقت و عدالت تنها نیستید. بارها یاد آور شده ام که آنها همیشه همان فرمول قدیمی را مکرر بکار می گیرند. اینک ، این از جمله بدیهیات است برای آنهایی که اراده به دیدن و یافتن دارند. عشق را جایگزین ترس خود کنید و اطمینان داشته باشید که نور بر تاریکی پیروز است. روح شما خواهد گفت که راهی را که پی می گیرید بسی پیش از آمدنتان به زمین پذیرفته اید. آنچه که بشما باجبار آموخته شده درباره تاریخ ادیان "دروغ" است ، و نتیجه آن شرایط موجود جهان امروز شماست. ماموریت شما تغییر دادن این وضع است ، و شما تحت هر شرلیطی این کار را انجام خواهید داد. بخاطر بیاورید که شما چه کسانی هستید و اینجا روی کره زمین چه می کنید. این امر از اهمیت ویژه ای برای شما برخوردار است. شما خواهید "دانست" به چه کسانی اطمینان کنید و چه کسی در مسیر درست حرکت می کند. اگر چه تلاش زیادی خواهد شد که ایجاد تردید کنند. به داوریهای خود اعتماد کنید. پیام آوران دروغین امروزه روز فراوانند ، همه وعده چیزهایی را می دهند که شما را از حقیقت و نور دور کند. گفتار آنها بسیار جالب توجه می تواند باشد ولی لطفا" در دام آنها نیافتید. همیشه عاقل و هوشیار باشید ، شما در حال زندگی در دوران مشکلی هستید و نیاز دارید که بدین موضوع کاملا" آگاه باشید. این یک مسیر سخت سربالایی است ، ولی وقتی شما به قله تپه رسیدید ، جهان خود را بشیوه ای که هرگز پیش از آن ندیده اید خواهد دید. با همه کنترلهایی که برداشته خواهند شد و همه تاریکیهایی که رفته و پاک خواهند شد ، فساد یک خاطره در فاصله ای دور از گذشته خواهد بود. این یک تلاش مبارزه گونه خواهد بود ولی اطمینان داشته باشید به آنچه که شما خواستار آنید ، خواهد انجامید.

حملات فیزیکی ، روحی و هر روش دیگری ، به مردمی که بدین گونه کار می کنند در حال افزایش است. آنها زندگی را کمی مشکل می کنند و برای من سخت است که به بینم همسرم در تلاش و مبارزه با آنست. ما او را حفاظت می کنیم ولی برخی از این حملات از طریق کسانی که روی زمین هستند می شود. همه آن حملات برای صدمه زدن ، هراس و ایجاد مشکلات مالی طراحی شده اند. من همیشه هشدار داده ام که آنها بسادگی عقب نخواهند نشست و تا لحظه پایان تلخ کار خواهند جنگید.

قوی باشید ، هوشیار و آماده در همه اوقات. هدف خود را در نظر داشته باشید که پیروز خواهید شد.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، آرزو دارم که این کار برای تو ساده تر می بود. عشق ما در مورد ماموریتمان به تو قدرت خواهد داد.

عاشقانه دوستت دارم.مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge