Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Matthew Ward - November 1, 2012

Matthew Ward - November 1, 2012

متیو ۱۱ آبان ۱۳۹۱

درودی عاشق گونه از طرف همه روحهای مستقر در این ایستگاه ، من متیو هستم. احتمالا ، بالاخص در بین کاربران نور ، باشند کسانی در میان آنهایی که می دانند که خروج کره زمین از بعد سوم قریب الوقوع است و نگران آن باشند که آشفتگیها هنوز فروکش نکرده ، و حتی در مواردی بنظر می رسد که افزایش هم یافته اند. ما مایلیم که افکار شما را با توضیحات خود آسوده نموده روشن کنیم چرا شرایط فعلی جهان چنین است.

عزیزان ، فرقی که شما بین دانش و روح قایلید در واقع وجود نداشته و هر دو یکی هستند. بعبارتی نمی تواند جدایی وجود داشته باشد ، چون اصل و ساختار همه چیز در گستره وجود جهان هستی ، انرژی است. همه از اویند ، کلیت ، I AM ( بمعنی من هستم و در زیان انکیسی باستان نام اعظم خداست. I AM THAT, I AM بمفهوم من همانم که ، هستم یا بعبارتی من همه هستم).

در حالیکه هر یک از شما وجودی منحصر بفرد و خاص ، مستقل ، روحی مجزا هستید - در همپیوندی ابدی و ازلی همه موجودات ، هریک از شما ، ساکنان روی کره زمین ، بخش و ذره کوچکی از آن کره هستید ، کره زمین نیز بخش بسیار کوچکی از منظومه خورشیدی شماست ، و این منظومه بخش بسیار کوچگی از راه شیری و کهکشان شما بخش بسیار کوچکی از کیهان(Universe) و کیهان ما بخش بسیار کوچکی از عالم هستی. که آغازگر آن چیزی است که شما بدانانفجار بزرگ (Big Bang) می گویید. از آن لحظه به بعد هیچ چیز وجود مستقلی نداشته و هر چهدر هرکجا روی دهد اثر مستقیمی بر همه چیز در همه جا دارد.

دهها سال است که کره زمین در مرکز توجهات خاص جهان هستی است ، بواسطه سرعت و وسعت تغییرات بی سابقه آن ، که به دانش مردم روی آن ، و در واقع به روح نسبت داده شده و می شود گفت روند تغییرات روی زمین و نیز در وجود شما ، هفتاد و چند سال پیش ، هنگامی که شما(انسانها) انرژی را به مسیری جدید هدایت کردید آغاز شده.

ماهیت انرژی خنثی است ، ولی جریانهای انرژی می تواند با الحاق به تفکرات و اندیشه های مختلف هدایت شوند. این اندیشه ها در واقع موجودیت فیزیکی دارند ، اگرچه به چشم شما دیده نمی شوند ولی با هرگونه فکر ، احساس و تحرک هر موجود زنده ای خلق می شوند. و این ملحقات همیشه دارای طبیعتی مثبت و یا منفی بوده و جهان هستی دایم در تکاپویی شگرف با هر دو نوع آنست.

هرچه شخص نزدیک تر به جریان مسیر حرکت انرژی باشد ، اثر آن عمیق تر خواهد بود ، از آنجاییکه جهان شما غرق در افکار منفی حاصل از دوگانگیها - ترس - جنگ - جدایی - خشم - طمع -فریب - فساد - فقر و خشونتهای گاه و بی گاه است - شما در کانون لرزه ها و تکانهای پویا هستید.

نه تنها این ملحقات منفی در روی کره شما خلق می شوند ، بلکه از همانجا نیز نشاٌت می گیرند. بر مبنای جریانات فیزیکی حاکم بر جهان هستی ، همه انرژی تولید شده در هر کجا در مسیر خود ، جذب نزدیکترین انرژی مشابه شده یا آنرا بخود جذب می کند ، و همانند بوم رنگ (سلاح بومیان استرالیا که پس از پرتاب ، دوباره بدست پرتاب کننده باز می گردد) بسی قویتر باز می گردد. انرژی منفی حاصل از دوگانگیها که به وفور در روی زمین تولید و ارسال می شود ، جریانات کاملا مشابهی را جذب خود نموده به زمین باز می گردند. و بهمین دلیل و بنابر قانون خدشه ناپذیر "جاذبه"، جهان شما همچنان غرق در آشفتگیهاست.

و بهمین دلیل است که ما همیشه شما را تشویق می کنیم به روی آنچه که از زندگی و جهان میخواهید تمرکز کنید! بسیاری از شما که سرگرم فکر درباره آنچه که نمی خواهند ، نگرانیهایشان ،دلسردی ، عصبانیت ، تاسف و بی قراری هستند ، همان شرایط را در زندگی خود و جهان میافرینند. چنان اندیشه ها و احساساتی مملو از انرژی منفی بوده طولانی کننده شرایطی هستند که آرزو می شود پایان پذیرند.

تنها راه خاتمه "دویدن بدنبال دم خود" همانا عشق است ، که قویترین نیروی جهان هستی است. عشق -بسیار مشابه نور است ، فقط با روشی متفاوت عرضه می شود - و همان چیزی است که موجودات نورانی سراسر کیهان ، طی هفتاد و چند سال گذشته با شدت هرچه تمامتر به کره زمین تابانیده اند. تزریقهای اولیه نور موجب نجات موجودیت کره زمین شده به او این توان را داد که از عمق تاریکیهای بعد سوم حرکت خود را در مسیر عروج آغاز نماید.

با این سیل شدید نور ، کره زمین توانست چیزهای بیشتری به ساکنانش (اعم از انسانها ، حیوانات ، نباتات و غیره) که در واقع اجزاٌ کوچک وجود خود اویند عرضه کند ، و بسی فراوان تر به مردمی که قلبها و افکار خود را برای دریافت آن گشوده ، خود خالق نور و نیروی زندگی خودند. ما در شادی هریک از آنها شریک و برایشان بسیار خوشحالیم! آنها نه تنها زندگیشان به عرفان و هوشیاری روشنگرانه ارتقاٌ پیدا می کند ، بلکه عکس العملهایشان با تولید جریانات انرژی مثبت منافع بیشماری به کره زمین و آن دسته از روحهای ساکن زمین که پذیرای انرژی مثبت هستند ، می رساند.

از آنجاییکه ما همه روحهای جهان شما را عاشقانه دوست داریم ، برای ما بسیار غمناک است که می بینیم هنوز هستند روحهایی که از پذیرش نور که جاری کننده شادی و شفابخشی الهی است بجای ترسها و اندوه های درون وجودشان ، خودداری می کنند. در طول زمانی که سیاهکاران حاکم و کنترل کننده جهان شما بودند ، احساس قدرت می کردند ولی وقتی نیروی انها ضعیف و فرسوده شد ، ترس بوجودشان رخنه نمود. اکنون ، مفسدان جهانخوار وحشتزده و ناامیدند ، چه باقیمانده نفوذ از هم گسسته آنها - رسانه های گروهی - بخشهایی از ارتشها و نیز اقتصاد - در حال محو و نابود شدن است. زمامداران مستبد نیز بوحشت افتاده اند چون تعدادی از هم پالگیهایشان در برخی کشورها بوسیله مردم سرنگون شده اند. و میلیونها نفر بواسطه اعمال سیاهکاران در ترس و هراس زندگی می کنند.

ترس احساسی قوی است و قویترین انرژی منفی را تولید و پخش می کند ، هرچند آنچه که روی زمین تولید می شود به تمامی جهان هستی اثر می کند ، ولی همانگونه که قبلا" هم اشاره کرده ایم ، عمیق ترین تاٌثیر را بر روی همه زندگی در کره زمین دارد. بیاندیشید ما جند بار بر اهمیت ارسال نور به ضعیف ترین حلقه زنجیره خانواده روحها یعنی آنانی که در اسارت سیاهکاران هستند ، اصرار ورزیده ایم.

قانون الهی آزادی رای و عقیده به آنها این حق را داده که پذیرش نور را نفی کنند ، ولی قادر به متوقف نمودن اثرات آن بر جهان هستی نخواهند بود. عروج زمین به مرحله افزایش فشرده ارتعاشات انرژی رسیده ولی آنها این جریان انرژی را با انرژی منفی خود کند می کنند ، و از آنجاییکه این جریانهای انرژی منفی نه می توانند بازگردند و نه راهی به بعد چهارم دارند ، چاره ای جز اینکه سریع و خشمگنانه مصرف شوند ندارند.

این همان سر و صدای زیادی است که شما می بینید ، و ما به شما اطمینان می دهیم ، که برخوردهای موجود با انفجار و فاجعه سپری نخواهند شد. نور خانواده فضایی در جهان هستی همراه با نور خود شما بسی قویتر از انرژی منفی است که در اطراف کره زمین در چرخش است! و یکی از نشانه های روشن اینکه کره زمین عاقلانه با موضوع برخورد می کند اینست که تلفات بسیار کمتر به مردم و خسارات بسیار سبکتری به اماکن در زمین لرزه ها وارد آمده ، در مقایسه با روشهای گذشته او در پاکسازی انرژی منفی.

ما گفته ایم که هدف از ارسال این پیامها ، روشنگری ، تشویق و رهنمونهای عرفانی در این دوران بی سابقه و بی نظیر در جهان هستی است. ما همچنین گفته ایم که هرگز جهت گیری سیاسی نداشته -همچون دیگر عرفا دارای طبیعتی بس متعالی تر از هرگونه گرایش سیاسی هستیم.

پس چه دلیلی دارد که اینهمه درباره سیاست گفتگو می کنیم؟ می دانیم که جهان شما مالامال است از افکار و احساسات منفی. ضروری است بمنظور درک روند عروج کره زمین ، بدانیم که فقط یک توضیح ساده برای رهایی او از انرژی منفی عظیمی که بواسطه ایدیولوژیهای گوناگون سیاسی آنرا احاطه نموده کافی نخواهد بود.

تصمیمات سیاسی بر زندگی مردم ، حقوق مدنی ، قوانین ، سیستمهای آموزشی ، اشتغال ، نوع اخبار و اطلاعات منتشر و یا سانسور شده ، فرهنگ ، اقتصاد ، مالیاتها ، رای گیریها ، بهداشت و درمان ، جهت گیریهای مذهبی و انتخاب "دشمنان" اثر می گذارد. پایه و اساس بیشتر حکومتهای جهان شمابرای مدتهای مدید همیشه به نحوی از انحاٌ جنگ ، فساد ، فریب ، ظلم و ستم بوده و همه اینها انرژی عظیم منفی تولید و گسترده است.

در طول قرنها ر اعصار ، حکام جنگ طلب مسبب خونریزیهای بی پایانی بوده اند که تقریبا" کره شما نیز کشته بود. بهمین دلیل ، گایا ، روح کره زمین مصمم شد که بدنش بعد سوم را که طبقه شکوفایی انرژی منفی است ، ترک و به بعدهای بالاتر که تلخیهای جناح گراییهای ایدیولوژیهای سیاسی و نتایج غم انگیز انرا ندارند عروج نماید.

تصمیمیات و اقدامات دولت آمریکا بر سراسر جهان اثر می گذارد ، بنابراین انتخابات آن کشور و نتایج آن مورد توجه جهانی است. ما پیش از این درباره ماموریت رییس جمهور اوباما در مورد نقشه اصلی و اساسی عصر زرین کره زمین ، که در جهت امیال گایا (روح کره زمین) در برقراریجهانی صلح آمیز و زیستن همه انواع زندگی در هماهنگی با طبیعت است ، گفتگو کرده ایم. بدیهیاست خواستهای گایا و نقشه ای که انرا به ظهور می رساند بسی فراتر از سیاسی کاریهای هر ملتیاست.

اوباما ، که تجربیات وافری در امر مدیریت و حکومت در بسیاری از زندگانیهای پیشین (تناسخها)خود دارد ، این ماموریت بیاد ماندنی را پذیرفت که صلح و آشتی را به جهان شما بیاورد. او با درایت ، از خود گذشتگی ، صداقت و اخلاق عرفانی آمده که راهگشای این مهم باشد و نه در او و نه در ماموریت او تغییری پدید امده.

اگرچه ، در این مدت گذشته ، اقدامات او بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) با اقدامات آنهایی که در کنگره آمریکا حاضر و از پشت پرده ها حمایت می شوند ، تضعیف شده. یکی از نمونه های بارز اعمال آنها ، مخالفتهای شدید با طرح بهداشت و درمان عمومی ارایه شده بوسیله اوباماست ، که اکنون بسان اسکلت شکسته آنچیزی است که اوباما در نظر داشت ، به تصویب رسیده. هرگونه اصلاحاتی که او برای مردم کشور خود می خواست ، چاره ای نداشت مگر آنکه بخشهایی از طرح را حذف و یا بدان بیافزاید تا کنگره آمریکا بودجه لازمه را تصویب کند.

بزودی همه آنهایی که اعمالشان ناشی از طمع و یا سلطه جویی است از صحنه ها دور خواهند شد. آنگاه خواهید دید که چرا عالی ترین شورای کیهانی این روح را برگزید تا بنام برک اوباما (BarakObama) متولد شده ایغاگر حیاتی ترین نقش در جهان امروز شما باشد. اگر سرسختی سیاهکاران نیود ، این امر در ریاست جمهوری دوره گذشته او آشکار می شد.

با وجود توامندیهای سیاهکاران در به تاخیر انداختن روند سیاسی اصلاحات ، زمین بهمراه و با یاری روحهای پیشتاز و نورانی به حرکت خود بسوی بعد جهارم ادامه داده است ، و شمارش معکوس اکنون به هفته رسیده (بیش از این سخن از سال و ماه نیست) ، طولی نخواهد کشید که شما شاهد خواهید بود که اختلافات و عداوتهای فعلی شروع به تحول و تکامل نموده بسوی تمایلی متحد به صلح جهانی و آغاز عصر زرین کره زمین خواهند کرد.

بیایید درباره مراحل اولیه زندگی در این عصر نوین زرین گفتگو کنیم. در پیام پیشین ما پروژه هایی که در اولویت هستند برشمردیم. اینک تا آنجایی که شما می توانید طبیعت عمومی جامعه را پیش بینی کنید سخن می گوییم.

همانگونه که پیش از این نیز گفته ایم ، همه شکوه و جلال عصر زرین بمجرد ورود شما حاصل نخواهد شد و جامعه ای دیگرگون پدید نخواهد آمد. زمین و نیروان هر دو بصورت بهترین مدرسه برای تکامل و تعالی روحها به موجوداتی دو جنسیتی خواهد بود - برای آنهایی که انرژی زنامه و مردانه ای در تعادل کامل دارند - و آنچه که باید پیش از هر چیز دیگری تعادل یابد احساسات است ، چون بر نگرشها ، کنشها و واکنشها اثر می گذارد.

ورود به نیروان کسی را عوض نخواهد کرد و همچنین ورود به عصر زرین. ما درباره تبعیت از قرارداد روحی سخن نمی گوییم - چه هر که بطور جدی از قرارداد روحی خود منحرف شده ، ندای وجدان را نادیده انگاشته ، آگاهانه مسیر تاریکی را انتخاب نموده ، همراه شما (در عصر زرین)نخواهد بود - سخن ما درباب صفات شخصی ، علاقمندیها ، ایده ها ، استانداردها ، آرمانها ، مهارتها و استعدادهای شماست.

بعنوان مثال: یک شخص بدبین بسادگی خوشبین نخواهد شد ، همچنین یک فرد تنبل به ناگهان تبدیل به فردی کوشا نخواهد شد ، افراد خجالتی مبدل به افرادی اجتماعی نخواهند شد و بالعکس ، کسی که هر چیزی را با دقت و وسواس تا کوچکترین جزییات بررسی و آنالیز می کند یکباره شروع به اقدامات سریع و بی مهابا نخواهد کرد و کسی که عادت به انجام کارها در حد متویط دارد بدل به شخصی کمال گرا نخواهد شد ، یک بازی کن فوتبال و بسکتبال مبدل به یک هنرمند نشده ، و نه یک هنرمند به تمرینات مربوط به المپیک خواهند پرداخت. کشاورزان شغل خود را تغییر نداده ، آموزگاران ، پرستاران ، مکانیکها ، فروشندگان ، آشپزها ، آرشیتکتها ، نجارها ، برنامه نویسان کامپیوتر و هرکس دیگری با هر پیشه ای که دارد.

سخن کوتاه کنیم ، ویژگیها ، استعادادها ، مشاغل ، سرگرمیها و دیگر امیال و عادات شما و هرچه که وجود منحصر بفرد هر یک از شما را شامل شود ، تغییر نخواهد کرد مگر آنکه شما خود بخواهید. بگذارید بیشتر توضیح دهیم. اشخاصی که از ماهیگیری و یا شکار لذت می برند بسرعت تغییر روش داده به شیوه های دیگر تفریح و سرگرمی که بهمان اندازه گذشته برایشان لذت بخش بوده در عین حال حرمت همه انواع زندگی در قلمرو طبیعت را نیز داشته باشد ، روی خواهند آورد.

تفاوت بزرگ اینجاست که همگان با تمایا کامل شروع به دیدن مسایل از دیدگاه دیگران خواهند پرداخت که موجب پذیرش نگرشهای گوناگون ، مذاکره در هماهنگی و یافتن راه حلهای مناسب همگانی خواهد شد و این بهترین شیوه در برآوردن نیازهای همه مردم است. شما در ارتعاشات عشق -نور کامل خواهید زیست که همه روشها و اقدامات الهام بخش بعدی را در خود غوطه ور خواهد کرد.

قانون جاذبه فیزیک نیز مردم را از طریق انرژی به کسان خود در جهان روحها ، از جمله در خانواده ها ، محلهای کار ، فعالیتهای اجتماعی یا سازمانهای ملی مرتبط خواهد کرد. با درک این مهم که هدف نهایی همه روحها رشد عرفانی و آگاهی هوشیارانه است ، هنگامی که روحی پیشنهاد حرکتی را می دهد که موجب پیشرفت وی شود ، با تفاهمی محبت آمیز بوسیله دیگر روحها پذیرفته و عملی خواهد شد.

شرایط بسیار بد سلامتی و بیماریهای مزمن ، بجای نابود کردن بیمار ، بتدریج بهبود خواهند یافت. چه هنگامی که شما به بعد چهارم وارد شوید احساس خواهید نمود که جسم ، فکر و روحتان قوی تر و غنی تر شده. شما برای سالهای متمادی در معرض انواع سموم بوده اید که تلفات سنگینی ببار آورده. هیچ یک از آن سموم در بعد چهارم وجود نخواهند داشت ، و همچنانکه شما به مراحل بالاتر بعد چهارم صعود می کنید ، ارتعاشات قوی تری داشته جسم شما به حد کمال خواهد رسید.

ما می دانیم که چقدر شما مشتاقید بشنوید که کی خانواده فضایی در جمع شما بوده و در آسمان شما بطور رسمی استقبال خواهند شد. دوست خوب ما هاتون (Hatonn) می گوید که همه چیز برای این کار آماده است و فقط در انتظار اشاره شورای عالی کیهانی هستند ، که بر مبنای رهنمودهای خداوند عمل می کند.

آیا اقتصاد در شرف ثبات است یا توهمی نشاٌت گرفته از بازیها و دستکاریهای مفسدان جهانخوار(Illuminati) ؟ اقتصاد جهانی که چیزی بجز تردستیها و شگردها برای سرگرم کردن شما در طول زندگی نیست ، ثبات ناپدیر است. سیستم جدید اقتصادی بنیان نهاده شده که با سقوط سیستم قدیمی ، شکل خواهد گرفت. این امر سبب خواهد شد که انتقال از سیستم قدیم به جدید به آسودگی و بدون گرفتاری انجام شود.

تغییرات لازم در ارزها ، بانکداری ، وامها ، مالیاتها ، تجارت و سرمایه گزاریها بنحوی بنا نهاده خواهند شد که سردرگمی و گیجی را به حد اقل برساند ، ولی بخشش بدهیها در مورد وامهای سازمان جهانی پول (International Monetary Funds) به کشورها که هرگز بدست فقرا نرسید ، یک اولویت اقتصادی است و نیز رساندن ضروریات زندگی به آن میلیونها نفر ، نوسازی و اصلاح سیستم غم افزای اشتغال ، بی خانمانی و مسایل پناهندگان همه از اولویتها محسوب می شوند.

روحهای عزیزی که پرسشهای شخصی برای مادرم می فرستید - پرشسهایی چون: کی و به کجا نقل مکان کنید ، از ماموریت روحی خود می پرسید ، آیا نور درونی شما به اندازه کافی قوی هست که بهمراه مادرمان کره زمین به بعد چهارم روید ، بیماری شما درمان پذیر است یا نه ، ما پاسخی برای سوالات شما نداریم ، ولی شما خود همه چیز را می دانید. روح شما عالم است بر آنچه که دانستن آن برایتان مهم است!

ما در پیامهای متعددی شما را تشویق کردیم که جستجو و پرسش از دیگران خودداری نموده در عوض درون خود را بکاوید. فکر و مغز خود را از سخنها و افکار بی محتوی بعد سوم تهی نموده ، اجازه دهید پیام روح شما ارایه شود که البته می شود. احساسی درونی ، غریزه ، الهامات قلبی و هوشیاری ، راهنمایان خوبی برای قراردادن شما در مسیر قرارداد روح خودتان ، هستند.

اگرچه ، در مورد ماموریتها ، لازم به تکرار است که بجز عده معدودی که برای مشاغل رهبری(همچون اوباما) آمده اند ، انتخاب اکثر شما راهنما بودن است با تابانیدن نور خود ، و هم اکنون شما با همین شیوه زندگی که دارید در حال اجرای ماموریت خود هستید ، مخلوقی که خداوند عاشقانه دوستتان دارد ، و مرتبط هستید به تمامی اعضاّ خانواده خود ، همه انسانهای روی زمین ، حیوانات ، نباتات و نیز روحهای ارزشمند قلمرو بهشتی او.

هوشیاری در درک و بررسی اخبار و اطلاعات درباره رویدادهای جهان بسیار مهم است ، چون هنوز اطلاعات غلط و واژگونه در رسانه های اصلی گروهی ، انتشارات خصوصی و اینترنت و نیز پیامهایی که از طریق کانالهای ارتباطی بنام موجودات نورانی پخش می شوند ، فراوان است. به قلب خود رجوع نموده به احساسی که از خواندن و یا شنیدن این گونه اخبار و پیامها بشما دست می دهد توجه کنید. اگر در مورد خبری احساس راحتی کردید ، باحتمال قوی این خبر واقعیت دارد ، و اگر مقاومتی درونی در مورد آن حس کردید ، بدانید که دروغ است. اگرچه هوشیاری پایین و ضعیف افرادی با فکر بسته سبب خواهد شد که همه اطلاعات و دانسته ها را (حتی آنهایی که حقیقت مطلق هستند ولی) با باورهای سفت و سخت آنها مطابقت ندارند ، مردود شمارند.

مهم تر از همه ، بدامان هیچ نوع خبر و اطلاع ترس اور نغلطید. چیزی برای ترس وجود ندارد!اینک زمان شادی است ، هیجان و پیروزی! شما فقط لحظاتی کوتاه از رسیدن به خط پایانی عظیم ترین پیروزی در تاریخ جهان هستی هستید ، و در پیوستار از خط پایانی گذشته و پیروز شده اید!

ما به شما و شجاعت انعطاف ناپذیرتان در رسیدن به نور افتخار می کنیم. ما به پشتکار ، ابتکار و خلاقیت شما در شکستن همه سدها و پیروزی بر همه مشکلاتی که سیاهکاران در مسیر شما قرار دادند و نیز شکیبایی شما در تمامی دیرکردها ، افتخار می کنیم. ما به شما برای اینکه جهان خود را بسوی عشق ، صلح و هماهنگی با همه طبیعت هدایت می کنید ، افتخار می کنیم. شما هم بخود ببالید همانگونه که ما به شما می بالیم!

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge