Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Blossom Goodchild, October 21, 2012

Blossom Goodchild, October 21, 2012

بلاسم ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱

درود بر شما دوستان عزیز. این روزها احساس می کنم که خیلی روی فرم هستم. من از چشم انداز چگونگی احساس انرژیهای برتر و بالاتر بسیار هیجان زده شده ام. برخی اوقات نیاز دارم که آجر به پاهای خود به بندم تا روی زمین بند شوم … دیدگاه شما چیست؟

ما به نزد شما آمده ایم در - همچون - از طریق عشق ، که همیشه چنین می کنیم. ما همچنین با هیجان شاهدیم که بسیاری روی سیاره شما همان احساس شما را دارند. این امر را ما از رنگهای ارتعاشات عمیق در می یابیم. و نیز نظاره گریم که چگونه با رنگهایی که به زمین فرو می روند ترکیب می شوند.

چنین شادی در درون بسیاری از شما که حس می کنند این تغییرات تقریبا روی داده اند طنین انداز است.

گفتید تقریبا!

در حقیقت … شما خوب متوجه شدید … آنچه که شما اکنون احساس می کنید و با آن کاملا هماهنگی دارید بسی خفیف تر از آنست که تجربه کردنش را بخاطر خواهید آورد. این احساسی کاملا طبیعی برای هر یک از شما خواهد بود … چه به منزلگاه بسیار نزدیکترید … به روح خویشتن.

اجازه دهید آنچه که "بسوی شما می آید" بشود "خود شما". و در عین حال گفتار ما اینست کهچنین نیست که شما بر آنچه که هستید "می افزایید" … در واقع شما اجازه می دهید آنچه که شما نیستید از شما دور شود (آنچه که در درون شماست ولی از شما نیست) … و آشکار کنید … آنچه که در شماست (شمای راستین را).

جالب است … من اینچنین به موضوع ننگریسته بودم که …

با تراشیدن لایه هایی که شما را دربر گرفته و بیش از این بکار نمی آیند … شما خویشتن راستین خود را بخود و دیگران ارایه خواهید کرد.

همچنانکه شما بدرون حقیقت (وجود) خود گام می گذارید … ماهیت آن حقیقت را حس کرده … گفتار راستین خود را خواهید شناخت … سرخوشی و سرمستی خود را … از خویشتن خود … و در نتیجه با سرعت بیشتری همه چیز در جای درست خود قرار خواهد گرفت … آیا روند کار را درک می کنید؟

بی دلیل نیست آنهایی که بیدار و هوشیار شده اند آماده اند تا در خط مقدم آنچه که روی خواهد داد … حضور داشته باشند.

بودن … در آنجا … جایی که قرار است باشید.

بسیاری از شما در جاهای جدیدی مسکن می کنید یا شرایط را بگونه ای می بینید که مانع از آن می شود که در جایی که گمان می کردید باید ساکن شوید نقل مکان کنید. دلیل ساده آن است که شما در محلی مستقر شده اید که علاقمند (بودید) وقتی تغییرات برای شما رویداد آنجا باشید.

همه اینها بسیار عرفانی هستند … بسیار جذابند. حالا می فهمم که "ما نمی توانیم از قبل بدانیم" تا هنگامی که "بدانیم" … ولی این تغییری که شما درمورد آن سخن می گویید … برای من … گمان می کنم که تغییری دورنی است … شخص بسیار روشنفکرتر می شود … در ضمن … همچنین تصور می کنم تغییرات شگرفی روی کره زمین را.

آنچه که بشما ارایه خواهد شد … هریک از شما را برآن خواهد داشت بگونه ای رفتار کنید که طی ده سال گذشته عادت کرده اید باشید. بهمین دلیل است که به گذشته خود نگریسته دریابید چقدر پیشرفت کرده اید. چه مقدار تکامل و تعالی یافته اید در "نورانیت" خودتان. همه این آماده سازیها برای اینست که شما را در راستای درست و صحیحی با آنچه که بر شما تحمیل خواهد شد باشید.

تحمیل؟ اطمینان دارید که کلمه درستی بکار بردید؟

ما از این دیدگاه سخن می گوییم که "روی خواهد داد". چیزی مانع از وقوع این تغییر نخواهد شد.

آیا منظور شما از "تغییر" همان چیزی است که قبلا "رویداد بزرگ" نامیده اید؟

در حقیقت همان است … چه هنگامی که "رویداد بزرگ" رخداد … وقتی بوقوع پیوست … فقط می تواند "تغییر عظیم" برای همگان دربرداشته باشد.

آیا نشانه ای بر ما خواهد داشت که بدانیم چه زمان روی خواهد داد … یا بی خبر خواهد یود؟

این کاملا بستگی به هر شخص دارد. بسیاری آمدن آنرا خواهند دانست … انرژی آنها این امر را از فضای اطراف حس خواهد کرد … در عین حال خواهند بود بسیاری که فرکانس این ارتعاشات را متوجه نخواهند شد … بنابراین … برای بسیاری در نهایت بی خبری پدید خواهد آمد.

برخی اوقات احساس کودکی در کریسمس را دارم … می توانم همه هدایای بسته بندی شده را به بینم … فقط نمی توانم به بینم چه داخل آنهاست … هرگونه چیزی را درون بسته ها مجسم می کنم … ولی تا وقتی بازشان کنم … نخواهم "دانست حقیقت" را. من فقط کلمات شعر آهنگ گونه را شنیده ام که می گوید: "بنگر بنگر بنگر رنگین کمان را".

اینها علایم مربوطه هستند. باردیگر درباره "رنگین کمانی غیر معمول" سخن می گوییم. تصاویری در آسمانها شما خواهند یود که در زمره آنچه که بطور روزانه می بینید نخواهند بود.

نمی دانم که تصورات من است یا نه … ولی می بینم - تصور می کنم که همین حالا … ابر عظیمی در حال شکل گرفتن است که بی تردید نشانه چیزی است … این بواسطه احساسی است که از تغییر شکل و حرکت آنها بما دست می دهد. نوعی احساس پیش بینی عظیم … و البته از نوع بسیار شگفت آنگیزش. آیا این من هستم که چنین حسی دارم؟

این خود یکی از دلایل متعددی است که تو برای کار با ما انتخاب شده ای … چون می توانی تصاویری را که ما برای تو می فرستیم در ذهنت مجسم کنی. تنها با احساسی که بدست آوردی بتو نشان دادیم آنچه را که باید … حالا فهمیدی چرا؟ چرا ما اینهمه هیجان زده هستیم برای همه شما ، درباره آنچه که روی خواهد داد؟

اگر چنین می اندیشید … بلی! چون احساس بسیار زیبایی است. پس … دنبال کلمه مناسبی می گردم … "احترام"؟. می دانم این مهم برای برخی بعید می نماید … ولی اگر ابرها آنجا و در مقابل ما پراکنده شوند ، آنوقت … نور … من درباره … نور شما … صحبت می کنم!

ای عزیزترین روحها … نفس بکشید. هنگامی که چشمان شما تماشای چنین شگفتیها را جشن می گیرند … بیاد داشته باشید که نفس بکشید … که چنان رویدادهایی نفسها را در سینه حبس خواهد کرد … که حتی شاید فراموشش کنید!

می دانم که ابر سفید گفته بود که هنگامی که بالاخره "سفینه های شما" در آسمانها ظاهر شوند ، برخی انسانها بواسطه حیرت فراوان بدن فیزیکی خود را ترک خواهند کرد.

این حرف کاملا درستی است که می گویید "بیاد بیاورید که نفس بکشید"!

و همچنین می گوییم با هر "دم" از تنفس خود ، بمعنی واقعی کلمه ، کاملا احساس رضایت وسرخوشی خواهید کرد.

تعجب می کنم … من احساس می کنم مثل اینکه در حال "کنده شدن از زمین" هستم در حالی که مینویسم! هش خرک جان! (بشوخی بخود می گوید).

با اینحال ما ادامه می دهیم چون می دانیم که تو خوبی و بخوبی هم به زمین متصلی. هنگامه که اینتغییر در شما بوجود آمد … این زمانی خواهد شد که شما خویشتن-پیشین خود را تشخیص داده قبول کنید … که در عین حال دوباره تبدیل به خویشتن جدید شما خواهد شد!

ما بارها گفته ایم که هدایایی را که خود شما هستید بخاطر خواهیم آورد … که البته از ما مخفی نگاهداشته شده بودید.

یکی از دلایل آن مسدود شدن یکی از نورهای راستین بعلت غلظت ، تراکم و سنگینی انرژی روی سیاره شما است که برای میلیونها سال در آن ساکن بوده اید. دلیل دیگر آن اینست که باید در شرایط درستی می بودید تا بتوانید از آن لذت ببرید … چه اگر بخاطر می آوردید وقتی را که در نرمش و هوشیاری پایین تری بودید … احتمالا عادت به تخریب و خشونت داشته پاداشهایی بخود می دادید که لیاقت آنها را نداشتید و بنابراین … بسیار زیاد … محتمل بود که براه ناثواب بروید … که البته در گذشته ها چنین نیز شد.

ای عزیزترین دوستان … اجازه دهید که قلبهای شما از شدت لذت متورم شود. بگذارید زندگی کردن و زنده بودن لذت بخش باشد.

بدانید هستند بسیار بسیار روحها که لذت سکونت روی کره زمین شما را در این دوران و لحظات اشتیاق آفرین ندارند.

(بنظر می رسد اشتیاق آفرین کلمه درستی نباشد … با این حال مفهوم را می رساند!)

در عین حال آنها با شما هستند … همه ما با شما هستیم. با شکیبایی در انتظار این رویداد عظیم که در شرف وقوع است هستیم.

آه امیدوارم گفتار شما و آنچه که از طریق شما بمن القا می شود صحت داشته باشد! گمان می کنم که تا ماه می آینده ما همچنان امیدوارانه منتظریم … خوب … بیایید حرفش را نزنیم.

…………………………………………..

؟؟؟ چرا چیزی نمی گویید.

خودت گفتی که حرفش را نزنیم!

واه! شوخیهای شما خیلی جالبند. من از خنده روده بر شدم!

ممکن است گفته شود که اسرار زیادی را طی سالهای متمادی افشا کرده ایم! و من فکر می کنم که ما اینکار را واقعا کرده ایم.

(جالب است که آنها گفتند … "من" فکر می کنم که ما اینکار را کرده ایم. من متوجه این امر نشدم تا وقتی که این متن را بازبینی می کردم.)

پس از کمی خوشمزگی باید بگویم که تمایل به پذیرش آن دارم. همانگونه که می دانید من در صدد گرفتن مرخصی کرتاهی برای رفتن به آمریکا هستم. با این حال در انتظار ادامه گفتگو و ارتباط با شما وقتی که بازگشتم هستم. البته اگر … شما مرا به سرقلاب نگرفته به سفری سریع و مجانی در اطراف کیهان نبرید! در هر صورت … ما در قلب شما حضور خواهیم داشت … و قلبهای آنهایی که علاقمندند ما در آنجا هم باشیم.

کجا؟ در قلبهای ما … یا در سدونا (Sedona) آمریکا؟

…………………………………..

دوباره ساکت شده اید؟؟؟ آه متوجه شدم …

ما حرفش را هم نمی زنیم … (اشاره به آنچه که بلاسم قبلا گفته بود).

باز دوباره … شوخی و خوشمزگی. چون من برداشتهای متفاوتی می توانم داشته باشم.

و قصد و نظر ما هم همین است.

ما اینک شما را ترک کرده خود را از فضای انرژی شما جمع می کنیم … با شادمانی فراوان از وقتی که امروز با شما گذراندیم … و در حقیقت با هریک از شما که این کلمات را خوانده اجازه می دهید که در قلبهایتان باشیم … که ارتباط ما را با شما بسیار قوی ، امن و دوست داشتنی می کند.

ما هم عاشقانه شما را دوست داریم … تردیدی در این امر نیست. از شادی که با خود آوردید بسیار سپاسگزاریم.

متشکریم از شادی که بما رسید.
Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge