Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 30. august 2016


Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 30. august 2016

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Denne verden er nu under stress. De sidste konflikter udspiller sig overalt. Lyset har formået at få overhånd i alle disse afsluttende begivenheder. Mørket kan tydeligt se, at dets sidste kampe kun vil ende i nederlag. De sidste drøftelser, som omfatter det nye monetære system og det medfølgende finansielle system, er i det store hele blevet vedtaget. Selv indførelsen af valutavekslinger er begyndt. Det forventes, at mange af jer snart skal modtage vigtige oplysninger, som gør det muligt for jer at tage jeres længe anvendte valutaer og veksle dem til enorme summer. Disse er blot en del af måden at kickstarte de mange længe ventede valutavekslinger, som første gang blev lovet jer for et par år siden. De største hindringer kom fra et amerikansk de facto regime, som i høj grad frygtede resultaterne af sådanne store monetære vekslinger, som blev foretaget af dem, der aldrig før havde fået sådan en omfattende række af enorme muligheder. Ikke desto mindre er dette blot en begyndelse på det, der kaldes "velstandsprogrammerne", som har været udsat for mange forsinkelser, der vanskeliggjorde afsendelsen. Dette faktum har ændret den oprindelige rækkefølge lidt.

Velstandsprogrammerne har længe været knyttet til det, der nu kaldes den nye NESARA republik. Det er denne enhed, som mørket i høj grad frygter. Den bringer en juridisk enhed i stand, hvis mål er at genindføre den amerikanske forfatningsmæssige myndighed i denne regering og gøre en ende på hele den ulovlige praksis, som stærkt forringede dens valuta og reducerede folks rettigheder. Denne nye midlertidige regering (med en varighed på 4 måneder) skal rette op på alt dette og give Amerika almindelig ret, frihed og enorm velstand. Det er denne nye forvaltning, der skal fremme fred, samarbejde og harmoni mellem nationer. Den skal også gøre de første globale tilnærmelser, der hurtigt skal føre til komplet afsløring af vores venligtsindede eksistens. Det skal gøre det muligt for os offentligt at henvende os til jer omkring første kontakt og om hvordan vi sammen kan rykke jer alle frem mod fuld bevidsthed. Denne proces omfatter vores mentorprogram og anvendelsen af et levende Krystal Lys Kammer. Alt dette vil omfatte en række vigtige foredrag fra jeres Opstegne Mestre!

Denne proces med forudbestemt forandring indeholder en vækst i bevidsthed (åndelig bevidsthed), som Himlen nu "stråler" til jer dagligt. I er nødt til at gøre jer klart, at det, der i øjeblikket sker, er en del af en kæmpe forandring af virkeligheden, som er koreograferet af Himlen. I øjeblikket lever I dimensionelt set i en delt verden. Den indre del, som vi kender som Agartha, er et rige i den Indre Jord fyldt med fuldt bevidste Væsner, der lever i et 5D rige. Den anden del er jeres virkelighed på Jordens overflade. Det er et 3D rige, der var resultatet af modbydelige atlantiske eksperimenter, der har fastholdt jer i en virkelighed med begrænset bevidsthed. I er resultatet af et eksperiment, der har stået på i ca. de sidste 13 tusinde år. Dette usædvanlige fænomen er bestemt til at slutte i de kommende år og vi er her, da vi er valgt til at være de instrumenter, der skal sikre, at det lykkes. Himlen har oprigtigt til hensigt at føre jer tilbage til fuld bevidsthed og forene den dimensionelle essens i denne verden. Denne aktivitet skal give jer mulighed for at vende tilbage med god nåde til jeres tidligere virkeligheder.

De nuværende tider markerer afslutningen på denne æra og begyndelsen på en ny skabt af jeres forvandling til fuldt bevidste Væsener. Denne proces har en flydende tidsplan, der er lagt af Himlen. Vi forstår fuldt ud, at den tid, det tager, er frustrerende. Igen må vi minde jer om, at I gør en ende på denne virkelighed ved at forandre den til en virkelighed præget af, hvad de fleste af jer måske nok kalder mirakler. I og jeg forandrer selve karakteren af denne virkelighed. I skal lære, hvordan I laver rumskibe, der nemt og hurtigt rejser gennem rummet og dermed rejser fra den ene verden til den anden. Disse rejser vil blot tage minutter og fuldstændig fjerne begreber, som I længe har haft. Brug disse tider til igen at lære jeres sande historie og interstellare oprindelse. Disse virkeligheder skal være jeres, efterhånden som I bliver mere bevidste. Nøglen til dette er måden, hvorpå I tillader jer selv at bevæge jer fremad. Det hele handler om Ånd og ikke hvad I kalder materielle energier. Mere er endnu i vente!!!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeg er en træt rejsende, som gennem de mange århundreder og årtusinder, som jeg har vandret, har set både Lyset og mørket af utallige Sjæle. Jeg vandrede i dette land for at samle visdom og favne Lyset. Himlen har givet mig en stor mission. Denne mission er at lære og vise menneskeheden Lyset og at afsløre mørkets forræderi, som ikke er blevet fortalt. Disse rejser gav mig mulighed for at se mange værdige mænd og kvinder og for i et særlig glimt af Lys nemt gøre dem til de vidundere, som de i sandhed er. I denne tid er I i sandhed de værdige, der har brug for guddommelig forvandling. Himlen har udformet en plan, som jeg og andre nu følger på forunderlig vis. I befinder på en vej mod en herlig skæbne. Denne vej trædes stadig af mange med en mørk indstilling, som inderligt ønsker at skubbe jer væk fra vejen. Vær på vagt over for disse og vid, uden at tvivle, at Lyset er her for at sikre, at denne vej helt sikkert fører jer mod et helligt mål.

Vær stærke og ignorer de dødsdømtes skepsis. De, der søger at bevare dette helvede, står faktisk på randen til en gennemgribende udryddelse. Disse rækker af forandringer skal bringe jer ansigt til ansigt med en række dystre realiteter. I er et nedgjort barn af Skaberen. Gennem en længere række af hukommelsestab er I faret vild. Vi er her for at genopbygge den vej, mørket tvang jer til at forlade for så længe siden. Tilbage på denne vej skal I genopdage den menneskelige venlighed og hellighed, som mørket overskyggede med opdeling, splittelse og bedrag. Lyset skal på denne måde gøre det muligt for jer at lære mange ukendte ting om jer selv. I er et Væsen fyldt med Skaberens godhed. Det er vores opgave at skrubbe det rent for århundreders snavs, der nu omgiver jer. Så vær på vagt og i stand til at lytte opmærksomt til, hvad vi vil sige!

Lyset har beskyttet jer længe og har forhindret mørket i at udrydde de særlige essenser, der er den virkelige jer. Vores mission er at føre dette hellige legeme videre og fylde det med det, det var hensigten at bære. Dette projekt forløber som ventet. Inderst inde gør denne alvorlige og langvarige række af vigtige samtaler jer noget frustreret. Dette er naturligvis ventet. I er blevet væsener, der ligesom de mørke, er fyldt med unødige bekymringer. Dette er en af de ting, der om kort tid skal blive fjernet fra jeres Lysklædte Sjæl! I skal lære guddommelig tålmodighed og afdække sandheder, som I efterlod, da I faldt fra den frie guddommelige bevidstheds hellige nåde. Dette hellige redskab skal igen præsenteres for jer. Vær viise og i stand til at acceptere det, Himlen så nådigt giver jer. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport om, hvad der sker i denne verden. En ny virkelighed fødes, som skal kendetegnes af en øget velstand og ny forvaltning. Meget godt sker nu overalt for alle at se! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge