Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 25. april 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 25. april 2017

13 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres verden fortsætter med langsomt at falde fra hinanden. Vi opdager dagligt, hvordan mørket og hele dets sværm af håndlangere er i stand til at muliggøre en usædvanlig grad af "forhalinger". Denne mærkelige procedure svækker tilsyneladende årsagerne til den nye sikkerhed, der hersker i hele leveringssystemet. Vores forbindelser arbejder nu dedikeret for en vellykket afslutning af denne meget komplicerede situation. Vi forventer, vejen bliver banet for flere unikke procedurer. Disse kan effektivt muliggøre, at alle problemer på de øvre niveauer i udbetalingssystemet snart løses.

Disse forskellige scenarier er ting, der dukker op hver dag. Vi har besluttet at finde en smidig løsning på disse mange vanskeligheder og at omorganisere Lyset. Vi kan så endelig få bugt med vores kollegers tilsyneladende lunkenhed. Disse tendenser løses langsomt op og giver de generelle udbetalinger mulighed for at skride fremad. Desuden indser mørket nu fuldt ud, at dets fortsatte forsinkelser kommer til deres berettigede afslutning. Det antages af alle, at nogle interessante modvirkende virkninger er tæt på at manifestere sig. Vi føler, at disse begivenheder skal kunne ændre den nuværende, usikre karakter i processen med de generelle udbetalinger. Vi tror også, at den nuværende situation kommer til en korsvej.

Alt dette er grunden til, at den nuværende langsommelighed får en ende. Vi forventer fuldt ud, at den endelige distribution nærmer sig. Den mørke klike indser tilsyneladende ikke, hvor fortvivlet deres nuværende situation virkelig er. De føler på en eller anden måde, at der vil komme en redning. De narrer simpelthen sig selv. Den nuværende situation er en finte, der bliver gjort klat til at slå hårdt ned på dem. Vi ser frem til uafvendeligheden af deres tragiske skæbne. Vi forbereder os på at modtage dem i varetægt og derefter give Lyset grønt lys til at indføre den nye NESARA Republik.

Alt dette anes selvfølgelig i horisonten. Mørket forstår på en eller anden måde, at deres finte er blevet opdaget. Det ved for alvor, at deres nuværende illegale USA, Inc. er tæt på at være helt færdig. De ved også, at den gamle virkelighed ikke længere kan holde! De ved dybt inde, hvor tæt de er på alle disse forfærdelige resultater, der begynder at gøre deres virkning. Vanvittigt fortsætter de med at styrke sagerne mod dem. Derfor forventer vi nu, at dette rige forandrer sig meget hurtigt, når de nuværende komplikationer først er løst. Vid, at alt i sandhed ordner sig!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at takke jer alle for at fastholde jeres kollektive vision på et tidspunkt, hvor jeres udbetalinger endnu engang bliver enten bremset eller stærkt forsinket af de komplikationer, der er iværksat af lederne i den nuværende proces. Vi velsigner jer for jeres store fokus. Vi er i glæde over, at Himlen forsikrer os om, at I ikke skal blive ignoreret. Vær tålmodige og vid, at jeres vidunderlige tid med velsignelse skal udfolde sig. Den lovede velstand skal sandelig indfinde sig, ligesom den forestående tid for jeres frihed fra gældsslaveri. Vær glade og vid, at jeres tid kommer!

Den nuværende tid er præget af subtile forandringer, som de fleste af jer endnu mangler at opleve. Himlen sørger for, at alt det, der blev lovet, sandelig sker. På nuværende tidspunkt har vi bemærket, at "velstandspakkerne" nærmer sig den tid, hvor de var bestemt til at blive leveret. Det hjælper at vide, at Himlen gør klar til en række overraskelser, der skal gøre en ende på den nuværende levetid for den amerikanske de facto regering. Alene denne kendsgerning bringer os megen opmuntring. Jeres tid for glæde er næsten klar til jer også.

Vi slutter vores lille indblik i tingenes tilstand med en enkel, men kortfattet besked. Vi beder jer fastholde jeres prægtige vision og samtidig bevare jeres indre fokus. Alt dette skal gives til jer på en ordentlig måde som to store gaver, guddommelig uddeling og med det, guddommelig nåde. I, mine børn, er dem i denne verden på Jordens overflade, der skal få en række friheder, der i høj grad skal forbedre oplevelsen af jeres Opstigning! Denne hellige proces skal lede jer til mange fantastiske bonusser! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker omkring jer. Mørket og dets mange unødvendige komplikationer skal forsvinde. Deres evige undskyldninger og generelle indblanding er ikke længere ønsket. Lad det blive kendt, at en ny og glædelig virkelighed meget snart er over os! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge