Home > > Sheldan Nidle - 22. September 2015

Sheldan Nidle - 22. September 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) I løbet af de sidste par måneder udviklede verden sig fra at være en, hvor den mørke klike stadig havde ledelsen til en verden, hvor de grove skurke er ude i tovene. Vores jordiske allieredes forskellige grupper ved endelig, hvordan verdens scenarie skal imødekommes. Efterhånden som bevidsthed i riget højnes, ændrer det finansielle system sig og den nye velstand fordrer at blive åbenbaret. Vi har bedt om, at sættet af præcise procedurer sker på et langt hurtigere niveau. Dette råd, som sagt tidligere, blev stort set ignoreret. Tiden er nu moden til, at ændringerne kan manifestere sig og blive forklaret for jer. Den kommende velstand er simpelthen et instrument, hvorved I kan nå jeres drømme. Brug disse magtsymboler til at omdanne jeres verden til en verden, der er fredelig og harmonisk. Vær bevidste om, hvad I gør. Lad det hele strømme og brug jeres synkronistiske kræfter til at ændre tingene yndefuldt og guddommeligt. Verden har brug for at forandre sig og ændre på, hvordan den opfatter sig selv. De gamle voldelige måder må slutte. Mangfoldigheden af ??kultur fordrer at blive æret. I skal opholde jer i et forunderligt land med teknologi til at gøre en ende på fattigdom og sult. Verden har brug for at se sig selv som en stor og herlig familie!

Mens jeres rige bevæger sig mod sin nye virkelighed, så glem aldrig, hvem I er og at I er ved at blive en ny virkelighed. Aldrig før har menneskeheden på jordens overflade haft muligheden for at befri sig selv fra alle de dårligdomme, der har plaget den siden den Store Oversvømmelse for næsten 10 årtusinder siden. Dengang indførte Anunnakierne, som handlede som jeres mørke overherrer, et system, der i realiteten forårsagede lidelse for alle. I er nået til det punkt, hvor denne store lidelse vil blive transformeret. I vil gå ind i en tid, hvor velstand og ny forvaltning vil tillade jer at forvandle Gaia til et paradis. Menneskeheden behøver ikke længere at dyrke landbrug, drive minedrift og andre ting, som skader jeres dyrebare planet. I vil hurtigt udvikle et nyt perspektiv, der kan gøre det muligt for jer at bruge jeres voksende bevidsthed til at ændre enhver kultur på Gaias overflade. Denne nye globale blanding af menneskeheden vil sætte scenen for vores ankomst. I kan endelig stoppe med at tro på klikens regulære løgne. Regeringer kan formelt gøre en ende på UFO tilsløringen og forberede jer på vores ankomst. Det vil give os mulighed for at påbegynde en række udsendelser om vores indledende opgaver.

De første opgaver involverer vores mentorer. I alle har levet i sublim uvidenhed siden jeres fødsel. I er blevet fodret med en bunke af pladder, der først blev udtænkt af ??Anunnakierne for æoner siden. Disse fabrikerede realiteter skal kasseres og nye opfattelser erhverves, der er baseret på et nyt og mere bevidst sæt af realiteter. Den gamle Anunnaki matrix gjorde jer mere føjelige og gjorde det meget lettere for jeres regeringsmæssige ledere og andre herrer at manipulere og kontrollere jer. Disse "kontrolpunkter" skal udskiftes med fri tænkning og en nyerhvervet evne til igen at opfatte tegn, der kan anvendes til at bestemme, hvornår I bliver manipuleret. Denne storslåede opgave skal jeres mentor sætte jer ind i. Det må gøres subtilt og deri indgår en omskrivning af jeres gamle og nye historie. Historien vil blive fyldt med en meget vigtig sandhedsdrejning. Nogle af sandhederne bag jeres krige og hvordan jeres økonomi bruges som en brik i oligarkiets spil vil være yderst oplysende. I bliver klar til at blive et galaktisk menneske. Der må kigges på den tid, der er gået i de sidste 13 årtusinder og logikken bag Himlens dekreter må forklares helt.

En anden opgave er at fortælle jer, hvad et galaktisk menneske er. I har generhvervet evner, så I kan udføre Himlens guddommelige anvisninger. I er i realiteten en fysisk Engel. Det betyder, at I kan gøre en hel masse ting. Mentorens opgave er ikke kun at gennemgå jeres liv, men også eksplicit at forklare jer jeres kommende liv i fuld bevidsthed. Jeres videnskab undrer sig over, hvad "fuld potentiale" indebærer. Alt dette vil blive udforsket sammen med jeres mentor. Vi har en lang historie sammen. Vi hjælper jeres Opstegne Mestre med at sørge for, at I er i en tilstand, hvor I kan bede om himmelsk hjælp. Processen er på nuværende tidspunkt noget forvrænget af den matrix, der skaber den nuværende virkelighed. Denne matrix bliver nu enormt svækket af de store energibølger, der kommer fra jeres galaktiske kerne. Energibølgerne er signifikant medvirkende til det, vores allierede på Jorden opnår. Den fælles operation er på randen af ??en vidunderlig succes. Det vil skabe den nye virkelighed, der vil genforene jer med jeres familier i den Indre Jord, i Åndeverdenen og i Rummet! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer med storslåede tidender og forunderlige nyheder! Den mørke klike er lidt for glad for sig selv. Den trodser alt, hvad vore jordiske partnere gør og således kommer den tid, hvor dens magt forgår. Gaia er blot en brik i deres spil og de bruger deres forfærdelige planer til at fremføre nyttesløse pointer over for vores forskellige allierede. Mørket er nu på randen af ??dets død og vores mange allierede vil om kort tid sætte deres eget "coup de gras" ind for at besejre de onde klodrianer. Forude venter, mine Børn, en yderst smuk virkelighed fyldt med glæde, frihed, velstand og ny forvaltning, der kun har jeres fælles lykke for øje. Det gamle vil blive fjernet og en ny æra med omsorg for Gaia vil være starten på jeres voksende dedikation til guddommelig tjeneste. Sammen vil vi danne en storslået enhed for at hjælpe alle på Gaias overflade. Der vil kun være fred, samarbejde og en voksende bevidsthed om tjeneste, for hinanden og for Gaia. I vil bygge et yderst smukt rige. Himlen vil stige ned til Jorden! Halleluja! Halleluja!

Virkeligheden er i forandring. Den er velsignet og klar til at gøre Himlens bud. Store bølger af guddommelig Kærlighed rejser sig, selv mens vi taler til jer. Vær villige til at lytte og at blive bevæget af passionen ved de vidunderlige sæt af begivenheder. Riget bevæger hver enkelt af jer ind i højere og højere bevidsthed. I tager del i en bevægelse, der omfatter alle folk og alle nationer. Vores velsignede opgave er at holde jer på vejen til kernen af ??det yderst elskværdige og guddommelige Lys. Når I bliver belyst, bliver I fysisk anderledes. Forskellen er ubetydelig. Dog er den en del af en proces, der ændrer virkeligheden. Vi Mestre er begejstrede over betydningen af ??dette store åndelige skift. Det giver anledning til, at mange bliver mere åndeligt orienterede. Hver dag finder vi Væsener, der er villige til at bede om vores hjælp og vi beder vores mange fortrolige om at sørge for den velsignede hjælp. I er meget tæt på en yderst velsignet ny dag!

Riget befinder sig nu i overgangen væk fra mørkets rædsler. Betyder det, at alt vil ændre i et lynglimt? Ikke rigtig. Hvad I må gøre, er, at være positive. Vær klar til at modtage. Vær også klar til at bruge den positive energi til at hjælpe denne støtte med at manifestere sig. Gør det og vid, hvor kraftfulde I er og hvor meget mere positive I vil blive. I, kære Børn, er denne verdens Lys. I er det lys af Lyset, som ingen kan slukke. Brug det til at bringe denne tids undere til hurtigt at bære frugt. Husk, hvem I virkelig er i alt dette. Vær stærke og uforstyrrelige. Lad mørket vide, at dens dag virkelig når til en brat afslutning. I er en flok storslåede Væsener, der har det privilegium at se mirakler, som meget snart vil ske for jer. Således kan I holde jer stærke og positive. Vi står bag jer og venter på jer. Vi vil skubbe og guide jer mod en meget fortjent målstreg!!

I dag gav vi jer en ugentlig rapport om, hvad der sker i verden. Ånd er i konstant bevægelse på rigets vande og forbereder kloden til dets yderst storslåede skift ind i en ny virkelighed. Landet er i live og klar til at blive fyldt med Himlens mirakler og guddommelige handlinger. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |