Home > > Sheldan Nidle - 1. September 2015

Sheldan Nidle - 1. September 2015

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Vi befinder os i en storslået overgangstid! Den mørke klike fortsætter med at svækkes. Aftaler er på plads, der bestemt skildrer dens undergang! Mørket blev tvunget til at underskrive aftaler, der beskriver, hvordan det amerikanske Federal Reserve System skal ophøre og hvordan RV (Revaluering) skal udføres. Rækken af dokumenter forklarer også, hvordan GCR (Global Currency Revaluation – Global Valutarevaluering) vil føre verden til en nærmere bestemt guldstandard og forvandle jeres verden med et nyt sæt af guld- og sølvbaserede valutaer. Valutaerne opererer under et nyt banksystem, der først blev foreslået af Kina og Rusland. Det særdeles transparente drivmiddel vil være det middel, hvormed en stor overflod af penge muliggør en lang række stærkt tiltrængte humanitære og infrastrukturelle projekter. Deraf følger en fremgang, som skal bruges til at udfase penge som værdigrundlag. Teknologier skal indføres, som flytter jeres bevidsthed ud over det blotte begreb "penge". I er nødt til at se jeres virkelighed på en mere åndelig måde. Som jeres bevidsthed vokser og I befinder jer på randen af ??"kontakt", vil I se en ny virkelighed, der i stor grad ændrer det, I nu tror muligt.

Vi står i dyb respekt over, hvor hurtigt I transformerer jer. Mens I hurtigt rykker mod den første kontakt, vil I være vidne til en række fantastiske ting. Himlen påbegyndte dette årtusinde med en tidsplan. På bare 15 år er I avanceret til det punkt, hvor en verdensomspændende storbrand ikke længere er mulig. Derudover har I besejret den mørke klikes bestræbelser på at være i stand til at overbevise jer om, at dets hære virkelig gør det rigtige. I har skabt en række overbevisninger, der gør det vanskeligt for enhver nation at bruge nogen form for undskyldning for at starte enten en regional eller global krig. De nye overbevisninger skyldes det voksende net af bevidsthed, der omgiver jer. Hver dag vokser I i bevidsthed, mens enten Himlen eller vores lægehold ændrer jeres struktur. Transformationerne af jeres chakraer eller jeres store nervesystem er grunden til, at mørket er ude af stand til at bremse jeres udvikling. Himlen oplyser os, at I er ud over det punkt, hvor den store transformation kan stoppes. Kun en række forsinkelser vedrørende jeres finansielle system er stadig mulig. Det er nu ved at nå et punkt, hvor selv det ikke længere kan bremses af mørket!

I er faktisk tæt på en første kontakt. De store regeringer, der kontrolleres af den mørke klike, er ved at miste evnen til at styre globale begivenheder. Lyset og dens mange komponenter er meget tæt på at skubbe de gamle pralhalse til side. Den vigtigste begivenhed vil inden længe være den egentlige Revalueringsveksling (RV) og realiseringen af ??dens logiske konsekvens, Den Globale Revaluering (GCR). De er blot de første skridt, der vil føre til en ædelmetal baseret valuta og et nyt revideret banksystem. Husk altid på, at med dem kommer en hel masse nu beslaglagte teknologier. Blandt dem er en processor, der kan ændre på, hvordan I får jeres mad, tøj og husly. Og hvordan I sørger for elektrisk energi, der forsyner jeres liv, vil også ændres. I bliver befriet fra det ældgamle behov for landbrug, minedrift og endda fiskeri. I vil være i stand til at skabe et samfund, der er tæt på at gøre en ende på jeres lange afhængighed af penge. I står ved kanten til ??en stor ny virkelighed. I er tæt på den type globalt samfund, som vi er helt vant til.

Den første kontakt kan på nuværende tidspunkt synes næsten utrolig. Alligevel er de ting, I har opfundet i løbet af det sidste århundrede og et halvt yderst bemærkelsesværdige. Ikke desto mindre blev de fleste af dem skjult af verdens største regeringer på kraftig anmodning fra den mørke klike og dens Anunnaki overherrer. Processen holdt jer i et tempo, der med fryd blev udnyttet af den mørke klike. Selv med den form for kontrolleret fremskridt, bevægede I jer fra "stålalderen" til computeralderen på lidt over 50 år. Det næste skridt vil blive ganske storslået. På mindre end et årti har I bevæget jer fra computeralderen til en meget spirituelt orienteret alder. Den øgede ??bevidsthed sætter spørgsmålstegn ved alle de gamle måder. I skaber en række elektroniske subkulturer, der i stor grad ændrer kløften mellem en typisk teenager og en, der er i de tidlige klasser i en collegeuddannelse. Generationskløften øges og afspejler, hvor hurtigt I begynder at lære og bruge jeres nye bevidsthedsniveauer. Det er blot en lille begyndelse af det, der ligger forude.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden er nu i forvandling, efterhånden som Himlens hellige dekreter bliver manifesteret. Overalt fjerner Lyset og dets mange mægtige andele mørket og dets vildfarne måder. Vi ser, hvordan de, der så arrogant mente at kunne omgå Himlen, falder foran dem, der modigt har udført dens guddommelige befalinger. Snart vil I glæde jer, når jeres mange velsignelser og nye forvaltningsmåder elskværdigt vil sejre over mørket og dets mange håndlangere. Slynglerne vil blive fængslet og fjernet fra offentligheden, så de ikke er i stand til at påvirke tilblivelsen af ??den nye virkelighed. Og kæltringerne skal fratages deres uretmæssige rigdom og nægtes enhver form for interaktion med deres tidligere partnere. Med isolationen vil I endelig være i stand til at skabe unioner, der danner nye styreformer. Udviklingerne vil omstrukturere jeres verden og gøre Himlens guddommelige plan mulig!

Hvad der sker nu, er det øjeblik, hvor I vil blive befriet fra de sidste tretten tusind års trældom. Så vil I virkelig blive et barn af den alkærlige Skaber. Da jeres forfædre først kom her, var de frie, fuldt potente Væsener. Væsenerne kendte hverken til død eller til megen frygt og bekymringer, der nu dominerer jeres liv. Hvert liv blev levet i kærlighed og var essentielt en del af den guddommelige livscyklus. Væsenerne havde Lyskroppe og var i konstant kontakt med udødelige Engle og hellige Guider. Hver dag var fyldt med glæder og henrykkelser over Himlen og den fysiske verden. Nu er det næsten slut med at leve med en begrænset bevidsthed, der har fyldt jeres liv med frygt og stille desperation. Den kommende tid har vi omhyggeligt forberedt jer på. Vores undervisning er fundamentet til, hvad I vil møde.

For mange årtusinder siden nedsatte Himlen et Lysets Broder- og Søsterskab, som skulle dannes af de hellige sjæle blandt menneskeheden. Guider blev valgt til at våge og på det rette tidspunkt at gennemføre ceremonier for at give de udvalgte udødelighed. De fik til opgave at hjælpe, være barmhjertige og gå i forbøn for de dødelige sjæle, der var døde og/eller dem, der krævede særlig vejledning. Det blev gjort for at gøre hvert liv nogenlunde tåleligt og for at vise, at Skaberen ikke på nogen måde havde forladt dem. Som Opstegne Mestre har vi mange hellige pligter for at vise, at hvert liv sandelig var helligt for Skaberen. De velsignede handlinger er en integreret del af et positivt sæt af handlinger, som nådigt leder menneskeheden fremad. De næste trin vil igen forbinde jer med det hellige og det guddommelige. Operationen vil slutte med jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi udført vores ugentlige pligt, nemlig at informere jer om, hvad der sker på den yderst storslåede blå/grønne klode. Gaia gør sig klar til at genskabe virkeligheden på overfladen, mens I forvandler jer til en yderst smuk og guddommelig sommerfugl! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |