Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 22. august, 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 22. august, 2017

2 Muluc, 7 Uo, 1 Ik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Nødvendig indledende bevægelse af de økonomiske midler sker nu til deres egen rette tid. Denne proces blev sat i gang for næsten fem år siden og kræver, at de Ældste giver slip og stoler på det, der nu kaldes den primære bevægelse. Det er denne bevægelse, der frigør alle, der var involveret i denne opgave og med glæde overlader det til Himlen. Heri er der et guddommeligt formål. For længe siden blev store utællelige summer sat til side for at begynde denne endelige aktion og processen er endelig blevet formelt iværksat. Nu er det eneste, der mangler, en hellig handling, som Himlen har længtes efter. Det betyder, at den endelige frigivelse og distribution af pengene er nært forestående!

Gennem det sidste årtusinde har Mestrene organiseret dette system og sendt det videre til de Ældste og deres Kongelige modstykker. De, der fik denne bemyndigelse for længe siden, begyndte på de sidste måder til at manifestere både frigivelsen af nye valutaer og dannelsen af den længe ventede NESARA Republik. Disse handlinger skal gøre en ende på det ulovlige USA, Inc og dets samhørende instans, den nuværende præsidentielle administration. Det er denne procedure, der skal smide den gamle ud og indføre den nye. Kort sagt skal de nye måder fuldstændig udslette det gamle!

I den henseende bedes I forstå det store omfang af det, der nu skal ske. Vi skal ikke kun se etableringen af global fred, men også fremkomsten af global velstand og en kæmpe åbning for afsløring. Disse handlinger skal starte et stort bevidsthedsspring og den formelle introduktion af vores galaktiske familie. Også guddommeligt at følge en hel række af dekreter fremsat af Himlen for at signalere enden på en række gamle menneskelige cyklusser og begyndelsen på flere nye. Disse nye cyklusser skal gøre menneskeheden fri af nød og mangel og muliggøre enden på flere kunstige skel og splittelser, der længe har plaget menneskeheden.

I denne nye æra kan mennesker begynde den egentlige vej tilbage til fuld bevidsthed. De forsinkelser, der hidtil har været, er i det lange løb blot bump på vejen, som dette rige måtte over for at nå sit højt værdsatte mål. Nu kan de sidste skridt før landingerne nås. Menneskeheden har brug for meget træning og en kæmpe omskrivning af dens for det meste spekulative historie. Alle de usynlige prikker skal forbindes med hinanden og gøres kendt. Det skal være en tid med overraskelser og nødvendige afsløringer. Ud af dette skal komme vejen til de Nye Jer!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer for at informere jer om, at en række specielle forberedelser nu er i gang. For længe siden blev et middel udviklet af Himlen for at gøre menneskeheden fri af Anunnakiernes Vilje og deres ligesindede. Denne proces er baseret på illuminatis kendte begrænsninger og deres ulovlige måder at gøre tingene på. I det lange løb skal det blive den endelige undergang for denne yderst uhellige gruppe. De ved, at de ikke kan gøre andet end at tillade de foreskrevne resultater.

Således har Himlen tvunget den nuværende situation til eksistens. Denne proces har endelig gjort det muligt for jeres store visioner at manifestere sig og tilladt det nye vidunderlige rige at blive til virkelighed for jer. Vi takker hver og en af jer for jeres vidunderlige bidrag for denne ædle sag. Det er ofte svært for menneskeheden at fastholde dens mest effektive visioner! Vi takker for det, I bidraget med for at hjælpe denne yderst guddommelige sag. Vid i jeres hjerter, at et lille mirakel sandelig er undervejs og vi opfordrer jer til at forberede jer på, at jeres visioner og jeres guddommelige mål sker!

I dette Lys beder vi blot om, at I inderligt holder ved og er klar til at være vidne til det mirakel, der var indeholdt i denne yderst specielle Solformørkelse. Den skal signalere slutningen på en æra af jeres mange liv og bringe begyndelsen på en anden æras hellige begyndelse. Værdsæt i jeres hjerter det, der skal ske. Vær stærke og når det bliver dekreteret af Himlen, vær klar til at arbejde hårdt for at nå jeres dyrebare mål! I modtager trods alt den hjælp, der er nødvendig for at gøre en ende på mørkets styre og for at I derefter frit når jeres mål! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi rapporteret om, hvad der for øjeblikket sker rundt omkring på denne yderst smukke blågrønne klode. De sidste anstrengelser for at forandre denne verden til det bedre er nu i gang. Frigivelsen af økonomiske midler og indførelse af ny forvaltning er kun starten for dette nye rige. Til den tid skal I med glæde møde jeres åndelige familier og familier i rummet! Husk, Kære Hjerter, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge