Home > > Sheldan Nidle - 21. april 2015

Sheldan Nidle - 21. april 2015

7 Batz, 9 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer denne gang for at informere jer om, hvad der i øjeblikket sker i jeres virkelighed. Det mørke oligarki, der styrer jeres verden, er ved at forsvinde. Alligevel fastholder det stadig magtpunkter, som den bruger til at forsinke overgangen til en ny virkelighed. Det afgørende middel til dette er at manipulere pengeudvekslingen fra en international bank til en anden. Et konsortium af flere regeringer og en samling af forhåndsvalgte private banker kontrollerer for det meste denne proces. Ved at indsnævre hvad der er acceptabelt, kan dette konsortium forsinke eller endog forhindre, hvad der kan passere gennem dette kritiske nåleøje. I dette tilfælde kan den række af transaktioner, der muliggør de forskellige lån og nødvendige midler til enten at give jer penge eller endda ændre regeringer, blive forstyrret (i nogle tilfælde stoppet eller endda stjålet). Disse grusomme taktikker har enten standset eller forhindret de forskellige lovede velstandsprogrammer, der er gjort klar til levering. For nylig forårsagede visse aftaler sammen med en række afgørende anholdelser panik blandt disse oligarker, da truslerne fra det internationale retssystem syntes at ville bringe denne modbydelige ordning til afslutning.

Arrestationer har hidtil været på flere niveauer under de centrale oligarker. Aktuelle retssager tvinger dem nu til at genoverveje disse modbydelige plots, der hele tiden har forsinket disse leverancer. I øjeblikket er der forhandlinger om en ny måde at omgå disse mørke kliker mellem de gamle familier, Opstegne Mestre og personer involveret i det evigt skiftende retssystem. Lederne i denne modproces er de store BRICS nationer og det juridiske team ledet af en række ekstremt modige personer. Vores betroede forbindelser sikrer, at en række af disse skridt nøje koordineres mellem alle berørte parter. Vores fælles mål er at skabe et nyt, gennemsigtigt internationalt banksystem og en komplet leverance af velstandsmidler, sammen med den midlertidige dannelse af nye styreformer. Det næste trin i enhver verden fyldt med stigende bevidsthed er at bevæge sig fra begrænset fordeling af velstand til en masse-baseret velstand. Kliken forstår dette og har alt for længe fået lov til at fortsætte sin "tyrannisering". I er nødt til hurtigt at gå væk fra penge og at sætte "kunstig værdi" på varerne.

Teknologi, der er til rådighed for jer, har været gemt væk, simpelthen fordi det hurtigt kan skabe disse betingelser. Når I bevæger jer ud over behovet for en begrænset økonomi og går ind til total overflod, bliver det økonomiske grundlag for jeres globale samfund overflødigt. Det, der så er nødvendigt, er en moralsk måde til virkelig at forstå, hvordan hver enkel person frit interagerer med andre og hvordan et sådant samfund fungerer. Disse ting vil være omfattet af de fire sociale love og af selve naturen af ??galaktisk samfund. Det, vi forsøger at sige, er, at dem, der ved, hvordan I leder jer og jeres samfund fremad, er klar over, hvad der er i vente. Mørket er simpelthen utrolig stridbart og bruger dets sidste dage til at bremse det uundgåelige. Når nye styreformer er på plads, kan afsløring give os mulighed for at gennemføre den guddommelige plan, der er givet til os af Himlen. Denne proces tillader os så at lande og give vores mentorer lov til at bringe jer op to date om, hvad fuld bevidsthed indebærer. Derefter kan I bruge Krystal Lys Salene til at fuldføre jeres forvandling og afslutte jeres lange rejse fra natten tilbage til dag!

Denne proces vil faktisk gøre, at I kan springe århundreder frem, hvilket sådan en udvikling normalt tager. I har denne himmelske dispensation, da I slutter et mest uberettiget spring ind i begrænset bevidsthed og Gaia har brug for jeres hjælp. Hun ser på, mens hendes økosystemer skrumper og transformerer sig. Denne proces kræver, at I hurtigt vender tilbage til jeres tidligere status med fuld bevidsthed. Derfor blev vi rekrutteret af Himlen for at hjælpe jeres Opstegne Mestre og Agarthanerne. Vid, at I er en vital del af Skaberens guddommelige plan. Vi er i guddommelig tjeneste for denne plan og fik en række mål at opnå, da vi ankom her. Det første vigtigste punkt er den om ikke direkte indblanding. Vi var derfor nødt til at vinde tro, tillid og venskab hos dem, der nu er vores jordiske allierede. Denne procedure tog næsten 12 år at opnå. I øjeblikket forstår vi godt vanskelighederne med, hvordan denne transformation skal ske. Vi beder simpelthen om jeres fortsatte positive støtte til, hvad der er en række meget følsomme spørgsmål.

Velsignelser! Vi er jeres opstegne mestre! Vi ankommer på denne dag med nogle meget interessante nyheder! Vejen til at modtage jeres velsignelser bliver godkendt af vores kolleger. Disse mest elskværdige Væsener har brugt deres ressourcer og kompetencer til at skabe aftaler og alliancer med både forskellige gamle familier og visse vigtige nationer. Disse velsignede aktiviteter kommer i passende tid, hvilket gør det muligt for et nyt mere gennemsigtigt banksystem at manifestere sig. Vi er taknemmelige for deres viden og deres evner til at skabe grupper, der er klar til at bringe jer et meget fair banksystem og et middel til endelig at levere disse kapitalmidler, der blev oprettet af os for længe siden. De fortæller os, at vi er meget tæt på de faktiske leverancer af disse midler. Derudover forventes det, at disse midler giver den juridiske måde at give jer ny styring. I mellemtiden får vi at vide af Himlen, at en ny bølge af energier tillader en lang række indledende tiltag, der er nødvendige for at forberede jer til jeres Opstigning i jeres levende Krystal Lys sal.

Som denne procedure får damp på, må vi underrette jer om, at der er en risiko for smerte i kroppen i jeres lavere chakraer. Vær opmærksom på dette og vær klar til, hvad der efter al sandsynlighed nu sker for jer. Jeres utallige Skytsengle for kroppen gør primært dette arbejde. Hvis disse smerter på noget tidspunkt virker overvældende, bedes I kontakte jeres professionelle inden for sundhed og helbredelse. Jeres betroede lægehold regulerer jeres tilstand. De skal arbejde med jer op til et vist punkt. Derfor foreslår vi ovenstående. Ikke desto mindre vær forberedt på, at jeres sundhedspersonale kan være lidt forvirret over, hvad de ser. Det meste af det, der sker, er i det væsentlige energioverførsler. En sådan massiv forandring er normalt noget, der er fremmed for dem. Derfor vær klar til at spørge nogen, der arbejder med denne type behandling, der kan hjælpe jer. Derudover være parat til at bede os om nødvendig hjælp.

Alle disse ændringer er en del af en større transformation indledt af Himlen for årtier siden. Vores rolle i dette er at rådgive jer og når det er nødvendigt at hjælpe jer i denne proces. Når mange regeringer og deres indblanding er sat ud af spil, agter vi fuldt ud at stå bredt frem i offentligheden og bringe trøst og helbredelse til jer. Offentligheden har lært at tvivle på vores eksistens og at holde vores optrædender på et minimum. Vi skal være i stand til at passe på og vejlede folk. Hver af jer er dyrebar. I er her og oplever derfor disse forandringer bemyndiget af Himlen. Jeres begrænsede bevidsthedslegemer er skrøbelige og hvad der sker, kan være lidt af et chok for jer. Vær altid opmærksom på dette og vid bare, at meget af det, der sker for jer er et mysterium for de fleste. Kald på os, Kære, og vid dybt i jeres hjerte, at I virkelig er Elsket af os!

I dag er vi kommet med vores ugentlige budskab. Det er vigtigt, at I forbliver positive på trods af den konstante følelse i jer, at enten ændrer intet sig eller at de kommende sociale, økonomiske eller valuta ændringer på en eller anden måde umuligt kan ske. Overvind denne mistro og vid, at dette rige virkelig er ved at ændre sig! Vid, Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én og Vær i Glæde!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |