Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 20. december 2016


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 20. december 2016

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De ansvarlige for RV og distributionen af velstandspakkerne arbejder hurtigt for at sørge for, at de sker samtidig. På nuværende tidspunkt bliver RV afsløret på de forskellige niveauer, der blev oprettet af disse flittige arbejdere af Lyset. De kender betydningen af de mange velstandspakker. Når mere end 70% af disse særlige midler er blevet leveret, er dannelsen af NESARA Republikken legalt sikret. Denne ene faktor gør denne proces essentiel for det, der i øjeblikket udføres af vore jordiske samarbejdspartnere. I mellemtiden er der processen med RV. Dette er for at sikre, at de meget store pengesummer med succes overføres til de underprivilegerede på hele denne klode. Disse humanitære projekter gør det muligt for denne verden nemt at skaffe den frihed, føde, sanitet, boliger, tøj og elektricitet, der er nødvendig for at bringe alle op i hastighed. Dette muliggør afhjælpning af analfabetisme og undervisning i Internettet, der er nødvendig for at forstå, hvad vi gør. Som I kan se, gøres der store fremskridt. Meget mere kræves stadig, før vi når vores ønskede mål.

Vores samarbejdspartnere i denne verden gør et fantastisk stykke arbejde. Men der er stadig mange fra kliken, der først for nylig har afsløret sig selv. De fleste skurke af lavere niveau er blevet anholdt. Denne gruppe har i de sidste par uger hjulpet med at anholde de fleste slyngler på det næste niveau. Denne proces har også hjulpet os med at afdække, hvordan disse skrupelløse skiderikker opererede, hvilket gjorde det muligt for os at identificere denne luskede operation næsten til dens højeste niveauer. Vores agenter lægger hurtigt de sidste brikker i dette forbryderiske puslespil. Formålet med denne sidste række af undersøgelser er for at gøre vores samarbejdspartnere klar til at gennemføre den endelige globale fjernelse af dette uhyrlige infiltrerede onde. Anunnakierne skabte en forfærdende lusket organisation af mørket. Den trængte ind i alle kroge og hjørner på denne klode. Så at opspore disse forbrydere har vist sig at være noget af et studie i disse luskede skiderikkers tankeprocesser. Vores fælles mål har været at sikre de økonomiske midler og gøre en ende på den massive globale korruption. Disse mål er nu i sigte. Det glæder os at vide, at hver dag bringer os nærmere afsløring, og NESARA!

Vores flåde fortsætter med at overvåge Gaias lande på Jordens overflade. Hvert eneste område på denne klode er under angreb fra to store kræfter. Den første er klimaforandringerne. Denne proces, drevet af den hurtige globalisering af jeres primitive industrielle tidsalder, har udspyet utallige mængder af forurenende stoffer i atmosfæren, havene og landjorden. Denne skrækkelige proces har fået massiv global greb siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Vi har været i stand til, når vi ser fra rummet, at måle mængden af den forurening, der er sket i de sidste fyrre år alene. Vi ved, hvor farlig alle disse giftstoffer virkelig er. Den anden faktor er den proces, Gaia anvender for at gøre denne verden på Jordens overflade klar til dens fremtidige genforening med den Indre Jords 5D paradis. Denne enorme operation foregår i et relativt langsommere tempo end den første faktor. Graden af forurening fra kunstige stoffer, der påvirker denne naturlige forandring, er foruroligende! Den har forårsaget usædvanlige temperaturstigninger. Den er årsag til, at flere flydende øer af plastik ses i havene og forskubber deres naturlige havstrømme.

Disse forandringer har haft en tendens til at øge den hastighed, hvormed jeres beboelsesområder på globalt plan forringes. Dette bekymrer os, da vi ønsker at frigøre jer, så I kan løse disse problemer med fælles teknologi, der spirer fra jeres stadigt voksende bevidsthed. Graden af stråling, der er pumpet ud i havene, i kombination med øget sandet støv fra Nord Asien, skaber et problem, der virkelig kræver en tiltrængt og livsnødvendig række af løsninger på verdensplan. Vi har forklaret vores bekymringer til jeres ledere og bedt om, at en tidsplan for global afsløring rykkes frem. Det er vigtigt, at der tages hånd om en række problemer, som I synes at ignorere og en række presserende tiltag må tages straks. Mange af jeres politikere har overbevisninger, der, på kort sigt, er farlige for jer alle. Vi har derfor grebet til nogle små og foreløbige handlinger for at give jer lidt ekstra tid til at løse mange af disse alvorlige spørgsmål. Det er vores opfattelse, at ændringer i jeres forvaltning kan løse disse sørgelige ting globalt. Det er vitalt, at der tages fat på de fleste af disse problemer og ikke bliver ignoreret!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden befinder sig midt i velsignede forandringer. De, der har overvåget disse forandringer, er klar over, at det kommer til at tage længere tid end oprindeligt estimeret. Men på trods af dette, skal disse forandringer i sandhed gøre det muligt for alle at kende en form for frihed, som ikke er oplevet siden før Atlantis’ skæbnesvangre fald. I dette lys skal den store velstand give jer mulighed for endelig at opfylde jeres fornemste drømme og for tydeligt at se, at jeres evner, som I mistede for længe siden, er genskabte for jer. Vi Mestre har arbejdet tæt sammen med Himlen og vores jordiske samarbejdspartnere for at sikre, at dette arbejde er fuldt beskyttet og i sikkerhed for, hvad end den gamle orden muligvis kunne finde på at gøre. Derfor tog hele dette projekt meget længere end forventet for os. Vær ikke desto mindre positive, I Kære! Vid dybt i jeres Hjerter, at denne nye tid omsider er nær. Det skal være en tid for fejring, idet I ved, at I om kort tid skal hilse på den øvrige del af jeres himmelske og galaktiske familier!

Denne kommende tid skal tydeligt afstikke den sidste del af jeres vej til fuld bevidsthed. Disse tider er derfor en periode, hvor I kan begynde at danne jer et klart billede af, hvordan I var i stand til at undslippe Anunnakiernes håndlangeres trældom Vi Mestre er yderst opmuntrede af forløbet i denne proces og hvordan den hurtigt nærmer sig dens afsluttende faser. Så vil pengene hurtigt nå frem, da dette er det rette tidspunkt til at erklære dannelsen af NESARA Republikken. Vi og Agarthanerne håndterer denne guddommelige operation. Vi forstår dens kompleksitet og beder jer blot om at bevare jeres positive visioner. Som nævnt før, har de en yderst vidunderlig energi, der hjælper alt til at lykkes. Denne fælles aktion får kun succes på grund af, hvad I til stadighed udretter. Mange vidunderlige begivenheder er klar til at ske. Dette mørke morads bevæger sig mod enden.

Hele dette projekt har været et vidunder for os. Vores hellige himmelske Råd blev først dannet for omkring 900.000 år siden, da Lemurien kolonien var på vej til Gaia. Målet for denne koloni var at skabe en galaktisk menneske-himmelsk-planetarisk union. Den skulle anerkende det særlige bånd, der blev skabt og samarbejde med den pragtfulde Cetacea Nation (cetacea = hvaler). Men en række af mørke faktorer bevirkede, at den særlige tidslinje skulle omskrives. Vores Søster-og Broderskaber tilpassede sig, som dekreteret af Himlen. Således rykker vi ind i nutiden med fuld viden om, at de begivenheder, vi har beskrevet, finder sted. Vores galaktiske og jordiske brødre og søstre færdiggør nu tiltag, der skal give jer yderst velkomne gaver. Lad slutningen af dette år og starten på det nye være en tid med glæde og Begyndelsen på alt, hvad I agter at gøre med jeres prægtige passioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag, som altid, rapporterede vi, hvad der sker rundt omkring i dette verdensomspændende rige. Brug denne resterende tid til at gøre jeres mange forberedelser færdige. Himlen har til hensigt at give jer de gaver, I ønsker mest. Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge