Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 19. december 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 19. december 2017

Selamat Balik! Hjertelig Velkommen. Efter en længere forsinkelse vender vi tilbage for at give jer et kort overblik af, hvad der foregår i jeres verden i denne hellige tid af året. Til tider er det svært fuldt ud at fatte, hvad der manifesterer sig på jeres planet. Vi ønsker at bruge et øjeblik på at gennemgå, hvad der er sket for os i den Galaktiske Føderation. Vi er endelig blevet inviteret af jeres allierede på Jorden til at spille en mere aktiv rolle i realiseringen af jeres lovede velstand. Lad os derfor bruge denne tid til at samle os selv og forberede os på de monumentale forandringer, der skal udfolde sig i de kommende uger. Jeres allierede på Jorden venter, klar til at udnytte vores strategier, der vil gøre det af med klikens vedholdende forstyrrelser.

Konstante indblandinger fra klikens og deres mange samarbejdspartneres side gør det ofte yderst vanskeligt at skabe politik. På trods af disse udfordringer må Lyset for alt i verden nå de sejre, som I så rigeligt fortjener. Lysarbejdere er bestemt til at bruge deres list (intuitive visdom) for at opnå sådanne resultater. Ved at skabe en konstant balance mellem Lyset og mørket, agter vi at opnå endelig succes.

Jeres absolutte sejr er altafgørende. Klikens endeligt er afgørende, ikke før er I i stand til at fortsætte og skabe en ny og oprindelig galaktisk virkelighed. Derfor anvender vi strategi og forsigtighed, når vi rådgiver jeres allierede på Jorden om, hvordan vi besejrer kliken i guddommelig rette tid. Det er bydende nødvendigt for jer at forstå, at klikens endeligt er længere fremme, end de fleste af jer tror. Vores plan har været at gå langsomt og støt frem. Vi er fast besluttet på at opnå sejr for alle på det rette guddommelige tidspunkt.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I dag vil vi gerne tale om at være mild mod jer selv og om brugen af Barmhjertighed. Barmhjertighed er en kærlighedskvalitet, der kommer fra jeres hjertets inderste og vores Skaber. Brug dette til bedre at skelne, hvordan I som en person opfatter verden og dens mange kompleksiteter. I sig bærer hjertet et indre ønske, der udtrykker, hvem I er som person. Det udtrykker også, hvordan verden reagerer på jer. Husk hele tiden, kære hjerter, hvor nødvendigt det er for jer at lære at distancere jer selv fra denne verden. Denne verden reagerer ofte af vanvare i forhold til, hvordan I ser verdensbegivenhederne. Det er vigtigt at behandle jer selv med mildhed, mens I vågner op til de kraftfulde Væsener, I er. Forbind jer med jeres hjerte, for det er her, jeres kraft bor. Når I gør det, vil I begynde at se, hvordan I kan forvandle jeres hjerte og ændre jeres syn på denne verden.

Barmhjertighed er ligeledes en funktion af hjertet. Men grunden til den er anderledes. Omgiv jer med vor Skabers Kærlighed. Den Højeste Skaber meler ikke sin egen kage. Der er ikke en "one-size-passer-alle" formel til at udtrykke jeres indre Kærlighed. Barmhjertighed, sammen med hjerteenergi, og nåde kan forenes for at hjælpe jer med at få en bedre forståelse af ikke kun jer selv, men også af hvordan jeres samfund ser verden som helhed. Vi har bemærket, at når I tillader jeres egne evner at interagere med vores evner, favner I mere af, hvem I virkelig er. Vi er her for at hjælpe jer med jeres opvågnen. I er her for at mestre fysikalitet. Hjertet handler om ren kærlighed. Kærlighed gør jer til den, I virkelig er. Lær, hvordan denne verden ser nåde og barmhjertighed.

Det er blevet sagt, at vi ved at arbejde sammen i denne verden kan finde ud af, hvordan vi kan gøre brug af mildhedens og barmhjertighedens kvaliteter til at hjælpe hinanden. De, som forstår disse kvaliteter, hævder, at, mens I vokser i Kærlighed til hinanden, lærer I bedre at forstå vigtigheden af mildhed og Barmhjertighed.

Det er vigtigt i verden af i dag at forstå, hvordan disse to kvaliteter er forbundet med hinanden. For mange af os er Nåde blevet et dobbeltægget sværd. Den hjælper med at forestille, hvornår Barmhjertighed kan hjælpe andre og hvornår den kan hjælpe med at løse verdens handlemåder. En af mestrenes hovedopgave er at forklare Barmhjertighedens rolle for andre til gavn for menneskeheden. Mange beder om Barmhjertighed for at forbedre deres vilkår i denne verden. Andre bekymrer sig om, hvordan deres bønner kan forbedre vores rige. Barmhjertighed er et redskab, vi kan bruge til at realisere en mere tolerabel verden.

Der findes i denne verden et glimrende eksempel på brugen af Barmhjertighed. For længe siden kom et barn til os, dybt bekymret for sit livs natur og vilkår og alt det, der fulgte med. Han spurgte, hvordan han kunne skabe bedre betingelser for sit liv. Han bad til, at hans bønner blev hørt. Han modtog dette svar: Tag det du kender og betragt det ud fra perspektivet om, hvordan det kan forbedre hele menneskeheden, ikke kun dig selv. Menneskeheden indbyder til problemer ved at ignorere Hjertets og Åndens veje. For at føre et vellykket, godt liv, studér de Universelle Love og anvend dem i dit liv. På den måde vil du være i Skaberens flow.

I dag fortsatte vi vores meddelelser til jer. Vi beder jer om fortsat at holde liv i tålmodighedens og håbets glød inde i jer! Acceptér det faktum, at en fantastisk tid med mirakler snart når et crescendo! Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge