Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 2. januar 2018


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 2. januar 2018

Glæde og hilsener fra den Galaktiske Føderation og de Opstegne Mestre! Vi kommer efter denne dejlige juletid, der kickstartede de sidste etaper i klikens død. Selvom de i mange årtier er blevet omtalt som dem, "der har magten", refererer vi nu til dem som dem, "der havde magten". Mere vil blive afsløret i de kommende uger om, hvorfor vi siger, at denne tid ved slutningen af året bragte mange gaver for jeres frihed. Vi ønsker at lette jeres frustrationer, for denne rejse har været lang og usikker. Men nu kan I skimte lyset for enden af tunnelen.

Vi har længe beskrevet omfanget af den velstand, der venter jer. Vi velsigner alle, der indtil nu så prægtigt har opretholdt lysets energier omkring os, mens vi arbejdede bag kulisserne for sikkert at virkeliggøre jeres nye virkelighed. Mange ubesungne helte har urokkeligt viet deres liv til denne del af den Guddommelige Plan. Vi velsigner derfor alle og takker jer og Himlen for det guddommelige arbejde, der er blevet gjort til nu. Det er den fine indsats fra dette velsignede fællesskab, som nu bærer frugt, idet velstand uden sidestykke manifesterer sig for os.

Vi rykker nu nærmere for at gøre det lettere for jer præcist at forstå, hvad vi har opnået til nu. For længe siden herskede den mørke klike suverænt og var så arrogant, at de troede, de IKKE kunne besejres. Vi beder jer blot om ved starten af dette nytår at velsigne og takke alle de mennesker, der arbejdede flittigt og uforstyrret i Lyset for at give os mulighed for at manifestere jeres kommende velstand over hele verden. Vi glæder os over det resultat, det har taget så lang tid at manifestere.

Vær én i det Guddommeliges lys! Lad den guddommelige ånd strømme gennem alt og tillad dem, i dens lys, at føle dens manifestation. Vi er Ét Lys af vores yderst velsignede Skaber. Vi samles i glæde for at proklamere denne vidunderlige triumf over den mørke klike og dens mange arrogante håndlangere. Frembring velstanden! Vi afslører dette for at hjælpe os med at være opmærksomme på de utallige vidunderlige bidrag, som så mange allierede stille har givet for at opnå jeres endelige Sejr.

Mange af jer spørger, hvornår velstanden endelig vil manifestere sig. 'Hvornår' bør ikke være i fokus. Tænk i stedet på det Evige Nu og hvordan det vil føles, når I endnu engang er suveræne borgere i verden. Som den Galaktiske Føderation har sagt, bliver kliken elimineret en efter en. Den Galaktiske Føderations strategi er at neutralisere kliken og tillade jeres nye samfund at blomstre. Det geniale i denne strategi var ikke at stå ansigt til ansigt med dem, men i stedet at fjerne små stykker ad gangen, et efter et. Nøglen er at skille dem ad, så tilsyneladende små sejre opnås, indtil I er helt fri.

Strategien med at fremme bevidsthed har udviklet sig og er klar til at frembringe velstand og give jeres personlige potentiale mulighed for at blive realiseret. Der har været mange frustrationer hos jer, fordi denne proces har taget meget længere tid end forventet. Vi har ofte været forvirret over vores jordiske Allieredes modvilje mod at iværksætte RV (Revaluation/Revalueringen) og GCR (Global Currency Reset/Global Valuta Omstilling). Distributionssystemer har været på plads i næsten et år. Nu er det tid. Bevidsthed skifter til vores fordel. Fred på Jorden er i gang med at blive realiseret.

Vi lykønsker Lysarbejdere for at bevare bevidstheden om fred under de yderst udfordrende tænkelige betingelser. Vid, I kære, at klikens magt er uskadeliggjort. De kan ikke længere skade jer. I lever i en overgangstid. Fejr det kommende år som tiden for jeres befrielse.

I dag har vi gennemgået nogle detaljer om jeres tilbagevenden til en befriet og velstående tilstand. Denne magiske tid på året har givet os stor glæde! Den kommende tid vil med sikkerhed bringe alle en strålende række af undere. Det er også en tid for jer at bruge jeres fantastiske visioner til at manifestere det sande vidunder, der er menneskeheden! Vid, I Kære, at den ubegrænsede forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!).

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge