Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 8. marts 2016


Sheldan Nidle - 8. marts 2016

4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Flere indikationer viser os, at de første humanitære midler er blevet fordelt til de relevante konti i Europa og Nordamerika. Midlerne er det første fingerpeg, der gives til os. De viser, at muligheden for at overføre store beløb af midler gennem de eksisterende kanaler rent faktisk er til stede. Vi forventer, at disse midler fuldt ud skal bevise, at den mørke klikes spidsrod brydes med held. Det næste, der skal ske er den endelige fordeling til en række individuelle konti. Det skal være et signal til vores allierede om at indlede den komplekse proces med at fuldende fordelingen af velstandsmidlerne. De skal indlede den offentlige indførelse af ??NESARA (National Economic Security and Recovery Act), først i USA og senere indførelsen af ??GESARA (Global Economic Security and Recovery Act) globalt. I Asien og Afrika skal en række vitale infrastrukturprojekter derefter finansieres og påbegyndes. Det skal markere begyndelsen på flere kæmpestore globale projekter, der vil gøre en ende på bekymringer om rent vand og ordentlig kloakering i mange landdistrikter. Jeres verden har endvidere brug for at oprette midler til at føre tilsyn med disse store finansielle projekter. Et netværk af operatører fra ”nærmiljøet” skal bruges fuldt ud.

Denne "småt er smukt" tilgang er en, der har vist sig at være effektiv i det sidste halve årti i Afrika og Asien, samt Amerika. Den drift skal udbredes, når det nye finansielle system er fuldt operationelt. Vores jordiske allierede har udviklet en måde, hvorpå disse vitale projekter nemt kan spredes i hele den såkaldte tredje verden. Det er disse steder, hvor størstedelen af ??menneskeheden bor, der kræver størst opmærksomhed. Således var det største dilemma, på hvilken måde man skulle begynde at ændre, hvad der var en yderst overset del af jeres klode. Dette område har tilmed traditionelt været det sted, hvor den største udnyttelse af Gaia finder sted. Når vi åbent kan rejse i jeres himmel, agter vi at rette op på udnyttelsen af de naturlige ressourcer med vores teknologi. Det sammensatte område er det primære område for naturkatastrofer, der dagligt opstår i jeres smukke levende verden. Når der er rettet op på det, kan den nuværende cyklus med udslettelse formelt justeres. Til den tid kan de faldende energier i jeres elektrogravitationsfelt blive omdirigeret!

Når I begynder at komme ud af bogstaveligt talt tusinder af års gældsslaveri, kan Gaia også komme ud af årtusinders udnyttelse. Gaia har gennem en lang periode været en klode splittet mellem hendes indre og ydre selv. Gaia ønsker at fremskynde processen med en stor genforening af disse to halvdele. Saint Germain og Quan Yin har sørget for midler til bevidsthedens vækst med Himlens hjælp. Den indre vækst har været kombineret med en række ændringer af jeres chakraer og af jeres mange nervesystemer. De er blevet kombineret med en række ændringer af jeres virkelighed. De talrige ændringer afspejles i, hvad Gaia nu gør med hensyn til riget på overfladen. Det indre rige, Agartha, udvider sig faktisk på den anden side af riget på overfladen. Hvad der kræves, er en meget stor opgradering af jeres riges frekvenser. Så når I vokser i bevidsthed, øger Gaia samtidigt vibrationshastigheden i jeres verden. Det har gjort det muligt for jer at vokse og til at acceptere ting, der tidligere blev groft ignoreret af befolkningen på overfladen. Det har også givet jer mulighed for at acceptere, at vi eksisterer og at de Opstegne Mestre faktisk er virkelige.

Alle disse elementer er kernen i virkelighedsskiftet, der skal ændre jeres verden ved at bringe jer overflod og nye finansielle og styrende alliancer. Begivenhederne vil skabe den nye virkelighed, som vil skabe et nyt "Jeg" og vil placere jer inde i den nye virkelighed. Repræsentanterne fra jeres Agartha familie og vores samarbejdspartnere arbejder ihærdigt på at sikre, at det hele sker så hurtigt som muligt. Den fælles operation når et afgørende punkt, da de gamle familier og berørte kongelige arbejder tæt sammen med deres rådgivere af Opstegne Mestre. Den hellige koalition må kæmpe med et mørkt oligarki, der i sandhed ikke kan visualisere en verden uden magt, rigdom eller prestige. Deres dilemma har kun bremset det uundgåelige. Således var der en række forsinkelser i begyndelsen, som gjorde de gamle familiers bekymring og angst større, da nye procedurer blev anvendt for at sikre, at de store beløb af midler blev ført ud i livet med held. Ikke desto mindre bliver disse elementer i en ny virkelighed nu sat i værk.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Mange af jer ser ikke meget ud over aldring og død. Vi Mestre har levet ud over disse kendsgerninger i årtusinder. Vores primære opgave er blot at overvåge menneskeheden ved brug af barmhjertighed og nåde. Disse guddommelige opgaver holder os konstant beskæftiget med at rådgive jer om, hvordan jeres liv bedst leves. På nuværende tidspunkt ændrer Himlen og jeres mange skytsengle også jer. Det er for at gøre jer klar til jeres opstigning fra jeres fysiske krop til igen at være fysiske Engle. Således er vores mission også at overvåge disse ændringer. I gør det godt. Ikke desto mindre giver disse begivenheder jer nogle svære øjeblikke. Vi letter det ved at gribe ind, når det er nødvendigt, ved anvendelse af guddommelig nåde. Hver af jer har en række måder, hvorpå jeres liv bedst kan udspille sig. Vi tager disse forud aftalte alternativer og væver dem ind i dette livs hjerte. Ved at gøre det bevæger I jer med mindst besvær mod tærsklen til ??jeres lovede tilbagevenden til fysisk Engelskab.

Som I ved nu, er hver eneste opstegen Mester gået over gennem en særlig ceremoni ledet af Himlen. Faktisk er I på vej mod det samme. I dette tilfælde vil det dog ske i et specielt Krystal Lys Kammer. Det vil endelig ophæve, hvad atlantiderne gjorde mod jer for næsten 13 tusinde år siden, da I blev drevet ud af laboratorierne, der dengang stod for jeres sikkerhed. Den pludselige handling gjorde jer modtagelige for alvorlige manipulationer af Anunnakierne. Hele dette vanvid bliver nu langsomt vendt. Vi Opstegne Mestre overvåger disse ændringer og sikrer, at det rette udfald, som angivet i jeres livskontrakter, med held kan nås. I skal høre om mange kendsgerninger og udrette mirakler, når I nærmer jer det hellige tidspunkt for den store transformation. Vores Rum familier er klar til at acceptere jeres fulde tilbagevenden til Lyset, hvor I får nye opgaver at udføre!

De hellige opgaver, der er stillet af disse Rum familier og af Himlen, skal først føre jer igennem en udredning af jeres penge- og rigdomsparadigme og derefter sørge for, at I vender tilbage til at være mesterlige vogtere af landet. Den guddommelige proces skal finde sted i mange faser, da det er langt fra, hvad I ved. Formålet med denne og andre kommende faser skal ændre jeres indre kerneopfattelser. Hvad Himlen gør, er at føre jer væk fra begrænset bevidsthed og forberede jer til med glæde at modtage flere nye hverv. Indtil nu er denne operation en succes og I er begyndt at påtage jer en række nye bevidste ansvar. Som I udvikler jer til at kunne klare dem, accepterer I et rige med nye øjne. Det er en del af jeres forvandlings ceremoni. Hvert år bringer jer nærmere de begivenheder, der er bestemt til at gøre det mulig for jer bogstaveligt at bære nye og prægtige kapper. I gør forunderlige fremskridt! Meget Kærlighed og et stort Halleluja til jer alle!!!

I dag kan der fortælles meget og der er meget at glæde sig over. Som et folk bevæger I jer i flot stil mod jeres storslåede opstigning. De ting, der har skabt nogle forsinkelser i sidste minut, er væk og borte. Vores allierede i den Indre Jord, i rummet og Himlen er med os. Det er starten på en yderst glorværdig tid for hele menneskeheden! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge